Vyrovnání nedokončené výroby

GET

/plmbalanceinprocessproduces

Získá kolekci BO Vyrovnání nedokončené výroby

GET

/plmbalanceinprocessproduces/{id}

Získá konkrétní BO Vyrovnání nedokončené výroby

POST

/plmbalanceinprocessproduces

Vytvoří nový BO Vyrovnání nedokončené výroby a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/plmbalanceinprocessproduces/{id}

Provede aktualizaci BO Vyrovnání nedokončené výroby a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/plmbalanceinprocessproduces/{id}

Smaže BO Vyrovnání nedokončené výroby na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AccDate$DATE string

Datum účt., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AccDocQueue_ID string (accdocqueue) relace

Účetní řada; ID objektu Účetní řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

AccPresetDef_ID string (accpresetdefinition) relace

Předkontace; ID objektu Účetní předkontace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Amount number

Částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Cause integer

Důvod, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Depreciations array (plmbalancedepreciation) relace

Oprávky; kolekce BO Oprávky vyrovnání nedokončené výroby, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Description string (50)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

JobOrder_ID string (plmjoborder) relace

Výrobní příkaz; ID objektu Výrobní příkaz, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Note string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Person_ID string (person) relace

Osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

AccountingType integer

Jak účtovat

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Dirty boolean

Zakázané přepočítání

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IsAccounted boolean

Účtováno, pouze pro čtení

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmbalanceinprocessproduces?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmbalanceinprocessproduces/{id}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 2,
  "DocQueue_ID": "1M00000101",
  "Period_ID": "1H00000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "1A00000101",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Firm_ID": "F011000000",
  "FirmOffice_ID": "F011000000",
  "Person_ID": null,
  "Description": "",
  "AccPresetDef_ID": "2000000101",
  "AccDate$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "1H00000101",
  "Amount": 0.02,
  "JobOrder_ID": "2000000101",
  "Cause": 0,
  "Note": "",
  "Depreciations": []
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "plmbalanceinprocessproduces", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmbalanceinprocessproduces/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 2,
  "DocQueue_ID": "1M00000101",
  "Period_ID": "1H00000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "1A00000101",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Firm_ID": "F011000000",
  "FirmOffice_ID": "F011000000",
  "Person_ID": null,
  "Description": "",
  "AccPresetDef_ID": "2000000101",
  "AccDate$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "1H00000101",
  "Amount": 0.02,
  "JobOrder_ID": "2000000101",
  "Cause": 0,
  "Note": "",
  "Depreciations": []
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmbalanceinprocessproduces?select=id
Body
{
  "AccDate$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "1H00000101",
  "AccPresetDef_ID": "2000000101",
  "Amount": 0.02,
  "Cause": 0,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "1A00000101",
  "Depreciations": [],
  "Description": "",
  "DocDate$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "1M00000101",
  "FirmOffice_ID": "F011000000",
  "Firm_ID": "F011000000",
  "JobOrder_ID": "2000000101",
  "Note": "",
  "OrdNumber": 1,
  "Period_ID": "1H00000101",
  "Person_ID": null
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/plmbalanceinprocessproduces/{id}?select=id
Body
{
  "AccDate$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": "1H00000101",
  "AccPresetDef_ID": "2000000101",
  "Amount": 0.02,
  "Cause": 0,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "1A00000101",
  "Depreciations": [],
  "Description": "",
  "DocDate$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "1M00000101",
  "FirmOffice_ID": "F011000000",
  "Firm_ID": "F011000000",
  "JobOrder_ID": "2000000101",
  "Note": "",
  "OrdNumber": 1,
  "Period_ID": "1H00000101",
  "Person_ID": null
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/plmbalanceinprocessproduces/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmbalanceinprocessproduces",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "1H00000101",
          "AccPresetDef_ID": "2000000101",
          "Amount": 0.02,
          "Cause": 0,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "1A00000101",
          "Depreciations": [],
          "Description": "",
          "DocDate$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "1M00000101",
          "FirmOffice_ID": "F011000000",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "JobOrder_ID": "2000000101",
          "Note": "",
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "1H00000101",
          "Person_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmbalanceinprocessproduces",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "1H00000101",
          "AccPresetDef_ID": "2000000101",
          "Amount": 0.02,
          "Cause": 0,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "1A00000101",
          "Depreciations": [],
          "Description": "",
          "DocDate$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "1M00000101",
          "FirmOffice_ID": "F011000000",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "JobOrder_ID": "2000000101",
          "Note": "",
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "1H00000101",
          "Person_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmbalanceinprocessproduces",
        "obj_id": "1100000100",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "1H00000101",
          "AccPresetDef_ID": "2000000101",
          "Amount": 0.02,
          "Cause": 0,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "1A00000101",
          "Depreciations": [],
          "Description": "",
          "DocDate$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "1M00000101",
          "FirmOffice_ID": "F011000000",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "JobOrder_ID": "2000000101",
          "Note": "",
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "1H00000101",
          "Person_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmbalanceinprocessproduces",
        "obj_id": "1100000101",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": "1H00000101",
          "AccPresetDef_ID": "2000000101",
          "Amount": 0.02,
          "Cause": 0,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "1A00000101",
          "Depreciations": [],
          "Description": "",
          "DocDate$DATE": "2014-01-13T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "1M00000101",
          "FirmOffice_ID": "F011000000",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "JobOrder_ID": "2000000101",
          "Note": "",
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "1H00000101",
          "Person_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmbalanceinprocessproduces",
        "obj_id": "1100000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmbalanceinprocessproduces",
        "obj_id": "1100000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "plmbalanceinprocessproduces",
        "obj_id": "1100000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "plmbalanceinprocessproduces",
        "obj_id": "1100000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "plmbalanceinprocessproduces",
        "obj_id": "1100000104"
      }
    }
  ]
}