Nastavení provozu

GET

/posshops

Získá kolekci BO Nastavení provozu

GET

/posshops/{id}

Získá konkrétní BO Nastavení provozu

POST

/posshops

Vytvoří nový BO Nastavení provozu a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/posshops/{id}

Provede aktualizaci BO Nastavení provozu a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/posshops/{id}

Smaže BO Nastavení provozu na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AdressListKeyF2 integer

Klávesa F2 v adresáři, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AdressListKeyF3 integer

Klávesa F3 v adresáři, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AdressListKeyF4 integer

Klávesa F4 v adresáři, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AdressListKeyF5 integer

Klávesa F5 v adresáři, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AdressListKeyF6 integer

Klávesa F5 v adresáři, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AdressListKeyF7 integer

Klávesa F6 v adresáři, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AdressListKeyF8 integer

Klávesa F8 v adresáři, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AdressListMenuRow1 integer

Řádek 1. v menu adresáře, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AdressListMenuRow2 integer

Řádek 2. v menu adresáře, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AdressListMenuRow3 integer

Řádek 3. v menu adresáře, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AdressListMenuRow4 integer

Řádek 4. v menu adresáře, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AdressListMenuRow5 integer

Řádek 5. v menu adresáře, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AdressListMenuRow6 integer

Řádek 6. v menu adresáře, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AdressListMenuRow7 integer

Řádek 7. v menu adresáře, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AdvanceDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada dokladů pro vydané zálohové listy; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BillFooter1 string (40)

První řádek patičky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BillFooter1Wide boolean

Široké písmo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BillFooter2 string (40)

Druhý řádek patičky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BillFooter2Wide boolean

Široké písmo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BillFooter3 string (40)

Třetí řádek patičky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BillFooter3Wide boolean

Široké písmo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BillHeader1 string (40)

První řádek hlavičky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BillHeader1Wide boolean

Široké písmo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BillHeader2 string (40)

Druhý řádek hlavičky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BillHeader2Wide boolean

Široké písmo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BillHeader3 string (40)

Třetí řádek hlavičky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BillHeader3Wide boolean

Široké písmo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BillOneUserOnly boolean

Vyhrazený přístup na účtenku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obchodní případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CashBackPositive boolean

Vracení peněz kladně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (10)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CompletePrices boolean

Příjemky zboží mají kompletní ceny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ConsignmentStores array (posshopconsignmentstore) relace

Prodejní sklady; kolekce BO Nastavení provozu - prodejní sklad, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ContainerCompletePrices boolean

Příjemky obalů mají kompletní ceny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ContainerPaymentType_ID string (paymenttype) relace

Způsob úhr. za vrac. obaly; ID objektu Způsob úhrady, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ContainerRefundPrice integer

Cena obalu na příjemce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CountOfDecimalPlaces integer

Počet desetinných míst, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DealerCategoryCaption string (40)

Nadpis dealerské kategorie, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DealerDiscountKind integer

Dealerské slevy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DealerDiscountOnHandMadePrice boolean

Použít dealerské slevy při ručně zadané ceně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Description2Caption string (40)

Nadpis poznámky 2, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada dokladů pro souhr.účtenky; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EnableConsignmentSale boolean

Prodejní sklady, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EntireMacroCard boolean

Pracovat s celou makrokartou, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirmCodeFullText boolean

Režim hledání kódu firmy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirmNameFullText boolean

Režim hledání názvu firmy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirmSearchMode integer

Režim hledání firmy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma pro předvyplnění; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

GastroDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada účtenek restauračního prodeje; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

GivePriorityToConsignmentStore boolean

Preferovat prodejní sklady, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

HalfPortionEnabled boolean

Prodávat poloviční porce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

HalfPortionPrice number

Cena poloviční porce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

HalfPortionWeight number

Velikost poloviční porce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IdentificationLimit number

Limit ceny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ImportedBillOfDeliveryMode integer

Ochrana importovaného DL, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IncomeStoreDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada příj. pro vracení do skl. ; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LockZeroPurchasePrice boolean

Neprodávat nenakoupené zboží, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LowBorderPLU integer

Nejmenší PLU, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (20)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

NotAccPaidDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada pro neúčtované vklady; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

NotAccReceivedDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada pro neúčtované výdeje; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OnLineStore boolean

OnLine, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OneShiftToReceipt boolean

Jedna tržba na směnu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OrderPrintEvent integer

Spuštění tisku bonů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OrderPrintMode integer

Způsob tisku bonů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OrderPrintPrice boolean

Na bonu tisknout cenu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OrderPrintQUnit boolean

Na bonu tisknout jednotku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OrderPrintSequence integer

Řazení bonů při tisku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OrderPrintStoreCardCode boolean

Na bonu tisknout kód skladové karty, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OrderPrintWideQuantity boolean

Na bonu zvýraznit množství, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OrderPrintWideStoreCard boolean

Na bonu zvýraznit kartu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OutOfStockDelivery integer

Prodej do minusu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OutOfStockDeliveryG integer

Prodej do minusu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OutOfStockDeliveryReservation integer

Prodej do minusu s existující platnou rezervací, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OutOfStockDeliveryReservationG integer

Prodej do minusu s existující platnou rezervací, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

POSMirrorDefinition_ID string (posmirrordefinition) relace

Předvolba definice zrcadla; ID objektu Definice zrcadla, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PaymentMode integer

Způsob placení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PaymentType_ID string (paymenttype) relace

Standardní způsob úhrady; ID objektu Způsob úhrady, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Payments array (posshoppayments) relace

Způsoby úhrady; kolekce BO Nastavení provozu - povolený způsob úhrady, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

PrefillOrderCorrection integer

Předvolba typu opravy bonů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PriceAndVAT integer

DPH na kase, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PriceListKeyF2 integer

Klávesa F2 v ceníku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PriceListKeyF3 integer

Klávesa F3 v ceníku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PriceListKeyF4 integer

Klávesa F4 v ceníku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PriceListKeyF5 integer

Klávesa F5 v ceníku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PriceListKeyF6 integer

Klávesa F5 v ceníku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PriceListKeyF7 integer

Klávesa F6 v ceníku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PriceListKeyF8 integer

Klávesa F8 v ceníku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PricePrecision integer

Přesnost ceny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintAdress boolean

Tisknout adresu firmy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintAmountMode integer

Způsob tisku ceny řádku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintBillBarCode boolean

Tisknout číslo účtenky čárovým kódem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintCurrencyCoef boolean

Tisknout kurz, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintCustomer boolean

Tisknout zákazníka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintDateTime boolean

Tisknout datum a čas, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintDealerCategory boolean

Tisknout třídu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintDescription2 boolean

Tisknout poznámku 2, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintEMail boolean

Tisknout e-mail, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintFax boolean

Tisknout fax, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintFirmName boolean

Tisknout název firmy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintIdentNumber boolean

Tisknout IČO a DIČ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintPLU boolean

Tisknout PLU, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintPaymentResume boolean

Tisknout rekapitulaci platby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintPhone boolean

Tisknout telefon, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintRegisterInfo boolean

Tisknout registraci, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintShopAddress boolean

Tisknout adresu provozu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintShopEMail boolean

Tisknout e-mail provozu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintShopFax boolean

Tisknout fax provozu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintShopName boolean

Tisknout název provozu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintShopPhone boolean

Tisknout telefon provozu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintSpecification1 boolean

Tisknout specifikaci 1, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintSpecification2 boolean

Tisknout specifikaci 2, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintStoreCardCode boolean

Tisknout kód zboží, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintUserName boolean

Tisknout obsluhujícího, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintVATResume boolean

Tisknout rekapitulaci DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrintWWW boolean

Tisknout WWW adresu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RefreshRate integer

Doba obnovy seznamu účtenek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RefundInForeignCurrency boolean

Vracet cizí měnu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RefundPayments boolean

Vracet platby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RefundedStoreDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada vratek k dodacím listům; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ReturnOnlyFullBill boolean

Vracet jen celé účtenky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ReturnOnlyTodayBill boolean

Vracet jen dnešní účtenky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RowRounding integer

Zaokrouhlení pohybu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (posshoprow) relace

Řádky; kolekce BO Nastavení provozu - zboží vyloučené ze slev, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

SearchMode integer

Režim vyhledávání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SearchOrder string (4)

Pořadí hledání, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SellingStands array (posshopsellingstands) relace

Prodejní místa; kolekce BO Nastavení provozu - prodejní místo, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ShiftCalendars array (posshopshiftcalendars) relace

Směny; kolekce BO Nastavení provozu - směna, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ShiftDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada dokladů pro směny; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ShopAddress_ID

pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

ShowStock boolean

Zobrazovat zásobu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ShowStockInPriceList boolean

V ceníku zobrazovat zásobu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Site string (2)

Hnízdo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

SplitByUnits boolean

Rozdělit pohyby podle jednotek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StoreCardCodeFullText boolean

Režim hledání kódu zboží, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StoreCardNameFullText boolean

Režim hledání názvu zboží, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StoreCardSpecificationFullText boolean

Režim hledání specifikací zboží, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StoreDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada dodacích listů ze skladu; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Store_ID string (store) relace

Výchozí prodejní sklad; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SummaryLevel integer

Sčítání prodejů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Suppliers array (posshopsuppliers) relace

Dodavatelé; kolekce BO Nastavení provozu - dodavatel, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

TotalRounding integer

Celkové zaokrouhlení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UseBusOrder integer

Používat zakázky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UseBusProject integer

Používat projekty, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UseBusTransaction integer

Používat obch.případy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UseDescription integer

Používat poznámku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UseDescription2 integer

Používat poznámku 2, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UseDiscountsOnContainers integer

Používat slevy na obaly, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UseFirmPriceDefinition boolean

Preferovat definici ceny z firmy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UseIdentificationLimit boolean

Používat limit ceny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UseLowBorderPLU boolean

Hranice PLU, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UseMultipleBills boolean

Více otevřených účtenek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UsePriceSelection integer

Nabízet ceny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UseQuantityDiscount boolean

Množstevní slevy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UseRefundStore boolean

Vracet do reklamačního skladu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UseSerialNumbers boolean

Zadávat sériová čísla, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UseShifts boolean

Pracovat na směny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UseSimplifiedVATDocument integer

Způsob používání Zjednodušeného daňového dokladu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UseStoreBatches boolean

Zadávat šarže, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UseUnitSelection integer

Nabízet volbu jednotky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATRounding integer

Zaokrouhlení DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ViewSpecification boolean

Zobrazovat specifikace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ViewSpecification2 boolean

Zobrazovat specifikace 2, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VirtualPOSSelectionMethod integer

Způsob výběru pokladního místa, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VirtualPOS_ID string (virtualpos) relace

Pokladní místo; ID objektu Pokladní místo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WasteDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada dokladů pro ztráty prodeje; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

