Karta majetku na leasing

GET

/assetleasingcards

Získá kolekci BO Karta majetku na leasing

GET

/assetleasingcards/{id}

Získá konkrétní BO Karta majetku na leasing

POST

/assetleasingcards

Vytvoří nový BO Karta majetku na leasing a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/assetleasingcards/{id}

Provede aktualizaci BO Karta majetku na leasing a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/assetleasingcards/{id}

Smaže BO Karta majetku na leasing na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AssetCard_ID string (assetcard) relace

Následná karta; ID objektu Karta majetku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

AssetLocation_ID string (assetlocation) relace

Umístění; ID objektu Umístění majetku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

AssetTotalPriceBase number

Celk.cena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

AssetTotalPriceVAT number

Celk.DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

AssetType_ID string (assettype) relace

Druh majetku; ID objektu Druh majetku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii

AssetVATRate number

% DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obch.případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Code string (20)

Kód CPA, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ContractDate$DATE string

Datum sml., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DayInMonthOfPayment integer

Den v měsíci, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Deposit number

Záloha, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

DepositDate$DATE string

Splatnost zál., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DepositType integer

Typ zálohy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

EAN string (14)

EAN, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EvidenceDivision_ID string (division) relace

Ev.stř.; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

ExpensesDivision_ID string (division) relace

Nákl.stř.; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

FinalPurchaseDoc_ID string (datadocumentbusinessobject) relace

Odkaz na odkup.doklad; ID objektu Dokument, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

FinalPurchaseDoc_Type string (2)

Typ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

FinishedComment string (40)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

HireAccPresetDef_ID string (accpresetdefinition) relace

Předkontace pronájmu; ID objektu Účetní předkontace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

HireDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada dokl.-nájem; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

InstAccPresetDef_ID string (accpresetdefinition) relace

Předkontace splátek; ID objektu Účetní předkontace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

InstDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada dokl.-splátky; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

InsuaranceBase number

Cena pojištění, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

InsuaranceVAT number

DPH pojištění, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

InsuaranceVATRate number

%DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

InventoryNr string (20)

Inventární číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IsCollection integer

Je kolekce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LeasingCompany_ID string (firm) relace

Leas.firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LeasingFinished number

Ukončen, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

LeasingFinishedDate$DATE string

Datum ukonč., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

LeasingLength integer

Délka leas., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MonthOfProduction integer

Měsíc výr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (50)

Název majetku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Note string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OverTakenDate$DATE string

Datum převzetí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Payments array (assetleasingpayment) relace

Subkolekce plateb; kolekce BO Splátka majetku na leasing, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Picture_ID string (picture) relace

Obrázek; ID objektu Data obrázku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ProductNr string (20)

Výrobní čís., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RemainderBase number

Zůstat.cena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

RemainderVAT number

DPH zůst.ceny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

Responsible_ID string (assetresponsible) relace

Odpověd.osoba; ID objektu Odpovědná osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole je přístupná pro hromadné změny

ServiceLife integer

Životnost, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ServicePriceBase number

Cena pronájmu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

ServicePriceVAT number

DPH pronájmu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

ServiceVATRate number

% DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATSubtractable boolean

DPH odpočitatelná, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

YearOfProduction integer

Rok výr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

BodyInventoryNr string (20)

Tělo inventárního čísla, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CardType string (1)

Typ karty, pole je duplikováno při klonování objektu

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Comment string (8191)

Poznámka

DateOfChange string

Datum změny

DisplayName string (70)

Karta - leasing, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PrefixInventoryNr string (20)

Prefix inventárního čísla, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

SuffixInventoryNr string (20)

