Kompletační list

GET

/spmassemblylists

Získá kolekci BO Kompletační list

GET

/spmassemblylists/{id}

Získá konkrétní BO Kompletační list

POST

/spmassemblylists

Vytvoří nový BO Kompletační list a vrátí jeho kompletní reprezentaci

POST

/spmassemblylists/import/billsofdelivery/{id}

Vytvoří nový BO Kompletační list importem BO Dodací list. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

POST

/spmassemblylists/import/receivedorders/{id}

Vytvoří nový BO Kompletační list importem BO Objednávka přijatá. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/spmassemblylists/{id}

Provede aktualizaci BO Kompletační list a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

PUT

/spmassemblylists/{spmassemblylist_id}/billsofdelivery/{billofdelivery_id}

Vytvoří nový BO Kompletační list importem BO Dodací list. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/spmassemblylists/{spmassemblylist_id}/receivedorders/{receivedorder_id}

Vytvoří nový BO Kompletační list importem BO Objednávka přijatá. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

DELETE

/spmassemblylists/{id}

Smaže BO Kompletační list na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obch.případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CompletedBy_ID string (securityuser) relace

Dokončil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

CompletedDate$DATE string

Dat.dokončení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectedDate$DATE string

Změněn, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Currency_ID string (currency) relace

Měna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

Description string (50)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IncomingTransfer_ID string (customstoredocument) relace

Převodka výdej; ID objektu Skladový doklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

MaterialDistributionDate$DATE string

Dat.výd.mat., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

MaterialDistribution_ID string (customstoredocument) relace

Výdej materiálu; ID objektu Skladový doklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

MaterialInsufficiency integer

Příznak čerpání materiálu do minusu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OperatingStore_ID string (store) relace

Provozní sklad; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

OriginalPrice number

Cena z norem, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

OutgoingTransfer_ID string (customstoredocument) relace

Převodka příjem; ID objektu Skladový doklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

PlanedDate$DATE string

Dat.plán.dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Price number

Cena, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

ProductReception_ID string (customstoredocument) relace

Příjem výrobků; ID objektu Skladový doklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Rows array (spmassemblylistrow) relace

Řádky; kolekce BO Kompletační list - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

SDFirm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Status integer

Stav, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Store_ID string (store) relace

Sklad materiálu; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

Amount number

Cena, pole obsahuje částku v lokální měně

Calculated boolean

Calculated

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

FinallyPrice number

Konečná cena, pole obsahuje částku v lokální měně

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

PriceStatus integer

Stav ceny

RefreshALCopyByNorms boolean

Aktualizovat podle norem, pole je duplikováno při klonování objektu

Warnings string (0)