POSShift_ID string (posshift) relace

Aktivní směna; ID objektu Směna na kase

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/posshops?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/posshops/{id}
Response
{
  "ID": "1300000101",
  "ObjVersion": 21,
  "Rows": [],
  "Code": "01",
  "Name": "Provoz",
  "Site": " ",
  "Store_ID": "2100000101",
  "Firm_ID": "2000000101",
  "ShopAddress_ID": "F120000101",
  "DocQueue_ID": "V700000101",
  "StoreDocQueue_ID": "P600000101",
  "RefundedStoreDocQueue_ID": "R600000101",
  "IncomeStoreDocQueue_ID": "O600000101",
  "PaymentType_ID": "2000000101",
  "ContainerPaymentType_ID": "2000000101",
  "DealerCategoryCaption": "",
  "Description2Caption": "",
  "BillHeader1": "",
  "BillHeader2": "",
  "BillHeader3": "",
  "BillHeader1Wide": false,
  "BillHeader2Wide": false,
  "BillHeader3Wide": false,
  "BillFooter1": "",
  "BillFooter2": "",
  "BillFooter3": "",
  "BillFooter1Wide": false,
  "BillFooter2Wide": false,
  "BillFooter3Wide": false,
  "PrintStoreCardCode": false,
  "PrintPLU": false,
  "PrintFirmName": true,
  "PrintShopName": false,
  "PrintAdress": true,
  "PrintShopAddress": false,
  "PrintUserName": true,
  "PrintPhone": true,
  "PrintShopPhone": false,
  "PrintFax": false,
  "PrintShopFax": false,
  "PrintEMail": false,
  "PrintShopEMail": false,
  "PrintWWW": false,
  "PrintDateTime": true,
  "PrintPaymentResume": true,
  "PrintVATResume": true,
  "PrintIdentNumber": true,
  "PrintBillBarCode": false,
  "PrintDescription2": false,
  "PrintCustomer": true,
  "PrintDealerCategory": false,
  "PrintSpecification1": false,
  "PrintSpecification2": false,
  "SplitByUnits": false,
  "LockZeroPurchasePrice": false,
  "PrintRegisterInfo": false,
  "PrintCurrencyCoef": false,
  "UseLowBorderPLU": false,
  "LowBorderPLU": 0,
  "VATRounding": -33554175,
  "RowRounding": -33554175,
  "TotalRounding": 257,
  "PriceAndVAT": 0,
  "SummaryLevel": 0,
  "CompletePrices": false,
  "ContainerCompletePrices": true,
  "UseFirmPriceDefinition": true,
  "ContainerRefundPrice": 0,
  "GastroDocQueue_ID": "1900000101",
  "SearchOrder": "EPCN",
  "SearchMode": 2,
  "UseUnitSelection": 1,
  "UseDiscountsOnContainers": 0,
  "DealerDiscountKind": 0,
  "UseQuantityDiscount": false,
  "DealerDiscountOnHandMadePrice": false,
  "RefundInForeignCurrency": true,
  "UseRefundStore": false,
  "RefundPayments": false,
  "EntireMacroCard": false,
  "UseBusOrder": 0,
  "UseBusTransaction": 0,
  "UseBusProject": 0,
  "UseDescription": 0,
  "UseDescription2": 0,
  "OnLineStore": true,
  "UseSerialNumbers": true,
  "UseStoreBatches": true,
  "UseMultipleBills": false,
  "UseIdentificationLimit": false,
  "IdentificationLimit": 10000,
  "ShowStock": true,
  "ShowStockInPriceList": true,
  "OutOfStockDelivery": 2,
  "OutOfStockDeliveryG": 2,
  "OutOfStockDeliveryReservation": 2,
  "OutOfStockDeliveryReservationG": 2,
  "CashBackPositive": false,
  "UsePriceSelection": 0,
  "PaymentMode": 1,
  "CountOfDecimalPlaces": 2,
  "PricePrecision": 2,
  "ReturnOnlyFullBill": false,
  "ReturnOnlyTodayBill": false,
  "EnableConsignmentSale": false,
  "GivePriorityToConsignmentStore": false,
  "FirmSearchMode": 0,
  "StoreCardNameFullText": true,
  "StoreCardCodeFullText": true,
  "StoreCardSpecificationFullText": true,
  "FirmCodeFullText": false,
  "FirmNameFullText": true,
  "ViewSpecification": false,
  "ViewSpecification2": false,
  "PriceListKeyF2": 1,
  "PriceListKeyF3": 2,
  "PriceListKeyF4": 3,
  "PriceListKeyF5": 4,
  "PriceListKeyF6": 8,
  "PriceListKeyF7": 9,
  "PriceListKeyF8": 10,
  "AdressListKeyF2": 1,
  "AdressListKeyF3": 2,
  "AdressListKeyF4": 3,
  "AdressListKeyF5": 4,
  "AdressListKeyF6": 5,
  "AdressListKeyF7": 6,
  "AdressListKeyF8": 99,
  "AdressListMenuRow1": 100,
  "AdressListMenuRow2": 101,
  "AdressListMenuRow3": 102,
  "AdressListMenuRow4": 11,
  "AdressListMenuRow5": 12,
  "AdressListMenuRow6": 13,
  "AdressListMenuRow7": 14,
  "OrderPrintSequence": 0,
  "OrderPrintMode": 0,
  "PrintAmountMode": 0,
  "OrderPrintEvent": 0,
  "OrderPrintStoreCardCode": false,
  "OrderPrintPrice": false,
  "OrderPrintQUnit": true,
  "OrderPrintWideStoreCard": true,
  "OrderPrintWideQuantity": false,
  "BillOneUserOnly": false,
  "ConsignmentStores": [],
  "Payments": [
    {
      "currency_id": "0000CZK000",
      "id": "6000000101",
      "numberofbillcopies": 1,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": "8000000101",
      "posindex": 5,
      "roundexponent": 0
    },
    {
      "currency_id": "0000CZK000",
      "id": "5000000101",
      "numberofbillcopies": 2,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": "7000000101",
      "posindex": 4,
      "roundexponent": 0
    },
    {
      "currency_id": "0000CZK000",
      "id": "3000000101",
      "numberofbillcopies": 2,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": "6000000101",
      "posindex": 3,
      "roundexponent": 0
    },
    {
      "currency_id": "0000EUR000",
      "id": "2000000101",
      "numberofbillcopies": 1,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": "2000000101",
      "posindex": 2,
      "roundexponent": 0
    },
    {
      "currency_id": "0000CZK000",
      "id": "1000000101",
      "numberofbillcopies": 1,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": "2000000101",
      "posindex": 1,
      "roundexponent": 0
    },
    {
      "currency_id": "0000CZK000",
      "id": "1100000101",
      "numberofbillcopies": 1,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": "1100000101",
      "posindex": 6,
      "roundexponent": 0
    }
  ],
  "Suppliers": [
    {
      "id": "3000000101",
      "objversion": 1,
      "orderkind": 1,
      "parent_id": "1300000101",
      "storecardcategory_id": "3200000101",
      "supplier2store_id": null,
      "supplierstore_id": "3300000101"
    },
    {
      "id": "2000000101",
      "objversion": 1,
      "orderkind": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "storecardcategory_id": "2200000101",
      "supplier2store_id": null,
      "supplierstore_id": "3300000101"
    },
    {
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "orderkind": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "storecardcategory_id": "1200000101",
      "supplier2store_id": null,
      "supplierstore_id": "2300000101"
    }
  ],
  "SellingStands": [
    {
      "barsale": true,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "0",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "L000000101",
      "name": "Barový prodej",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "20",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "K000000101",
      "name": "Stůl č.20",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "19",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "J000000101",
      "name": "Stůl č.19",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "18",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "I000000101",
      "name": "Stůl č.18",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "17",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "H000000101",
      "name": "Stůl č.17",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "16",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "G000000101",
      "name": "Stůl č.16",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "15",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "F000000101",
      "name": "Stůl č.15",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "14",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "E000000101",
      "name": "Stůl č.14",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "13",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "D000000101",
      "name": "Stůl č.13",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "12",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "C000000101",
      "name": "Stůl č.12",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "11",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "B000000101",
      "name": "Stůl č.11",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "10",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "A000000101",
      "name": "Stůl č.10",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "9",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "9000000101",
      "name": "Stůl č.9",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "8",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "8000000101",
      "name": "Stůl č.8",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "7",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "7000000101",
      "name": "Stůl č.7",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "6",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "6000000101",
      "name": "Stůl č.6",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "5",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "5000000101",
      "name": "Stůl č.5",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "4",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "4000000101",
      "name": "Stůl č.4",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "3",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "3000000101",
      "name": "Stůl č.3",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "2",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "2000000101",
      "name": "Stůl č.2",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "1",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "1000000101",
      "name": "Stůl č.1",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    }
  ],
  "ShiftCalendars": [],
  "WasteDocQueue_ID": "1B00000101",
  "ShiftDocQueue_ID": null,
  "AdvanceDocQueue_ID": "D600000101",
  "NotAccPaidDocQueue_ID": "1D00000101",
  "NotAccReceivedDocQueue_ID": "2D00000101",
  "Division_ID": "2100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "POSMirrorDefinition_ID": null,
  "VirtualPOS_ID": "1200000101",
  "PrefillOrderCorrection": 0,
  "RefreshRate": 0,
  "VirtualPOSSelectionMethod": 0,
  "ImportedBillOfDeliveryMode": 0,
  "HalfPortionEnabled": false,
  "UseShifts": false,
  "OneShiftToReceipt": false,
  "HalfPortionWeight": 0,
  "HalfPortionPrice": 0,
  "UseSimplifiedVATDocument": 0
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "posshops", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/posshops/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1300000101",
  "ObjVersion": 21,
  "Rows": [],
  "Code": "01",
  "Name": "Provoz",
  "Site": " ",
  "Store_ID": "2100000101",
  "Firm_ID": "2000000101",
  "ShopAddress_ID": "F120000101",
  "DocQueue_ID": "V700000101",
  "StoreDocQueue_ID": "P600000101",
  "RefundedStoreDocQueue_ID": "R600000101",
  "IncomeStoreDocQueue_ID": "O600000101",
  "PaymentType_ID": "2000000101",
  "ContainerPaymentType_ID": "2000000101",
  "DealerCategoryCaption": "",
  "Description2Caption": "",
  "BillHeader1": "",
  "BillHeader2": "",
  "BillHeader3": "",
  "BillHeader1Wide": false,
  "BillHeader2Wide": false,
  "BillHeader3Wide": false,
  "BillFooter1": "",
  "BillFooter2": "",
  "BillFooter3": "",
  "BillFooter1Wide": false,
  "BillFooter2Wide": false,
  "BillFooter3Wide": false,
  "PrintStoreCardCode": false,
  "PrintPLU": false,
  "PrintFirmName": true,
  "PrintShopName": false,
  "PrintAdress": true,
  "PrintShopAddress": false,
  "PrintUserName": true,
  "PrintPhone": true,
  "PrintShopPhone": false,
  "PrintFax": false,
  "PrintShopFax": false,
  "PrintEMail": false,
  "PrintShopEMail": false,
  "PrintWWW": false,
  "PrintDateTime": true,
  "PrintPaymentResume": true,
  "PrintVATResume": true,
  "PrintIdentNumber": true,
  "PrintBillBarCode": false,
  "PrintDescription2": false,
  "PrintCustomer": true,
  "PrintDealerCategory": false,
  "PrintSpecification1": false,
  "PrintSpecification2": false,
  "SplitByUnits": false,
  "LockZeroPurchasePrice": false,
  "PrintRegisterInfo": false,
  "PrintCurrencyCoef": false,
  "UseLowBorderPLU": false,
  "LowBorderPLU": 0,
  "VATRounding": -33554175,
  "RowRounding": -33554175,
  "TotalRounding": 257,
  "PriceAndVAT": 0,
  "SummaryLevel": 0,
  "CompletePrices": false,
  "ContainerCompletePrices": true,
  "UseFirmPriceDefinition": true,
  "ContainerRefundPrice": 0,
  "GastroDocQueue_ID": "1900000101",
  "SearchOrder": "EPCN",
  "SearchMode": 2,
  "UseUnitSelection": 1,
  "UseDiscountsOnContainers": 0,
  "DealerDiscountKind": 0,
  "UseQuantityDiscount": false,
  "DealerDiscountOnHandMadePrice": false,
  "RefundInForeignCurrency": true,
  "UseRefundStore": false,
  "RefundPayments": false,
  "EntireMacroCard": false,
  "UseBusOrder": 0,
  "UseBusTransaction": 0,
  "UseBusProject": 0,
  "UseDescription": 0,
  "UseDescription2": 0,
  "OnLineStore": true,
  "UseSerialNumbers": true,
  "UseStoreBatches": true,
  "UseMultipleBills": false,
  "UseIdentificationLimit": false,