Sufix inventárního čísla, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/assetleasingcards?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/assetleasingcards/{id}
Response
{
  "AssetCard_ID": null,
  "AssetLocation_ID": null,
  "AssetTotalPriceBase": null,
  "AssetTotalPriceVAT": null,
  "AssetType_ID": null,
  "AssetVATRate": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Code": null,
  "ContractDate$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "DayInMonthOfPayment": null,
  "Deposit": null,
  "DepositDate$DATE": null,
  "DepositType": null,
  "EAN": null,
  "EvidenceDivision_ID": null,
  "ExpensesDivision_ID": null,
  "FinalPurchaseDoc_ID": null,
  "FinalPurchaseDoc_Type": null,
  "FinishedComment": null,
  "HireAccPresetDef_ID": null,
  "HireDocQueue_ID": null,
  "ID": null,
  "InstAccPresetDef_ID": null,
  "InstDocQueue_ID": null,
  "InsuaranceBase": null,
  "InsuaranceVAT": null,
  "InsuaranceVATRate": null,
  "InventoryNr": null,
  "IsCollection": null,
  "LeasingCompany_ID": null,
  "LeasingFinished": null,
  "LeasingFinishedDate$DATE": null,
  "LeasingLength": null,
  "MonthOfProduction": null,
  "Name": null,
  "Note": null,
  "ObjVersion": null,
  "OverTakenDate$DATE": null,
  "Payments": null,
  "Picture_ID": null,
  "ProductNr": null,
  "RemainderBase": null,
  "RemainderVAT": null,
  "Responsible_ID": null,
  "ServiceLife": null,
  "ServicePriceBase": null,
  "ServicePriceVAT": null,
  "ServiceVATRate": null,
  "VATSubtractable": null,
  "YearOfProduction": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "assetleasingcards", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/assetleasingcards/query
{"take": "1"}
Response
{
  "AssetCard_ID": null,
  "AssetLocation_ID": null,
  "AssetTotalPriceBase": null,
  "AssetTotalPriceVAT": null,
  "AssetType_ID": null,
  "AssetVATRate": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Code": null,
  "ContractDate$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "DayInMonthOfPayment": null,
  "Deposit": null,
  "DepositDate$DATE": null,
  "DepositType": null,
  "EAN": null,
  "EvidenceDivision_ID": null,
  "ExpensesDivision_ID": null,
  "FinalPurchaseDoc_ID": null,
  "FinalPurchaseDoc_Type": null,
  "FinishedComment": null,
  "HireAccPresetDef_ID": null,
  "HireDocQueue_ID": null,
  "ID": null,
  "InstAccPresetDef_ID": null,
  "InstDocQueue_ID": null,
  "InsuaranceBase": null,
  "InsuaranceVAT": null,
  "InsuaranceVATRate": null,
  "InventoryNr": null,
  "IsCollection": null,
  "LeasingCompany_ID": null,
  "LeasingFinished": null,
  "LeasingFinishedDate$DATE": null,
  "LeasingLength": null,
  "MonthOfProduction": null,
  "Name": null,
  "Note": null,
  "ObjVersion": null,
  "OverTakenDate$DATE": null,
  "Payments": null,
  "Picture_ID": null,
  "ProductNr": null,
  "RemainderBase": null,
  "RemainderVAT": null,
  "Responsible_ID": null,
  "ServiceLife": null,
  "ServicePriceBase": null,
  "ServicePriceVAT": null,
  "ServiceVATRate": null,
  "VATSubtractable": null,
  "YearOfProduction": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/assetleasingcards?select=id
Body
{
  "AssetCard_ID": null,
  "AssetLocation_ID": null,
  "AssetTotalPriceBase": null,
  "AssetTotalPriceVAT": null,
  "AssetType_ID": null,
  "AssetVATRate": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Code": null,
  "ContractDate$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "DayInMonthOfPayment": null,
  "Deposit": null,
  "DepositDate$DATE": null,
  "DepositType": null,
  "EAN": null,
  "EvidenceDivision_ID": null,
  "ExpensesDivision_ID": null,
  "FinalPurchaseDoc_ID": null,
  "FinalPurchaseDoc_Type": null,
  "FinishedComment": null,
  "HireAccPresetDef_ID": null,
  "HireDocQueue_ID": null,
  "InstAccPresetDef_ID": null,
  "InstDocQueue_ID": null,
  "InsuaranceBase": null,
  "InsuaranceVAT": null,
  "InsuaranceVATRate": null,
  "InventoryNr": null,
  "IsCollection": null,
  "LeasingCompany_ID": null,
  "LeasingFinished": null,
  "LeasingFinishedDate$DATE": null,
  "LeasingLength": null,
  "MonthOfProduction": null,
  "Name": null,
  "Note": null,
  "OverTakenDate$DATE": null,
  "Payments": null,
  "Picture_ID": null,
  "ProductNr": null,
  "RemainderBase": null,
  "RemainderVAT": null,
  "Responsible_ID": null,
  "ServiceLife": null,
  "ServicePriceBase": null,
  "ServicePriceVAT": null,
  "ServiceVATRate": null,
  "VATSubtractable": null,
  "YearOfProduction": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/assetleasingcards/{id}?select=id
