Definice zrcadla

GET

/posmirrordefinitions

Získá kolekci BO Definice zrcadla

GET

/posmirrordefinitions/{id}

Získá konkrétní BO Definice zrcadla

POST

/posmirrordefinitions

Vytvoří nový BO Definice zrcadla a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/posmirrordefinitions/{id}

Provede aktualizaci BO Definice zrcadla a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/posmirrordefinitions/{id}

Smaže BO Definice zrcadla na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obchodní případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (10)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada dokladů; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma pro manko; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (20)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OverplusDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada dokladů pro inventární přebytky ze zrcadla; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RMShortFallBalanceMode integer

Způsob vypořádání manka z opravného zrcadla, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (posmirrordefinitionrow) relace

Řádky; kolekce BO Definice zrcadla - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ShortFallDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada dokladů pro inventární manka ze zrcadla; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ShortFallPaymentType_ID string (paymenttype) relace

Způsob úhrady pro zápis manka; ID objektu Způsob úhrady, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ShortFallPriceDefinition_ID string (pricedefinition) relace

Definice ceny pro ocenění manka; ID objektu Definice ceny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ShortFallPriceList_ID string (pricelist) relace

Ceník pro ocenění manka; ID objektu Ceník, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Store_ID string (store) relace

Sklad; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/posmirrordefinitions?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/posmirrordefinitions/{id}
Response
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Code": null,
  "Division_ID": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "ID": null,
  "Name": null,
  "ObjVersion": null,
  "OverplusDocQueue_ID": null,
  "RMShortFallBalanceMode": null,
  "Rows": null,
  "ShortFallDocQueue_ID": null,
  "ShortFallPaymentType_ID": null,
  "ShortFallPriceDefinition_ID": null,
  "ShortFallPriceList_ID": null,
  "Store_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "posmirrordefinitions", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/posmirrordefinitions/query
{"take": "1"}
Response
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Code": null,
  "Division_ID": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "ID": null,
  "Name": null,
  "ObjVersion": null,
  "OverplusDocQueue_ID": null,
  "RMShortFallBalanceMode": null,
  "Rows": null,
  "ShortFallDocQueue_ID": null,
  "ShortFallPaymentType_ID": null,
  "ShortFallPriceDefinition_ID": null,
  "ShortFallPriceList_ID": null,
  "Store_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/posmirrordefinitions?select=id
Body
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Code": null,
  "Division_ID": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "Name": null,
  "OverplusDocQueue_ID": null,
  "RMShortFallBalanceMode": null,
  "Rows": null,
  "ShortFallDocQueue_ID": null,
  "ShortFallPaymentType_ID": null,
  "ShortFallPriceDefinition_ID": null,
  "ShortFallPriceList_ID": null,
  "Store_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/posmirrordefinitions/{id}?select=id
Body
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Code": null,
  "Division_ID": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "Name": null,
  "OverplusDocQueue_ID": null,
  "RMShortFallBalanceMode": null,
  "Rows": null,
  "ShortFallDocQueue_ID": null,
  "ShortFallPaymentType_ID": null,
  "ShortFallPriceDefinition_ID": null,
  "ShortFallPriceList_ID": null,
  "Store_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/posmirrordefinitions/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "posmirrordefinitions",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Code": null,
          "Division_ID": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "Name": null,
          "OverplusDocQueue_ID": null,
          "RMShortFallBalanceMode": null,
          "Rows": null,
          "ShortFallDocQueue_ID": null,
          "ShortFallPaymentType_ID": null,
          "ShortFallPriceDefinition_ID": null,
          "ShortFallPriceList_ID": null,
          "Store_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "posmirrordefinitions",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Code": null,
          "Division_ID": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "Name": null,
          "OverplusDocQueue_ID": null,
          "RMShortFallBalanceMode": null,
          "Rows": null,
          "ShortFallDocQueue_ID": null,
          "ShortFallPaymentType_ID": null,
          "ShortFallPriceDefinition_ID": null,
          "ShortFallPriceList_ID": null,
          "Store_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "posmirrordefinitions",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Code": null,
          "Division_ID": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "Name": null,
          "OverplusDocQueue_ID": null,
          "RMShortFallBalanceMode": null,
          "Rows": null,
          "ShortFallDocQueue_ID": null,
          "ShortFallPaymentType_ID": null,
          "ShortFallPriceDefinition_ID": null,
          "ShortFallPriceList_ID": null,
          "Store_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "posmirrordefinitions",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Code": null,
          "Division_ID": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "Name": null,
          "OverplusDocQueue_ID": null,
          "RMShortFallBalanceMode": null,
          "Rows": null,
          "ShortFallDocQueue_ID": null,
          "ShortFallPaymentType_ID": null,
          "ShortFallPriceDefinition_ID": null,
          "ShortFallPriceList_ID": null,
          "Store_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "posmirrordefinitions",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "posmirrordefinitions",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "posmirrordefinitions",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "posmirrordefinitions",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "posmirrordefinitions",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}