  "IdentificationLimit": 10000,
  "ShowStock": true,
  "ShowStockInPriceList": true,
  "OutOfStockDelivery": 2,
  "OutOfStockDeliveryG": 2,
  "OutOfStockDeliveryReservation": 2,
  "OutOfStockDeliveryReservationG": 2,
  "CashBackPositive": false,
  "UsePriceSelection": 0,
  "PaymentMode": 1,
  "CountOfDecimalPlaces": 2,
  "PricePrecision": 2,
  "ReturnOnlyFullBill": false,
  "ReturnOnlyTodayBill": false,
  "EnableConsignmentSale": false,
  "GivePriorityToConsignmentStore": false,
  "FirmSearchMode": 0,
  "StoreCardNameFullText": true,
  "StoreCardCodeFullText": true,
  "StoreCardSpecificationFullText": true,
  "FirmCodeFullText": false,
  "FirmNameFullText": true,
  "ViewSpecification": false,
  "ViewSpecification2": false,
  "PriceListKeyF2": 1,
  "PriceListKeyF3": 2,
  "PriceListKeyF4": 3,
  "PriceListKeyF5": 4,
  "PriceListKeyF6": 8,
  "PriceListKeyF7": 9,
  "PriceListKeyF8": 10,
  "AdressListKeyF2": 1,
  "AdressListKeyF3": 2,
  "AdressListKeyF4": 3,
  "AdressListKeyF5": 4,
  "AdressListKeyF6": 5,
  "AdressListKeyF7": 6,
  "AdressListKeyF8": 99,
  "AdressListMenuRow1": 100,
  "AdressListMenuRow2": 101,
  "AdressListMenuRow3": 102,
  "AdressListMenuRow4": 11,
  "AdressListMenuRow5": 12,
  "AdressListMenuRow6": 13,
  "AdressListMenuRow7": 14,
  "OrderPrintSequence": 0,
  "OrderPrintMode": 0,
  "PrintAmountMode": 0,
  "OrderPrintEvent": 0,
  "OrderPrintStoreCardCode": false,
  "OrderPrintPrice": false,
  "OrderPrintQUnit": true,
  "OrderPrintWideStoreCard": true,
  "OrderPrintWideQuantity": false,
  "BillOneUserOnly": false,
  "ConsignmentStores": [],
  "Payments": [
    {
      "currency_id": "0000CZK000",
      "id": "6000000101",
      "numberofbillcopies": 1,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": "8000000101",
      "posindex": 5,
      "roundexponent": 0
    },
    {
      "currency_id": "0000CZK000",
      "id": "5000000101",
      "numberofbillcopies": 2,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": "7000000101",
      "posindex": 4,
      "roundexponent": 0
    },
    {
      "currency_id": "0000CZK000",
      "id": "3000000101",
      "numberofbillcopies": 2,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": "6000000101",
      "posindex": 3,
      "roundexponent": 0
    },
    {
      "currency_id": "0000EUR000",
      "id": "2000000101",
      "numberofbillcopies": 1,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": "2000000101",
      "posindex": 2,
      "roundexponent": 0
    },
    {
      "currency_id": "0000CZK000",
      "id": "1000000101",
      "numberofbillcopies": 1,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": "2000000101",
      "posindex": 1,
      "roundexponent": 0
    },
    {
      "currency_id": "0000CZK000",
      "id": "1100000101",
      "numberofbillcopies": 1,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": "1100000101",
      "posindex": 6,
      "roundexponent": 0
    }
  ],
  "Suppliers": [
    {
      "id": "3000000101",
      "objversion": 1,
      "orderkind": 1,
      "parent_id": "1300000101",
      "storecardcategory_id": "3200000101",
      "supplier2store_id": null,
      "supplierstore_id": "3300000101"
    },
    {
      "id": "2000000101",
      "objversion": 1,
      "orderkind": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "storecardcategory_id": "2200000101",
      "supplier2store_id": null,
      "supplierstore_id": "3300000101"
    },
    {
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "orderkind": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "storecardcategory_id": "1200000101",
      "supplier2store_id": null,
      "supplierstore_id": "2300000101"
    }
  ],
  "SellingStands": [
    {
      "barsale": true,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "0",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "L000000101",
      "name": "Barový prodej",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "20",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "K000000101",
      "name": "Stůl č.20",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "19",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "J000000101",
      "name": "Stůl č.19",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "18",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "I000000101",
      "name": "Stůl č.18",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "17",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "H000000101",
      "name": "Stůl č.17",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "16",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "G000000101",
      "name": "Stůl č.16",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "15",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "F000000101",
      "name": "Stůl č.15",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "14",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "E000000101",
      "name": "Stůl č.14",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "13",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "D000000101",
      "name": "Stůl č.13",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "12",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "C000000101",
      "name": "Stůl č.12",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "11",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "B000000101",
      "name": "Stůl č.11",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "10",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "A000000101",
      "name": "Stůl č.10",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "9",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "9000000101",
      "name": "Stůl č.9",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "8",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "8000000101",
      "name": "Stůl č.8",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "7",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "7000000101",
      "name": "Stůl č.7",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "6",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "6000000101",
      "name": "Stůl č.6",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "5",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "5000000101",
      "name": "Stůl č.5",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "4",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "4000000101",
      "name": "Stůl č.4",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "3",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "3000000101",
      "name": "Stůl č.3",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "2",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "2000000101",
      "name": "Stůl č.2",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "1",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "1000000101",
      "name": "Stůl č.1",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    }
  ],
  "ShiftCalendars": [],
  "WasteDocQueue_ID": "1B00000101",
  "ShiftDocQueue_ID": null,
  "AdvanceDocQueue_ID": "D600000101",
  "NotAccPaidDocQueue_ID": "1D00000101",
  "NotAccReceivedDocQueue_ID": "2D00000101",
  "Division_ID": "2100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "POSMirrorDefinition_ID": null,
  "VirtualPOS_ID": "1200000101",
  "PrefillOrderCorrection": 0,
  "RefreshRate": 0,
  "VirtualPOSSelectionMethod": 0,
  "ImportedBillOfDeliveryMode": 0,
  "HalfPortionEnabled": false,
  "UseShifts": false,
  "OneShiftToReceipt": false,
  "HalfPortionWeight": 0,
  "HalfPortionPrice": 0,
  "UseSimplifiedVATDocument": 0
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/posshops?select=id
Body
{
  "AdressListKeyF2": 1,
  "AdressListKeyF3": 2,
  "AdressListKeyF4": 3,
  "AdressListKeyF5": 4,
  "AdressListKeyF6": 5,
  "AdressListKeyF7": 6,
  "AdressListKeyF8": 99,
  "AdressListMenuRow1": 100,
  "AdressListMenuRow2": 101,
  "AdressListMenuRow3": 102,
  "AdressListMenuRow4": 11,
  "AdressListMenuRow5": 12,
  "AdressListMenuRow6": 13,
  "AdressListMenuRow7": 14,
  "AdvanceDocQueue_ID": "D600000101",
  "BillFooter1": "",
  "BillFooter1Wide": false,
  "BillFooter2": "",
  "BillFooter2Wide": false,
  "BillFooter3": "",
  "BillFooter3Wide": false,
  "BillHeader1": "",
  "BillHeader1Wide": false,
  "BillHeader2": "",
  "BillHeader2Wide": false,
  "BillHeader3": "",
  "BillHeader3Wide": false,
  "BillOneUserOnly": false,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CashBackPositive": false,
  "Code": "01",
  "CompletePrices": false,
  "ConsignmentStores": [],
  "ContainerCompletePrices": true,
  "ContainerPaymentType_ID": "2000000101",
  "ContainerRefundPrice": 0,
  "CountOfDecimalPlaces": 2,
  "DealerCategoryCaption": "",
  "DealerDiscountKind": 0,
  "DealerDiscountOnHandMadePrice": false,
  "Description2Caption": "",
  "Division_ID": "2100000101",
  "DocQueue_ID": "V700000101",
  "EnableConsignmentSale": false,
  "EntireMacroCard": false,
  "FirmCodeFullText": false,
  "FirmNameFullText": true,
  "FirmSearchMode": 0,
  "Firm_ID": "2000000101",
  "GastroDocQueue_ID": "1900000101",
  "GivePriorityToConsignmentStore": false,
  "HalfPortionEnabled": false,
  "HalfPortionPrice": 0,
  "HalfPortionWeight": 0,
  "IdentificationLimit": 10000,
  "ImportedBillOfDeliveryMode": 0,
  "IncomeStoreDocQueue_ID": "O600000101",
  "LockZeroPurchasePrice": false,
  "LowBorderPLU": 0,
  "Name": "Provoz",
  "NotAccPaidDocQueue_ID": "1D00000101",
  "NotAccReceivedDocQueue_ID": "2D00000101",
  "OnLineStore": true,
  "OneShiftToReceipt": false,
  "OrderPrintEvent": 0,
  "OrderPrintMode": 0,
  "OrderPrintPrice": false,
  "OrderPrintQUnit": true,
  "OrderPrintSequence": 0,
  "OrderPrintStoreCardCode": false,
  "OrderPrintWideQuantity": false,
  "OrderPrintWideStoreCard": true,
  "OutOfStockDelivery": 2,
  "OutOfStockDeliveryG": 2,
  "OutOfStockDeliveryReservation": 2,
  "OutOfStockDeliveryReservationG": 2,
  "POSMirrorDefinition_ID": null,
  "PaymentMode": 1,
  "PaymentType_ID": "2000000101",
  "Payments": [
    {
      "currency_id": "0000CZK000",
      "id": "6000000101",
      "numberofbillcopies": 1,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": "8000000101",
      "posindex": 5,
      "roundexponent": 0
    },
    {
      "currency_id": "0000CZK000",
      "id": "5000000101",
      "numberofbillcopies": 2,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": "7000000101",
      "posindex": 4,
      "roundexponent": 0
    },
    {
      "currency_id": "0000CZK000",
      "id": "3000000101",
      "numberofbillcopies": 2,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": "6000000101",
      "posindex": 3,
      "roundexponent": 0
    },
    {
      "currency_id": "0000EUR000",
      "id": "2000000101",
      "numberofbillcopies": 1,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": "2000000101",
      "posindex": 2,
      "roundexponent": 0
    },
    {
      "currency_id": "0000CZK000",
      "id": "1000000101",
      "numberofbillcopies": 1,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": "2000000101",
      "posindex": 1,
      "roundexponent": 0
    },
    {
      "currency_id": "0000CZK000",
      "id": "1100000101",
      "numberofbillcopies": 1,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": "1100000101",
      "posindex": 6,
      "roundexponent": 0
    }
  ],
  "PrefillOrderCorrection": 0,
  "PriceAndVAT": 0,
  "PriceListKeyF2": 1,
  "PriceListKeyF3": 2,
  "PriceListKeyF4": 3,
  "PriceListKeyF5": 4,
  "PriceListKeyF6": 8,
  "PriceListKeyF7": 9,
  "PriceListKeyF8": 10,
  "PricePrecision": 2,
  "PrintAdress": true,
  "PrintAmountMode": 0,
  "PrintBillBarCode": false,
  "PrintCurrencyCoef": false,
  "PrintCustomer": true,
  "PrintDateTime": true,
  "PrintDealerCategory": false,
  "PrintDescription2": false,
  "PrintEMail": false,
  "PrintFax": false,
  "PrintFirmName": true,
  "PrintIdentNumber": true,
  "PrintPLU": false,
  "PrintPaymentResume": true,
  "PrintPhone": true,
  "PrintRegisterInfo": false,
  "PrintShopAddress": false,
  "PrintShopEMail": false,
  "PrintShopFax": false,
  "PrintShopName": false,
  "PrintShopPhone": false,
  "PrintSpecification1": false,
  "PrintSpecification2": false,
  "PrintStoreCardCode": false,
  "PrintUserName": true,
  "PrintVATResume": true,
  "PrintWWW": false,
  "RefreshRate": 0,
  "RefundInForeignCurrency": true,
  "RefundPayments": false,
  "RefundedStoreDocQueue_ID": "R600000101",
  "ReturnOnlyFullBill": false,
  "ReturnOnlyTodayBill": false,
  "RowRounding": -33554175,
  "Rows": [],
  "SearchMode": 2,
  "SearchOrder": "EPCN",
  "SellingStands": [
    {
      "barsale": true,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "0",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "L000000101",
      "name": "Barový prodej",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "20",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "K000000101",