Varování

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/spmassemblylists?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/spmassemblylists/{id}
Response
{
  "ID": "5200000101",
  "ObjVersion": 4,
  "Rows": [
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "4400000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "W300000101",
      "materialdistributionrow_id": "HQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 2401,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "3B00000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 18,
      "poskey": "003008",
      "price": 2401,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "Q300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "3B00000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "3400000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "W300000101",
      "materialdistributionrow_id": "IQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 7998,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "N100000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 17,
      "poskey": "003007",
      "price": 7998,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "R300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "N100000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "2400000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "W300000101",
      "materialdistributionrow_id": "JQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 686,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "5200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 16,
      "poskey": "003006",
      "price": 686,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "S300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "5200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "1400000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "W300000101",
      "materialdistributionrow_id": "KQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 963.56,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "4200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 15,
      "poskey": "003005",
      "price": 963.56,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "T300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "4200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "0400000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "W300000101",
      "materialdistributionrow_id": "LQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 2398,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "2200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 14,
      "poskey": "003004",
      "price": 2398,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "U300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "2200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "Z300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "W300000101",
      "materialdistributionrow_id": "MQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 5200,
      "originalquantity": 4,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "1200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 13,
      "poskey": "003003",
      "price": 5200,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "V300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 4,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "1200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "Y300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "W300000101",
      "materialdistributionrow_id": "NQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 2400,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "0200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 12,
      "poskey": "003002",
      "price": 2400,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "W300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "0200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "X300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "W300000101",
      "materialdistributionrow_id": "OQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 2466.12,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "2B00000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 11,
      "poskey": "003001",
      "price": 2466.12,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "X300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "2B00000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": true,
      "decomposition": true,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "W300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": null,
      "materialdistributionrow_id": null,
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 4,
      "originalprice": 24512.68,
      "originalquantity": 0,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": null,
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 10,
      "poskey": "003",
      "price": 24512.68,
      "productiontask_id": "4300000101",
      "productiontaskrow_id": null,
      "productreceptionrow_id": "XQ00000101",
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 2,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 0,
      "rowtype": 3,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "6B00000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "V300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "N300000101",
      "materialdistributionrow_id": "PQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 7084,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "M100000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 9,
      "poskey": "002008",
      "price": 7084,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "Y300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "M100000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "U300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "N300000101",
      "materialdistributionrow_id": "QQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 686,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "5200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 8,
      "poskey": "002007",
      "price": 686,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "Z300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "5200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "T300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "N300000101",
      "materialdistributionrow_id": "RQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 963.56,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "4200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 7,
      "poskey": "002006",
      "price": 963.56,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "0400000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "4200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "S300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "N300000101",
      "materialdistributionrow_id": "SQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 2398,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "2200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 6,
      "poskey": "002005",
      "price": 2398,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "1400000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "2200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "R300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "N300000101",
      "materialdistributionrow_id": "TQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 400,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "E100000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 5,
      "poskey": "002004",
      "price": 400,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "2400000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "E100000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "Q300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "N300000101",
      "materialdistributionrow_id": "UQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 2600,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "1200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 4,
      "poskey": "002003",
      "price": 2600,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "3400000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "1200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "P300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "N300000101",
      "materialdistributionrow_id": "VQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 2400,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "0200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 3,
      "poskey": "002002",
      "price": 2400,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "4400000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "0200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "O300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "N300000101",
      "materialdistributionrow_id": "WQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 2041.24,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "3200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 2,
      "poskey": "002001",
      "price": 2041.24,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "5400000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "3200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": true,
      "decomposition": true,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "N300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": null,
      "materialdistributionrow_id": null,
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 4,
      "originalprice": 18572.8,
      "originalquantity": 0,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": null,
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 1,
      "poskey": "002",
      "price": 18572.8,
      "productiontask_id": "5300000101",
      "productiontaskrow_id": null,
      "productreceptionrow_id": "YQ00000101",
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 2,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 0,
      "rowtype": 3,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "3700000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "2B00000101",
  "Period_ID": "6200000101",
  "OrdNumber": 2,
  "DocDate$DATE": "2008-07-31T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "1200000101",
  "CorrectedBy_ID": "1200000101",
  "Description": "Kompletní sestavy bez 0S",
  "Store_ID": "2100000101",
  "OperatingStore_ID": null,
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "Status": 2,
  "CorrectedDate$DATE": "2008-10-09T17:40:39.150Z",
  "Price": 43085.48,
  "OriginalPrice": 43085.48,
  "PlanedDate$DATE": null,
  "CompletedBy_ID": "1200000101",
  "CompletedDate$DATE": "2008-08-03T22:00:00.000Z",
  "MaterialDistributionDate$DATE": "2008-07-31T22:00:00.000Z",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "Division_ID": "2100000101",
  "SDFirm_ID": "F011000000",
  "MaterialInsufficiency": 0,
  "MaterialDistribution_ID": "6R00000101",
  "ProductReception_ID": "7R00000101",
  "IncomingTransfer_ID": null,
  "OutgoingTransfer_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "spmassemblylists", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/spmassemblylists/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "5200000101",
  "ObjVersion": 4,
  "Rows": [
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "4400000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "W300000101",
      "materialdistributionrow_id": "HQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 2401,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "3B00000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 18,
      "poskey": "003008",
      "price": 2401,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "Q300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "3B00000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "3400000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "W300000101",
      "materialdistributionrow_id": "IQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 7998,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "N100000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 17,
      "poskey": "003007",
      "price": 7998,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "R300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "N100000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "2400000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "W300000101",
      "materialdistributionrow_id": "JQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 686,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "5200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 16,
      "poskey": "003006",
      "price": 686,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "S300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "5200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "1400000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "W300000101",
      "materialdistributionrow_id": "KQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 963.56,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "4200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 15,
      "poskey": "003005",
