Pohyb variant

GET

/crpvariantsflows

Získá kolekci BO Pohyb variant

GET

/crpvariantsflows/{id}

Získá konkrétní BO Pohyb variant

POST

/crpvariantsflows

Vytvoří nový BO Pohyb variant a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/crpvariantsflows/{id}

Provede aktualizaci BO Pohyb variant a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/crpvariantsflows/{id}

Smaže BO Pohyb variant na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

BusOrderCode string (20)

Kód zakázky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CRPPlanVariant_ID string (crpplanvariant) relace

Varianta plánu; ID objektu Varianta kapacitního plánu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocDisplayName string (100)

Výrobní doklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocOID string (10)

ID zdrojového dokladu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocumentType string (documenttype) relace

Typ dokladu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

EvolutionOrder integer

Pořadí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FlowDateTime string

Čas pohybu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsMaterial boolean

Zda je materiál, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ItemType integer

Typ pohybu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PDOID string (10)

ID výrobního dokladu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

QUnit string (5)

Jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Quantity number

Množství, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RoutineDisplayName string (100)

Operace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StoreCardDisplayName string (100)

Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StoreCard_ID string (storecard) relace

Skl. karta; ID objektu Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WorkScheduleItemID string (10)

Dílenský úkon, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WorkScheduleItem_ID string (plmworkscheduleitem) relace

Dílenský úkon; ID objektu Dílenský úkon, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/crpvariantsflows?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/crpvariantsflows/{id}
Response
{
  "BusOrderCode": null,
  "CRPPlanVariant_ID": null,
  "DocDisplayName": null,
  "DocOID": null,
  "DocumentType": null,
  "EvolutionOrder": null,
  "FlowDateTime": null,
  "ID": null,
  "IsMaterial": null,
  "ItemType": null,
  "ObjVersion": null,
  "PDOID": null,
  "QUnit": null,
  "Quantity": null,
  "RoutineDisplayName": null,
  "StoreCardDisplayName": null,
  "StoreCard_ID": null,
  "WorkScheduleItemID": null,
  "WorkScheduleItem_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "crpvariantsflows", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/crpvariantsflows/query
{"take": "1"}
Response
{
  "BusOrderCode": null,
  "CRPPlanVariant_ID": null,
  "DocDisplayName": null,
  "DocOID": null,
  "DocumentType": null,
  "EvolutionOrder": null,
  "FlowDateTime": null,
  "ID": null,
  "IsMaterial": null,
  "ItemType": null,
  "ObjVersion": null,
  "PDOID": null,
  "QUnit": null,
  "Quantity": null,
  "RoutineDisplayName": null,
  "StoreCardDisplayName": null,
  "StoreCard_ID": null,
  "WorkScheduleItemID": null,
  "WorkScheduleItem_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/crpvariantsflows?select=id
Body
{
  "BusOrderCode": null,
  "CRPPlanVariant_ID": null,
  "DocDisplayName": null,
  "DocOID": null,
  "DocumentType": null,
  "EvolutionOrder": null,
  "FlowDateTime": null,
  "IsMaterial": null,
  "ItemType": null,
  "PDOID": null,
  "QUnit": null,
  "Quantity": null,
  "RoutineDisplayName": null,
  "StoreCardDisplayName": null,
  "StoreCard_ID": null,
  "WorkScheduleItemID": null,
  "WorkScheduleItem_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/crpvariantsflows/{id}?select=id
Body
{
  "BusOrderCode": null,
  "CRPPlanVariant_ID": null,
  "DocDisplayName": null,
  "DocOID": null,
  "DocumentType": null,
  "EvolutionOrder": null,
  "FlowDateTime": null,
  "IsMaterial": null,
  "ItemType": null,
  "PDOID": null,
  "QUnit": null,
  "Quantity": null,
  "RoutineDisplayName": null,
  "StoreCardDisplayName": null,
  "StoreCard_ID": null,
  "WorkScheduleItemID": null,
  "WorkScheduleItem_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/crpvariantsflows/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crpvariantsflows",
        "object_data": {
          "BusOrderCode": null,
          "CRPPlanVariant_ID": null,
          "DocDisplayName": null,
          "DocOID": null,
          "DocumentType": null,
          "EvolutionOrder": null,
          "FlowDateTime": null,
          "IsMaterial": null,
          "ItemType": null,
          "PDOID": null,
          "QUnit": null,
          "Quantity": null,
          "RoutineDisplayName": null,
          "StoreCardDisplayName": null,
          "StoreCard_ID": null,
          "WorkScheduleItemID": null,
          "WorkScheduleItem_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crpvariantsflows",
        "object_data": {
          "BusOrderCode": null,
          "CRPPlanVariant_ID": null,
          "DocDisplayName": null,
          "DocOID": null,
          "DocumentType": null,
          "EvolutionOrder": null,
          "FlowDateTime": null,
          "IsMaterial": null,
          "ItemType": null,
          "PDOID": null,
          "QUnit": null,
          "Quantity": null,
          "RoutineDisplayName": null,
          "StoreCardDisplayName": null,
          "StoreCard_ID": null,
          "WorkScheduleItemID": null,
          "WorkScheduleItem_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crpvariantsflows",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "BusOrderCode": null,
          "CRPPlanVariant_ID": null,
          "DocDisplayName": null,
          "DocOID": null,
          "DocumentType": null,
          "EvolutionOrder": null,
          "FlowDateTime": null,
          "IsMaterial": null,
          "ItemType": null,
          "PDOID": null,
          "QUnit": null,
          "Quantity": null,
          "RoutineDisplayName": null,
          "StoreCardDisplayName": null,
          "StoreCard_ID": null,
          "WorkScheduleItemID": null,
          "WorkScheduleItem_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crpvariantsflows",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "BusOrderCode": null,
          "CRPPlanVariant_ID": null,
          "DocDisplayName": null,
          "DocOID": null,
          "DocumentType": null,
          "EvolutionOrder": null,
          "FlowDateTime": null,
          "IsMaterial": null,
          "ItemType": null,
          "PDOID": null,
          "QUnit": null,
          "Quantity": null,
          "RoutineDisplayName": null,
          "StoreCardDisplayName": null,
          "StoreCard_ID": null,
          "WorkScheduleItemID": null,
          "WorkScheduleItem_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crpvariantsflows",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crpvariantsflows",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "crpvariantsflows",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "crpvariantsflows",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "crpvariantsflows",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}