      "name": "Stůl č.20",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "19",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "J000000101",
      "name": "Stůl č.19",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "18",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "I000000101",
      "name": "Stůl č.18",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "17",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "H000000101",
      "name": "Stůl č.17",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "16",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "G000000101",
      "name": "Stůl č.16",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "15",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "F000000101",
      "name": "Stůl č.15",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "14",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "E000000101",
      "name": "Stůl č.14",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "13",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "D000000101",
      "name": "Stůl č.13",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "12",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "C000000101",
      "name": "Stůl č.12",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "11",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "B000000101",
      "name": "Stůl č.11",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "10",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "A000000101",
      "name": "Stůl č.10",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "9",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "9000000101",
      "name": "Stůl č.9",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "8",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "8000000101",
      "name": "Stůl č.8",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "7",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "7000000101",
      "name": "Stůl č.7",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "6",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "6000000101",
      "name": "Stůl č.6",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "5",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "5000000101",
      "name": "Stůl č.5",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "4",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "4000000101",
      "name": "Stůl č.4",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "3",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "3000000101",
      "name": "Stůl č.3",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "2",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "2000000101",
      "name": "Stůl č.2",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "1",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "1000000101",
      "name": "Stůl č.1",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    }
  ],
  "ShiftCalendars": [],
  "ShiftDocQueue_ID": null,
  "ShowStock": true,
  "ShowStockInPriceList": true,
  "Site": " ",
  "SplitByUnits": false,
  "StoreCardCodeFullText": true,
  "StoreCardNameFullText": true,
  "StoreCardSpecificationFullText": true,
  "StoreDocQueue_ID": "P600000101",
  "Store_ID": "2100000101",
  "SummaryLevel": 0,
  "Suppliers": [
    {
      "id": "3000000101",
      "objversion": 1,
      "orderkind": 1,
      "parent_id": "1300000101",
      "storecardcategory_id": "3200000101",
      "supplier2store_id": null,
      "supplierstore_id": "3300000101"
    },
    {
      "id": "2000000101",
      "objversion": 1,
      "orderkind": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "storecardcategory_id": "2200000101",
      "supplier2store_id": null,
      "supplierstore_id": "3300000101"
    },
    {
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "orderkind": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "storecardcategory_id": "1200000101",
      "supplier2store_id": null,
      "supplierstore_id": "2300000101"
    }
  ],
  "TotalRounding": 257,
  "UseBusOrder": 0,
  "UseBusProject": 0,
  "UseBusTransaction": 0,
  "UseDescription": 0,
  "UseDescription2": 0,
  "UseDiscountsOnContainers": 0,
  "UseFirmPriceDefinition": true,
  "UseIdentificationLimit": false,
  "UseLowBorderPLU": false,
  "UseMultipleBills": false,
  "UsePriceSelection": 0,
  "UseQuantityDiscount": false,
  "UseRefundStore": false,
  "UseSerialNumbers": true,
  "UseShifts": false,
  "UseSimplifiedVATDocument": 0,
  "UseStoreBatches": true,
  "UseUnitSelection": 1,
  "VATRounding": -33554175,
  "ViewSpecification": false,
  "ViewSpecification2": false,
  "VirtualPOSSelectionMethod": 0,
  "VirtualPOS_ID": "1200000101",
  "WasteDocQueue_ID": "1B00000101"
}
Response
{
  "id": "1300000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/posshops/{id}?select=id
Body
{
  "AdressListKeyF2": 1,
  "AdressListKeyF3": 2,
  "AdressListKeyF4": 3,
  "AdressListKeyF5": 4,
  "AdressListKeyF6": 5,
  "AdressListKeyF7": 6,
  "AdressListKeyF8": 99,
  "AdressListMenuRow1": 100,
  "AdressListMenuRow2": 101,
  "AdressListMenuRow3": 102,
  "AdressListMenuRow4": 11,
  "AdressListMenuRow5": 12,
  "AdressListMenuRow6": 13,
  "AdressListMenuRow7": 14,
  "AdvanceDocQueue_ID": "D600000101",
  "BillFooter1": "",
  "BillFooter1Wide": false,
  "BillFooter2": "",
  "BillFooter2Wide": false,
  "BillFooter3": "",
  "BillFooter3Wide": false,
  "BillHeader1": "",
  "BillHeader1Wide": false,
  "BillHeader2": "",
  "BillHeader2Wide": false,
  "BillHeader3": "",
  "BillHeader3Wide": false,
  "BillOneUserOnly": false,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CashBackPositive": false,
  "Code": "01",
  "CompletePrices": false,
  "ConsignmentStores": [],
  "ContainerCompletePrices": true,
  "ContainerPaymentType_ID": "2000000101",
  "ContainerRefundPrice": 0,
  "CountOfDecimalPlaces": 2,
  "DealerCategoryCaption": "",
  "DealerDiscountKind": 0,
  "DealerDiscountOnHandMadePrice": false,
  "Description2Caption": "",
  "Division_ID": "2100000101",
  "DocQueue_ID": "V700000101",
  "EnableConsignmentSale": false,
  "EntireMacroCard": false,
  "FirmCodeFullText": false,
  "FirmNameFullText": true,
  "FirmSearchMode": 0,
  "Firm_ID": "2000000101",
  "GastroDocQueue_ID": "1900000101",
  "GivePriorityToConsignmentStore": false,
  "HalfPortionEnabled": false,
  "HalfPortionPrice": 0,
  "HalfPortionWeight": 0,
  "IdentificationLimit": 10000,
  "ImportedBillOfDeliveryMode": 0,
  "IncomeStoreDocQueue_ID": "O600000101",
  "LockZeroPurchasePrice": false,
  "LowBorderPLU": 0,
  "Name": "Provoz",
  "NotAccPaidDocQueue_ID": "1D00000101",
  "NotAccReceivedDocQueue_ID": "2D00000101",
  "OnLineStore": true,
  "OneShiftToReceipt": false,
  "OrderPrintEvent": 0,
  "OrderPrintMode": 0,
  "OrderPrintPrice": false,
  "OrderPrintQUnit": true,
  "OrderPrintSequence": 0,
  "OrderPrintStoreCardCode": false,
  "OrderPrintWideQuantity": false,
  "OrderPrintWideStoreCard": true,
  "OutOfStockDelivery": 2,
  "OutOfStockDeliveryG": 2,
  "OutOfStockDeliveryReservation": 2,
  "OutOfStockDeliveryReservationG": 2,
  "POSMirrorDefinition_ID": null,
  "PaymentMode": 1,
  "PaymentType_ID": "2000000101",
  "Payments": [
    {
      "currency_id": "0000CZK000",
      "id": "6000000101",
      "numberofbillcopies": 1,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": "8000000101",
      "posindex": 5,
      "roundexponent": 0
    },
    {
      "currency_id": "0000CZK000",
      "id": "5000000101",
      "numberofbillcopies": 2,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": "7000000101",
      "posindex": 4,
      "roundexponent": 0
    },
    {
      "currency_id": "0000CZK000",
      "id": "3000000101",
      "numberofbillcopies": 2,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": "6000000101",
      "posindex": 3,
      "roundexponent": 0
    },
    {
      "currency_id": "0000EUR000",
      "id": "2000000101",
      "numberofbillcopies": 1,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": "2000000101",
      "posindex": 2,
      "roundexponent": 0
    },
    {
      "currency_id": "0000CZK000",
      "id": "1000000101",
      "numberofbillcopies": 1,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": "2000000101",
      "posindex": 1,
      "roundexponent": 0
    },
    {
      "currency_id": "0000CZK000",
      "id": "1100000101",
      "numberofbillcopies": 1,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": "1100000101",
      "posindex": 6,
      "roundexponent": 0
    }
  ],
  "PrefillOrderCorrection": 0,
  "PriceAndVAT": 0,
  "PriceListKeyF2": 1,
  "PriceListKeyF3": 2,
  "PriceListKeyF4": 3,
  "PriceListKeyF5": 4,
  "PriceListKeyF6": 8,
  "PriceListKeyF7": 9,
  "PriceListKeyF8": 10,
  "PricePrecision": 2,
  "PrintAdress": true,
  "PrintAmountMode": 0,
  "PrintBillBarCode": false,
  "PrintCurrencyCoef": false,
  "PrintCustomer": true,
  "PrintDateTime": true,
  "PrintDealerCategory": false,
  "PrintDescription2": false,
  "PrintEMail": false,
  "PrintFax": false,
  "PrintFirmName": true,
  "PrintIdentNumber": true,
  "PrintPLU": false,
  "PrintPaymentResume": true,
  "PrintPhone": true,
  "PrintRegisterInfo": false,
  "PrintShopAddress": false,
  "PrintShopEMail": false,
  "PrintShopFax": false,
  "PrintShopName": false,
  "PrintShopPhone": false,
  "PrintSpecification1": false,
  "PrintSpecification2": false,
  "PrintStoreCardCode": false,
  "PrintUserName": true,
  "PrintVATResume": true,
  "PrintWWW": false,
  "RefreshRate": 0,
  "RefundInForeignCurrency": true,
  "RefundPayments": false,
  "RefundedStoreDocQueue_ID": "R600000101",
  "ReturnOnlyFullBill": false,
  "ReturnOnlyTodayBill": false,
  "RowRounding": -33554175,
  "Rows": [],
  "SearchMode": 2,
  "SearchOrder": "EPCN",
  "SellingStands": [
    {
      "barsale": true,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "0",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "L000000101",
      "name": "Barový prodej",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "20",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "K000000101",
      "name": "Stůl č.20",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "19",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "J000000101",
      "name": "Stůl č.19",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "18",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "I000000101",
      "name": "Stůl č.18",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "17",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "H000000101",
      "name": "Stůl č.17",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "16",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "G000000101",
      "name": "Stůl č.16",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "15",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "F000000101",
      "name": "Stůl č.15",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "14",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "E000000101",
      "name": "Stůl č.14",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "13",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "D000000101",
      "name": "Stůl č.13",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "12",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "C000000101",
      "name": "Stůl č.12",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "11",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "B000000101",
      "name": "Stůl č.11",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "10",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "A000000101",
      "name": "Stůl č.10",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "9",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "9000000101",
      "name": "Stůl č.9",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "8",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "8000000101",
      "name": "Stůl č.8",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "7",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "7000000101",
      "name": "Stůl č.7",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "6",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "6000000101",
      "name": "Stůl č.6",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "5",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "5000000101",
      "name": "Stůl č.5",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "4",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "4000000101",
      "name": "Stůl č.4",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "3",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "3000000101",
      "name": "Stůl č.3",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "2",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "2000000101",
      "name": "Stůl č.2",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    },
