Požadavek na výrobu - kalkulace kusovník

GET

/plmreqcostinginputitems

Získá kolekci BO Požadavek na výrobu - kalkulace kusovník

GET

/plmreqcostinginputitems/{id}

Získá konkrétní BO Požadavek na výrobu - kalkulace kusovník

POST

/plmreqcostinginputitems

Vytvoří nový BO Požadavek na výrobu - kalkulace kusovník a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/plmreqcostinginputitems/{id}

Provede aktualizaci BO Požadavek na výrobu - kalkulace kusovník a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/plmreqcostinginputitems/{id}

Smaže BO Požadavek na výrobu - kalkulace kusovník na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

ConsumablesAmount number

Spotř. materiál - částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

CostingMethod integer

Způsob kalkulace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CostingPrice number

Cena pro kalkulaci, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

MaterialAmount number

Materiál - částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

MaterialExpense number

Materiálová režie, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Owner_ID string (plmreqcostingnode) relace

Vlastník; ID objektu Uzel stromu kalkulace požadavku na výrobu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je odkazem na vlastníka objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Phase_ID string (plmphase) relace

Etapa; ID objektu Etapa, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

QUnit string (5)

Jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Quantity number

Množství, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SemiFinProdAmount number

Polotovary - částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

UnitRate number

Vztah jednotky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

TotalAmount number

Materiál, pole obsahuje částku v lokální měně

UnitQuantity number

Množství

Příklady
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmreqcostinginputitems?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmreqcostinginputitems/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Quantity": 1.5,
  "QUnit": "m",
  "UnitRate": 1,
  "Phase_ID": "1000000101",
  "CostingPrice": 0,
  "CostingMethod": 0,
  "MaterialAmount": 0,
  "SemiFinProdAmount": 0,
  "ConsumablesAmount": 2638.13,
  "MaterialExpense": 0,
  "Owner_ID": "6100000101"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "L4REXVXY1JA41AT2IQN3ZCFIOG", "take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Quantity": 1.5,
  "QUnit": "m",
  "UnitRate": 1,
  "Phase_ID": "1000000101",
  "CostingPrice": 0,
  "CostingMethod": 0,
  "MaterialAmount": 0,
  "SemiFinProdAmount": 0,
  "ConsumablesAmount": 2638.13,
  "MaterialExpense": 0,
  "Owner_ID": "6100000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/plmreqcostinginputitems/{id}?select=id
Body
{
  "ConsumablesAmount": 2638.13,
  "CostingMethod": 0,
  "CostingPrice": 0,
  "MaterialAmount": 0,
  "MaterialExpense": 0,
  "Phase_ID": "1000000101",
  "QUnit": "m",
  "Quantity": 1.5,
  "SemiFinProdAmount": 0,
  "UnitRate": 1
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/plmreqcostinginputitems/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.