Definice našeptávače

GET

/whispererdefinitions

Získá kolekci BO Definice našeptávače

GET

/whispererdefinitions/{id}

Získá konkrétní BO Definice našeptávače

POST

/whispererdefinitions

Vytvoří nový BO Definice našeptávače a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/whispererdefinitions/{id}

Provede aktualizaci BO Definice našeptávače a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/whispererdefinitions/{id}

Smaže BO Definice našeptávače na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

CorrectedAt$DATE string

Opraveno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedAt$DATE string

Vytvořeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

MinWidth integer

Šířka našeptávače, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

RollCLSID string (26)

Číselník, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

RollCLSIDText string (50)

Číselník

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/whispererdefinitions?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/whispererdefinitions/{id}
Response
{
  "ID": "2040000101",
  "ObjVersion": 1,
  "RollCLSID": "O3OWQQYWYJCL3J0B01K0LEIOE0",
  "MinWidth": 0,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": "2019-12-18T23:00:00.000Z",
  "CorrectedAt$DATE": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "whispererdefinitions", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/whispererdefinitions/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "2040000101",
  "ObjVersion": 1,
  "RollCLSID": "O3OWQQYWYJCL3J0B01K0LEIOE0",
  "MinWidth": 0,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": "2019-12-18T23:00:00.000Z",
  "CorrectedAt$DATE": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/whispererdefinitions?select=id
Body
{
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": "2019-12-18T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "MinWidth": 0,
  "RollCLSID": "O3OWQQYWYJCL3J0B01K0LEIOE0"
}
Response
{
  "id": "2040000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/whispererdefinitions/{id}?select=id
Body
{
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": "2019-12-18T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "MinWidth": 0,
  "RollCLSID": "O3OWQQYWYJCL3J0B01K0LEIOE0"
}
Response
{
  "id": "2040000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/whispererdefinitions/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "whispererdefinitions",
        "object_data": {
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": "2019-12-18T23:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "MinWidth": 0,
          "RollCLSID": "O3OWQQYWYJCL3J0B01K0LEIOE0"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "whispererdefinitions",
        "object_data": {
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": "2019-12-18T23:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "MinWidth": 0,
          "RollCLSID": "O3OWQQYWYJCL3J0B01K0LEIOE0"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "whispererdefinitions",
        "obj_id": "2040000100",
        "object_data": {
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": "2019-12-18T23:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "MinWidth": 0,
          "RollCLSID": "O3OWQQYWYJCL3J0B01K0LEIOE0"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "whispererdefinitions",
        "obj_id": "2040000101",
        "object_data": {
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": "2019-12-18T23:00:00.000Z",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "MinWidth": 0,
          "RollCLSID": "O3OWQQYWYJCL3J0B01K0LEIOE0"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "whispererdefinitions",
        "obj_id": "2040000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "whispererdefinitions",
        "obj_id": "2040000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "whispererdefinitions",
        "obj_id": "2040000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "whispererdefinitions",
        "obj_id": "2040000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "whispererdefinitions",
        "obj_id": "2040000104"
      }
    }
  ]
}