    {
      "barsale": false,
      "busorder_id": null,
      "busproject_id": null,
      "bustransaction_id": null,
      "code": "1",
      "fillbillbyotppresets": 0,
      "firm_id": null,
      "id": "1000000101",
      "name": "Stůl č.1",
      "objversion": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "paymenttype_id": null,
      "usealternativevatrate": false
    }
  ],
  "ShiftCalendars": [],
  "ShiftDocQueue_ID": null,
  "ShowStock": true,
  "ShowStockInPriceList": true,
  "Site": " ",
  "SplitByUnits": false,
  "StoreCardCodeFullText": true,
  "StoreCardNameFullText": true,
  "StoreCardSpecificationFullText": true,
  "StoreDocQueue_ID": "P600000101",
  "Store_ID": "2100000101",
  "SummaryLevel": 0,
  "Suppliers": [
    {
      "id": "3000000101",
      "objversion": 1,
      "orderkind": 1,
      "parent_id": "1300000101",
      "storecardcategory_id": "3200000101",
      "supplier2store_id": null,
      "supplierstore_id": "3300000101"
    },
    {
      "id": "2000000101",
      "objversion": 1,
      "orderkind": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "storecardcategory_id": "2200000101",
      "supplier2store_id": null,
      "supplierstore_id": "3300000101"
    },
    {
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "orderkind": 2,
      "parent_id": "1300000101",
      "storecardcategory_id": "1200000101",
      "supplier2store_id": null,
      "supplierstore_id": "2300000101"
    }
  ],
  "TotalRounding": 257,
  "UseBusOrder": 0,
  "UseBusProject": 0,
  "UseBusTransaction": 0,
  "UseDescription": 0,
  "UseDescription2": 0,
  "UseDiscountsOnContainers": 0,
  "UseFirmPriceDefinition": true,
  "UseIdentificationLimit": false,
  "UseLowBorderPLU": false,
  "UseMultipleBills": false,
  "UsePriceSelection": 0,
  "UseQuantityDiscount": false,
  "UseRefundStore": false,
  "UseSerialNumbers": true,
  "UseShifts": false,
  "UseSimplifiedVATDocument": 0,
  "UseStoreBatches": true,
  "UseUnitSelection": 1,
  "VATRounding": -33554175,
  "ViewSpecification": false,
  "ViewSpecification2": false,
  "VirtualPOSSelectionMethod": 0,
  "VirtualPOS_ID": "1200000101",
  "WasteDocQueue_ID": "1B00000101"
}
Response
{
  "id": "1300000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/posshops/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "posshops",
        "object_data": {
          "AdressListKeyF2": 1,
          "AdressListKeyF3": 2,
          "AdressListKeyF4": 3,
          "AdressListKeyF5": 4,
          "AdressListKeyF6": 5,
          "AdressListKeyF7": 6,
          "AdressListKeyF8": 99,
          "AdressListMenuRow1": 100,
          "AdressListMenuRow2": 101,
          "AdressListMenuRow3": 102,
          "AdressListMenuRow4": 11,
          "AdressListMenuRow5": 12,
          "AdressListMenuRow6": 13,
          "AdressListMenuRow7": 14,
          "AdvanceDocQueue_ID": "D600000101",
          "BillFooter1": "",
          "BillFooter1Wide": false,
          "BillFooter2": "",
          "BillFooter2Wide": false,
          "BillFooter3": "",
          "BillFooter3Wide": false,
          "BillHeader1": "",
          "BillHeader1Wide": false,
          "BillHeader2": "",
          "BillHeader2Wide": false,
          "BillHeader3": "",
          "BillHeader3Wide": false,
          "BillOneUserOnly": false,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CashBackPositive": false,
          "Code": "01",
          "CompletePrices": false,
          "ConsignmentStores": [],
          "ContainerCompletePrices": true,
          "ContainerPaymentType_ID": "2000000101",
          "ContainerRefundPrice": 0,
          "CountOfDecimalPlaces": 2,
          "DealerCategoryCaption": "",
          "DealerDiscountKind": 0,
          "DealerDiscountOnHandMadePrice": false,
          "Description2Caption": "",
          "Division_ID": "2100000101",
          "DocQueue_ID": "V700000101",
          "EnableConsignmentSale": false,
          "EntireMacroCard": false,
          "FirmCodeFullText": false,
          "FirmNameFullText": true,
          "FirmSearchMode": 0,
          "Firm_ID": "2000000101",
          "GastroDocQueue_ID": "1900000101",
          "GivePriorityToConsignmentStore": false,
          "HalfPortionEnabled": false,
          "HalfPortionPrice": 0,
          "HalfPortionWeight": 0,
          "IdentificationLimit": 10000,
          "ImportedBillOfDeliveryMode": 0,
          "IncomeStoreDocQueue_ID": "O600000101",
          "LockZeroPurchasePrice": false,
          "LowBorderPLU": 0,
          "Name": "Provoz",
          "NotAccPaidDocQueue_ID": "1D00000101",
          "NotAccReceivedDocQueue_ID": "2D00000101",
          "OnLineStore": true,
          "OneShiftToReceipt": false,
          "OrderPrintEvent": 0,
          "OrderPrintMode": 0,
          "OrderPrintPrice": false,
          "OrderPrintQUnit": true,
          "OrderPrintSequence": 0,
          "OrderPrintStoreCardCode": false,
          "OrderPrintWideQuantity": false,
          "OrderPrintWideStoreCard": true,
          "OutOfStockDelivery": 2,
          "OutOfStockDeliveryG": 2,
          "OutOfStockDeliveryReservation": 2,
          "OutOfStockDeliveryReservationG": 2,
          "POSMirrorDefinition_ID": null,
          "PaymentMode": 1,
          "PaymentType_ID": "2000000101",
          "Payments": [
            {
              "currency_id": "0000CZK000",
              "id": "6000000101",
              "numberofbillcopies": 1,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": "8000000101",
              "posindex": 5,
              "roundexponent": 0
            },
            {
              "currency_id": "0000CZK000",
              "id": "5000000101",
              "numberofbillcopies": 2,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": "7000000101",
              "posindex": 4,
              "roundexponent": 0
            },
            {
              "currency_id": "0000CZK000",
              "id": "3000000101",
              "numberofbillcopies": 2,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": "6000000101",
              "posindex": 3,
              "roundexponent": 0
            },
            {
              "currency_id": "0000EUR000",
              "id": "2000000101",
              "numberofbillcopies": 1,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": "2000000101",
              "posindex": 2,
              "roundexponent": 0
            },
            {
              "currency_id": "0000CZK000",
              "id": "1000000101",
              "numberofbillcopies": 1,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": "2000000101",
              "posindex": 1,
              "roundexponent": 0
            },
            {
              "currency_id": "0000CZK000",
              "id": "1100000101",
              "numberofbillcopies": 1,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": "1100000101",
              "posindex": 6,
              "roundexponent": 0
            }
          ],
          "PrefillOrderCorrection": 0,
          "PriceAndVAT": 0,
          "PriceListKeyF2": 1,
          "PriceListKeyF3": 2,
          "PriceListKeyF4": 3,
          "PriceListKeyF5": 4,
          "PriceListKeyF6": 8,
          "PriceListKeyF7": 9,
          "PriceListKeyF8": 10,
          "PricePrecision": 2,
          "PrintAdress": true,
          "PrintAmountMode": 0,
          "PrintBillBarCode": false,
          "PrintCurrencyCoef": false,
          "PrintCustomer": true,
          "PrintDateTime": true,
          "PrintDealerCategory": false,
          "PrintDescription2": false,
          "PrintEMail": false,
          "PrintFax": false,
          "PrintFirmName": true,
          "PrintIdentNumber": true,
          "PrintPLU": false,
          "PrintPaymentResume": true,
          "PrintPhone": true,
          "PrintRegisterInfo": false,
          "PrintShopAddress": false,
          "PrintShopEMail": false,
          "PrintShopFax": false,
          "PrintShopName": false,
          "PrintShopPhone": false,
          "PrintSpecification1": false,
          "PrintSpecification2": false,
          "PrintStoreCardCode": false,
          "PrintUserName": true,
          "PrintVATResume": true,
          "PrintWWW": false,
          "RefreshRate": 0,
          "RefundInForeignCurrency": true,
          "RefundPayments": false,
          "RefundedStoreDocQueue_ID": "R600000101",
          "ReturnOnlyFullBill": false,
          "ReturnOnlyTodayBill": false,
          "RowRounding": -33554175,
          "Rows": [],
          "SearchMode": 2,
          "SearchOrder": "EPCN",
          "SellingStands": [
            {
              "barsale": true,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "0",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "L000000101",
              "name": "Barový prodej",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "20",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "K000000101",
              "name": "Stůl č.20",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "19",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "J000000101",
              "name": "Stůl č.19",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "18",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "I000000101",
              "name": "Stůl č.18",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "17",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "H000000101",
              "name": "Stůl č.17",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "16",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "G000000101",
              "name": "Stůl č.16",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "15",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "F000000101",
              "name": "Stůl č.15",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "14",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "E000000101",
              "name": "Stůl č.14",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "13",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "D000000101",
              "name": "Stůl č.13",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "12",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "C000000101",
              "name": "Stůl č.12",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "11",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "B000000101",
              "name": "Stůl č.11",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "10",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "A000000101",
              "name": "Stůl č.10",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "9",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "9000000101",
              "name": "Stůl č.9",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "8",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "8000000101",
              "name": "Stůl č.8",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "7",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "7000000101",
              "name": "Stůl č.7",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "6",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "6000000101",
              "name": "Stůl č.6",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "5",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "5000000101",
              "name": "Stůl č.5",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "4",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "4000000101",
              "name": "Stůl č.4",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "3",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "3000000101",
              "name": "Stůl č.3",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "2",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "2000000101",
              "name": "Stůl č.2",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "1",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "1000000101",
              "name": "Stůl č.1",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            }
          ],
          "ShiftCalendars": [],
          "ShiftDocQueue_ID": null,
          "ShowStock": true,
          "ShowStockInPriceList": true,
          "Site": " ",
          "SplitByUnits": false,
          "StoreCardCodeFullText": true,
          "StoreCardNameFullText": true,
          "StoreCardSpecificationFullText": true,
          "StoreDocQueue_ID": "P600000101",
          "Store_ID": "2100000101",
          "SummaryLevel": 0,
          "Suppliers": [
            {
              "id": "3000000101",
              "objversion": 1,
              "orderkind": 1,
              "parent_id": "1300000101",
              "storecardcategory_id": "3200000101",
              "supplier2store_id": null,
              "supplierstore_id": "3300000101"
            },
