Poptávkový list

GET

/demandsheets

Získá kolekci BO Poptávkový list

GET

/demandsheets/{id}

Získá konkrétní BO Poptávkový list

POST

/demandsheets

Vytvoří nový BO Poptávkový list a vrátí jeho kompletní reprezentaci

POST

/demandsheets/import/plmproducerequests/{id}

Vytvoří nový BO Poptávkový list importem BO Požadavek na výrobu. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

POST

/demandsheets/import/plmjoborders/{id}

Vytvoří nový BO Poptávkový list importem BO Výrobní příkaz. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

POST

/demandsheets/import/gpmassemblylists/{id}

Vytvoří nový BO Poptávkový list importem BO Výrobní list. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

POST

/demandsheets/import/spmassemblylists/{id}

Vytvoří nový BO Poptávkový list importem BO Kompletační list. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

POST

/demandsheets/import/issuedoffers/{id}

Vytvoří nový BO Poptávkový list importem BO Nabídka vydaná. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

POST

/demandsheets/import/receivedorders/{id}

Vytvoří nový BO Poptávkový list importem BO Objednávka přijatá. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/demandsheets/{id}

Provede aktualizaci BO Poptávkový list a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

PUT

/demandsheets/{demandsheet_id}/plmproducerequests/{plmproducerequest_id}

Vytvoří nový BO Poptávkový list importem BO Požadavek na výrobu. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/demandsheets/{demandsheet_id}/plmjoborders/{plmjoborder_id}

Vytvoří nový BO Poptávkový list importem BO Výrobní příkaz. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/demandsheets/{demandsheet_id}/gpmassemblylists/{gpmassemblylist_id}

Vytvoří nový BO Poptávkový list importem BO Výrobní list. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/demandsheets/{demandsheet_id}/spmassemblylists/{spmassemblylist_id}

Vytvoří nový BO Poptávkový list importem BO Kompletační list. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/demandsheets/{demandsheet_id}/issuedoffers/{issuedoffer_id}

Vytvoří nový BO Poptávkový list importem BO Nabídka vydaná. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/demandsheets/{demandsheet_id}/receivedorders/{receivedorder_id}

Vytvoří nový BO Poptávkový list importem BO Objednávka přijatá. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

DELETE

/demandsheets/{id}

Smaže BO Poptávkový list na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Address_ID string (address) relace

Vlastní adresa; ID objektu Adresa, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

AutoAddOnlyDoDemand boolean

Omezení automatického plnění oslovených dodavatelů., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AutoAddSuppliers integer

Doplňovat oslovené dodavatele, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Closed boolean

Příznak uzavření, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Note string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PricePrecision integer

Zobrazení desetinných míst pro zadávací částky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RealClosingDate$DATE string

Skutečný termín uzavření, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RequestedClosingDate$DATE string

Požadovaný termín uzavření, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (demandsheetrow) relace

Řádky; kolekce BO Poptávkový list - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CloneDemandAnswers boolean

Zkopírovat i oslovené dodavatele

DemandingDocTxt string (30)

Zdrojový doklad

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/demandsheets?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/demandsheets/{id}
Response
{
  "Address_ID": null,
  "AutoAddOnlyDoDemand": null,
  "AutoAddSuppliers": null,
  "Closed": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "ID": null,
  "Note": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "PricePrecision": null,
  "RealClosingDate$DATE": null,
  "RequestedClosingDate$DATE": null,
  "Rows": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "demandsheets", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/demandsheets/query
{"take": "1"}
Response
{
  "Address_ID": null,
  "AutoAddOnlyDoDemand": null,
  "AutoAddSuppliers": null,
  "Closed": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "ID": null,
  "Note": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "PricePrecision": null,
  "RealClosingDate$DATE": null,
  "RequestedClosingDate$DATE": null,
  "Rows": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/demandsheets?select=id
Body
{
  "Address_ID": null,
  "AutoAddOnlyDoDemand": null,
  "AutoAddSuppliers": null,
  "Closed": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "Note": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "PricePrecision": null,
  "RealClosingDate$DATE": null,
  "RequestedClosingDate$DATE": null,
  "Rows": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/demandsheets/{id}?select=id
Body
{
  "Address_ID": null,
  "AutoAddOnlyDoDemand": null,
  "AutoAddSuppliers": null,
  "Closed": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "Note": null,
  "OrdNumber": null,
  "Period_ID": null,
  "PricePrecision": null,
  "RealClosingDate$DATE": null,
  "RequestedClosingDate$DATE": null,
  "Rows": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/demandsheets/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "demandsheets",
        "object_data": {
          "Address_ID": null,
          "AutoAddOnlyDoDemand": null,
          "AutoAddSuppliers": null,
          "Closed": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "Note": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "PricePrecision": null,
          "RealClosingDate$DATE": null,
          "RequestedClosingDate$DATE": null,
          "Rows": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "demandsheets",
        "object_data": {
          "Address_ID": null,
          "AutoAddOnlyDoDemand": null,
          "AutoAddSuppliers": null,
          "Closed": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "Note": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "PricePrecision": null,
          "RealClosingDate$DATE": null,
          "RequestedClosingDate$DATE": null,
          "Rows": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "demandsheets",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "Address_ID": null,
          "AutoAddOnlyDoDemand": null,
          "AutoAddSuppliers": null,
          "Closed": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "Note": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "PricePrecision": null,
          "RealClosingDate$DATE": null,
          "RequestedClosingDate$DATE": null,
          "Rows": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "demandsheets",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "Address_ID": null,
          "AutoAddOnlyDoDemand": null,
          "AutoAddSuppliers": null,
          "Closed": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "Note": null,
          "OrdNumber": null,
          "Period_ID": null,
          "PricePrecision": null,
          "RealClosingDate$DATE": null,
          "RequestedClosingDate$DATE": null,
          "Rows": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "demandsheets",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "demandsheets",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "demandsheets",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "demandsheets",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "demandsheets",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}