Odpovědná osoba

GET

/assetresponsibles

Získá kolekci BO Odpovědná osoba

GET

/assetresponsibles/{id}

Získá konkrétní BO Odpovědná osoba

POST

/assetresponsibles

Vytvoří nový BO Odpovědná osoba a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/assetresponsibles/{id}

Provede aktualizaci BO Odpovědná osoba a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/assetresponsibles/{id}

Smaže BO Odpovědná osoba na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Person_ID string (person) relace

Odpovědná osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PersonName string (30)

Jméno

PersonalNumber string (10)

Osob.číslo

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/assetresponsibles?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/assetresponsibles/{id}
Response
{
  "ID": "2000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Person_ID": "2000000101"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "assetresponsibles", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/assetresponsibles/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "2000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Person_ID": "2000000101"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/assetresponsibles?select=id
Body
{
  "Person_ID": "2000000101"
}
Response
{
  "id": "2000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/assetresponsibles/{id}?select=id
Body
{
  "Person_ID": "2000000101"
}
Response
{
  "id": "2000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/assetresponsibles/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "assetresponsibles",
        "object_data": {
          "Person_ID": "2000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "assetresponsibles",
        "object_data": {
          "Person_ID": "2000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "assetresponsibles",
        "obj_id": "2000000100",
        "object_data": {
          "Person_ID": "2000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "assetresponsibles",
        "obj_id": "2000000101",
        "object_data": {
          "Person_ID": "2000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "assetresponsibles",
        "obj_id": "2000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "assetresponsibles",
        "obj_id": "2000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "assetresponsibles",
        "obj_id": "2000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "assetresponsibles",
        "obj_id": "2000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "assetresponsibles",
        "obj_id": "2000000104"
      }
    }
  ]
}