Záznam servisní knížky

GET

/systemsupportentries

Získá kolekci BO Záznam servisní knížky

GET

/systemsupportentries/{id}

Získá konkrétní BO Záznam servisní knížky

POST

/systemsupportentries

Vytvoří nový BO Záznam servisní knížky a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/systemsupportentries/{id}

Provede aktualizaci BO Záznam servisní knížky a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/systemsupportentries/{id}

Smaže BO Záznam servisní knížky na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CrossReference string (30)

Odkaz, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EntryDate$DATE string

Datum zadání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EntryNumber integer

Číslo záznamu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

EntrySite string (2)

Hnízdo záznamu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ImplementationData string (0)

Implementační data, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Kind integer

Typ záznamu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MachineName string (100)

Stanice, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

NotifyOnSite string (2)

Hlásit hnízdu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

NotifyOnStart boolean

Hlásit při startu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Picture_ID

pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn', pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Pictures array (systemsupportentrypicture) relace

Obrazovky; kolekce BO Obrázek k servisní knížce, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ProblemData string (0)

Data, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ProblemDescription string (0)

Popis problému, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ProblemSendDate$DATE string

Datum odeslání problému, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ResponseEMail string (100)

E-mail pro odpověď, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ShortDescription string (200)

Krátký popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SolutionDate$DATE string

Datum řešení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SolutionDescription string (0)

Popis řešení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SolutionSendDate$DATE string

Datum odeslání řešení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Solver string (50)

