Výdej z pokladního místa - Výdej z pokladního místa - Řádky

Tato data jsou dostupná pouze z poscashpaids/rows.

Metadata - Perzistentní položky

AuthCode string (20)

Autorizační kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

BankPayment number

Zaplaceno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

BankPaymentDate$DATE string

Placeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BankStatementsRow_ID string (bankstatementrow) relace

Řádek výpisu; ID objektu Bankovní výpis - řádek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BankTariff number

Srážka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

O.případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Cheques array (poscashpaidcheque) relace

Šeky; kolekce BO Výdej z pokladního místa - šek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LocalTAmount number

Celkem lokálně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

Nominals array (poscashpaidrownominal) relace

Mincovka; kolekce BO Výdej z pokladního místa - řádek - mincovka, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Parent_ID string (poscashpaid) relace

Vlastník; ID objektu Výdej z pokladního místa, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je odkazem na vlastníka objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PosIndex integer

Pořadí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

TAmount number

Celkem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

Text string (100)

Komentář platby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TextDoc string (100)

Číslo účtenky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TransactionData string (2048)

Transakční data, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

HasAccrual boolean

Časové rozlišení na řádku

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/poscashpaids/{id}/rows?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/poscashpaids/{id}/rows/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Parent_ID": "1000000101",
  "PosIndex": 1,
  "TAmount": 174103,
  "LocalTAmount": 174103,
  "Nominals": [],
  "Cheques": [],
  "Division_ID": "2100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Text": "",
  "TextDoc": "",
  "AuthCode": "",
  "TransactionData": "",
  "BankPayment": 0,
  "BankTariff": 0,
  "BankPaymentDate$DATE": null,
  "BankStatementsRow_ID": null,
  "BusProject_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "PATDM0KOGIJOH2IUOMJ2GA0JDS", "take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Parent_ID": "1000000101",
  "PosIndex": 1,
  "TAmount": 174103,
  "LocalTAmount": 174103,
  "Nominals": [],
  "Cheques": [],
  "Division_ID": "2100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Text": "",
  "TextDoc": "",
  "AuthCode": "",
  "TransactionData": "",
  "BankPayment": 0,
  "BankTariff": 0,
  "BankPaymentDate$DATE": null,
  "BankStatementsRow_ID": null,
  "BusProject_ID": null
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/poscashpaids/{id}/rows/{id}?select=id
Body
{
  "AuthCode": "",
  "BankPayment": 0,
  "BankPaymentDate$DATE": null,
  "BankStatementsRow_ID": null,
  "BankTariff": 0,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Cheques": [],
  "Division_ID": "2100000101",
  "LocalTAmount": 174103,
  "Nominals": [],
  "PosIndex": 1,
  "TAmount": 174103,
  "Text": "",
  "TextDoc": "",
  "TransactionData": ""
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/poscashpaids/{id}/rows/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.