Body
{
  "AssetCard_ID": null,
  "AssetLocation_ID": null,
  "AssetTotalPriceBase": null,
  "AssetTotalPriceVAT": null,
  "AssetType_ID": null,
  "AssetVATRate": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Code": null,
  "ContractDate$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "DayInMonthOfPayment": null,
  "Deposit": null,
  "DepositDate$DATE": null,
  "DepositType": null,
  "EAN": null,
  "EvidenceDivision_ID": null,
  "ExpensesDivision_ID": null,
  "FinalPurchaseDoc_ID": null,
  "FinalPurchaseDoc_Type": null,
  "FinishedComment": null,
  "HireAccPresetDef_ID": null,
  "HireDocQueue_ID": null,
  "InstAccPresetDef_ID": null,
  "InstDocQueue_ID": null,
  "InsuaranceBase": null,
  "InsuaranceVAT": null,
  "InsuaranceVATRate": null,
  "InventoryNr": null,
  "IsCollection": null,
  "LeasingCompany_ID": null,
  "LeasingFinished": null,
  "LeasingFinishedDate$DATE": null,
  "LeasingLength": null,
  "MonthOfProduction": null,
  "Name": null,
  "Note": null,
  "OverTakenDate$DATE": null,
  "Payments": null,
  "Picture_ID": null,
  "ProductNr": null,
  "RemainderBase": null,
  "RemainderVAT": null,
  "Responsible_ID": null,
  "ServiceLife": null,
  "ServicePriceBase": null,
  "ServicePriceVAT": null,
  "ServiceVATRate": null,
  "VATSubtractable": null,
  "YearOfProduction": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/assetleasingcards/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "assetleasingcards",
        "object_data": {
          "AssetCard_ID": null,
          "AssetLocation_ID": null,
          "AssetTotalPriceBase": null,
          "AssetTotalPriceVAT": null,
          "AssetType_ID": null,
          "AssetVATRate": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Code": null,
          "ContractDate$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "DayInMonthOfPayment": null,
          "Deposit": null,
          "DepositDate$DATE": null,
          "DepositType": null,
          "EAN": null,
          "EvidenceDivision_ID": null,
          "ExpensesDivision_ID": null,
          "FinalPurchaseDoc_ID": null,
          "FinalPurchaseDoc_Type": null,
          "FinishedComment": null,
          "HireAccPresetDef_ID": null,
          "HireDocQueue_ID": null,
          "InstAccPresetDef_ID": null,
          "InstDocQueue_ID": null,
          "InsuaranceBase": null,
          "InsuaranceVAT": null,
          "InsuaranceVATRate": null,
          "InventoryNr": null,
          "IsCollection": null,
          "LeasingCompany_ID": null,
          "LeasingFinished": null,
          "LeasingFinishedDate$DATE": null,
          "LeasingLength": null,
          "MonthOfProduction": null,
          "Name": null,
          "Note": null,
          "OverTakenDate$DATE": null,
          "Payments": null,
          "Picture_ID": null,
          "ProductNr": null,
          "RemainderBase": null,
          "RemainderVAT": null,
          "Responsible_ID": null,
          "ServiceLife": null,
          "ServicePriceBase": null,
          "ServicePriceVAT": null,
          "ServiceVATRate": null,
          "VATSubtractable": null,
          "YearOfProduction": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "assetleasingcards",
        "object_data": {
          "AssetCard_ID": null,
          "AssetLocation_ID": null,
          "AssetTotalPriceBase": null,
          "AssetTotalPriceVAT": null,
          "AssetType_ID": null,
          "AssetVATRate": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Code": null,
          "ContractDate$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "DayInMonthOfPayment": null,
          "Deposit": null,
          "DepositDate$DATE": null,
          "DepositType": null,
          "EAN": null,
          "EvidenceDivision_ID": null,
          "ExpensesDivision_ID": null,
          "FinalPurchaseDoc_ID": null,
          "FinalPurchaseDoc_Type": null,
          "FinishedComment": null,
          "HireAccPresetDef_ID": null,
          "HireDocQueue_ID": null,
          "InstAccPresetDef_ID": null,
          "InstDocQueue_ID": null,
          "InsuaranceBase": null,
          "InsuaranceVAT": null,
          "InsuaranceVATRate": null,
          "InventoryNr": null,
          "IsCollection": null,
          "LeasingCompany_ID": null,
          "LeasingFinished": null,
          "LeasingFinishedDate$DATE": null,
          "LeasingLength": null,
          "MonthOfProduction": null,