      "price": 963.56,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "T300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "4200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "0400000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "W300000101",
      "materialdistributionrow_id": "LQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 2398,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "2200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 14,
      "poskey": "003004",
      "price": 2398,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "U300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "2200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "Z300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "W300000101",
      "materialdistributionrow_id": "MQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 5200,
      "originalquantity": 4,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "1200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 13,
      "poskey": "003003",
      "price": 5200,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "V300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 4,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "1200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "Y300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "W300000101",
      "materialdistributionrow_id": "NQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 2400,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "0200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 12,
      "poskey": "003002",
      "price": 2400,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "W300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "0200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "X300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "W300000101",
      "materialdistributionrow_id": "OQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 2466.12,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "2B00000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 11,
      "poskey": "003001",
      "price": 2466.12,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "X300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "2B00000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": true,
      "decomposition": true,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "W300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": null,
      "materialdistributionrow_id": null,
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 4,
      "originalprice": 24512.68,
      "originalquantity": 0,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": null,
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 10,
      "poskey": "003",
      "price": 24512.68,
      "productiontask_id": "4300000101",
      "productiontaskrow_id": null,
      "productreceptionrow_id": "XQ00000101",
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 2,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 0,
      "rowtype": 3,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "6B00000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "V300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "N300000101",
      "materialdistributionrow_id": "PQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 7084,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "M100000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 9,
      "poskey": "002008",
      "price": 7084,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "Y300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "M100000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "U300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "N300000101",
      "materialdistributionrow_id": "QQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 686,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "5200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 8,
      "poskey": "002007",
      "price": 686,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "Z300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "5200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "T300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "N300000101",
      "materialdistributionrow_id": "RQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 963.56,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "4200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 7,
      "poskey": "002006",
      "price": 963.56,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "0400000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "4200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "S300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "N300000101",
      "materialdistributionrow_id": "SQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 2398,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "2200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 6,
      "poskey": "002005",
      "price": 2398,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "1400000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "2200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "R300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "N300000101",
      "materialdistributionrow_id": "TQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 400,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "E100000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 5,
      "poskey": "002004",
      "price": 400,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "2400000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "E100000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "Q300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "N300000101",
      "materialdistributionrow_id": "UQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 2600,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "1200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 4,
      "poskey": "002003",
      "price": 2600,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "3400000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "1200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "P300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "N300000101",
      "materialdistributionrow_id": "VQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 2400,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "0200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 3,
      "poskey": "002002",
      "price": 2400,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "4400000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "0200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "O300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "N300000101",
      "materialdistributionrow_id": "WQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 2041.24,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "3200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 2,
      "poskey": "002001",
      "price": 2041.24,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "5400000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "3200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": true,
      "decomposition": true,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "N300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": null,
      "materialdistributionrow_id": null,
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 4,
      "originalprice": 18572.8,
      "originalquantity": 0,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": null,
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 1,
      "poskey": "002",
      "price": 18572.8,
      "productiontask_id": "5300000101",
      "productiontaskrow_id": null,
      "productreceptionrow_id": "YQ00000101",
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 2,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 0,
      "rowtype": 3,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "3700000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "2B00000101",
  "Period_ID": "6200000101",
  "OrdNumber": 2,
  "DocDate$DATE": "2008-07-31T22:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "1200000101",
  "CorrectedBy_ID": "1200000101",
  "Description": "Kompletní sestavy bez 0S",
  "Store_ID": "2100000101",
  "OperatingStore_ID": null,
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "Status": 2,
  "CorrectedDate$DATE": "2008-10-09T17:40:39.150Z",
  "Price": 43085.48,
  "OriginalPrice": 43085.48,
  "PlanedDate$DATE": null,
  "CompletedBy_ID": "1200000101",
  "CompletedDate$DATE": "2008-08-03T22:00:00.000Z",
  "MaterialDistributionDate$DATE": "2008-07-31T22:00:00.000Z",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "Division_ID": "2100000101",
  "SDFirm_ID": "F011000000",
  "MaterialInsufficiency": 0,
  "MaterialDistribution_ID": "6R00000101",
  "ProductReception_ID": "7R00000101",
  "IncomingTransfer_ID": null,
  "OutgoingTransfer_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/spmassemblylists?select=id
Body
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CompletedBy_ID": "1200000101",
  "CompletedDate$DATE": "2008-08-03T22:00:00.000Z",
  "CorrectedBy_ID": "1200000101",
  "CorrectedDate$DATE": "2008-10-09T17:40:39.150Z",
  "CreatedBy_ID": "1200000101",
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "Description": "Kompletní sestavy bez 0S",
  "Division_ID": "2100000101",
  "DocDate$DATE": "2008-07-31T22:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "2B00000101",
  "IncomingTransfer_ID": null,
  "MaterialDistributionDate$DATE": "2008-07-31T22:00:00.000Z",
  "MaterialDistribution_ID": "6R00000101",
  "MaterialInsufficiency": 0,
  "OperatingStore_ID": null,
  "OrdNumber": 2,
  "OutgoingTransfer_ID": null,
  "Period_ID": "6200000101",
  "PlanedDate$DATE": null,
  "ProductReception_ID": "7R00000101",
  "Rows": [
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "4400000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "W300000101",
      "materialdistributionrow_id": "HQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 2401,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "3B00000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 18,
      "poskey": "003008",
      "price": 2401,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "Q300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "3B00000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "3400000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "W300000101",
      "materialdistributionrow_id": "IQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 7998,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "N100000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 17,
      "poskey": "003007",
      "price": 7998,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "R300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "N100000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "2400000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "W300000101",
      "materialdistributionrow_id": "JQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 686,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "5200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 16,
      "poskey": "003006",
      "price": 686,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "S300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "5200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "1400000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "W300000101",
      "materialdistributionrow_id": "KQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 963.56,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "4200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 15,
      "poskey": "003005",
      "price": 963.56,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "T300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "4200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "0400000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "W300000101",
      "materialdistributionrow_id": "LQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 2398,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "2200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 14,
      "poskey": "003004",
      "price": 2398,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "U300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "2200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "Z300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "W300000101",
      "materialdistributionrow_id": "MQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 5200,
      "originalquantity": 4,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "1200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 13,
      "poskey": "003003",
      "price": 5200,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "V300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 4,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "1200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "Y300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "W300000101",
      "materialdistributionrow_id": "NQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 2400,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "0200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 12,