            {
              "id": "2000000101",
              "objversion": 1,
              "orderkind": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "storecardcategory_id": "2200000101",
              "supplier2store_id": null,
              "supplierstore_id": "3300000101"
            },
            {
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "orderkind": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "storecardcategory_id": "1200000101",
              "supplier2store_id": null,
              "supplierstore_id": "2300000101"
            }
          ],
          "TotalRounding": 257,
          "UseBusOrder": 0,
          "UseBusProject": 0,
          "UseBusTransaction": 0,
          "UseDescription": 0,
          "UseDescription2": 0,
          "UseDiscountsOnContainers": 0,
          "UseFirmPriceDefinition": true,
          "UseIdentificationLimit": false,
          "UseLowBorderPLU": false,
          "UseMultipleBills": false,
          "UsePriceSelection": 0,
          "UseQuantityDiscount": false,
          "UseRefundStore": false,
          "UseSerialNumbers": true,
          "UseShifts": false,
          "UseSimplifiedVATDocument": 0,
          "UseStoreBatches": true,
          "UseUnitSelection": 1,
          "VATRounding": -33554175,
          "ViewSpecification": false,
          "ViewSpecification2": false,
          "VirtualPOSSelectionMethod": 0,
          "VirtualPOS_ID": "1200000101",
          "WasteDocQueue_ID": "1B00000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "posshops",
        "object_data": {
          "AdressListKeyF2": 1,
          "AdressListKeyF3": 2,
          "AdressListKeyF4": 3,
          "AdressListKeyF5": 4,
          "AdressListKeyF6": 5,
          "AdressListKeyF7": 6,
          "AdressListKeyF8": 99,
          "AdressListMenuRow1": 100,
          "AdressListMenuRow2": 101,
          "AdressListMenuRow3": 102,
          "AdressListMenuRow4": 11,
          "AdressListMenuRow5": 12,
          "AdressListMenuRow6": 13,
          "AdressListMenuRow7": 14,
          "AdvanceDocQueue_ID": "D600000101",
          "BillFooter1": "",
          "BillFooter1Wide": false,
          "BillFooter2": "",
          "BillFooter2Wide": false,
          "BillFooter3": "",
          "BillFooter3Wide": false,
          "BillHeader1": "",
          "BillHeader1Wide": false,
          "BillHeader2": "",
          "BillHeader2Wide": false,
          "BillHeader3": "",
          "BillHeader3Wide": false,
          "BillOneUserOnly": false,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CashBackPositive": false,
          "Code": "01",
          "CompletePrices": false,
          "ConsignmentStores": [],
          "ContainerCompletePrices": true,
          "ContainerPaymentType_ID": "2000000101",
          "ContainerRefundPrice": 0,
          "CountOfDecimalPlaces": 2,
          "DealerCategoryCaption": "",
          "DealerDiscountKind": 0,
          "DealerDiscountOnHandMadePrice": false,
          "Description2Caption": "",
          "Division_ID": "2100000101",
          "DocQueue_ID": "V700000101",
          "EnableConsignmentSale": false,
          "EntireMacroCard": false,
          "FirmCodeFullText": false,
          "FirmNameFullText": true,
          "FirmSearchMode": 0,
          "Firm_ID": "2000000101",
          "GastroDocQueue_ID": "1900000101",
          "GivePriorityToConsignmentStore": false,
          "HalfPortionEnabled": false,
          "HalfPortionPrice": 0,
          "HalfPortionWeight": 0,
          "IdentificationLimit": 10000,
          "ImportedBillOfDeliveryMode": 0,
          "IncomeStoreDocQueue_ID": "O600000101",
          "LockZeroPurchasePrice": false,
          "LowBorderPLU": 0,
          "Name": "Provoz",
          "NotAccPaidDocQueue_ID": "1D00000101",
          "NotAccReceivedDocQueue_ID": "2D00000101",
          "OnLineStore": true,
          "OneShiftToReceipt": false,
          "OrderPrintEvent": 0,
          "OrderPrintMode": 0,
          "OrderPrintPrice": false,
          "OrderPrintQUnit": true,
          "OrderPrintSequence": 0,
          "OrderPrintStoreCardCode": false,
          "OrderPrintWideQuantity": false,
          "OrderPrintWideStoreCard": true,
          "OutOfStockDelivery": 2,
          "OutOfStockDeliveryG": 2,
          "OutOfStockDeliveryReservation": 2,
          "OutOfStockDeliveryReservationG": 2,
          "POSMirrorDefinition_ID": null,
          "PaymentMode": 1,
          "PaymentType_ID": "2000000101",
          "Payments": [
            {
              "currency_id": "0000CZK000",
              "id": "6000000101",
              "numberofbillcopies": 1,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": "8000000101",
              "posindex": 5,
              "roundexponent": 0
            },
            {
              "currency_id": "0000CZK000",
              "id": "5000000101",
              "numberofbillcopies": 2,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": "7000000101",
              "posindex": 4,
              "roundexponent": 0
            },
            {
              "currency_id": "0000CZK000",
              "id": "3000000101",
              "numberofbillcopies": 2,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": "6000000101",
              "posindex": 3,
              "roundexponent": 0
            },
            {
              "currency_id": "0000EUR000",
              "id": "2000000101",
              "numberofbillcopies": 1,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": "2000000101",
              "posindex": 2,
              "roundexponent": 0
            },
            {
              "currency_id": "0000CZK000",
              "id": "1000000101",
              "numberofbillcopies": 1,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": "2000000101",
              "posindex": 1,
              "roundexponent": 0
            },
            {
              "currency_id": "0000CZK000",
              "id": "1100000101",
              "numberofbillcopies": 1,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": "1100000101",
              "posindex": 6,
              "roundexponent": 0
            }
          ],
          "PrefillOrderCorrection": 0,
          "PriceAndVAT": 0,
          "PriceListKeyF2": 1,
          "PriceListKeyF3": 2,
          "PriceListKeyF4": 3,
          "PriceListKeyF5": 4,
          "PriceListKeyF6": 8,
          "PriceListKeyF7": 9,
          "PriceListKeyF8": 10,
          "PricePrecision": 2,
          "PrintAdress": true,
          "PrintAmountMode": 0,
          "PrintBillBarCode": false,
          "PrintCurrencyCoef": false,
          "PrintCustomer": true,
          "PrintDateTime": true,
          "PrintDealerCategory": false,
          "PrintDescription2": false,
          "PrintEMail": false,
          "PrintFax": false,
          "PrintFirmName": true,
          "PrintIdentNumber": true,
          "PrintPLU": false,
          "PrintPaymentResume": true,
          "PrintPhone": true,
          "PrintRegisterInfo": false,
          "PrintShopAddress": false,
          "PrintShopEMail": false,
          "PrintShopFax": false,
          "PrintShopName": false,
          "PrintShopPhone": false,
          "PrintSpecification1": false,
          "PrintSpecification2": false,
          "PrintStoreCardCode": false,
          "PrintUserName": true,
          "PrintVATResume": true,
          "PrintWWW": false,
          "RefreshRate": 0,
          "RefundInForeignCurrency": true,
          "RefundPayments": false,
          "RefundedStoreDocQueue_ID": "R600000101",
          "ReturnOnlyFullBill": false,
          "ReturnOnlyTodayBill": false,
          "RowRounding": -33554175,
          "Rows": [],
          "SearchMode": 2,
          "SearchOrder": "EPCN",
          "SellingStands": [
            {
              "barsale": true,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "0",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "L000000101",
              "name": "Barový prodej",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "20",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "K000000101",
              "name": "Stůl č.20",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "19",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "J000000101",
              "name": "Stůl č.19",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "18",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "I000000101",
              "name": "Stůl č.18",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "17",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "H000000101",
              "name": "Stůl č.17",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "16",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "G000000101",
              "name": "Stůl č.16",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "15",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "F000000101",
              "name": "Stůl č.15",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "14",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "E000000101",
              "name": "Stůl č.14",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "13",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "D000000101",
              "name": "Stůl č.13",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "12",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "C000000101",
              "name": "Stůl č.12",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "11",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "B000000101",
              "name": "Stůl č.11",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "10",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "A000000101",
              "name": "Stůl č.10",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "9",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "9000000101",
              "name": "Stůl č.9",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "8",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "8000000101",
              "name": "Stůl č.8",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "7",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "7000000101",
              "name": "Stůl č.7",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "6",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "6000000101",
              "name": "Stůl č.6",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "5",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "5000000101",
              "name": "Stůl č.5",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "4",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "4000000101",
              "name": "Stůl č.4",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "3",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "3000000101",
              "name": "Stůl č.3",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "2",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "2000000101",
              "name": "Stůl č.2",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "1",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "1000000101",
              "name": "Stůl č.1",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            }
          ],
          "ShiftCalendars": [],
          "ShiftDocQueue_ID": null,
          "ShowStock": true,
          "ShowStockInPriceList": true,
          "Site": " ",
          "SplitByUnits": false,
          "StoreCardCodeFullText": true,
          "StoreCardNameFullText": true,
          "StoreCardSpecificationFullText": true,
          "StoreDocQueue_ID": "P600000101",
          "Store_ID": "2100000101",
          "SummaryLevel": 0,
          "Suppliers": [
            {
              "id": "3000000101",
              "objversion": 1,
              "orderkind": 1,
              "parent_id": "1300000101",
              "storecardcategory_id": "3200000101",
              "supplier2store_id": null,
              "supplierstore_id": "3300000101"
            },
            {
              "id": "2000000101",
              "objversion": 1,
              "orderkind": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "storecardcategory_id": "2200000101",
              "supplier2store_id": null,
              "supplierstore_id": "3300000101"
            },
            {
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "orderkind": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "storecardcategory_id": "1200000101",
              "supplier2store_id": null,
              "supplierstore_id": "2300000101"
            }
          ],
          "TotalRounding": 257,
          "UseBusOrder": 0,
          "UseBusProject": 0,
          "UseBusTransaction": 0,
          "UseDescription": 0,
          "UseDescription2": 0,