Řešitel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Status integer

Stav, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VendorEntry boolean

Záznam prodejce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/systemsupportentries?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/systemsupportentries/{id}
Response
{
  "ID": "83F0000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Kind": 1,
  "EntryDate$DATE": "2022-05-30T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "Firm_ID": null,
  "ResponseEMail": "",
  "ShortDescription": "Zápis z instalátoru ABRA Gen verze 22.0.0: Kontrola přechodu na Unicode verzi ABRA Gen",
  "ProblemDescription": "Spojení neobsahuje žádné podstatné rozdíly oproti systémové definici databáze.\r\n\r\nVzhledem k budoucímu přechodu ABRA Gen na Unicode bylo součástí kontroly spojení i spuštění nástroje, který prověřil všechna spojení z pohledu zákaznických úprav a individuálních změn oproti standardní definici databáze. Tato kontrola slouží k získání prvních informací o tom, jakým způsobem bude probíhat budoucí update na Unicode verzi ABRA Gen.\r\n\r\nV tomto spojení nebyly nalezeny žádné podstatné rozdíly oproti systémové definici databáze. Pokud nedojde v instalaci ke změnám, měl by budoucí přechod na Unicode verzi proběhnout bez problémů standardním způsobem jako předešlé aktualizace.\r\n\r\nNástroj pro kontrolu je možné spustit i přímo z nástroje DBAdmin.exe a bude i součástí instalátoru Unicode verze.\r\n\r\nVíce informací na stránkách nápovědy https:\/\/www.abra.eu\/unicode\/.\r\n",
  "ImplementationData": "",
  "ProblemData": "",
  "SolutionDate$DATE": null,
  "Solver": "",
  "SolutionDescription": "",
  "CrossReference": "",
  "Status": 0,
  "EntryNumber": 1,
  "ProblemSendDate$DATE": null,
  "SolutionSendDate$DATE": null,
  "MachineName": "",
  "NotifyOnStart": false,
  "NotifyOnSite": "01",
  "EntrySite": "01",
  "Picture_ID": null,
  "VendorEntry": false,
  "Pictures": []
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "systemsupportentries", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/systemsupportentries/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "83F0000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Kind": 1,
  "EntryDate$DATE": "2022-05-30T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "Firm_ID": null,
  "ResponseEMail": "",
  "ShortDescription": "Zápis z instalátoru ABRA Gen verze 22.0.0: Kontrola přechodu na Unicode verzi ABRA Gen",
  "ProblemDescription": "Spojení neobsahuje žádné podstatné rozdíly oproti systémové definici databáze.\r\n\r\nVzhledem k budoucímu přechodu ABRA Gen na Unicode bylo součástí kontroly spojení i spuštění nástroje, který prověřil všechna spojení z pohledu zákaznických úprav a individuálních změn oproti standardní definici databáze. Tato kontrola slouží k získání prvních informací o tom, jakým způsobem bude probíhat budoucí update na Unicode verzi ABRA Gen.\r\n\r\nV tomto spojení nebyly nalezeny žádné podstatné rozdíly oproti systémové definici databáze. Pokud nedojde v instalaci ke změnám, měl by budoucí přechod na Unicode verzi proběhnout bez problémů standardním způsobem jako předešlé aktualizace.\r\n\r\nNástroj pro kontrolu je možné spustit i přímo z nástroje DBAdmin.exe a bude i součástí instalátoru Unicode verze.\r\n\r\nVíce informací na stránkách nápovědy https:\/\/www.abra.eu\/unicode\/.\r\n",
  "ImplementationData": "",
  "ProblemData": "",
  "SolutionDate$DATE": null,
  "Solver": "",
  "SolutionDescription": "",
  "CrossReference": "",
  "Status": 0,
  "EntryNumber": 1,
  "ProblemSendDate$DATE": null,
  "SolutionSendDate$DATE": null,
  "MachineName": "",
  "NotifyOnStart": false,
  "NotifyOnSite": "01",
  "EntrySite": "01",
  "Picture_ID": null,
  "VendorEntry": false,
  "Pictures": []
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/systemsupportentries?select=id
Body
{
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CrossReference": "",
  "EntryDate$DATE": "2022-05-30T22:00:00.000Z",
  "EntryNumber": 1,
  "EntrySite": "01",
  "Firm_ID": null,
  "ImplementationData": "",
  "Kind": 1,
  "MachineName": "",
  "NotifyOnSite": "01",
  "NotifyOnStart": false,
  "Pictures": [],
  "ProblemData": "",
  "ProblemDescription": "Spojení neobsahuje žádné podstatné rozdíly oproti systémové definici databáze.\r\n\r\nVzhledem k budoucímu přechodu ABRA Gen na Unicode bylo součástí kontroly spojení i spuštění nástroje, který prověřil všechna spojení z pohledu zákaznických úprav a individuálních změn oproti standardní definici databáze. Tato kontrola slouží k získání prvních informací o tom, jakým způsobem bude probíhat budoucí update na Unicode verzi ABRA Gen.\r\n\r\nV tomto spojení nebyly nalezeny žádné podstatné rozdíly oproti systémové definici databáze. Pokud nedojde v instalaci ke změnám, měl by budoucí přechod na Unicode verzi proběhnout bez problémů standardním způsobem jako předešlé aktualizace.\r\n\r\nNástroj pro kontrolu je možné spustit i přímo z nástroje DBAdmin.exe a bude i součástí instalátoru Unicode verze.\r\n\r\nVíce informací na stránkách nápovědy https:\/\/www.abra.eu\/unicode\/.\r\n",
