Telefonní přístroj

GET

/ccphonedevices

Získá kolekci BO Telefonní přístroj

GET

/ccphonedevices/{id}

Získá konkrétní BO Telefonní přístroj

POST

/ccphonedevices

Vytvoří nový BO Telefonní přístroj a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/ccphonedevices/{id}

Provede aktualizaci BO Telefonní přístroj a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/ccphonedevices/{id}

Smaže BO Telefonní přístroj na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

DriverCLSID string (26)

ID Ovladače, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

DriverParams string

Parametry ovladače, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Name string (50)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PhoneNumber string (30)

Telefonní číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Watch boolean

Sledování za účelem statistiky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (83)

Název, pouze pro čtení

DriverCLSIDText string (50)

Ovladač

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/ccphonedevices?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/ccphonedevices/{id}
Response
{
  "ID": "2000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "PhoneNumber": "220150160",
  "Name": "telefon 1",
  "DriverCLSID": "S3RIHOGQNIM4J2OXHB0KZPOHWO",
  "DriverParams": "",
  "Watch": false
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "ccphonedevices", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/ccphonedevices/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "2000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "PhoneNumber": "220150160",
  "Name": "telefon 1",
  "DriverCLSID": "S3RIHOGQNIM4J2OXHB0KZPOHWO",
  "DriverParams": "",
  "Watch": false
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/ccphonedevices?select=id
Body
{
  "DriverCLSID": "S3RIHOGQNIM4J2OXHB0KZPOHWO",
  "DriverParams": "",
  "Hidden": false,
  "Name": "telefon 1",
  "PhoneNumber": "220150160",
  "Watch": false
}
Response
{
  "id": "2000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/ccphonedevices/{id}?select=id
Body
{
  "DriverCLSID": "S3RIHOGQNIM4J2OXHB0KZPOHWO",
  "DriverParams": "",
  "Hidden": false,
  "Name": "telefon 1",
  "PhoneNumber": "220150160",
  "Watch": false
}
Response
{
  "id": "2000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/ccphonedevices/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "ccphonedevices",
        "object_data": {
          "DriverCLSID": "S3RIHOGQNIM4J2OXHB0KZPOHWO",
          "DriverParams": "",
          "Hidden": false,
          "Name": "telefon 1",
          "PhoneNumber": "220150160",
          "Watch": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "ccphonedevices",
        "object_data": {
          "DriverCLSID": "S3RIHOGQNIM4J2OXHB0KZPOHWO",
          "DriverParams": "",
          "Hidden": false,
          "Name": "telefon 1",
          "PhoneNumber": "220150160",
          "Watch": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "ccphonedevices",
        "obj_id": "2000000100",
        "object_data": {
          "DriverCLSID": "S3RIHOGQNIM4J2OXHB0KZPOHWO",
          "DriverParams": "",
          "Hidden": false,
          "Name": "telefon 1",
          "PhoneNumber": "220150160",
          "Watch": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "ccphonedevices",
        "obj_id": "2000000101",
        "object_data": {
          "DriverCLSID": "S3RIHOGQNIM4J2OXHB0KZPOHWO",
          "DriverParams": "",
          "Hidden": false,
          "Name": "telefon 1",
          "PhoneNumber": "220150160",
          "Watch": false
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "ccphonedevices",
        "obj_id": "2000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "ccphonedevices",
        "obj_id": "2000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "ccphonedevices",
        "obj_id": "2000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "ccphonedevices",
        "obj_id": "2000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "ccphonedevices",
        "obj_id": "2000000104"
      }
    }
  ]
}