Hodnocený dodavatel

GET

/approvedsuppliers

Získá kolekci BO Hodnocený dodavatel

GET

/approvedsuppliers/{id}

Získá konkrétní BO Hodnocený dodavatel

POST

/approvedsuppliers

Vytvoří nový BO Hodnocený dodavatel a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/approvedsuppliers/{id}

Provede aktualizaci BO Hodnocený dodavatel a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/approvedsuppliers/{id}

Smaže BO Hodnocený dodavatel na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Approvals array (approvedsupplierapproval) relace

Výsledek schvalování dodavatele; kolekce BO Výsledky schvalování dodavatelů, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ApprovingArea_ID string (approvingarea) relace

Oblast hodnocení; ID objektu Oblast hodnocení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedAt$DATE string

Opraveno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedAt$DATE string

Vytvořeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

FirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Dodavatel; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsApproved boolean

Schváleno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsValid boolean

Platné, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OverallRatingScore integer

Celkem získano bodů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Scores array (approvedsupplierscore) relace

Získané počty bodů z hodnocení.; kolekce BO Získané počty bodů v hodnocení dodavatelů, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ValidFromDate$DATE string

Výsledek schválení platí od, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/approvedsuppliers?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/approvedsuppliers/{id}
Response
{
  "Approvals": null,
  "ApprovingArea_ID": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "ID": null,
  "IsApproved": null,
  "IsValid": null,
  "ObjVersion": null,
  "OverallRatingScore": null,
  "Scores": null,
  "ValidFromDate$DATE": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "approvedsuppliers", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/approvedsuppliers/query
{"take": "1"}
Response
{
  "Approvals": null,
  "ApprovingArea_ID": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "ID": null,
  "IsApproved": null,
  "IsValid": null,
  "ObjVersion": null,
  "OverallRatingScore": null,
  "Scores": null,
  "ValidFromDate$DATE": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/approvedsuppliers?select=id
Body
{
  "Approvals": null,
  "ApprovingArea_ID": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "IsApproved": null,
  "IsValid": null,
  "OverallRatingScore": null,
  "Scores": null,
  "ValidFromDate$DATE": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/approvedsuppliers/{id}?select=id
Body
{
  "Approvals": null,
  "ApprovingArea_ID": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "IsApproved": null,
  "IsValid": null,
  "OverallRatingScore": null,
  "Scores": null,
  "ValidFromDate$DATE": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/approvedsuppliers/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "approvedsuppliers",
        "object_data": {
          "Approvals": null,
          "ApprovingArea_ID": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "IsApproved": null,
          "IsValid": null,
          "OverallRatingScore": null,
          "Scores": null,
          "ValidFromDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "approvedsuppliers",
        "object_data": {
          "Approvals": null,
          "ApprovingArea_ID": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "IsApproved": null,
          "IsValid": null,
          "OverallRatingScore": null,
          "Scores": null,
          "ValidFromDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "approvedsuppliers",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "Approvals": null,
          "ApprovingArea_ID": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "IsApproved": null,
          "IsValid": null,
          "OverallRatingScore": null,
          "Scores": null,
          "ValidFromDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "approvedsuppliers",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "Approvals": null,
          "ApprovingArea_ID": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "IsApproved": null,
          "IsValid": null,
          "OverallRatingScore": null,
          "Scores": null,
          "ValidFromDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "approvedsuppliers",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "approvedsuppliers",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "approvedsuppliers",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "approvedsuppliers",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "approvedsuppliers",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}