PLMTerminalPanelDefinition

GET

/plmterminalpaneldefinitions

Získá kolekci BO PLMTerminalPanelDefinition

GET

/plmterminalpaneldefinitions/{id}

Získá konkrétní BO PLMTerminalPanelDefinition

POST

/plmterminalpaneldefinitions

Vytvoří nový BO PLMTerminalPanelDefinition a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/plmterminalpaneldefinitions/{id}

Provede aktualizaci BO PLMTerminalPanelDefinition a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/plmterminalpaneldefinitions/{id}

Smaže BO PLMTerminalPanelDefinition na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

BodyPageLayout string (0)

Tělo html stránky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (50)

Code, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Definition string (0)

Definition, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (100)

Name, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PLMTerminalPanelParameters array (plmterminalpanelparameter) relace

Vazba na parametry; kolekce BO PLMTerminalPanelParameter, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

PanelType integer

Typ panelu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmterminalpaneldefinitions?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmterminalpaneldefinitions/{id}
Response
{
  "BodyPageLayout": null,
  "Code": null,
  "Definition": null,
  "ID": null,
  "Name": null,
  "ObjVersion": null,
  "PLMTerminalPanelParameters": null,
  "PanelType": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "plmterminalpaneldefinitions", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmterminalpaneldefinitions/query
{"take": "1"}
Response
{
  "BodyPageLayout": null,
  "Code": null,
  "Definition": null,
  "ID": null,
  "Name": null,
  "ObjVersion": null,
  "PLMTerminalPanelParameters": null,
  "PanelType": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmterminalpaneldefinitions?select=id
Body
{
  "BodyPageLayout": null,
  "Code": null,
  "Definition": null,
  "Name": null,
  "PLMTerminalPanelParameters": null,
  "PanelType": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/plmterminalpaneldefinitions/{id}?select=id
Body
{
  "BodyPageLayout": null,
  "Code": null,
  "Definition": null,
  "Name": null,
  "PLMTerminalPanelParameters": null,
  "PanelType": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/plmterminalpaneldefinitions/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmterminalpaneldefinitions",
        "object_data": {
          "BodyPageLayout": null,
          "Code": null,
          "Definition": null,
          "Name": null,
          "PLMTerminalPanelParameters": null,
          "PanelType": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmterminalpaneldefinitions",
        "object_data": {
          "BodyPageLayout": null,
          "Code": null,
          "Definition": null,
          "Name": null,
          "PLMTerminalPanelParameters": null,
          "PanelType": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmterminalpaneldefinitions",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "BodyPageLayout": null,
          "Code": null,
          "Definition": null,
          "Name": null,
          "PLMTerminalPanelParameters": null,
          "PanelType": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmterminalpaneldefinitions",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "BodyPageLayout": null,
          "Code": null,
          "Definition": null,
          "Name": null,
          "PLMTerminalPanelParameters": null,
          "PanelType": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmterminalpaneldefinitions",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmterminalpaneldefinitions",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "plmterminalpaneldefinitions",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "plmterminalpaneldefinitions",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "plmterminalpaneldefinitions",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}