          "UseDiscountsOnContainers": 0,
          "UseFirmPriceDefinition": true,
          "UseIdentificationLimit": false,
          "UseLowBorderPLU": false,
          "UseMultipleBills": false,
          "UsePriceSelection": 0,
          "UseQuantityDiscount": false,
          "UseRefundStore": false,
          "UseSerialNumbers": true,
          "UseShifts": false,
          "UseSimplifiedVATDocument": 0,
          "UseStoreBatches": true,
          "UseUnitSelection": 1,
          "VATRounding": -33554175,
          "ViewSpecification": false,
          "ViewSpecification2": false,
          "VirtualPOSSelectionMethod": 0,
          "VirtualPOS_ID": "1200000101",
          "WasteDocQueue_ID": "1B00000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "posshops",
        "obj_id": "1300000100",
        "object_data": {
          "AdressListKeyF2": 1,
          "AdressListKeyF3": 2,
          "AdressListKeyF4": 3,
          "AdressListKeyF5": 4,
          "AdressListKeyF6": 5,
          "AdressListKeyF7": 6,
          "AdressListKeyF8": 99,
          "AdressListMenuRow1": 100,
          "AdressListMenuRow2": 101,
          "AdressListMenuRow3": 102,
          "AdressListMenuRow4": 11,
          "AdressListMenuRow5": 12,
          "AdressListMenuRow6": 13,
          "AdressListMenuRow7": 14,
          "AdvanceDocQueue_ID": "D600000101",
          "BillFooter1": "",
          "BillFooter1Wide": false,
          "BillFooter2": "",
          "BillFooter2Wide": false,
          "BillFooter3": "",
          "BillFooter3Wide": false,
          "BillHeader1": "",
          "BillHeader1Wide": false,
          "BillHeader2": "",
          "BillHeader2Wide": false,
          "BillHeader3": "",
          "BillHeader3Wide": false,
          "BillOneUserOnly": false,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CashBackPositive": false,
          "Code": "01",
          "CompletePrices": false,
          "ConsignmentStores": [],
          "ContainerCompletePrices": true,
          "ContainerPaymentType_ID": "2000000101",
          "ContainerRefundPrice": 0,
          "CountOfDecimalPlaces": 2,
          "DealerCategoryCaption": "",
          "DealerDiscountKind": 0,
          "DealerDiscountOnHandMadePrice": false,
          "Description2Caption": "",
          "Division_ID": "2100000101",
          "DocQueue_ID": "V700000101",
          "EnableConsignmentSale": false,
          "EntireMacroCard": false,
          "FirmCodeFullText": false,
          "FirmNameFullText": true,
          "FirmSearchMode": 0,
          "Firm_ID": "2000000101",
          "GastroDocQueue_ID": "1900000101",
          "GivePriorityToConsignmentStore": false,
          "HalfPortionEnabled": false,
          "HalfPortionPrice": 0,
          "HalfPortionWeight": 0,
          "IdentificationLimit": 10000,
          "ImportedBillOfDeliveryMode": 0,
          "IncomeStoreDocQueue_ID": "O600000101",
          "LockZeroPurchasePrice": false,
          "LowBorderPLU": 0,
          "Name": "Provoz",
          "NotAccPaidDocQueue_ID": "1D00000101",
          "NotAccReceivedDocQueue_ID": "2D00000101",
          "OnLineStore": true,
          "OneShiftToReceipt": false,
          "OrderPrintEvent": 0,
          "OrderPrintMode": 0,
          "OrderPrintPrice": false,
          "OrderPrintQUnit": true,
          "OrderPrintSequence": 0,
          "OrderPrintStoreCardCode": false,
          "OrderPrintWideQuantity": false,
          "OrderPrintWideStoreCard": true,
          "OutOfStockDelivery": 2,
          "OutOfStockDeliveryG": 2,
          "OutOfStockDeliveryReservation": 2,
          "OutOfStockDeliveryReservationG": 2,
          "POSMirrorDefinition_ID": null,
          "PaymentMode": 1,
          "PaymentType_ID": "2000000101",
          "Payments": [
            {
              "currency_id": "0000CZK000",
              "id": "6000000101",
              "numberofbillcopies": 1,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": "8000000101",
              "posindex": 5,
              "roundexponent": 0
            },
            {
              "currency_id": "0000CZK000",
              "id": "5000000101",
              "numberofbillcopies": 2,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": "7000000101",
              "posindex": 4,
              "roundexponent": 0
            },
            {
              "currency_id": "0000CZK000",
              "id": "3000000101",
              "numberofbillcopies": 2,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": "6000000101",
              "posindex": 3,
              "roundexponent": 0
            },
            {
              "currency_id": "0000EUR000",
              "id": "2000000101",
              "numberofbillcopies": 1,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": "2000000101",
              "posindex": 2,
              "roundexponent": 0
            },
            {
              "currency_id": "0000CZK000",
              "id": "1000000101",
              "numberofbillcopies": 1,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": "2000000101",
              "posindex": 1,
              "roundexponent": 0
            },
            {
              "currency_id": "0000CZK000",
              "id": "1100000101",
              "numberofbillcopies": 1,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": "1100000101",
              "posindex": 6,
              "roundexponent": 0
            }
          ],
          "PrefillOrderCorrection": 0,
          "PriceAndVAT": 0,
          "PriceListKeyF2": 1,
          "PriceListKeyF3": 2,
          "PriceListKeyF4": 3,
          "PriceListKeyF5": 4,
          "PriceListKeyF6": 8,
          "PriceListKeyF7": 9,
          "PriceListKeyF8": 10,
          "PricePrecision": 2,
          "PrintAdress": true,
          "PrintAmountMode": 0,
          "PrintBillBarCode": false,
          "PrintCurrencyCoef": false,
          "PrintCustomer": true,
          "PrintDateTime": true,
          "PrintDealerCategory": false,
          "PrintDescription2": false,
          "PrintEMail": false,
          "PrintFax": false,
          "PrintFirmName": true,
          "PrintIdentNumber": true,
          "PrintPLU": false,
          "PrintPaymentResume": true,
          "PrintPhone": true,
          "PrintRegisterInfo": false,
          "PrintShopAddress": false,
          "PrintShopEMail": false,
          "PrintShopFax": false,
          "PrintShopName": false,
          "PrintShopPhone": false,
          "PrintSpecification1": false,
          "PrintSpecification2": false,
          "PrintStoreCardCode": false,
          "PrintUserName": true,
          "PrintVATResume": true,
          "PrintWWW": false,
          "RefreshRate": 0,
          "RefundInForeignCurrency": true,
          "RefundPayments": false,
          "RefundedStoreDocQueue_ID": "R600000101",
          "ReturnOnlyFullBill": false,
          "ReturnOnlyTodayBill": false,
          "RowRounding": -33554175,
          "Rows": [],
          "SearchMode": 2,
          "SearchOrder": "EPCN",
          "SellingStands": [
            {
              "barsale": true,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "0",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "L000000101",
              "name": "Barový prodej",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "20",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "K000000101",
              "name": "Stůl č.20",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "19",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "J000000101",
              "name": "Stůl č.19",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "18",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "I000000101",
              "name": "Stůl č.18",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "17",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "H000000101",
              "name": "Stůl č.17",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "16",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "G000000101",
              "name": "Stůl č.16",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "15",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "F000000101",
              "name": "Stůl č.15",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "14",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "E000000101",
              "name": "Stůl č.14",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "13",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "D000000101",
              "name": "Stůl č.13",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "12",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "C000000101",
              "name": "Stůl č.12",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "11",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "B000000101",
              "name": "Stůl č.11",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "10",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "A000000101",
              "name": "Stůl č.10",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "9",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "9000000101",
              "name": "Stůl č.9",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "8",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "8000000101",
              "name": "Stůl č.8",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "7",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "7000000101",
              "name": "Stůl č.7",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "6",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "6000000101",
              "name": "Stůl č.6",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "5",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "5000000101",
              "name": "Stůl č.5",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "4",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "4000000101",
              "name": "Stůl č.4",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "3",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "3000000101",
              "name": "Stůl č.3",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "2",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "2000000101",
              "name": "Stůl č.2",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "1",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "1000000101",
              "name": "Stůl č.1",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            }
          ],
          "ShiftCalendars": [],
          "ShiftDocQueue_ID": null,
          "ShowStock": true,
          "ShowStockInPriceList": true,
          "Site": " ",
          "SplitByUnits": false,
          "StoreCardCodeFullText": true,
          "StoreCardNameFullText": true,
          "StoreCardSpecificationFullText": true,
          "StoreDocQueue_ID": "P600000101",
          "Store_ID": "2100000101",
          "SummaryLevel": 0,
          "Suppliers": [
            {
              "id": "3000000101",
              "objversion": 1,
              "orderkind": 1,
              "parent_id": "1300000101",
              "storecardcategory_id": "3200000101",
              "supplier2store_id": null,
              "supplierstore_id": "3300000101"
            },
            {
              "id": "2000000101",
              "objversion": 1,
              "orderkind": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "storecardcategory_id": "2200000101",
              "supplier2store_id": null,
              "supplierstore_id": "3300000101"
            },
            {
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "orderkind": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "storecardcategory_id": "1200000101",
              "supplier2store_id": null,
              "supplierstore_id": "2300000101"
            }
          ],
          "TotalRounding": 257,
          "UseBusOrder": 0,
          "UseBusProject": 0,
          "UseBusTransaction": 0,
          "UseDescription": 0,
          "UseDescription2": 0,
          "UseDiscountsOnContainers": 0,
          "UseFirmPriceDefinition": true,
          "UseIdentificationLimit": false,
          "UseLowBorderPLU": false,
          "UseMultipleBills": false,
          "UsePriceSelection": 0,
          "UseQuantityDiscount": false,
          "UseRefundStore": false,
          "UseSerialNumbers": true,
          "UseShifts": false,
          "UseSimplifiedVATDocument": 0,
          "UseStoreBatches": true,
          "UseUnitSelection": 1,
          "VATRounding": -33554175,
          "ViewSpecification": false,
          "ViewSpecification2": false,
          "VirtualPOSSelectionMethod": 0,
          "VirtualPOS_ID": "1200000101",
          "WasteDocQueue_ID": "1B00000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "posshops",
