Ostatní příjem

GET

/otherincomes

Získá kolekci BO Ostatní příjem

GET

/otherincomes/{id}

Získá konkrétní BO Ostatní příjem

POST

/otherincomes

Vytvoří nový BO Ostatní příjem a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/otherincomes/{id}

Provede aktualizaci BO Ostatní příjem a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/otherincomes/{id}

Smaže BO Ostatní příjem na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AccDate$DATE string

Datum účt., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AccDocQueue_ID string (accdocqueue) relace

Účetní řada; ID objektu Účetní řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

AccPresetDef_ID string (accpresetdefinition) relace

Předkontace; ID objektu Účetní předkontace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Account_ID string (account) relace

Účet MD; ID objektu Účet účetního rozvrhu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Amount number

Celkem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v libovolné měně

AmountWithoutVAT number

Celkem bez, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v libovolné měně

ClosingPeriod_ID string (period) relace

Období uzávěrky; ID objektu Období, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Coef integer

Koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedAt$DATE string

Opraveno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Country_ID string (country) relace

Země; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CreatedAt$DATE string

Vytvořeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CurrRate number

Kurz měny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole kurz měny

Currency_ID string (currency) relace

Měna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

DataEntryKind integer

Zp.zadání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Description string (50)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Dirty boolean

Zakázané přepočítání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EET boolean

EET, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

EETTurnover_ID

pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn', pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ElectronicPayTransactionData string (2048)

Transakční data elektronické platby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ElectronicPayment boolean

Elektronická platba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ElectronicPaymentAuthCode string (20)

Autorizační kód elektronické platby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ElectronicPaymentDescription string (100)

Popis elektronické platby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ElectronicPaymentPaid boolean

Elektronická platba provedena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ExternalNumber string (30)

Doplňkové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

HasImpactToThroughItem boolean

Ovlivňuje průběžnou položku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LastPaymentPeriod_ID string (period) relace

Období posl. platby; ID objektu Období, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

LocalAmount number

Celkem lokálně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalAmountWithoutVAT number

Celkem lokálně bez daně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalCoef integer

Lokální koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LocalPaidAmount number

Zaplaceno lokálně, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalRoundingAmount number

Zaokrouhlení nedaňové lok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalZone_ID string (currency) relace

Lokální zóna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

PAmount number

Platba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v libovolné měně

PDisKind integer

Rozdělení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

PDocumentType string (documenttype) relace

Typ plac.dokl., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

PDocument_ID string (datadocumentbusinessobject) relace

Plac.doklad; ID objektu Dokument, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

PaidAmount number

Celkem zapl., pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v libovolné měně

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Person_ID string (person) relace

Osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RefCurrRate number

Kurz vztažný, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole vztažný kurz měny

RoundingAmount number

Zaokrouhlení nedaňové, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

Rows array (otherincomerow) relace

Řádky; kolekce BO Ostatní příjem - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

SDocumentType string (documenttype) relace

Typ zdrojového dokl., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

SDocument_ID string (datadocumentbusinessobject) relace

Zdrojový doklad; ID objektu Dokument, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

SimplifiedVATDocument boolean

Zjednodušený daňový doklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

SpecialDocumentMode integer

Režim dokladu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

VATAdmitDate$DATE string

Datum plnění, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATByPayment boolean

DPH na základě přijetí platby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATByPaymentEndDate$DATE string

Datum ukončení zvl. režimu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

VATByPaymentExitTaxation boolean

Doklad pro odvedení DPH po ukončení zvl. režimu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATDate$DATE string

Datum odvodu/Datum dodání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATDocument boolean

DPH doklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

VATReportPreference string (2)

Preference výkazu DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny, fkAnsiCaseSensitive

VATReportReference string (30)

Reference, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATVoluntaryPaid boolean

Dobrovolné zaplacení daně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VarSymbol string (10)

Var.symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Zone_ID string (currency) relace

Zóna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

Metadata - Neperzistentní položky

AccountingType integer

Jak účtovat

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CurrRateInfo string (30)

Kurz měny textově, pouze pro čtení

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

FirstSpecialModeDocument_ID string (otherincome) relace

První doklad v režimu; ID objektu Ostatní příjem, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IsAccounted boolean

Účtováno, pouze pro čtení

IsAccountedLaterVAT boolean

DPH pozdější odpočet

IsProfit boolean

Výnos

LocalNotPaidAmount number

Nezaplaceno lokálně, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalRefCurrency_ID string (currency) relace

