Období

GET

/periods

Získá kolekci BO Období

GET

/periods/{id}

Získá konkrétní BO Období

POST

/periods

Vytvoří nový BO Období a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/periods/{id}

Provede aktualizaci BO Období a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/periods/{id}

Smaže BO Období na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Beginnings boolean

Počátky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Closing boolean

Závěrka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Code string (4)

Zkratka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DateFrom$DATE string

Od, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

DateTo$DATE string

Do, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Name string (40)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

SequenceNumber integer

Pořadí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/periods?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/periods/{id}
Response
{
  "ID": "2200000101",
  "ObjVersion": 4,
  "Code": "0000",
  "Name": "Nulté období",
  "DateFrom$DATE": "1999-12-31T23:00:00.000Z",
  "DateTo$DATE": "2005-12-31T23:00:00.000Z",
  "Closing": true,
  "Beginnings": false,
  "SequenceNumber": 1
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "periods", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/periods/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "2200000101",
  "ObjVersion": 4,
  "Code": "0000",
  "Name": "Nulté období",
  "DateFrom$DATE": "1999-12-31T23:00:00.000Z",
  "DateTo$DATE": "2005-12-31T23:00:00.000Z",
  "Closing": true,
  "Beginnings": false,
  "SequenceNumber": 1
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/periods?select=id
Body
{
  "Beginnings": false,
  "Closing": true,
  "Code": "0000",
  "DateFrom$DATE": "1999-12-31T23:00:00.000Z",
  "DateTo$DATE": "2005-12-31T23:00:00.000Z",
  "Name": "Nulté období",
  "SequenceNumber": 1
}
Response
{
  "id": "2200000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/periods/{id}?select=id
Body
{
  "Beginnings": false,
  "Closing": true,
  "Code": "0000",
  "DateFrom$DATE": "1999-12-31T23:00:00.000Z",
  "DateTo$DATE": "2005-12-31T23:00:00.000Z",
  "Name": "Nulté období",
  "SequenceNumber": 1
}
Response
{
  "id": "2200000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/periods/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "periods",
        "object_data": {
          "Beginnings": false,
          "Closing": true,
          "Code": "0000",
          "DateFrom$DATE": "1999-12-31T23:00:00.000Z",
          "DateTo$DATE": "2005-12-31T23:00:00.000Z",
          "Name": "Nulté období",
          "SequenceNumber": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "periods",
        "object_data": {
          "Beginnings": false,
          "Closing": true,
          "Code": "0000",
          "DateFrom$DATE": "1999-12-31T23:00:00.000Z",
          "DateTo$DATE": "2005-12-31T23:00:00.000Z",
          "Name": "Nulté období",
          "SequenceNumber": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "periods",
        "obj_id": "2200000100",
        "object_data": {
          "Beginnings": false,
          "Closing": true,
          "Code": "0000",
          "DateFrom$DATE": "1999-12-31T23:00:00.000Z",
          "DateTo$DATE": "2005-12-31T23:00:00.000Z",
          "Name": "Nulté období",
          "SequenceNumber": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "periods",
        "obj_id": "2200000101",
        "object_data": {
          "Beginnings": false,
          "Closing": true,
          "Code": "0000",
          "DateFrom$DATE": "1999-12-31T23:00:00.000Z",
          "DateTo$DATE": "2005-12-31T23:00:00.000Z",
          "Name": "Nulté období",
          "SequenceNumber": 1
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "periods",
        "obj_id": "2200000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "periods",
        "obj_id": "2200000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "periods",
        "obj_id": "2200000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "periods",
        "obj_id": "2200000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "periods",
        "obj_id": "2200000104"
      }
    }
  ]
}