Firemní data

GET

/sitedatas

Získá kolekci BO Firemní data

GET

/sitedatas/{id}

Získá konkrétní BO Firemní data

POST

/sitedatas

Vytvoří nový BO Firemní data a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/sitedatas/{id}

Provede aktualizaci BO Firemní data a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/sitedatas/{id}

Smaže BO Firemní data na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Address_ID

pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

GeneratedOIDInfix string (3)

OID infix, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

NewSchemaOID boolean

Nový způsob generování ID, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Site string (2)

Dat.hnízdo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/sitedatas?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/sitedatas/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 7,
  "Site": "01",
  "Address_ID": "1100000101",
  "GeneratedOIDInfix": "1",
  "NewSchemaOID": false
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "sitedatas", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/sitedatas/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 7,
  "Site": "01",
  "Address_ID": "1100000101",
  "GeneratedOIDInfix": "1",
  "NewSchemaOID": false
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/sitedatas?select=id
Body
{
  "GeneratedOIDInfix": "1",
  "NewSchemaOID": false,
  "Site": "01"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/sitedatas/{id}?select=id
Body
{
  "GeneratedOIDInfix": "1",
  "NewSchemaOID": false,
  "Site": "01"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/sitedatas/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "sitedatas",
        "object_data": {
          "GeneratedOIDInfix": "1",
          "NewSchemaOID": false,
          "Site": "01"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "sitedatas",
        "object_data": {
          "GeneratedOIDInfix": "1",
          "NewSchemaOID": false,
          "Site": "01"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "sitedatas",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "GeneratedOIDInfix": "1",
          "NewSchemaOID": false,
          "Site": "01"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "sitedatas",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "GeneratedOIDInfix": "1",
          "NewSchemaOID": false,
          "Site": "01"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "sitedatas",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "sitedatas",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "sitedatas",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "sitedatas",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "sitedatas",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}