Výpočtové schéma při výpočtu - Výpočtové schéma při výpočtu - Položky

Tato data jsou dostupná pouze z execcalccharts/rows.

Metadata - Perzistentní položky

CheckExpression string (0)

Kontrola, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Condition string (0)

Podmínka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ErrorMessage string (500)

Zpráva, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ErrorSeverity integer

Typ chyby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Explanation string (0)

Vysvětlení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Expression string (0)

Výraz, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FieldCode integer

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Parent_ID string (calcchart) relace

Vlastník; ID objektu Výpočtové schéma, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je odkazem na vlastníka objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Rounding integer

Zaokrouhlení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StdActionCode integer

Std. akce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StdActionExecute integer

Kde provést, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StdActionParams string (0)

Parametry std. akce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

System boolean

Syst. definice, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

TypeOfSum integer

Součet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValidFrom$DATE string

Platí od, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ErrorSeverityText string (40)

Typ chyby

FieldLabel string (40)

Popis položky

FieldName string (40)

Název položky, pole je duplikováno při klonování objektu

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

RoundingText string (40)

Zaokrouhlení

StdActionExecuteText string (40)

Kde provést

StdActionName string (40)

Std. akce

SupressExpression integer

Použít výraz, pole je duplikováno při klonování objektu

SupressExpressionText string (40)

Použít výraz

TypeOfSumText string (40)

Součet

UserCheckExpression string (0)

Uživ. kontrola, pole je duplikováno při klonování objektu

UserCondition string (0)

Uživ. podmínka, pole je duplikováno při klonování objektu

UserExplanation string (0)

Vysvětlení uživ. výrazu, pole je duplikováno při klonování objektu

UserExpression string (0)

Uživ. výraz, pole je duplikováno při klonování objektu

Příklady
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/execcalccharts/{id}/rows?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/execcalccharts/{id}/rows/{id}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Parent_ID": "1000000000",
  "FieldCode": 308,
  "TypeOfSum": 0,
  "Expression": "If(WorkingRelation_ID.TypeOfWage=0,\r\n WorkingRelation_ID.WageAmount, \r\nif(MonthFund=0, 0, \r\nWorkingRelation_ID.WageAmount \/ (MonthFund + if((S_FeastMode > 1), WageCalendarCount(WorkingRelation_ID.ShiftCalendar_ID.ID,WagePeriod_ID.ID, '', 4),0))))",
  "Condition": "",
  "Rounding": 0,
  "StdActionCode": 0,
  "StdActionExecute": 0,
  "CheckExpression": "WorkingRelation_ID.WageAmount>0",
  "ErrorSeverity": 1,
  "ValidFrom$DATE": "2000-12-31T23:00:00.000Z",
  "ErrorMessage": "Není zadána položka 'Mzda - částka' v pracovním poměru. Tento stav může vést k chybě ve výpočtu.",
  "StdActionParams": "",
  "System": true,
  "Explanation": ""
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "CCLIVBCOXQ44B2VHQ0IJ002QRO", "take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 1,
  "Parent_ID": "1000000000",
  "FieldCode": 308,
  "TypeOfSum": 0,
  "Expression": "If(WorkingRelation_ID.TypeOfWage=0,\r\n WorkingRelation_ID.WageAmount, \r\nif(MonthFund=0, 0, \r\nWorkingRelation_ID.WageAmount \/ (MonthFund + if((S_FeastMode > 1), WageCalendarCount(WorkingRelation_ID.ShiftCalendar_ID.ID,WagePeriod_ID.ID, '', 4),0))))",
  "Condition": "",
  "Rounding": 0,
  "StdActionCode": 0,
  "StdActionExecute": 0,
  "CheckExpression": "WorkingRelation_ID.WageAmount>0",
  "ErrorSeverity": 1,
  "ValidFrom$DATE": "2000-12-31T23:00:00.000Z",
  "ErrorMessage": "Není zadána položka 'Mzda - částka' v pracovním poměru. Tento stav může vést k chybě ve výpočtu.",
  "StdActionParams": "",
  "System": true,
  "Explanation": ""
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/execcalccharts/{id}/rows/{id}?select=id
Body
{
  "CheckExpression": "WorkingRelation_ID.WageAmount>0",
  "Condition": "",
  "ErrorMessage": "Není zadána položka 'Mzda - částka' v pracovním poměru. Tento stav může vést k chybě ve výpočtu.",
  "ErrorSeverity": 1,
  "Explanation": "",
  "Expression": "If(WorkingRelation_ID.TypeOfWage=0,\r\n WorkingRelation_ID.WageAmount, \r\nif(MonthFund=0, 0, \r\nWorkingRelation_ID.WageAmount \/ (MonthFund + if((S_FeastMode > 1), WageCalendarCount(WorkingRelation_ID.ShiftCalendar_ID.ID,WagePeriod_ID.ID, '', 4),0))))",
  "FieldCode": 308,
  "Rounding": 0,
  "StdActionCode": 0,
  "StdActionExecute": 0,
  "StdActionParams": "",
  "System": true,
  "TypeOfSum": 0,
  "ValidFrom$DATE": "2000-12-31T23:00:00.000Z"
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/execcalccharts/{id}/rows/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.