      "poskey": "003002",
      "price": 2400,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "W300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "0200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "X300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "W300000101",
      "materialdistributionrow_id": "OQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 2466.12,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "2B00000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 11,
      "poskey": "003001",
      "price": 2466.12,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "X300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "2B00000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": true,
      "decomposition": true,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "W300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": null,
      "materialdistributionrow_id": null,
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 4,
      "originalprice": 24512.68,
      "originalquantity": 0,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": null,
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 10,
      "poskey": "003",
      "price": 24512.68,
      "productiontask_id": "4300000101",
      "productiontaskrow_id": null,
      "productreceptionrow_id": "XQ00000101",
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 2,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 0,
      "rowtype": 3,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "6B00000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "V300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "N300000101",
      "materialdistributionrow_id": "PQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 7084,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "M100000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 9,
      "poskey": "002008",
      "price": 7084,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "Y300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "M100000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "U300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "N300000101",
      "materialdistributionrow_id": "QQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 686,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "5200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 8,
      "poskey": "002007",
      "price": 686,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "Z300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "5200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "T300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "N300000101",
      "materialdistributionrow_id": "RQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 963.56,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "4200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 7,
      "poskey": "002006",
      "price": 963.56,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "0400000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "4200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "S300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "N300000101",
      "materialdistributionrow_id": "SQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 2398,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "2200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 6,
      "poskey": "002005",
      "price": 2398,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "1400000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "2200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "R300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "N300000101",
      "materialdistributionrow_id": "TQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 400,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "E100000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 5,
      "poskey": "002004",
      "price": 400,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "2400000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "E100000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "Q300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "N300000101",
      "materialdistributionrow_id": "UQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 2600,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "1200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 4,
      "poskey": "002003",
      "price": 2600,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "3400000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "1200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "P300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "N300000101",
      "materialdistributionrow_id": "VQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 2400,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "0200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 3,
      "poskey": "002002",
      "price": 2400,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "4400000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "0200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "O300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "N300000101",
      "materialdistributionrow_id": "WQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 2041.24,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "3200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 2,
      "poskey": "002001",
      "price": 2041.24,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "5400000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "3200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": true,
      "decomposition": true,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "N300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": null,
      "materialdistributionrow_id": null,
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 4,
      "originalprice": 18572.8,
      "originalquantity": 0,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": null,
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 1,
      "poskey": "002",
      "price": 18572.8,
      "productiontask_id": "5300000101",
      "productiontaskrow_id": null,
      "productreceptionrow_id": "YQ00000101",
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 2,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 0,
      "rowtype": 3,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "3700000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    }
  ],
  "SDFirm_ID": "F011000000",
  "Status": 2,
  "Store_ID": "2100000101"
}
Response
{
  "id": "5200000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/spmassemblylists/{id}?select=id
Body
{
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CompletedBy_ID": "1200000101",
  "CompletedDate$DATE": "2008-08-03T22:00:00.000Z",
  "CorrectedBy_ID": "1200000101",
  "CorrectedDate$DATE": "2008-10-09T17:40:39.150Z",
  "CreatedBy_ID": "1200000101",
  "Currency_ID": "0000CZK000",
  "Description": "Kompletní sestavy bez 0S",
  "Division_ID": "2100000101",
  "DocDate$DATE": "2008-07-31T22:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "2B00000101",
  "IncomingTransfer_ID": null,
  "MaterialDistributionDate$DATE": "2008-07-31T22:00:00.000Z",
  "MaterialDistribution_ID": "6R00000101",
  "MaterialInsufficiency": 0,
  "OperatingStore_ID": null,
  "OrdNumber": 2,
  "OutgoingTransfer_ID": null,
  "Period_ID": "6200000101",
  "PlanedDate$DATE": null,
  "ProductReception_ID": "7R00000101",
  "Rows": [
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "4400000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "W300000101",
      "materialdistributionrow_id": "HQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 2401,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "3B00000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 18,
      "poskey": "003008",
      "price": 2401,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "Q300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "3B00000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "3400000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "W300000101",
      "materialdistributionrow_id": "IQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 7998,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "N100000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 17,
      "poskey": "003007",
      "price": 7998,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "R300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "N100000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "2400000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "W300000101",
      "materialdistributionrow_id": "JQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 686,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "5200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 16,
      "poskey": "003006",
      "price": 686,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "S300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "5200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "1400000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "W300000101",
      "materialdistributionrow_id": "KQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 963.56,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "4200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 15,
      "poskey": "003005",
      "price": 963.56,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "T300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "4200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "0400000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "W300000101",
      "materialdistributionrow_id": "LQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 2398,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "2200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 14,
      "poskey": "003004",
      "price": 2398,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "U300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "2200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "Z300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "W300000101",
      "materialdistributionrow_id": "MQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 5200,
      "originalquantity": 4,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "1200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 13,
      "poskey": "003003",
      "price": 5200,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "V300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 4,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "1200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "Y300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "W300000101",
      "materialdistributionrow_id": "NQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 2400,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "0200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 12,
      "poskey": "003002",
      "price": 2400,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "W300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "0200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "X300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "W300000101",
      "materialdistributionrow_id": "OQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 2466.12,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "2B00000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 11,
      "poskey": "003001",
      "price": 2466.12,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "X300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "2B00000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": true,
      "decomposition": true,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "W300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": null,
      "materialdistributionrow_id": null,
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 4,
      "originalprice": 24512.68,
      "originalquantity": 0,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": null,
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 10,
      "poskey": "003",
      "price": 24512.68,
      "productiontask_id": "4300000101",
      "productiontaskrow_id": null,
      "productreceptionrow_id": "XQ00000101",
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 2,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 0,
      "rowtype": 3,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "6B00000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "V300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "N300000101",
      "materialdistributionrow_id": "PQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 7084,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "M100000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 9,
      "poskey": "002008",
      "price": 7084,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "Y300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "M100000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "U300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "N300000101",
      "materialdistributionrow_id": "QQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 686,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "5200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 8,