Lok.ref.měna; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

LocalVATAmount number

DPH lok., pouze pro čtení, pole obsahuje částku v lokální měně

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

NotPaidAmount number

Nezaplaceno, pole obsahuje částku v libovolné měně

RefCurrency_ID string (currency) relace

Ref.měna; ID objektu Měna, pouze pro čtení, pole obsahuje odkaz na měnu

SDocumentAmount number

Částka zdr. dokladu, pole obsahuje částku v libovolné měně

SDocumentLocalNotPaidAmount number

Nezaplacená lokální částka zdr. dokladu, pole obsahuje částku v lokální měně

SDocumentNotPaidAmount number

Nezaplacená částka zdr. dokladu, pole obsahuje částku v libovolné měně

SDocumentVATDate$DATE string

Datum odvodu/Datum dodání

SpecialDocumentModeText string (100)

Popis režimu dokladu

VATAmount number

DPH, pouze pro čtení, pole obsahuje částku v libovolné měně

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/otherincomes?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/otherincomes/{id}
Response
{
  "AccDate$DATE": null,
  "AccDocQueue_ID": null,
  "AccPresetDef_ID": null,
  "Account_ID": null,
  "Amount": null,
  "AmountWithoutVAT": null,
  "ClosingPeriod_ID": null,
  "Coef": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CurrRate": null,
  "Currency_ID": null,
  "DataEntryKind": null,
  "Description": null,
  "Dirty": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "EET": null,
  "EETTurnover_ID": null,
  "ElectronicPayTransactionData": null,
  "ElectronicPayment": null,
  "ElectronicPaymentAuthCode": null,
  "ElectronicPaymentDescription": null,
  "ElectronicPaymentPaid": null,
  "ExternalNumber": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "HasImpactToThroughItem": null,
  "ID": null,
  "LastPaymentPeriod_ID": null,
  "LocalAmount": null,
  "LocalAmountWithoutVAT": null,
  "LocalCoef": null,
  "LocalPaidAmount": null,
  "LocalRoundingAmount": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "PAmount": null,
  "PDisKind": null,
  "PDocumentType": null,
  "PDocument_ID": null,
  "PaidAmount": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "RefCurrRate": null,
  "RoundingAmount": null,
  "Rows": null,
  "SDocumentType": null,
  "SDocument_ID": null,
  "SimplifiedVATDocument": null,
  "SpecialDocumentMode": null,
  "VATAdmitDate$DATE": null,
  "VATByPayment": null,
  "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
  "VATByPaymentExitTaxation": null,
  "VATDate$DATE": null,
  "VATDocument": null,
  "VATReportPreference": null,
  "VATReportReference": null,
  "VATVoluntaryPaid": null,
  "VarSymbol": null,
  "Zone_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "otherincomes", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/otherincomes/query
{"take": "1"}
Response
{
  "AccDate$DATE": null,
  "AccDocQueue_ID": null,
  "AccPresetDef_ID": null,
  "Account_ID": null,
  "Amount": null,
  "AmountWithoutVAT": null,
  "ClosingPeriod_ID": null,
  "Coef": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CurrRate": null,
  "Currency_ID": null,
  "DataEntryKind": null,
  "Description": null,
  "Dirty": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "EET": null,
  "EETTurnover_ID": null,
  "ElectronicPayTransactionData": null,
  "ElectronicPayment": null,
  "ElectronicPaymentAuthCode": null,
  "ElectronicPaymentDescription": null,
  "ElectronicPaymentPaid": null,
  "ExternalNumber": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "HasImpactToThroughItem": null,
  "ID": null,
  "LastPaymentPeriod_ID": null,
  "LocalAmount": null,
  "LocalAmountWithoutVAT": null,
  "LocalCoef": null,
  "LocalPaidAmount": null,
  "LocalRoundingAmount": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "PAmount": null,
  "PDisKind": null,
  "PDocumentType": null,
  "PDocument_ID": null,
  "PaidAmount": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "RefCurrRate": null,
  "RoundingAmount": null,
  "Rows": null,
  "SDocumentType": null,
  "SDocument_ID": null,
  "SimplifiedVATDocument": null,
  "SpecialDocumentMode": null,
  "VATAdmitDate$DATE": null,
  "VATByPayment": null,
  "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
  "VATByPaymentExitTaxation": null,
  "VATDate$DATE": null,
  "VATDocument": null,
  "VATReportPreference": null,
  "VATReportReference": null,
  "VATVoluntaryPaid": null,
  "VarSymbol": null,
  "Zone_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/otherincomes?select=id
Body
{
  "AccDate$DATE": null,
  "AccDocQueue_ID": null,
  "AccPresetDef_ID": null,
  "Account_ID": null,
  "Amount": null,
  "AmountWithoutVAT": null,
  "Coef": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CurrRate": null,
  "Currency_ID": null,
  "DataEntryKind": null,
  "Description": null,
  "Dirty": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "EET": null,
  "ElectronicPayTransactionData": null,
  "ElectronicPayment": null,
  "ElectronicPaymentAuthCode": null,
  "ElectronicPaymentDescription": null,
  "ElectronicPaymentPaid": null,
  "ExternalNumber": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "HasImpactToThroughItem": null,