  "ProblemSendDate$DATE": null,
  "ResponseEMail": "",
  "ShortDescription": "Zápis z instalátoru ABRA Gen verze 22.0.0: Kontrola přechodu na Unicode verzi ABRA Gen",
  "SolutionDate$DATE": null,
  "SolutionDescription": "",
  "SolutionSendDate$DATE": null,
  "Solver": "",
  "Status": 0,
  "VendorEntry": false
}
Response
{
  "id": "83F0000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/systemsupportentries/{id}?select=id
Body
{
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CrossReference": "",
  "EntryDate$DATE": "2022-05-30T22:00:00.000Z",
  "EntryNumber": 1,
  "EntrySite": "01",
  "Firm_ID": null,
  "ImplementationData": "",
  "Kind": 1,
  "MachineName": "",
  "NotifyOnSite": "01",
  "NotifyOnStart": false,
  "Pictures": [],
  "ProblemData": "",
  "ProblemDescription": "Spojení neobsahuje žádné podstatné rozdíly oproti systémové definici databáze.\r\n\r\nVzhledem k budoucímu přechodu ABRA Gen na Unicode bylo součástí kontroly spojení i spuštění nástroje, který prověřil všechna spojení z pohledu zákaznických úprav a individuálních změn oproti standardní definici databáze. Tato kontrola slouží k získání prvních informací o tom, jakým způsobem bude probíhat budoucí update na Unicode verzi ABRA Gen.\r\n\r\nV tomto spojení nebyly nalezeny žádné podstatné rozdíly oproti systémové definici databáze. Pokud nedojde v instalaci ke změnám, měl by budoucí přechod na Unicode verzi proběhnout bez problémů standardním způsobem jako předešlé aktualizace.\r\n\r\nNástroj pro kontrolu je možné spustit i přímo z nástroje DBAdmin.exe a bude i součástí instalátoru Unicode verze.\r\n\r\nVíce informací na stránkách nápovědy https:\/\/www.abra.eu\/unicode\/.\r\n",
  "ProblemSendDate$DATE": null,
  "ResponseEMail": "",
  "ShortDescription": "Zápis z instalátoru ABRA Gen verze 22.0.0: Kontrola přechodu na Unicode verzi ABRA Gen",
  "SolutionDate$DATE": null,
  "SolutionDescription": "",
  "SolutionSendDate$DATE": null,
  "Solver": "",
  "Status": 0,
  "VendorEntry": false
}
Response
{
  "id": "83F0000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/systemsupportentries/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "systemsupportentries",
        "object_data": {
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "CrossReference": "",
          "EntryDate$DATE": "2022-05-30T22:00:00.000Z",
          "EntryNumber": 1,
          "EntrySite": "01",
          "Firm_ID": null,
          "ImplementationData": "",
          "Kind": 1,
          "MachineName": "",
          "NotifyOnSite": "01",
          "NotifyOnStart": false,
          "Pictures": [],
          "ProblemData": "",
          "ProblemDescription": "Spojení neobsahuje žádné podstatné rozdíly oproti systémové definici databáze.\r\n\r\nVzhledem k budoucímu přechodu ABRA Gen na Unicode bylo součástí kontroly spojení i spuštění nástroje, který prověřil všechna spojení z pohledu zákaznických úprav a individuálních změn oproti standardní definici databáze. Tato kontrola slouží k získání prvních informací o tom, jakým způsobem bude probíhat budoucí update na Unicode verzi ABRA Gen.\r\n\r\nV tomto spojení nebyly nalezeny žádné podstatné rozdíly oproti systémové definici databáze. Pokud nedojde v instalaci ke změnám, měl by budoucí přechod na Unicode verzi proběhnout bez problémů standardním způsobem jako předešlé aktualizace.\r\n\r\nNástroj pro kontrolu je možné spustit i přímo z nástroje DBAdmin.exe a bude i součástí instalátoru Unicode verze.\r\n\r\nVíce informací na stránkách nápovědy https:\/\/www.abra.eu\/unicode\/.\r\n",
          "ProblemSendDate$DATE": null,
          "ResponseEMail": "",
          "ShortDescription": "Zápis z instalátoru ABRA Gen verze 22.0.0: Kontrola přechodu na Unicode verzi ABRA Gen",
          "SolutionDate$DATE": null,
          "SolutionDescription": "",
          "SolutionSendDate$DATE": null,
          "Solver": "",
          "Status": 0,
          "VendorEntry": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "systemsupportentries",
        "object_data": {
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "CrossReference": "",
          "EntryDate$DATE": "2022-05-30T22:00:00.000Z",
          "EntryNumber": 1,
          "EntrySite": "01",
          "Firm_ID": null,
          "ImplementationData": "",
          "Kind": 1,
          "MachineName": "",
          "NotifyOnSite": "01",
          "NotifyOnStart": false,
          "Pictures": [],
          "ProblemData": "",
          "ProblemDescription": "Spojení neobsahuje žádné podstatné rozdíly oproti systémové definici databáze.\r\n\r\nVzhledem k budoucímu přechodu ABRA Gen na Unicode bylo součástí kontroly spojení i spuštění nástroje, který prověřil všechna spojení z pohledu zákaznických úprav a individuálních změn oproti standardní definici databáze. Tato kontrola slouží k získání prvních informací o tom, jakým způsobem bude probíhat budoucí update na Unicode verzi ABRA Gen.\r\n\r\nV tomto spojení nebyly nalezeny žádné podstatné rozdíly oproti systémové definici databáze. Pokud nedojde v instalaci ke změnám, měl by budoucí přechod na Unicode verzi proběhnout bez problémů standardním způsobem jako předešlé aktualizace.\r\n\r\nNástroj pro kontrolu je možné spustit i přímo z nástroje DBAdmin.exe a bude i součástí instalátoru Unicode verze.\r\n\r\nVíce informací na stránkách nápovědy https:\/\/www.abra.eu\/unicode\/.\r\n",