          "Name": null,
          "Note": null,
          "OverTakenDate$DATE": null,
          "Payments": null,
          "Picture_ID": null,
          "ProductNr": null,
          "RemainderBase": null,
          "RemainderVAT": null,
          "Responsible_ID": null,
          "ServiceLife": null,
          "ServicePriceBase": null,
          "ServicePriceVAT": null,
          "ServiceVATRate": null,
          "VATSubtractable": null,
          "YearOfProduction": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "assetleasingcards",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "AssetCard_ID": null,
          "AssetLocation_ID": null,
          "AssetTotalPriceBase": null,
          "AssetTotalPriceVAT": null,
          "AssetType_ID": null,
          "AssetVATRate": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Code": null,
          "ContractDate$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "DayInMonthOfPayment": null,
          "Deposit": null,
          "DepositDate$DATE": null,
          "DepositType": null,
          "EAN": null,
          "EvidenceDivision_ID": null,
          "ExpensesDivision_ID": null,
          "FinalPurchaseDoc_ID": null,
          "FinalPurchaseDoc_Type": null,
          "FinishedComment": null,
          "HireAccPresetDef_ID": null,
          "HireDocQueue_ID": null,
          "InstAccPresetDef_ID": null,
          "InstDocQueue_ID": null,
          "InsuaranceBase": null,
          "InsuaranceVAT": null,
          "InsuaranceVATRate": null,
          "InventoryNr": null,
          "IsCollection": null,
          "LeasingCompany_ID": null,
          "LeasingFinished": null,
          "LeasingFinishedDate$DATE": null,
          "LeasingLength": null,
          "MonthOfProduction": null,
          "Name": null,
          "Note": null,
          "OverTakenDate$DATE": null,
          "Payments": null,
          "Picture_ID": null,
          "ProductNr": null,
          "RemainderBase": null,
          "RemainderVAT": null,
          "Responsible_ID": null,
          "ServiceLife": null,
          "ServicePriceBase": null,
          "ServicePriceVAT": null,
          "ServiceVATRate": null,
          "VATSubtractable": null,
          "YearOfProduction": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "assetleasingcards",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "AssetCard_ID": null,
          "AssetLocation_ID": null,
          "AssetTotalPriceBase": null,
          "AssetTotalPriceVAT": null,
          "AssetType_ID": null,
          "AssetVATRate": null,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "Code": null,
          "ContractDate$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "DayInMonthOfPayment": null,
          "Deposit": null,
          "DepositDate$DATE": null,
          "DepositType": null,
          "EAN": null,
          "EvidenceDivision_ID": null,
          "ExpensesDivision_ID": null,
          "FinalPurchaseDoc_ID": null,
          "FinalPurchaseDoc_Type": null,
          "FinishedComment": null,
          "HireAccPresetDef_ID": null,
          "HireDocQueue_ID": null,
          "InstAccPresetDef_ID": null,
          "InstDocQueue_ID": null,
          "InsuaranceBase": null,
          "InsuaranceVAT": null,
          "InsuaranceVATRate": null,
          "InventoryNr": null,
          "IsCollection": null,
          "LeasingCompany_ID": null,
          "LeasingFinished": null,
          "LeasingFinishedDate$DATE": null,
          "LeasingLength": null,
          "MonthOfProduction": null,
          "Name": null,
          "Note": null,
          "OverTakenDate$DATE": null,
          "Payments": null,
          "Picture_ID": null,
          "ProductNr": null,
          "RemainderBase": null,
          "RemainderVAT": null,
          "Responsible_ID": null,
          "ServiceLife": null,
          "ServicePriceBase": null,
          "ServicePriceVAT": null,
          "ServiceVATRate": null,
          "VATSubtractable": null,
          "YearOfProduction": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "assetleasingcards",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "assetleasingcards",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "assetleasingcards",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "assetleasingcards",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "assetleasingcards",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}