      "poskey": "002007",
      "price": 686,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "Z300000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "5200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "T300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "N300000101",
      "materialdistributionrow_id": "RQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 963.56,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "4200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 7,
      "poskey": "002006",
      "price": 963.56,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "0400000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "4200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "S300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "N300000101",
      "materialdistributionrow_id": "SQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 2398,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "2200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 6,
      "poskey": "002005",
      "price": 2398,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "1400000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "2200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "R300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "N300000101",
      "materialdistributionrow_id": "TQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 400,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "E100000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 5,
      "poskey": "002004",
      "price": 400,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "2400000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "E100000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "Q300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "N300000101",
      "materialdistributionrow_id": "UQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 2600,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "1200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 4,
      "poskey": "002003",
      "price": 2600,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "3400000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "1200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "P300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "N300000101",
      "materialdistributionrow_id": "VQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 2400,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "0200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 3,
      "poskey": "002002",
      "price": 2400,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "4400000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "0200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": false,
      "decomposition": false,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "O300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": "N300000101",
      "materialdistributionrow_id": "WQ00000101",
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 3,
      "originalprice": 2041.24,
      "originalquantity": 2,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": "3200000101",
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 2,
      "poskey": "002001",
      "price": 2041.24,
      "productiontask_id": null,
      "productiontaskrow_id": "5400000101",
      "productreceptionrow_id": null,
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 0,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 2,
      "rowtype": 5,
      "store_id": null,
      "storecard_id": "3200000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    },
    {
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "calculated": true,
      "decomposition": true,
      "demandstatus": 0,
      "description": "",
      "id": "N300000101",
      "insufficientmaterialquantity": 0,
      "insufficientmaterialqunit": "",
      "insufficientmaterialunitrate": 1,
      "master_id": null,
      "materialdistributionrow_id": null,
      "normdestquantity": 0,
      "normsourcequantity": 0,
      "objversion": 4,
      "originalprice": 18572.8,
      "originalquantity": 0,
      "originalqunit": "ks",
      "originalstorecard_id": null,
      "originalunitrate": 1,
      "parent_id": "5200000101",
      "posindex": 1,
      "poskey": "002",
      "price": 18572.8,
      "productiontask_id": "5300000101",
      "productiontaskrow_id": null,
      "productreceptionrow_id": "YQ00000101",
      "quantity": 2,
      "quantityproduced": 2,
      "qunit": "ks",
      "replaceable": 0,
      "rowtype": 3,
      "store_id": "2100000101",
      "storecard_id": "3700000101",
      "transferqunit": "",
      "transferunitrate": 0,
      "unitrate": 1,
      "useoperatingstore": false
    }
  ],
  "SDFirm_ID": "F011000000",
  "Status": 2,
  "Store_ID": "2100000101"
}
Response
{
  "id": "5200000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/spmassemblylists/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "spmassemblylists",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CompletedBy_ID": "1200000101",
          "CompletedDate$DATE": "2008-08-03T22:00:00.000Z",
          "CorrectedBy_ID": "1200000101",
          "CorrectedDate$DATE": "2008-10-09T17:40:39.150Z",
          "CreatedBy_ID": "1200000101",
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "Description": "Kompletní sestavy bez 0S",
          "Division_ID": "2100000101",
          "DocDate$DATE": "2008-07-31T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "2B00000101",
          "IncomingTransfer_ID": null,
          "MaterialDistributionDate$DATE": "2008-07-31T22:00:00.000Z",
          "MaterialDistribution_ID": "6R00000101",
          "MaterialInsufficiency": 0,
          "OperatingStore_ID": null,
          "OrdNumber": 2,
          "OutgoingTransfer_ID": null,
          "Period_ID": "6200000101",
          "PlanedDate$DATE": null,
          "ProductReception_ID": "7R00000101",
          "Rows": [
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "4400000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "W300000101",
              "materialdistributionrow_id": "HQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 2401,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "3B00000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 18,
              "poskey": "003008",
              "price": 2401,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "Q300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "3B00000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "3400000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "W300000101",
              "materialdistributionrow_id": "IQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 7998,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "N100000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 17,
              "poskey": "003007",
              "price": 7998,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "R300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "N100000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "2400000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "W300000101",
              "materialdistributionrow_id": "JQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 686,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "5200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 16,
              "poskey": "003006",
              "price": 686,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "S300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "5200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "1400000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "W300000101",
              "materialdistributionrow_id": "KQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 963.56,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "4200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 15,
              "poskey": "003005",
              "price": 963.56,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "T300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "4200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "0400000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "W300000101",
              "materialdistributionrow_id": "LQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 2398,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "2200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 14,
              "poskey": "003004",
              "price": 2398,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "U300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "2200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "Z300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "W300000101",
              "materialdistributionrow_id": "MQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 5200,
              "originalquantity": 4,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "1200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 13,
              "poskey": "003003",
              "price": 5200,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "V300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 4,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "1200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "Y300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "W300000101",
              "materialdistributionrow_id": "NQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 2400,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "0200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 12,
              "poskey": "003002",
              "price": 2400,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "W300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "0200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "X300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "W300000101",
              "materialdistributionrow_id": "OQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 2466.12,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "2B00000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 11,
              "poskey": "003001",
              "price": 2466.12,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "X300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "2B00000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": true,
              "decomposition": true,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "W300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": null,
              "materialdistributionrow_id": null,
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 4,
              "originalprice": 24512.68,
              "originalquantity": 0,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": null,
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 10,
              "poskey": "003",
              "price": 24512.68,
              "productiontask_id": "4300000101",
              "productiontaskrow_id": null,
              "productreceptionrow_id": "XQ00000101",
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 2,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 0,
              "rowtype": 3,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "6B00000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "V300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "N300000101",
              "materialdistributionrow_id": "PQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 7084,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "M100000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 9,
              "poskey": "002008",
              "price": 7084,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "Y300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "M100000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "U300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "N300000101",
              "materialdistributionrow_id": "QQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 686,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "5200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 8,
              "poskey": "002007",
              "price": 686,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "Z300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "5200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "T300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "N300000101",
              "materialdistributionrow_id": "RQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 963.56,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "4200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 7,
              "poskey": "002006",
              "price": 963.56,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "0400000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "4200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "S300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "N300000101",
              "materialdistributionrow_id": "SQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 2398,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "2200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 6,
              "poskey": "002005",