        "obj_id": "1300000101",
        "object_data": {
          "AdressListKeyF2": 1,
          "AdressListKeyF3": 2,
          "AdressListKeyF4": 3,
          "AdressListKeyF5": 4,
          "AdressListKeyF6": 5,
          "AdressListKeyF7": 6,
          "AdressListKeyF8": 99,
          "AdressListMenuRow1": 100,
          "AdressListMenuRow2": 101,
          "AdressListMenuRow3": 102,
          "AdressListMenuRow4": 11,
          "AdressListMenuRow5": 12,
          "AdressListMenuRow6": 13,
          "AdressListMenuRow7": 14,
          "AdvanceDocQueue_ID": "D600000101",
          "BillFooter1": "",
          "BillFooter1Wide": false,
          "BillFooter2": "",
          "BillFooter2Wide": false,
          "BillFooter3": "",
          "BillFooter3Wide": false,
          "BillHeader1": "",
          "BillHeader1Wide": false,
          "BillHeader2": "",
          "BillHeader2Wide": false,
          "BillHeader3": "",
          "BillHeader3Wide": false,
          "BillOneUserOnly": false,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CashBackPositive": false,
          "Code": "01",
          "CompletePrices": false,
          "ConsignmentStores": [],
          "ContainerCompletePrices": true,
          "ContainerPaymentType_ID": "2000000101",
          "ContainerRefundPrice": 0,
          "CountOfDecimalPlaces": 2,
          "DealerCategoryCaption": "",
          "DealerDiscountKind": 0,
          "DealerDiscountOnHandMadePrice": false,
          "Description2Caption": "",
          "Division_ID": "2100000101",
          "DocQueue_ID": "V700000101",
          "EnableConsignmentSale": false,
          "EntireMacroCard": false,
          "FirmCodeFullText": false,
          "FirmNameFullText": true,
          "FirmSearchMode": 0,
          "Firm_ID": "2000000101",
          "GastroDocQueue_ID": "1900000101",
          "GivePriorityToConsignmentStore": false,
          "HalfPortionEnabled": false,
          "HalfPortionPrice": 0,
          "HalfPortionWeight": 0,
          "IdentificationLimit": 10000,
          "ImportedBillOfDeliveryMode": 0,
          "IncomeStoreDocQueue_ID": "O600000101",
          "LockZeroPurchasePrice": false,
          "LowBorderPLU": 0,
          "Name": "Provoz",
          "NotAccPaidDocQueue_ID": "1D00000101",
          "NotAccReceivedDocQueue_ID": "2D00000101",
          "OnLineStore": true,
          "OneShiftToReceipt": false,
          "OrderPrintEvent": 0,
          "OrderPrintMode": 0,
          "OrderPrintPrice": false,
          "OrderPrintQUnit": true,
          "OrderPrintSequence": 0,
          "OrderPrintStoreCardCode": false,
          "OrderPrintWideQuantity": false,
          "OrderPrintWideStoreCard": true,
          "OutOfStockDelivery": 2,
          "OutOfStockDeliveryG": 2,
          "OutOfStockDeliveryReservation": 2,
          "OutOfStockDeliveryReservationG": 2,
          "POSMirrorDefinition_ID": null,
          "PaymentMode": 1,
          "PaymentType_ID": "2000000101",
          "Payments": [
            {
              "currency_id": "0000CZK000",
              "id": "6000000101",
              "numberofbillcopies": 1,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": "8000000101",
              "posindex": 5,
              "roundexponent": 0
            },
            {
              "currency_id": "0000CZK000",
              "id": "5000000101",
              "numberofbillcopies": 2,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": "7000000101",
              "posindex": 4,
              "roundexponent": 0
            },
            {
              "currency_id": "0000CZK000",
              "id": "3000000101",
              "numberofbillcopies": 2,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": "6000000101",
              "posindex": 3,
              "roundexponent": 0
            },
            {
              "currency_id": "0000EUR000",
              "id": "2000000101",
              "numberofbillcopies": 1,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": "2000000101",
              "posindex": 2,
              "roundexponent": 0
            },
            {
              "currency_id": "0000CZK000",
              "id": "1000000101",
              "numberofbillcopies": 1,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": "2000000101",
              "posindex": 1,
              "roundexponent": 0
            },
            {
              "currency_id": "0000CZK000",
              "id": "1100000101",
              "numberofbillcopies": 1,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": "1100000101",
              "posindex": 6,
              "roundexponent": 0
            }
          ],
          "PrefillOrderCorrection": 0,
          "PriceAndVAT": 0,
          "PriceListKeyF2": 1,
          "PriceListKeyF3": 2,
          "PriceListKeyF4": 3,
          "PriceListKeyF5": 4,
          "PriceListKeyF6": 8,
          "PriceListKeyF7": 9,
          "PriceListKeyF8": 10,
          "PricePrecision": 2,
          "PrintAdress": true,
          "PrintAmountMode": 0,
          "PrintBillBarCode": false,
          "PrintCurrencyCoef": false,
          "PrintCustomer": true,
          "PrintDateTime": true,
          "PrintDealerCategory": false,
          "PrintDescription2": false,
          "PrintEMail": false,
          "PrintFax": false,
          "PrintFirmName": true,
          "PrintIdentNumber": true,
          "PrintPLU": false,
          "PrintPaymentResume": true,
          "PrintPhone": true,
          "PrintRegisterInfo": false,
          "PrintShopAddress": false,
          "PrintShopEMail": false,
          "PrintShopFax": false,
          "PrintShopName": false,
          "PrintShopPhone": false,
          "PrintSpecification1": false,
          "PrintSpecification2": false,
          "PrintStoreCardCode": false,
          "PrintUserName": true,
          "PrintVATResume": true,
          "PrintWWW": false,
          "RefreshRate": 0,
          "RefundInForeignCurrency": true,
          "RefundPayments": false,
          "RefundedStoreDocQueue_ID": "R600000101",
          "ReturnOnlyFullBill": false,
          "ReturnOnlyTodayBill": false,
          "RowRounding": -33554175,
          "Rows": [],
          "SearchMode": 2,
          "SearchOrder": "EPCN",
          "SellingStands": [
            {
              "barsale": true,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "0",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "L000000101",
              "name": "Barový prodej",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "20",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "K000000101",
              "name": "Stůl č.20",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "19",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "J000000101",
              "name": "Stůl č.19",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "18",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "I000000101",
              "name": "Stůl č.18",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "17",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "H000000101",
              "name": "Stůl č.17",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "16",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "G000000101",
              "name": "Stůl č.16",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "15",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "F000000101",
              "name": "Stůl č.15",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "14",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "E000000101",
              "name": "Stůl č.14",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "13",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "D000000101",
              "name": "Stůl č.13",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "12",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "C000000101",
              "name": "Stůl č.12",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "11",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "B000000101",
              "name": "Stůl č.11",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "10",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "A000000101",
              "name": "Stůl č.10",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "9",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "9000000101",
              "name": "Stůl č.9",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "8",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "8000000101",
              "name": "Stůl č.8",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "7",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "7000000101",
              "name": "Stůl č.7",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "6",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "6000000101",
              "name": "Stůl č.6",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "5",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "5000000101",
              "name": "Stůl č.5",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "4",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "4000000101",
              "name": "Stůl č.4",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "3",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "3000000101",
              "name": "Stůl č.3",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "2",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "2000000101",
              "name": "Stůl č.2",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            },
            {
              "barsale": false,
              "busorder_id": null,
              "busproject_id": null,
              "bustransaction_id": null,
              "code": "1",
              "fillbillbyotppresets": 0,
              "firm_id": null,
              "id": "1000000101",
              "name": "Stůl č.1",
              "objversion": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "paymenttype_id": null,
              "usealternativevatrate": false
            }
          ],
          "ShiftCalendars": [],
          "ShiftDocQueue_ID": null,
          "ShowStock": true,
          "ShowStockInPriceList": true,
          "Site": " ",
          "SplitByUnits": false,
          "StoreCardCodeFullText": true,
          "StoreCardNameFullText": true,
          "StoreCardSpecificationFullText": true,
          "StoreDocQueue_ID": "P600000101",
          "Store_ID": "2100000101",
          "SummaryLevel": 0,
          "Suppliers": [
            {
              "id": "3000000101",
              "objversion": 1,
              "orderkind": 1,
              "parent_id": "1300000101",
              "storecardcategory_id": "3200000101",
              "supplier2store_id": null,
              "supplierstore_id": "3300000101"
            },
            {
              "id": "2000000101",
              "objversion": 1,
              "orderkind": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "storecardcategory_id": "2200000101",
              "supplier2store_id": null,
              "supplierstore_id": "3300000101"
            },
            {
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "orderkind": 2,
              "parent_id": "1300000101",
              "storecardcategory_id": "1200000101",
              "supplier2store_id": null,
              "supplierstore_id": "2300000101"
            }
          ],
          "TotalRounding": 257,
          "UseBusOrder": 0,
          "UseBusProject": 0,
          "UseBusTransaction": 0,
          "UseDescription": 0,
          "UseDescription2": 0,
          "UseDiscountsOnContainers": 0,
          "UseFirmPriceDefinition": true,
          "UseIdentificationLimit": false,
          "UseLowBorderPLU": false,
          "UseMultipleBills": false,
          "UsePriceSelection": 0,
          "UseQuantityDiscount": false,
          "UseRefundStore": false,
          "UseSerialNumbers": true,
          "UseShifts": false,
          "UseSimplifiedVATDocument": 0,
          "UseStoreBatches": true,
          "UseUnitSelection": 1,
          "VATRounding": -33554175,
          "ViewSpecification": false,
          "ViewSpecification2": false,
          "VirtualPOSSelectionMethod": 0,
          "VirtualPOS_ID": "1200000101",
          "WasteDocQueue_ID": "1B00000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "posshops",
        "obj_id": "1300000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "posshops",
        "obj_id": "1300000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "posshops",
        "obj_id": "1300000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "posshops",
        "obj_id": "1300000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "posshops",
        "obj_id": "1300000104"
      }
    }
  ]
}