Řada aktivit

GET

/crmactivityqueues

Získá kolekci BO Řada aktivit

GET

/crmactivityqueues/{id}

Získá konkrétní BO Řada aktivit

POST

/crmactivityqueues

Vytvoří nový BO Řada aktivit a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/crmactivityqueues/{id}

Provede aktualizaci BO Řada aktivit a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/crmactivityqueues/{id}

Smaže BO Řada aktivit na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AutoFillHole boolean

Zaplňovat mezery, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (10)

Zkratka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirstOpenPeriod_ID string (period) relace

První otevřené období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

LastNumbers array (crmactivityqueueperiod) relace

Čísla; kolekce BO Řada aktivit - období, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Name string (60)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Note string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (73)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/crmactivityqueues?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/crmactivityqueues/{id}
Response
{
  "ID": "2000000101",
  "ObjVersion": 4,
  "Hidden": false,
  "Code": "PrHo",
  "Name": "Příchozí hovor",
  "LastNumbers": [
    {
      "docqueue_id": "2000000101",
      "id": "1000000101",
      "lastnumber": 3,
      "objversion": 4,
      "period_id": "4200000101"
    }
  ],
  "Note": "",
  "AutoFillHole": false,
  "FirstOpenPeriod_ID": "2200000101"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "crmactivityqueues", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/crmactivityqueues/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "2000000101",
  "ObjVersion": 4,
  "Hidden": false,
  "Code": "PrHo",
  "Name": "Příchozí hovor",
  "LastNumbers": [
    {
      "docqueue_id": "2000000101",
      "id": "1000000101",
      "lastnumber": 3,
      "objversion": 4,
      "period_id": "4200000101"
    }
  ],
  "Note": "",
  "AutoFillHole": false,
  "FirstOpenPeriod_ID": "2200000101"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/crmactivityqueues?select=id
Body
{
  "AutoFillHole": false,
  "Code": "PrHo",
  "FirstOpenPeriod_ID": "2200000101",
  "Hidden": false,
  "LastNumbers": [
    {
      "docqueue_id": "2000000101",
      "id": "1000000101",
      "lastnumber": 3,
      "objversion": 4,
      "period_id": "4200000101"
    }
  ],
  "Name": "Příchozí hovor",
  "Note": ""
}
Response
{
  "id": "2000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/crmactivityqueues/{id}?select=id
Body
{
  "AutoFillHole": false,
  "Code": "PrHo",
  "FirstOpenPeriod_ID": "2200000101",
  "Hidden": false,
  "LastNumbers": [
    {
      "docqueue_id": "2000000101",
      "id": "1000000101",
      "lastnumber": 3,
      "objversion": 4,
      "period_id": "4200000101"
    }
  ],
  "Name": "Příchozí hovor",
  "Note": ""
}
Response
{
  "id": "2000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/crmactivityqueues/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crmactivityqueues",
        "object_data": {
          "AutoFillHole": false,
          "Code": "PrHo",
          "FirstOpenPeriod_ID": "2200000101",
          "Hidden": false,
          "LastNumbers": [
            {
              "docqueue_id": "2000000101",
              "id": "1000000101",
              "lastnumber": 3,
              "objversion": 4,
              "period_id": "4200000101"
            }
          ],
          "Name": "Příchozí hovor",
          "Note": ""
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crmactivityqueues",
        "object_data": {
          "AutoFillHole": false,
          "Code": "PrHo",
          "FirstOpenPeriod_ID": "2200000101",
          "Hidden": false,
          "LastNumbers": [
            {
              "docqueue_id": "2000000101",
              "id": "1000000101",
              "lastnumber": 3,
              "objversion": 4,
              "period_id": "4200000101"
            }
          ],
          "Name": "Příchozí hovor",
          "Note": ""
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crmactivityqueues",
        "obj_id": "2000000100",
        "object_data": {
          "AutoFillHole": false,
          "Code": "PrHo",
          "FirstOpenPeriod_ID": "2200000101",
          "Hidden": false,
          "LastNumbers": [
            {
              "docqueue_id": "2000000101",
              "id": "1000000101",
              "lastnumber": 3,
              "objversion": 4,
              "period_id": "4200000101"
            }
          ],
          "Name": "Příchozí hovor",
          "Note": ""
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crmactivityqueues",
        "obj_id": "2000000101",
        "object_data": {
          "AutoFillHole": false,
          "Code": "PrHo",
          "FirstOpenPeriod_ID": "2200000101",
          "Hidden": false,
          "LastNumbers": [
            {
              "docqueue_id": "2000000101",
              "id": "1000000101",
              "lastnumber": 3,
              "objversion": 4,
              "period_id": "4200000101"
            }
          ],
          "Name": "Příchozí hovor",
          "Note": ""
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crmactivityqueues",
        "obj_id": "2000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crmactivityqueues",
        "obj_id": "2000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "crmactivityqueues",
        "obj_id": "2000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "crmactivityqueues",
        "obj_id": "2000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "crmactivityqueues",
        "obj_id": "2000000104"
      }
    }
  ]
}