Kurzovní lístek INTRASTAT

GET

/intrastatexchangerates

Získá kolekci BO Kurzovní lístek INTRASTAT

GET

/intrastatexchangerates/meta/dataprotection

Získá seznam položek BO, které mohou být chráněny na BO Kurzovní lístek INTRASTAT

GET

/intrastatexchangerates/views/{view}

Získá pohled nad BO Kurzovní lístek INTRASTAT

GET

/intrastatexchangerates/{id}

Získá daný BO Kurzovní lístek INTRASTAT

GET

/intrastatexchangerates/{id}/iseditlock

Otestuje, zda existuje editační zámek na daném BO Kurzovní lístek INTRASTAT

GET

/intrastatexchangerates/{id}/meta/dataprotection

Získá seznam chráněných položek, které jsou na BO Kurzovní lístek INTRASTAT aktuálnímu uživateli znepřístupněny

GET

/intrastatexchangerates/{id}/userparameters

Získá seznam uživatelských parametrů včetně jejich hodnot k danému BO Kurzovní lístek INTRASTAT

POST

/intrastatexchangerates

Vytvoří nový BO Kurzovní lístek INTRASTAT

POST

/intrastatexchangerates/query

Vyhodnotí query dotaz nad BO Kurzovní lístek INTRASTAT

PUT

/intrastatexchangerates/{id}

Modifikuje daný BO Kurzovní lístek INTRASTAT

PUT

/intrastatexchangerates/{id}/editlock

Vytvoří editační zámek na daném BO Kurzovní lístek INTRASTAT

PUT

/intrastatexchangerates/{id}/editunlock

Zruší editační zámek na daném BO Kurzovní lístek INTRASTAT

DELETE

/intrastatexchangerates/{id}

Smaže BO Kurzovní lístek INTRASTAT

Metadata - Perzistentní položky

currency_id string (currency) relace

Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

objversion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

refcurrency_id string (currency) relace

Vztažná měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

Metadata - Neperzistentní položky

classid string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

currrate number

Kurz, pole kurz měny

date$date string

Datum

displayname string (100)

Název, pouze pro čtení

id string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

monthbydate integer

Měsíc

refcurrrate number

Kurz vztažný, pole vztažný kurz měny

yearbydate integer

Rok

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/intrastatexchangerates?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/intrastatexchangerates/{id}
Response
{
  "objversion": 4,
  "currency_id": "0000AUD000",
  "refcurrency_id": "0000CZK000"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "intrastatexchangerates", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/intrastatexchangerates/query
{"take": "1"}
Response
{
  "objversion": 4,
  "currency_id": "0000AUD000",
  "refcurrency_id": "0000CZK000"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/intrastatexchangerates?select=id
Body
{
  "currency_id": "0000AUD000",
  "refcurrency_id": "0000CZK000"
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/intrastatexchangerates/{id}?select=id
Body
{
  "currency_id": "0000AUD000",
  "refcurrency_id": "0000CZK000"
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/intrastatexchangerates/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "intrastatexchangerates",
        "object_data": {
          "currency_id": "0000AUD000",
          "refcurrency_id": "0000CZK000"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "intrastatexchangerates",
        "object_data": {
          "currency_id": "0000AUD000",
          "refcurrency_id": "0000CZK000"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "intrastatexchangerates",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "currency_id": "0000AUD000",
          "refcurrency_id": "0000CZK000"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "intrastatexchangerates",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "currency_id": "0000AUD000",
          "refcurrency_id": "0000CZK000"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "intrastatexchangerates",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "intrastatexchangerates",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "intrastatexchangerates",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "intrastatexchangerates",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "intrastatexchangerates",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}