  "LocalAmount": null,
  "LocalAmountWithoutVAT": null,
  "LocalCoef": null,
  "LocalRoundingAmount": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "OrdNumber": null,
  "PAmount": null,
  "PDisKind": null,
  "PDocumentType": null,
  "PDocument_ID": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "RefCurrRate": null,
  "RoundingAmount": null,
  "Rows": null,
  "SDocumentType": null,
  "SDocument_ID": null,
  "SimplifiedVATDocument": null,
  "SpecialDocumentMode": null,
  "VATAdmitDate$DATE": null,
  "VATByPayment": null,
  "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
  "VATByPaymentExitTaxation": null,
  "VATDate$DATE": null,
  "VATDocument": null,
  "VATReportPreference": null,
  "VATReportReference": null,
  "VATVoluntaryPaid": null,
  "VarSymbol": null,
  "Zone_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/otherincomes/{id}?select=id
Body
{
  "AccDate$DATE": null,
  "AccDocQueue_ID": null,
  "AccPresetDef_ID": null,
  "Account_ID": null,
  "Amount": null,
  "AmountWithoutVAT": null,
  "Coef": null,
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CurrRate": null,
  "Currency_ID": null,
  "DataEntryKind": null,
  "Description": null,
  "Dirty": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "EET": null,
  "ElectronicPayTransactionData": null,
  "ElectronicPayment": null,
  "ElectronicPaymentAuthCode": null,
  "ElectronicPaymentDescription": null,
  "ElectronicPaymentPaid": null,
  "ExternalNumber": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "HasImpactToThroughItem": null,
  "LocalAmount": null,
  "LocalAmountWithoutVAT": null,
  "LocalCoef": null,
  "LocalRoundingAmount": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "OrdNumber": null,
  "PAmount": null,
  "PDisKind": null,
  "PDocumentType": null,
  "PDocument_ID": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "RefCurrRate": null,
  "RoundingAmount": null,
  "Rows": null,
  "SDocumentType": null,
  "SDocument_ID": null,
  "SimplifiedVATDocument": null,
  "SpecialDocumentMode": null,
  "VATAdmitDate$DATE": null,
  "VATByPayment": null,
  "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
  "VATByPaymentExitTaxation": null,
  "VATDate$DATE": null,
  "VATDocument": null,
  "VATReportPreference": null,
  "VATReportReference": null,
  "VATVoluntaryPaid": null,
  "VarSymbol": null,
  "Zone_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/otherincomes/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "otherincomes",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": null,
          "AccDocQueue_ID": null,
          "AccPresetDef_ID": null,
          "Account_ID": null,
          "Amount": null,
          "AmountWithoutVAT": null,
          "Coef": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CurrRate": null,
          "Currency_ID": null,
          "DataEntryKind": null,
          "Description": null,
          "Dirty": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "EET": null,
          "ElectronicPayTransactionData": null,
          "ElectronicPayment": null,
          "ElectronicPaymentAuthCode": null,
          "ElectronicPaymentDescription": null,
          "ElectronicPaymentPaid": null,
          "ExternalNumber": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "HasImpactToThroughItem": null,
          "LocalAmount": null,
          "LocalAmountWithoutVAT": null,
          "LocalCoef": null,
          "LocalRoundingAmount": null,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "PAmount": null,
          "PDisKind": null,
          "PDocumentType": null,
          "PDocument_ID": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "RefCurrRate": null,
          "RoundingAmount": null,
          "Rows": null,
          "SDocumentType": null,
          "SDocument_ID": null,
          "SimplifiedVATDocument": null,
          "SpecialDocumentMode": null,
          "VATAdmitDate$DATE": null,
          "VATByPayment": null,
          "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
          "VATByPaymentExitTaxation": null,
          "VATDate$DATE": null,
          "VATDocument": null,
          "VATReportPreference": null,
          "VATReportReference": null,
          "VATVoluntaryPaid": null,
          "VarSymbol": null,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "otherincomes",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": null,
          "AccDocQueue_ID": null,
          "AccPresetDef_ID": null,
          "Account_ID": null,
          "Amount": null,
          "AmountWithoutVAT": null,
          "Coef": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CurrRate": null,
          "Currency_ID": null,
          "DataEntryKind": null,
          "Description": null,
          "Dirty": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "EET": null,
          "ElectronicPayTransactionData": null,
          "ElectronicPayment": null,
          "ElectronicPaymentAuthCode": null,
          "ElectronicPaymentDescription": null,
          "ElectronicPaymentPaid": null,
