Druh dovolené

GET

/holidaytypes

Získá kolekci BO Druh dovolené

GET

/holidaytypes/{id}

Získá konkrétní BO Druh dovolené

POST

/holidaytypes

Vytvoří nový BO Druh dovolené a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/holidaytypes/{id}

Provede aktualizaci BO Druh dovolené a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/holidaytypes/{id}

Smaže BO Druh dovolené na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Claim number

Nárok, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ClaimByExpression boolean

Nárok výrazem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ClaimExpression string (0)

Výraz nároku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ClaimType integer

Jednotka nároku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (10)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

GoOn boolean

Přenos, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Name string (50)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PayAble boolean

Proplácet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Priority integer

Priorita, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Regular boolean

Řádná, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RestTransfer number

Zbytek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TransferWholeRest boolean

Přenášet vše, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValidFromMonthDay integer

Měsíc, den od, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValidToMonthDay integer

Měsíc, den do, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClaimText string (10)

Nárok textově

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ValidFromDate string (6)

Datum od

ValidFromDay integer

Den od

ValidFromMonth integer

Měsíc od

ValidToDate string (6)

Datum do

ValidToDay integer

Den do

ValidToMonth integer

Měsíc do

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/holidaytypes?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/holidaytypes/{id}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "Code": "RD",
  "Name": "Řádná dovolená",
  "Regular": true,
  "Claim": 20,
  "GoOn": true,
  "RestTransfer": 20,
  "ValidFromMonthDay": 257,
  "ValidToMonthDay": 3103,
  "Priority": 99,
  "PayAble": true,
  "ClaimType": 0,
  "TransferWholeRest": false,
  "ClaimByExpression": false,
  "ClaimExpression": ""
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "holidaytypes", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/holidaytypes/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "Code": "RD",
  "Name": "Řádná dovolená",
  "Regular": true,
  "Claim": 20,
  "GoOn": true,
  "RestTransfer": 20,
  "ValidFromMonthDay": 257,
  "ValidToMonthDay": 3103,
  "Priority": 99,
  "PayAble": true,
  "ClaimType": 0,
  "TransferWholeRest": false,
  "ClaimByExpression": false,
  "ClaimExpression": ""
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/holidaytypes?select=id
Body
{
  "Claim": 20,
  "ClaimByExpression": false,
  "ClaimExpression": "",
  "ClaimType": 0,
  "Code": "RD",
  "GoOn": true,
  "Hidden": false,
  "Name": "Řádná dovolená",
  "PayAble": true,
  "Priority": 99,
  "Regular": true,
  "RestTransfer": 20,
  "TransferWholeRest": false,
  "ValidFromMonthDay": 257,
  "ValidToMonthDay": 3103
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/holidaytypes/{id}?select=id
Body
{
  "Claim": 20,
  "ClaimByExpression": false,
  "ClaimExpression": "",
  "ClaimType": 0,
  "Code": "RD",
  "GoOn": true,
  "Hidden": false,
  "Name": "Řádná dovolená",
  "PayAble": true,
  "Priority": 99,
  "Regular": true,
  "RestTransfer": 20,
  "TransferWholeRest": false,
  "ValidFromMonthDay": 257,
  "ValidToMonthDay": 3103
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/holidaytypes/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "holidaytypes",
        "object_data": {
          "Claim": 20,
          "ClaimByExpression": false,
          "ClaimExpression": "",
          "ClaimType": 0,
          "Code": "RD",
          "GoOn": true,
          "Hidden": false,
          "Name": "Řádná dovolená",
          "PayAble": true,
          "Priority": 99,
          "Regular": true,
          "RestTransfer": 20,
          "TransferWholeRest": false,
          "ValidFromMonthDay": 257,
          "ValidToMonthDay": 3103
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "holidaytypes",
        "object_data": {
          "Claim": 20,
          "ClaimByExpression": false,
          "ClaimExpression": "",
          "ClaimType": 0,
          "Code": "RD",
          "GoOn": true,
          "Hidden": false,
          "Name": "Řádná dovolená",
          "PayAble": true,
          "Priority": 99,
          "Regular": true,
          "RestTransfer": 20,
          "TransferWholeRest": false,
          "ValidFromMonthDay": 257,
          "ValidToMonthDay": 3103
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "holidaytypes",
        "obj_id": "1000000000",
        "object_data": {
          "Claim": 20,
          "ClaimByExpression": false,
          "ClaimExpression": "",
          "ClaimType": 0,
          "Code": "RD",
          "GoOn": true,
          "Hidden": false,
          "Name": "Řádná dovolená",
          "PayAble": true,
          "Priority": 99,
          "Regular": true,
          "RestTransfer": 20,
          "TransferWholeRest": false,
          "ValidFromMonthDay": 257,
          "ValidToMonthDay": 3103
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "holidaytypes",
        "obj_id": "1000000001",
        "object_data": {
          "Claim": 20,
          "ClaimByExpression": false,
          "ClaimExpression": "",
          "ClaimType": 0,
          "Code": "RD",
          "GoOn": true,
          "Hidden": false,
          "Name": "Řádná dovolená",
          "PayAble": true,
          "Priority": 99,
          "Regular": true,
          "RestTransfer": 20,
          "TransferWholeRest": false,
          "ValidFromMonthDay": 257,
          "ValidToMonthDay": 3103
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "holidaytypes",
        "obj_id": "1000000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "holidaytypes",
        "obj_id": "1000000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "holidaytypes",
        "obj_id": "1000000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "holidaytypes",
        "obj_id": "1000000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "holidaytypes",
        "obj_id": "1000000004"
      }
    }
  ]
}