              "price": 2398,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "1400000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "2200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "R300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "N300000101",
              "materialdistributionrow_id": "TQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 400,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "E100000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 5,
              "poskey": "002004",
              "price": 400,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "2400000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "E100000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "Q300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "N300000101",
              "materialdistributionrow_id": "UQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 2600,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "1200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 4,
              "poskey": "002003",
              "price": 2600,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "3400000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "1200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "P300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "N300000101",
              "materialdistributionrow_id": "VQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 2400,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "0200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 3,
              "poskey": "002002",
              "price": 2400,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "4400000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "0200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "O300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "N300000101",
              "materialdistributionrow_id": "WQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 2041.24,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "3200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 2,
              "poskey": "002001",
              "price": 2041.24,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "5400000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "3200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": true,
              "decomposition": true,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "N300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": null,
              "materialdistributionrow_id": null,
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 4,
              "originalprice": 18572.8,
              "originalquantity": 0,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": null,
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 1,
              "poskey": "002",
              "price": 18572.8,
              "productiontask_id": "5300000101",
              "productiontaskrow_id": null,
              "productreceptionrow_id": "YQ00000101",
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 2,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 0,
              "rowtype": 3,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "3700000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            }
          ],
          "SDFirm_ID": "F011000000",
          "Status": 2,
          "Store_ID": "2100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "spmassemblylists",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CompletedBy_ID": "1200000101",
          "CompletedDate$DATE": "2008-08-03T22:00:00.000Z",
          "CorrectedBy_ID": "1200000101",
          "CorrectedDate$DATE": "2008-10-09T17:40:39.150Z",
          "CreatedBy_ID": "1200000101",
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "Description": "Kompletní sestavy bez 0S",
          "Division_ID": "2100000101",
          "DocDate$DATE": "2008-07-31T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "2B00000101",
          "IncomingTransfer_ID": null,
          "MaterialDistributionDate$DATE": "2008-07-31T22:00:00.000Z",
          "MaterialDistribution_ID": "6R00000101",
          "MaterialInsufficiency": 0,
          "OperatingStore_ID": null,
          "OrdNumber": 2,
          "OutgoingTransfer_ID": null,
          "Period_ID": "6200000101",
          "PlanedDate$DATE": null,
          "ProductReception_ID": "7R00000101",
          "Rows": [
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "4400000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "W300000101",
              "materialdistributionrow_id": "HQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 2401,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "3B00000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 18,
              "poskey": "003008",
              "price": 2401,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "Q300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "3B00000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "3400000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "W300000101",
              "materialdistributionrow_id": "IQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 7998,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "N100000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 17,
              "poskey": "003007",
              "price": 7998,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "R300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "N100000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "2400000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "W300000101",
              "materialdistributionrow_id": "JQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 686,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "5200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 16,
              "poskey": "003006",
              "price": 686,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "S300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "5200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "1400000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "W300000101",
              "materialdistributionrow_id": "KQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 963.56,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "4200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 15,
              "poskey": "003005",
              "price": 963.56,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "T300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "4200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "0400000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "W300000101",
              "materialdistributionrow_id": "LQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 2398,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "2200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 14,
              "poskey": "003004",
              "price": 2398,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "U300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "2200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "Z300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "W300000101",
              "materialdistributionrow_id": "MQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 5200,
              "originalquantity": 4,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "1200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 13,
              "poskey": "003003",
              "price": 5200,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "V300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 4,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "1200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "Y300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "W300000101",
              "materialdistributionrow_id": "NQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 2400,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "0200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 12,
              "poskey": "003002",
              "price": 2400,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "W300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "0200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "X300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "W300000101",
              "materialdistributionrow_id": "OQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 2466.12,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "2B00000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 11,
              "poskey": "003001",
              "price": 2466.12,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "X300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "2B00000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": true,
              "decomposition": true,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "W300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": null,
              "materialdistributionrow_id": null,
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 4,
              "originalprice": 24512.68,
              "originalquantity": 0,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": null,
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 10,
              "poskey": "003",
              "price": 24512.68,
              "productiontask_id": "4300000101",
              "productiontaskrow_id": null,
              "productreceptionrow_id": "XQ00000101",
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 2,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 0,
              "rowtype": 3,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "6B00000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "V300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "N300000101",
              "materialdistributionrow_id": "PQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 7084,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "M100000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 9,
              "poskey": "002008",
              "price": 7084,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "Y300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "M100000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "U300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "N300000101",
              "materialdistributionrow_id": "QQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 686,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "5200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 8,
              "poskey": "002007",
              "price": 686,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "Z300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "5200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "T300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "N300000101",
              "materialdistributionrow_id": "RQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 963.56,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "4200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 7,
              "poskey": "002006",
              "price": 963.56,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "0400000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "4200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "S300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "N300000101",
              "materialdistributionrow_id": "SQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 2398,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "2200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 6,
              "poskey": "002005",
              "price": 2398,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "1400000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "2200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "R300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "N300000101",
              "materialdistributionrow_id": "TQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 400,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "E100000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 5,
              "poskey": "002004",
              "price": 400,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "2400000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "E100000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "Q300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "N300000101",
              "materialdistributionrow_id": "UQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 2600,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "1200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 4,
              "poskey": "002003",
              "price": 2600,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "3400000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "1200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "P300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "N300000101",
              "materialdistributionrow_id": "VQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 2400,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "0200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 3,
              "poskey": "002002",
