Karta drobného majetku

GET

/smallassetcards

Získá kolekci BO Karta drobného majetku

GET

/smallassetcards/{id}

Získá konkrétní BO Karta drobného majetku

POST

/smallassetcards

Vytvoří nový BO Karta drobného majetku a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/smallassetcards/{id}

Provede aktualizaci BO Karta drobného majetku a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/smallassetcards/{id}

Smaže BO Karta drobného majetku na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AssetLocation_ID string (assetlocation) relace

Umístění; ID objektu Umístění majetku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obch.případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Code string (20)

Kód CPA, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DiscardDate$DATE string

Datum vyřazení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

DiscardReason string (40)

Důvod vyřazení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je přístupná pro hromadné změny

EAN string (14)

EAN, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EvidenceDivision_ID string (division) relace

Ev.stř.; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

ExpensesDivision_ID string (division) relace

Nákl.stř.; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

InventoryNr string (20)

Inventární číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Name string (50)

Název majetku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Note string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Picture_ID

pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn', pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Pictures array (smallassetcardpicture) relace

Kolekce obrázků; kolekce BO Obrázek drobného majetku, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ProductNr string (20)

Výrobní čís., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PurchaseDate$DATE string

Datum pořízení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PurchasePrice number

Pořizovací cena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

Quantity integer

Množství, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Responsible_ID string (assetresponsible) relace

Odpověd.osoba; ID objektu Odpovědná osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

Rows array (smallassetcard2) relace

Položky; kolekce BO Položka drobného majetku, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Status integer

Stav čís., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

VATIncluded boolean

S DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

YearOfProduction integer

Rok výr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

BodyInventoryNr string (20)

Tělo inventárního čísla, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CardType string (1)

Typ karty, pole je duplikováno při klonování objektu

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Comment string (8191)

Poznámka

DateOfChange string

Datum změny

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PrefixInventoryNr string (20)

Prefix inventárního čísla, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

StatusAsText string (20)

Stav

SuffixInventoryNr string (20)

