Parametry řady požadavků na výrobu

GET

/plmpqparams

Získá kolekci BO Parametry řady požadavků na výrobu

GET

/plmpqparams/{id}

Získá konkrétní BO Parametry řady požadavků na výrobu

POST

/plmpqparams

Vytvoří nový BO Parametry řady požadavků na výrobu a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/plmpqparams/{id}

Provede aktualizaci BO Parametry řady požadavků na výrobu a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/plmpqparams/{id}

Smaže BO Parametry řady požadavků na výrobu na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AuthorizationRequired integer

Požadováno schválení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BatchEnabled boolean

Seskupování, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CalculateOneTBCForDocument boolean

Kalkulovat jeden přípravný čas, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ChoosingPL integer

Výběr kus., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ChoosingRoutine integer

Výběr TP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DefaultCanceled boolean

Výchozí - vyloučený z realizace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DefaultManEntRtn_ID string (plmroutinetype) relace

Výchozí typ tech. postupu pro ruční editaci; ID objektu Typ technologického postupu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DefaultPlanedStartAtTime$DATE string

Předvyplnění času plánovaného data spuštění, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DefaultScheduledAtTime$DATE string

Předvyplnění času plánovaného data dokončení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DefaultSettingOfMIX boolean

Výchozí nastavení položky MIX, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DefaultSupposedStore_ID string (store) relace

Výchozí předpokládaný sklad; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocQueueForJO_ID string (docqueue) relace

Řada dokladů VP; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada dokladů; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EditNorm boolean

Povoleno editovat normu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EmptyPieceListSoftValidation boolean

Kontrolovat prázdný kusovník, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EmptyRoutineSoftValidation boolean

Kontrolovat prázdný tech. postup, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

InPlan boolean

Započítat do kapacitního plánu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MethodOfSalaryCalculation integer

Hodinová sazba operace techn. postupu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MethodOfSalaryClass integer

Tarifní třída pro ocenění výrobku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

NoShowDialog boolean

Nezobrazit dialog, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

TariffForJO_ID string (plmtariff) relace

Režijní sazba; ID objektu Režijní sazba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WastePercentageSoftValidation boolean