          "ProblemSendDate$DATE": null,
          "ResponseEMail": "",
          "ShortDescription": "Zápis z instalátoru ABRA Gen verze 22.0.0: Kontrola přechodu na Unicode verzi ABRA Gen",
          "SolutionDate$DATE": null,
          "SolutionDescription": "",
          "SolutionSendDate$DATE": null,
          "Solver": "",
          "Status": 0,
          "VendorEntry": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "systemsupportentries",
        "obj_id": "83F0000100",
        "object_data": {
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "CrossReference": "",
          "EntryDate$DATE": "2022-05-30T22:00:00.000Z",
          "EntryNumber": 1,
          "EntrySite": "01",
          "Firm_ID": null,
          "ImplementationData": "",
          "Kind": 1,
          "MachineName": "",
          "NotifyOnSite": "01",
          "NotifyOnStart": false,
          "Pictures": [],
          "ProblemData": "",
          "ProblemDescription": "Spojení neobsahuje žádné podstatné rozdíly oproti systémové definici databáze.\r\n\r\nVzhledem k budoucímu přechodu ABRA Gen na Unicode bylo součástí kontroly spojení i spuštění nástroje, který prověřil všechna spojení z pohledu zákaznických úprav a individuálních změn oproti standardní definici databáze. Tato kontrola slouží k získání prvních informací o tom, jakým způsobem bude probíhat budoucí update na Unicode verzi ABRA Gen.\r\n\r\nV tomto spojení nebyly nalezeny žádné podstatné rozdíly oproti systémové definici databáze. Pokud nedojde v instalaci ke změnám, měl by budoucí přechod na Unicode verzi proběhnout bez problémů standardním způsobem jako předešlé aktualizace.\r\n\r\nNástroj pro kontrolu je možné spustit i přímo z nástroje DBAdmin.exe a bude i součástí instalátoru Unicode verze.\r\n\r\nVíce informací na stránkách nápovědy https:\/\/www.abra.eu\/unicode\/.\r\n",
          "ProblemSendDate$DATE": null,
          "ResponseEMail": "",
          "ShortDescription": "Zápis z instalátoru ABRA Gen verze 22.0.0: Kontrola přechodu na Unicode verzi ABRA Gen",
          "SolutionDate$DATE": null,
          "SolutionDescription": "",
          "SolutionSendDate$DATE": null,
          "Solver": "",
          "Status": 0,
          "VendorEntry": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "systemsupportentries",
        "obj_id": "83F0000101",
        "object_data": {
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "CrossReference": "",
          "EntryDate$DATE": "2022-05-30T22:00:00.000Z",
          "EntryNumber": 1,
          "EntrySite": "01",
          "Firm_ID": null,
          "ImplementationData": "",
          "Kind": 1,
          "MachineName": "",
          "NotifyOnSite": "01",
          "NotifyOnStart": false,
          "Pictures": [],
          "ProblemData": "",
          "ProblemDescription": "Spojení neobsahuje žádné podstatné rozdíly oproti systémové definici databáze.\r\n\r\nVzhledem k budoucímu přechodu ABRA Gen na Unicode bylo součástí kontroly spojení i spuštění nástroje, který prověřil všechna spojení z pohledu zákaznických úprav a individuálních změn oproti standardní definici databáze. Tato kontrola slouží k získání prvních informací o tom, jakým způsobem bude probíhat budoucí update na Unicode verzi ABRA Gen.\r\n\r\nV tomto spojení nebyly nalezeny žádné podstatné rozdíly oproti systémové definici databáze. Pokud nedojde v instalaci ke změnám, měl by budoucí přechod na Unicode verzi proběhnout bez problémů standardním způsobem jako předešlé aktualizace.\r\n\r\nNástroj pro kontrolu je možné spustit i přímo z nástroje DBAdmin.exe a bude i součástí instalátoru Unicode verze.\r\n\r\nVíce informací na stránkách nápovědy https:\/\/www.abra.eu\/unicode\/.\r\n",
          "ProblemSendDate$DATE": null,
          "ResponseEMail": "",
          "ShortDescription": "Zápis z instalátoru ABRA Gen verze 22.0.0: Kontrola přechodu na Unicode verzi ABRA Gen",
          "SolutionDate$DATE": null,
          "SolutionDescription": "",
          "SolutionSendDate$DATE": null,
          "Solver": "",
          "Status": 0,
          "VendorEntry": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "systemsupportentries",
        "obj_id": "83F0000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "systemsupportentries",
        "obj_id": "83F0000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "systemsupportentries",
        "obj_id": "83F0000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "systemsupportentries",
        "obj_id": "83F0000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "systemsupportentries",
        "obj_id": "83F0000104"
      }
    }
  ]
}