Wiki stránka

GET

/wikipages

Získá kolekci BO Wiki stránka

GET

/wikipages/{id}

Získá konkrétní BO Wiki stránka

POST

/wikipages

Vytvoří nový BO Wiki stránka a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/wikipages/{id}

Provede aktualizaci BO Wiki stránka a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/wikipages/{id}

Smaže BO Wiki stránka na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Body string (0)

Tělo stránky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CamelCaseEnable boolean

Rozlišovat CamelCase, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

CorrectedAt$DATE string

Opraveno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedAt$DATE string

Vytvořeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Locked boolean

Uzamčena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

LockedBy_ID string (securityuser) relace

Uzamkl; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (50)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PageStyle_ID string (wikipagestyle) relace

Styl stránky; ID objektu Systémový soubor stylů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Space_ID string (wikispace) relace

Prostor; ID objektu Wiki prostor, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Title string (100)

Titulek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UseSelfOptions boolean

Použít vlastní nastavení CamelCase, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wikipages?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wikipages/{id}
Response
{
  "Body": null,
  "CamelCaseEnable": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "ID": null,
  "Locked": null,
  "LockedBy_ID": null,
  "Name": null,
  "ObjVersion": null,
  "PageStyle_ID": null,
  "Space_ID": null,
  "Title": null,
  "UseSelfOptions": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "wikipages", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wikipages/query
{"take": "1"}
Response
{
  "Body": null,
  "CamelCaseEnable": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "ID": null,
  "Locked": null,
  "LockedBy_ID": null,
  "Name": null,
  "ObjVersion": null,
  "PageStyle_ID": null,
  "Space_ID": null,
  "Title": null,
  "UseSelfOptions": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wikipages?select=id
Body
{
  "Body": null,
  "CamelCaseEnable": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Locked": null,
  "LockedBy_ID": null,
  "Name": null,
  "PageStyle_ID": null,
  "Space_ID": null,
  "Title": null,
  "UseSelfOptions": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/wikipages/{id}?select=id
Body
{
  "Body": null,
  "CamelCaseEnable": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "Locked": null,
  "LockedBy_ID": null,
  "Name": null,
  "PageStyle_ID": null,
  "Space_ID": null,
  "Title": null,
  "UseSelfOptions": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/wikipages/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wikipages",
        "object_data": {
          "Body": null,
          "CamelCaseEnable": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Locked": null,
          "LockedBy_ID": null,
          "Name": null,
          "PageStyle_ID": null,
          "Space_ID": null,
          "Title": null,
          "UseSelfOptions": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wikipages",
        "object_data": {
          "Body": null,
          "CamelCaseEnable": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Locked": null,
          "LockedBy_ID": null,
          "Name": null,
          "PageStyle_ID": null,
          "Space_ID": null,
          "Title": null,
          "UseSelfOptions": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wikipages",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "Body": null,
          "CamelCaseEnable": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Locked": null,
          "LockedBy_ID": null,
          "Name": null,
          "PageStyle_ID": null,
          "Space_ID": null,
          "Title": null,
          "UseSelfOptions": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wikipages",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "Body": null,
          "CamelCaseEnable": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "Locked": null,
          "LockedBy_ID": null,
          "Name": null,
          "PageStyle_ID": null,
          "Space_ID": null,
          "Title": null,
          "UseSelfOptions": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wikipages",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wikipages",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "wikipages",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "wikipages",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "wikipages",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}