              "price": 2400,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "4400000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "0200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "O300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "N300000101",
              "materialdistributionrow_id": "WQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 2041.24,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "3200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 2,
              "poskey": "002001",
              "price": 2041.24,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "5400000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "3200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": true,
              "decomposition": true,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "N300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": null,
              "materialdistributionrow_id": null,
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 4,
              "originalprice": 18572.8,
              "originalquantity": 0,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": null,
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 1,
              "poskey": "002",
              "price": 18572.8,
              "productiontask_id": "5300000101",
              "productiontaskrow_id": null,
              "productreceptionrow_id": "YQ00000101",
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 2,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 0,
              "rowtype": 3,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "3700000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            }
          ],
          "SDFirm_ID": "F011000000",
          "Status": 2,
          "Store_ID": "2100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "spmassemblylists",
        "obj_id": "5200000100",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CompletedBy_ID": "1200000101",
          "CompletedDate$DATE": "2008-08-03T22:00:00.000Z",
          "CorrectedBy_ID": "1200000101",
          "CorrectedDate$DATE": "2008-10-09T17:40:39.150Z",
          "CreatedBy_ID": "1200000101",
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "Description": "Kompletní sestavy bez 0S",
          "Division_ID": "2100000101",
          "DocDate$DATE": "2008-07-31T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "2B00000101",
          "IncomingTransfer_ID": null,
          "MaterialDistributionDate$DATE": "2008-07-31T22:00:00.000Z",
          "MaterialDistribution_ID": "6R00000101",
          "MaterialInsufficiency": 0,
          "OperatingStore_ID": null,
          "OrdNumber": 2,
          "OutgoingTransfer_ID": null,
          "Period_ID": "6200000101",
          "PlanedDate$DATE": null,
          "ProductReception_ID": "7R00000101",
          "Rows": [
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "4400000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "W300000101",
              "materialdistributionrow_id": "HQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 2401,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "3B00000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 18,
              "poskey": "003008",
              "price": 2401,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "Q300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "3B00000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "3400000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "W300000101",
              "materialdistributionrow_id": "IQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 7998,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "N100000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 17,
              "poskey": "003007",
              "price": 7998,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "R300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "N100000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "2400000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "W300000101",
              "materialdistributionrow_id": "JQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 686,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "5200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 16,
              "poskey": "003006",
              "price": 686,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "S300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "5200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "1400000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "W300000101",
              "materialdistributionrow_id": "KQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 963.56,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "4200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 15,
              "poskey": "003005",
              "price": 963.56,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "T300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "4200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "0400000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "W300000101",
              "materialdistributionrow_id": "LQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 2398,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "2200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 14,
              "poskey": "003004",
              "price": 2398,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "U300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "2200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "Z300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "W300000101",
              "materialdistributionrow_id": "MQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 5200,
              "originalquantity": 4,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "1200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 13,
              "poskey": "003003",
              "price": 5200,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "V300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 4,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "1200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "Y300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "W300000101",
              "materialdistributionrow_id": "NQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 2400,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "0200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 12,
              "poskey": "003002",
              "price": 2400,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "W300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "0200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "X300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "W300000101",
              "materialdistributionrow_id": "OQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 2466.12,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "2B00000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 11,
              "poskey": "003001",
              "price": 2466.12,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "X300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "2B00000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": true,
              "decomposition": true,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "W300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": null,
              "materialdistributionrow_id": null,
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 4,
              "originalprice": 24512.68,
              "originalquantity": 0,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": null,
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 10,
              "poskey": "003",
              "price": 24512.68,
              "productiontask_id": "4300000101",
              "productiontaskrow_id": null,
              "productreceptionrow_id": "XQ00000101",
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 2,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 0,
              "rowtype": 3,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "6B00000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "V300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "N300000101",
              "materialdistributionrow_id": "PQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 7084,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "M100000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 9,
              "poskey": "002008",
              "price": 7084,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "Y300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "M100000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "U300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "N300000101",
              "materialdistributionrow_id": "QQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 686,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "5200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 8,
              "poskey": "002007",
              "price": 686,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "Z300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "5200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "T300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "N300000101",
              "materialdistributionrow_id": "RQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 963.56,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "4200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 7,
              "poskey": "002006",
              "price": 963.56,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "0400000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "4200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "S300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "N300000101",
              "materialdistributionrow_id": "SQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 2398,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "2200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 6,
              "poskey": "002005",
              "price": 2398,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "1400000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "2200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "R300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "N300000101",
              "materialdistributionrow_id": "TQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 400,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "E100000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 5,
              "poskey": "002004",
              "price": 400,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "2400000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "E100000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "Q300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "N300000101",
              "materialdistributionrow_id": "UQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 2600,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "1200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 4,
              "poskey": "002003",
              "price": 2600,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "3400000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "1200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "P300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "N300000101",
              "materialdistributionrow_id": "VQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 2400,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "0200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 3,
              "poskey": "002002",
              "price": 2400,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "4400000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "0200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "O300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "N300000101",
              "materialdistributionrow_id": "WQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 2041.24,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "3200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 2,
              "poskey": "002001",
              "price": 2041.24,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "5400000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "3200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": true,
              "decomposition": true,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "N300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": null,
              "materialdistributionrow_id": null,
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 4,
              "originalprice": 18572.8,
              "originalquantity": 0,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": null,
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 1,
              "poskey": "002",
              "price": 18572.8,
              "productiontask_id": "5300000101",
              "productiontaskrow_id": null,
              "productreceptionrow_id": "YQ00000101",
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 2,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 0,
              "rowtype": 3,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "3700000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            }
