Požadavek na objednávku vydanou

GET

/ordersgenerations

Získá kolekci BO Požadavek na objednávku vydanou

GET

/ordersgenerations/{id}

Získá konkrétní BO Požadavek na objednávku vydanou

POST

/ordersgenerations

Vytvoří nový BO Požadavek na objednávku vydanou a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/ordersgenerations/{id}

Provede aktualizaci BO Požadavek na objednávku vydanou a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/ordersgenerations/{id}

Smaže BO Požadavek na objednávku vydanou na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obch.případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

CorrectedAt$DATE string

Opraveno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedAt$DATE string

Vytvořeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

FinishedAt$DATE string

Datum a čas vyřízení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

FinishedBy_ID string (securityuser) relace

Uživatel, který provedl vyřízení; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

IsDemand boolean

Poptáno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

IssuedOrder_ID string (issuedorder) relace

Vytvořená objednávka vydaná; ID objektu Objednávka vydaná, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PMState_ID string (pmstate) relace

Stav; ID objektu Procesní stav, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

QUnit string (5)

Jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Quantity number

Počet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RequestedDelivery$DATE string

Požadované datum dodání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

RequestedQuantity number

Požadovaný počet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ResponsibleRole_ID string (securityrole) relace

Zodpovědná role; ID objektu Role, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

ResponsibleUser_ID string (securityuser) relace

Zodpovědná osoba; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

StoreCard_ID string (storecard) relace

Skladová karta; ID objektu Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Store_ID string (store) relace

Sklad; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

UnitRate number

Vztah, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ReservationDate$DATE string

Termín objednání

UnitQuantity number

Počet, pole je přístupná pro hromadné změny

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/ordersgenerations?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/ordersgenerations/{id}
Response
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "FinishedAt$DATE": null,
  "FinishedBy_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "ID": null,
  "IsDemand": null,
  "IssuedOrder_ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "PMState_ID": null,
  "QUnit": null,
  "Quantity": null,
  "RequestedDelivery$DATE": null,
  "RequestedQuantity": null,
  "ResponsibleRole_ID": null,
  "ResponsibleUser_ID": null,
  "StoreCard_ID": null,
  "Store_ID": null,
  "UnitRate": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "ordersgenerations", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/ordersgenerations/query
{"take": "1"}
Response
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "FinishedAt$DATE": null,
  "FinishedBy_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "ID": null,
  "IsDemand": null,
  "IssuedOrder_ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "PMState_ID": null,
  "QUnit": null,
  "Quantity": null,
  "RequestedDelivery$DATE": null,
  "RequestedQuantity": null,
  "ResponsibleRole_ID": null,
  "ResponsibleUser_ID": null,
  "StoreCard_ID": null,
  "Store_ID": null,
  "UnitRate": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/ordersgenerations?select=id
Body
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "FinishedAt$DATE": null,
  "FinishedBy_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "IsDemand": null,
  "IssuedOrder_ID": null,
  "PMState_ID": null,
  "QUnit": null,
  "Quantity": null,
  "RequestedDelivery$DATE": null,
  "RequestedQuantity": null,
  "ResponsibleRole_ID": null,
  "ResponsibleUser_ID": null,
  "StoreCard_ID": null,
  "Store_ID": null,
  "UnitRate": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/ordersgenerations/{id}?select=id
Body
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "FinishedAt$DATE": null,
  "FinishedBy_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "IsDemand": null,
  "IssuedOrder_ID": null,
  "PMState_ID": null,
  "QUnit": null,
  "Quantity": null,
  "RequestedDelivery$DATE": null,
  "RequestedQuantity": null,
  "ResponsibleRole_ID": null,
  "ResponsibleUser_ID": null,
  "StoreCard_ID": null,
  "Store_ID": null,
  "UnitRate": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/ordersgenerations/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "ordersgenerations",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "FinishedAt$DATE": null,
          "FinishedBy_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "IsDemand": null,
          "IssuedOrder_ID": null,
          "PMState_ID": null,
          "QUnit": null,
          "Quantity": null,
          "RequestedDelivery$DATE": null,
          "RequestedQuantity": null,
          "ResponsibleRole_ID": null,
          "ResponsibleUser_ID": null,
          "StoreCard_ID": null,
          "Store_ID": null,
          "UnitRate": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "ordersgenerations",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "FinishedAt$DATE": null,
          "FinishedBy_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "IsDemand": null,
          "IssuedOrder_ID": null,
          "PMState_ID": null,
          "QUnit": null,
          "Quantity": null,
          "RequestedDelivery$DATE": null,
          "RequestedQuantity": null,
          "ResponsibleRole_ID": null,
          "ResponsibleUser_ID": null,
          "StoreCard_ID": null,
          "Store_ID": null,
          "UnitRate": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "ordersgenerations",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "FinishedAt$DATE": null,
          "FinishedBy_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "IsDemand": null,
          "IssuedOrder_ID": null,
          "PMState_ID": null,
          "QUnit": null,
          "Quantity": null,
          "RequestedDelivery$DATE": null,
          "RequestedQuantity": null,
          "ResponsibleRole_ID": null,
          "ResponsibleUser_ID": null,
          "StoreCard_ID": null,
          "Store_ID": null,
          "UnitRate": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "ordersgenerations",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "FinishedAt$DATE": null,
          "FinishedBy_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "IsDemand": null,
          "IssuedOrder_ID": null,
          "PMState_ID": null,
          "QUnit": null,
          "Quantity": null,
          "RequestedDelivery$DATE": null,
          "RequestedQuantity": null,
          "ResponsibleRole_ID": null,
          "ResponsibleUser_ID": null,
          "StoreCard_ID": null,
          "Store_ID": null,
          "UnitRate": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "ordersgenerations",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "ordersgenerations",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "ordersgenerations",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "ordersgenerations",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "ordersgenerations",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}