          "ExternalNumber": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "HasImpactToThroughItem": null,
          "LocalAmount": null,
          "LocalAmountWithoutVAT": null,
          "LocalCoef": null,
          "LocalRoundingAmount": null,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "PAmount": null,
          "PDisKind": null,
          "PDocumentType": null,
          "PDocument_ID": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "RefCurrRate": null,
          "RoundingAmount": null,
          "Rows": null,
          "SDocumentType": null,
          "SDocument_ID": null,
          "SimplifiedVATDocument": null,
          "SpecialDocumentMode": null,
          "VATAdmitDate$DATE": null,
          "VATByPayment": null,
          "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
          "VATByPaymentExitTaxation": null,
          "VATDate$DATE": null,
          "VATDocument": null,
          "VATReportPreference": null,
          "VATReportReference": null,
          "VATVoluntaryPaid": null,
          "VarSymbol": null,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "otherincomes",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": null,
          "AccDocQueue_ID": null,
          "AccPresetDef_ID": null,
          "Account_ID": null,
          "Amount": null,
          "AmountWithoutVAT": null,
          "Coef": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CurrRate": null,
          "Currency_ID": null,
          "DataEntryKind": null,
          "Description": null,
          "Dirty": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "EET": null,
          "ElectronicPayTransactionData": null,
          "ElectronicPayment": null,
          "ElectronicPaymentAuthCode": null,
          "ElectronicPaymentDescription": null,
          "ElectronicPaymentPaid": null,
          "ExternalNumber": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "HasImpactToThroughItem": null,
          "LocalAmount": null,
          "LocalAmountWithoutVAT": null,
          "LocalCoef": null,
          "LocalRoundingAmount": null,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "PAmount": null,
          "PDisKind": null,
          "PDocumentType": null,
          "PDocument_ID": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "RefCurrRate": null,
          "RoundingAmount": null,
          "Rows": null,
          "SDocumentType": null,
          "SDocument_ID": null,
          "SimplifiedVATDocument": null,
          "SpecialDocumentMode": null,
          "VATAdmitDate$DATE": null,
          "VATByPayment": null,
          "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
          "VATByPaymentExitTaxation": null,
          "VATDate$DATE": null,
          "VATDocument": null,
          "VATReportPreference": null,
          "VATReportReference": null,
          "VATVoluntaryPaid": null,
          "VarSymbol": null,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "otherincomes",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": null,
          "AccDocQueue_ID": null,
          "AccPresetDef_ID": null,
          "Account_ID": null,
          "Amount": null,
          "AmountWithoutVAT": null,
          "Coef": null,
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CurrRate": null,
          "Currency_ID": null,
          "DataEntryKind": null,
          "Description": null,
          "Dirty": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "EET": null,
          "ElectronicPayTransactionData": null,
          "ElectronicPayment": null,
          "ElectronicPaymentAuthCode": null,
          "ElectronicPaymentDescription": null,
          "ElectronicPaymentPaid": null,
          "ExternalNumber": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "HasImpactToThroughItem": null,
          "LocalAmount": null,
          "LocalAmountWithoutVAT": null,
          "LocalCoef": null,
          "LocalRoundingAmount": null,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "PAmount": null,
          "PDisKind": null,
          "PDocumentType": null,
          "PDocument_ID": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "RefCurrRate": null,
          "RoundingAmount": null,
          "Rows": null,
          "SDocumentType": null,
          "SDocument_ID": null,
          "SimplifiedVATDocument": null,
          "SpecialDocumentMode": null,
          "VATAdmitDate$DATE": null,
          "VATByPayment": null,
          "VATByPaymentEndDate$DATE": null,
          "VATByPaymentExitTaxation": null,
          "VATDate$DATE": null,
          "VATDocument": null,
          "VATReportPreference": null,
          "VATReportReference": null,
          "VATVoluntaryPaid": null,
          "VarSymbol": null,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "otherincomes",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "otherincomes",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "otherincomes",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "otherincomes",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "otherincomes",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}