Kontrolovat, zda jsou ztráty mezi 0 až 100%, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmpqparams?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmpqparams/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 3,
  "DocQueue_ID": "1K00000101",
  "AuthorizationRequired": 1,
  "DocQueueForJO_ID": "4K00000101",
  "TariffForJO_ID": "2000000101",
  "EditNorm": true,
  "DefaultManEntRtn_ID": "4000000101",
  "NoShowDialog": false,
  "MethodOfSalaryCalculation": 1,
  "MethodOfSalaryClass": 0,
  "DefaultSettingOfMIX": false,
  "DefaultSupposedStore_ID": "1500000101",
  "InPlan": true,
  "Firm_ID": "F011000000",
  "ChoosingRoutine": 1,
  "ChoosingPL": 1,
  "DefaultCanceled": false,
  "EmptyRoutineSoftValidation": true,
  "EmptyPieceListSoftValidation": true,
  "CalculateOneTBCForDocument": false,
  "DefaultPlanedStartAtTime$DATE": null,
  "DefaultScheduledAtTime$DATE": null,
  "WastePercentageSoftValidation": true,
  "BatchEnabled": false
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "plmpqparams", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmpqparams/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 3,
  "DocQueue_ID": "1K00000101",
  "AuthorizationRequired": 1,
  "DocQueueForJO_ID": "4K00000101",
  "TariffForJO_ID": "2000000101",
  "EditNorm": true,
  "DefaultManEntRtn_ID": "4000000101",
  "NoShowDialog": false,
  "MethodOfSalaryCalculation": 1,
  "MethodOfSalaryClass": 0,
  "DefaultSettingOfMIX": false,
  "DefaultSupposedStore_ID": "1500000101",
  "InPlan": true,
  "Firm_ID": "F011000000",
  "ChoosingRoutine": 1,
  "ChoosingPL": 1,
  "DefaultCanceled": false,
  "EmptyRoutineSoftValidation": true,
  "EmptyPieceListSoftValidation": true,
  "CalculateOneTBCForDocument": false,
  "DefaultPlanedStartAtTime$DATE": null,
  "DefaultScheduledAtTime$DATE": null,
  "WastePercentageSoftValidation": true,
  "BatchEnabled": false
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmpqparams?select=id
Body
{
  "AuthorizationRequired": 1,
  "BatchEnabled": false,
  "CalculateOneTBCForDocument": false,
  "ChoosingPL": 1,
  "ChoosingRoutine": 1,
  "DefaultCanceled": false,
  "DefaultManEntRtn_ID": "4000000101",
  "DefaultPlanedStartAtTime$DATE": null,
  "DefaultScheduledAtTime$DATE": null,
  "DefaultSettingOfMIX": false,
  "DefaultSupposedStore_ID": "1500000101",
  "DocQueueForJO_ID": "4K00000101",
  "DocQueue_ID": "1K00000101",
  "EditNorm": true,
  "EmptyPieceListSoftValidation": true,
  "EmptyRoutineSoftValidation": true,
  "Firm_ID": "F011000000",
  "InPlan": true,
  "MethodOfSalaryCalculation": 1,
  "MethodOfSalaryClass": 0,
  "NoShowDialog": false,
  "TariffForJO_ID": "2000000101",
  "WastePercentageSoftValidation": true
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/plmpqparams/{id}?select=id
Body
{
  "AuthorizationRequired": 1,
  "BatchEnabled": false,
  "CalculateOneTBCForDocument": false,
  "ChoosingPL": 1,
  "ChoosingRoutine": 1,
  "DefaultCanceled": false,
  "DefaultManEntRtn_ID": "4000000101",
  "DefaultPlanedStartAtTime$DATE": null,
  "DefaultScheduledAtTime$DATE": null,
  "DefaultSettingOfMIX": false,
  "DefaultSupposedStore_ID": "1500000101",
  "DocQueueForJO_ID": "4K00000101",
  "DocQueue_ID": "1K00000101",
  "EditNorm": true,
  "EmptyPieceListSoftValidation": true,
  "EmptyRoutineSoftValidation": true,
  "Firm_ID": "F011000000",
  "InPlan": true,
  "MethodOfSalaryCalculation": 1,
  "MethodOfSalaryClass": 0,
  "NoShowDialog": false,
  "TariffForJO_ID": "2000000101",
  "WastePercentageSoftValidation": true
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/plmpqparams/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmpqparams",
        "object_data": {
          "AuthorizationRequired": 1,
          "BatchEnabled": false,
          "CalculateOneTBCForDocument": false,
          "ChoosingPL": 1,
          "ChoosingRoutine": 1,
          "DefaultCanceled": false,
          "DefaultManEntRtn_ID": "4000000101",
          "DefaultPlanedStartAtTime$DATE": null,
          "DefaultScheduledAtTime$DATE": null,
          "DefaultSettingOfMIX": false,
          "DefaultSupposedStore_ID": "1500000101",
          "DocQueueForJO_ID": "4K00000101",
          "DocQueue_ID": "1K00000101",
          "EditNorm": true,
          "EmptyPieceListSoftValidation": true,
          "EmptyRoutineSoftValidation": true,
          "Firm_ID": "F011000000",
          "InPlan": true,
          "MethodOfSalaryCalculation": 1,
          "MethodOfSalaryClass": 0,
          "NoShowDialog": false,
          "TariffForJO_ID": "2000000101",
          "WastePercentageSoftValidation": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmpqparams",
        "object_data": {
          "AuthorizationRequired": 1,
          "BatchEnabled": false,
          "CalculateOneTBCForDocument": false,
          "ChoosingPL": 1,
          "ChoosingRoutine": 1,
          "DefaultCanceled": false,
          "DefaultManEntRtn_ID": "4000000101",
          "DefaultPlanedStartAtTime$DATE": null,
          "DefaultScheduledAtTime$DATE": null,
          "DefaultSettingOfMIX": false,
          "DefaultSupposedStore_ID": "1500000101",
          "DocQueueForJO_ID": "4K00000101",
          "DocQueue_ID": "1K00000101",
          "EditNorm": true,
          "EmptyPieceListSoftValidation": true,
          "EmptyRoutineSoftValidation": true,
          "Firm_ID": "F011000000",
          "InPlan": true,
          "MethodOfSalaryCalculation": 1,
          "MethodOfSalaryClass": 0,
          "NoShowDialog": false,
          "TariffForJO_ID": "2000000101",
          "WastePercentageSoftValidation": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmpqparams",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "AuthorizationRequired": 1,
          "BatchEnabled": false,
          "CalculateOneTBCForDocument": false,
          "ChoosingPL": 1,
          "ChoosingRoutine": 1,
          "DefaultCanceled": false,
          "DefaultManEntRtn_ID": "4000000101",
          "DefaultPlanedStartAtTime$DATE": null,
          "DefaultScheduledAtTime$DATE": null,
          "DefaultSettingOfMIX": false,
          "DefaultSupposedStore_ID": "1500000101",
          "DocQueueForJO_ID": "4K00000101",
          "DocQueue_ID": "1K00000101",
          "EditNorm": true,
          "EmptyPieceListSoftValidation": true,
          "EmptyRoutineSoftValidation": true,
          "Firm_ID": "F011000000",
          "InPlan": true,
          "MethodOfSalaryCalculation": 1,
          "MethodOfSalaryClass": 0,
          "NoShowDialog": false,
          "TariffForJO_ID": "2000000101",
          "WastePercentageSoftValidation": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmpqparams",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "AuthorizationRequired": 1,
          "BatchEnabled": false,
          "CalculateOneTBCForDocument": false,
          "ChoosingPL": 1,
          "ChoosingRoutine": 1,
          "DefaultCanceled": false,
          "DefaultManEntRtn_ID": "4000000101",
          "DefaultPlanedStartAtTime$DATE": null,
          "DefaultScheduledAtTime$DATE": null,
          "DefaultSettingOfMIX": false,
          "DefaultSupposedStore_ID": "1500000101",
          "DocQueueForJO_ID": "4K00000101",
          "DocQueue_ID": "1K00000101",
          "EditNorm": true,
          "EmptyPieceListSoftValidation": true,
          "EmptyRoutineSoftValidation": true,
          "Firm_ID": "F011000000",
          "InPlan": true,
          "MethodOfSalaryCalculation": 1,
          "MethodOfSalaryClass": 0,
          "NoShowDialog": false,
          "TariffForJO_ID": "2000000101",
          "WastePercentageSoftValidation": true
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmpqparams",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmpqparams",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "plmpqparams",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "plmpqparams",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "plmpqparams",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}