Vazba skl. karty na skl. menu

GET

/storecardmenuitemlinks

Získá kolekci BO Vazba skl. karty na skl. menu

GET

/storecardmenuitemlinks/{id}

Získá konkrétní BO Vazba skl. karty na skl. menu

POST

/storecardmenuitemlinks

Vytvoří nový BO Vazba skl. karty na skl. menu a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/storecardmenuitemlinks/{id}

Provede aktualizaci BO Vazba skl. karty na skl. menu a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/storecardmenuitemlinks/{id}

Smaže BO Vazba skl. karty na skl. menu na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

StoreCard_ID string (storecard) relace

Skladová karta; ID objektu Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StoreMenuItem_ID string (storemenuitem) relace

Skladové menu; ID objektu Skladové menu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IsBasicLink boolean

Výchozí

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/storecardmenuitemlinks?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/storecardmenuitemlinks/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 7,
  "StoreCard_ID": "2100000101",
  "StoreMenuItem_ID": "6000000101"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "storecardmenuitemlinks", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/storecardmenuitemlinks/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 7,
  "StoreCard_ID": "2100000101",
  "StoreMenuItem_ID": "6000000101"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/storecardmenuitemlinks?select=id
Body
{
  "StoreCard_ID": "2100000101",
  "StoreMenuItem_ID": "6000000101"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/storecardmenuitemlinks/{id}?select=id
Body
{
  "StoreCard_ID": "2100000101",
  "StoreMenuItem_ID": "6000000101"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/storecardmenuitemlinks/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storecardmenuitemlinks",
        "object_data": {
          "StoreCard_ID": "2100000101",
          "StoreMenuItem_ID": "6000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storecardmenuitemlinks",
        "object_data": {
          "StoreCard_ID": "2100000101",
          "StoreMenuItem_ID": "6000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storecardmenuitemlinks",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "StoreCard_ID": "2100000101",
          "StoreMenuItem_ID": "6000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storecardmenuitemlinks",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "StoreCard_ID": "2100000101",
          "StoreMenuItem_ID": "6000000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storecardmenuitemlinks",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storecardmenuitemlinks",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "storecardmenuitemlinks",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "storecardmenuitemlinks",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "storecardmenuitemlinks",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}