Sufix inventárního čísla, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/smallassetcards?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/smallassetcards/{id}
Response
{
  "ID": "2100000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Rows": [
    {
      "ean": "",
      "id": "1000000101",
      "inventorynr": "DrM-00001",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "2100000101",
      "posindex": 1,
      "quantity": 5,
      "responsible_id": "2000000101"
    }
  ],
  "Code": "66515215",
  "InventoryNr": "DrM-00001",
  "Name": "Kalkulačka",
  "AssetLocation_ID": "3000000101",
  "Responsible_ID": "2000000101",
  "ProductNr": "",
  "YearOfProduction": 0,
  "EvidenceDivision_ID": "2100000101",
  "ExpensesDivision_ID": "2100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "1300000101",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Picture_ID": null,
  "Pictures": [],
  "PurchaseDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
  "PurchasePrice": 500,
  "DiscardDate$DATE": null,
  "DiscardReason": "",
  "Status": 0,
  "VATIncluded": false,
  "Quantity": 5,
  "Note": "",
  "EAN": ""
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "smallassetcards", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/smallassetcards/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "2100000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Rows": [
    {
      "ean": "",
      "id": "1000000101",
      "inventorynr": "DrM-00001",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "2100000101",
      "posindex": 1,
      "quantity": 5,
      "responsible_id": "2000000101"
    }
  ],
  "Code": "66515215",
  "InventoryNr": "DrM-00001",
  "Name": "Kalkulačka",
  "AssetLocation_ID": "3000000101",
  "Responsible_ID": "2000000101",
  "ProductNr": "",
  "YearOfProduction": 0,
  "EvidenceDivision_ID": "2100000101",
  "ExpensesDivision_ID": "2100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "1300000101",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Picture_ID": null,
  "Pictures": [],
  "PurchaseDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
  "PurchasePrice": 500,
  "DiscardDate$DATE": null,
  "DiscardReason": "",
  "Status": 0,
  "VATIncluded": false,
  "Quantity": 5,
  "Note": "",
  "EAN": ""
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/smallassetcards?select=id
Body
{
  "AssetLocation_ID": "3000000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Code": "66515215",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "1300000101",
  "DiscardDate$DATE": null,
  "DiscardReason": "",
  "EAN": "",
  "EvidenceDivision_ID": "2100000101",
  "ExpensesDivision_ID": "2100000101",
  "InventoryNr": "DrM-00001",
  "Name": "Kalkulačka",
  "Note": "",
  "Pictures": [],
  "ProductNr": "",
  "PurchaseDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
  "PurchasePrice": 500,
  "Quantity": 5,
  "Responsible_ID": "2000000101",
  "Rows": [
    {
      "ean": "",
      "id": "1000000101",
      "inventorynr": "DrM-00001",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "2100000101",
      "posindex": 1,
      "quantity": 5,
      "responsible_id": "2000000101"
    }
  ],
  "Status": 0,
  "VATIncluded": false,
  "YearOfProduction": 0
}
Response
{
  "id": "2100000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/smallassetcards/{id}?select=id
Body
{
  "AssetLocation_ID": "3000000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Code": "66515215",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "1300000101",
  "DiscardDate$DATE": null,
  "DiscardReason": "",
  "EAN": "",
  "EvidenceDivision_ID": "2100000101",
  "ExpensesDivision_ID": "2100000101",
  "InventoryNr": "DrM-00001",
  "Name": "Kalkulačka",
  "Note": "",
  "Pictures": [],
  "ProductNr": "",
  "PurchaseDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
  "PurchasePrice": 500,
  "Quantity": 5,
  "Responsible_ID": "2000000101",
  "Rows": [
    {
      "ean": "",
      "id": "1000000101",
      "inventorynr": "DrM-00001",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "2100000101",
      "posindex": 1,
      "quantity": 5,
      "responsible_id": "2000000101"
    }
  ],
  "Status": 0,
  "VATIncluded": false,
  "YearOfProduction": 0
}
Response
{
  "id": "2100000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/smallassetcards/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "smallassetcards",
        "object_data": {
          "AssetLocation_ID": "3000000101",
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Code": "66515215",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "1300000101",
          "DiscardDate$DATE": null,
          "DiscardReason": "",
          "EAN": "",
          "EvidenceDivision_ID": "2100000101",
          "ExpensesDivision_ID": "2100000101",
          "InventoryNr": "DrM-00001",
          "Name": "Kalkulačka",
          "Note": "",
          "Pictures": [],
          "ProductNr": "",
          "PurchaseDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
          "PurchasePrice": 500,
          "Quantity": 5,
          "Responsible_ID": "2000000101",
          "Rows": [
            {
              "ean": "",
              "id": "1000000101",
              "inventorynr": "DrM-00001",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "2100000101",
              "posindex": 1,
              "quantity": 5,
              "responsible_id": "2000000101"
            }
          ],
          "Status": 0,
          "VATIncluded": false,
          "YearOfProduction": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "smallassetcards",
        "object_data": {
          "AssetLocation_ID": "3000000101",
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Code": "66515215",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "1300000101",
          "DiscardDate$DATE": null,
          "DiscardReason": "",
          "EAN": "",
          "EvidenceDivision_ID": "2100000101",
          "ExpensesDivision_ID": "2100000101",
          "InventoryNr": "DrM-00001",
          "Name": "Kalkulačka",
          "Note": "",
          "Pictures": [],
          "ProductNr": "",
          "PurchaseDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
          "PurchasePrice": 500,
          "Quantity": 5,
          "Responsible_ID": "2000000101",
          "Rows": [
            {
              "ean": "",
              "id": "1000000101",
              "inventorynr": "DrM-00001",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "2100000101",
              "posindex": 1,
              "quantity": 5,
              "responsible_id": "2000000101"
            }
          ],
          "Status": 0,
          "VATIncluded": false,
          "YearOfProduction": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "smallassetcards",
        "obj_id": "2100000100",
        "object_data": {
          "AssetLocation_ID": "3000000101",
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Code": "66515215",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "1300000101",
          "DiscardDate$DATE": null,
          "DiscardReason": "",
          "EAN": "",
          "EvidenceDivision_ID": "2100000101",
          "ExpensesDivision_ID": "2100000101",
          "InventoryNr": "DrM-00001",
          "Name": "Kalkulačka",
          "Note": "",
          "Pictures": [],
          "ProductNr": "",
          "PurchaseDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
          "PurchasePrice": 500,
          "Quantity": 5,
          "Responsible_ID": "2000000101",
          "Rows": [
            {
              "ean": "",
              "id": "1000000101",
              "inventorynr": "DrM-00001",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "2100000101",
              "posindex": 1,
              "quantity": 5,
              "responsible_id": "2000000101"
            }
          ],
          "Status": 0,
          "VATIncluded": false,
          "YearOfProduction": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "smallassetcards",
        "obj_id": "2100000101",
        "object_data": {
          "AssetLocation_ID": "3000000101",
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Code": "66515215",
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "1300000101",
          "DiscardDate$DATE": null,
          "DiscardReason": "",
          "EAN": "",
          "EvidenceDivision_ID": "2100000101",
          "ExpensesDivision_ID": "2100000101",
          "InventoryNr": "DrM-00001",
          "Name": "Kalkulačka",
          "Note": "",
          "Pictures": [],
          "ProductNr": "",
          "PurchaseDate$DATE": "2006-01-11T23:00:00.000Z",
          "PurchasePrice": 500,
          "Quantity": 5,
          "Responsible_ID": "2000000101",
          "Rows": [
            {
              "ean": "",
              "id": "1000000101",
              "inventorynr": "DrM-00001",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "2100000101",
              "posindex": 1,
              "quantity": 5,
              "responsible_id": "2000000101"
            }
          ],
          "Status": 0,
          "VATIncluded": false,
          "YearOfProduction": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "smallassetcards",
        "obj_id": "2100000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "smallassetcards",
        "obj_id": "2100000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "smallassetcards",
        "obj_id": "2100000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "smallassetcards",
        "obj_id": "2100000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "smallassetcards",
        "obj_id": "2100000104"
      }
    }
  ]
}