          ],
          "SDFirm_ID": "F011000000",
          "Status": 2,
          "Store_ID": "2100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "spmassemblylists",
        "obj_id": "5200000101",
        "object_data": {
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CompletedBy_ID": "1200000101",
          "CompletedDate$DATE": "2008-08-03T22:00:00.000Z",
          "CorrectedBy_ID": "1200000101",
          "CorrectedDate$DATE": "2008-10-09T17:40:39.150Z",
          "CreatedBy_ID": "1200000101",
          "Currency_ID": "0000CZK000",
          "Description": "Kompletní sestavy bez 0S",
          "Division_ID": "2100000101",
          "DocDate$DATE": "2008-07-31T22:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "2B00000101",
          "IncomingTransfer_ID": null,
          "MaterialDistributionDate$DATE": "2008-07-31T22:00:00.000Z",
          "MaterialDistribution_ID": "6R00000101",
          "MaterialInsufficiency": 0,
          "OperatingStore_ID": null,
          "OrdNumber": 2,
          "OutgoingTransfer_ID": null,
          "Period_ID": "6200000101",
          "PlanedDate$DATE": null,
          "ProductReception_ID": "7R00000101",
          "Rows": [
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "4400000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "W300000101",
              "materialdistributionrow_id": "HQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 2401,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "3B00000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 18,
              "poskey": "003008",
              "price": 2401,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "Q300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "3B00000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "3400000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "W300000101",
              "materialdistributionrow_id": "IQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 7998,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "N100000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 17,
              "poskey": "003007",
              "price": 7998,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "R300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "N100000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "2400000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "W300000101",
              "materialdistributionrow_id": "JQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 686,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "5200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 16,
              "poskey": "003006",
              "price": 686,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "S300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "5200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "1400000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "W300000101",
              "materialdistributionrow_id": "KQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 963.56,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "4200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 15,
              "poskey": "003005",
              "price": 963.56,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "T300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "4200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "0400000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "W300000101",
              "materialdistributionrow_id": "LQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 2398,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "2200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 14,
              "poskey": "003004",
              "price": 2398,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "U300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "2200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "Z300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "W300000101",
              "materialdistributionrow_id": "MQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 5200,
              "originalquantity": 4,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "1200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 13,
              "poskey": "003003",
              "price": 5200,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "V300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 4,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "1200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "Y300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "W300000101",
              "materialdistributionrow_id": "NQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 2400,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "0200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 12,
              "poskey": "003002",
              "price": 2400,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "W300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "0200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "X300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "W300000101",
              "materialdistributionrow_id": "OQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 2466.12,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "2B00000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 11,
              "poskey": "003001",
              "price": 2466.12,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "X300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "2B00000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": true,
              "decomposition": true,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "W300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": null,
              "materialdistributionrow_id": null,
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 4,
              "originalprice": 24512.68,
              "originalquantity": 0,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": null,
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 10,
              "poskey": "003",
              "price": 24512.68,
              "productiontask_id": "4300000101",
              "productiontaskrow_id": null,
              "productreceptionrow_id": "XQ00000101",
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 2,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 0,
              "rowtype": 3,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "6B00000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "V300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "N300000101",
              "materialdistributionrow_id": "PQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 7084,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "M100000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 9,
              "poskey": "002008",
              "price": 7084,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "Y300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "M100000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "U300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "N300000101",
              "materialdistributionrow_id": "QQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 686,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "5200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 8,
              "poskey": "002007",
              "price": 686,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "Z300000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "5200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "T300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "N300000101",
              "materialdistributionrow_id": "RQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 963.56,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "4200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 7,
              "poskey": "002006",
              "price": 963.56,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "0400000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "4200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "S300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "N300000101",
              "materialdistributionrow_id": "SQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 2398,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "2200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 6,
              "poskey": "002005",
              "price": 2398,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "1400000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "2200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "R300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "N300000101",
              "materialdistributionrow_id": "TQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 400,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "E100000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 5,
              "poskey": "002004",
              "price": 400,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "2400000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "E100000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "Q300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "N300000101",
              "materialdistributionrow_id": "UQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 2600,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "1200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 4,
              "poskey": "002003",
              "price": 2600,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "3400000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "1200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "P300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "N300000101",
              "materialdistributionrow_id": "VQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 2400,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "0200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 3,
              "poskey": "002002",
              "price": 2400,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "4400000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "0200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": false,
              "decomposition": false,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "O300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": "N300000101",
              "materialdistributionrow_id": "WQ00000101",
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 3,
              "originalprice": 2041.24,
              "originalquantity": 2,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": "3200000101",
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 2,
              "poskey": "002001",
              "price": 2041.24,
              "productiontask_id": null,
              "productiontaskrow_id": "5400000101",
              "productreceptionrow_id": null,
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 0,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 2,
              "rowtype": 5,
              "store_id": null,
              "storecard_id": "3200000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            },
            {
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "calculated": true,
              "decomposition": true,
              "demandstatus": 0,
              "description": "",
              "id": "N300000101",
              "insufficientmaterialquantity": 0,
              "insufficientmaterialqunit": "",
              "insufficientmaterialunitrate": 1,
              "master_id": null,
              "materialdistributionrow_id": null,
              "normdestquantity": 0,
              "normsourcequantity": 0,
              "objversion": 4,
              "originalprice": 18572.8,
              "originalquantity": 0,
              "originalqunit": "ks",
              "originalstorecard_id": null,
              "originalunitrate": 1,
              "parent_id": "5200000101",
              "posindex": 1,
              "poskey": "002",
              "price": 18572.8,
              "productiontask_id": "5300000101",
              "productiontaskrow_id": null,
              "productreceptionrow_id": "YQ00000101",
              "quantity": 2,
              "quantityproduced": 2,
              "qunit": "ks",
              "replaceable": 0,
              "rowtype": 3,
              "store_id": "2100000101",
              "storecard_id": "3700000101",
              "transferqunit": "",
              "transferunitrate": 0,
              "unitrate": 1,
              "useoperatingstore": false
            }
          ],
          "SDFirm_ID": "F011000000",
          "Status": 2,
          "Store_ID": "2100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "spmassemblylists",
        "obj_id": "5200000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "spmassemblylists",
        "obj_id": "5200000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "spmassemblylists",
        "obj_id": "5200000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "spmassemblylists",
        "obj_id": "5200000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "spmassemblylists",
        "obj_id": "5200000104"
      }
    }
  ]
}