E-mailový účet odchozího serveru SMTP

GET

/emailsmtpaccounts

Získá kolekci BO E-mailový účet odchozího serveru SMTP

GET

/emailsmtpaccounts/{id}

Získá konkrétní BO E-mailový účet odchozího serveru SMTP

POST

/emailsmtpaccounts

Vytvoří nový BO E-mailový účet odchozího serveru SMTP a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/emailsmtpaccounts/{id}

Provede aktualizaci BO E-mailový účet odchozího serveru SMTP a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/emailsmtpaccounts/{id}

Smaže BO E-mailový účet odchozího serveru SMTP na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AccountName string (50)

Název účtu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CheckUserRcptLimit integer

Max.počet adresátů v relaci, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ConnectionSecurity integer

Zabezpečení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Login string (50)

Přihlašovací jméno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PauseBetweenSessions integer

Časová prodleva mezi relacemi, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Port integer

Port, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SecPassword string (240)

Zakódované heslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Server string (50)

SMTP server, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Password string (115)

Heslo, pouze pro čtení

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/emailsmtpaccounts?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/emailsmtpaccounts/{id}
Response
{
  "AccountName": null,
  "CheckUserRcptLimit": null,
  "ConnectionSecurity": null,
  "Hidden": null,
  "ID": null,
  "Login": null,
  "ObjVersion": null,
  "PauseBetweenSessions": null,
  "Port": null,
  "SecPassword": null,
  "Server": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "emailsmtpaccounts", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/emailsmtpaccounts/query
{"take": "1"}
Response
{
  "AccountName": null,
  "CheckUserRcptLimit": null,
  "ConnectionSecurity": null,
  "Hidden": null,
  "ID": null,
  "Login": null,
  "ObjVersion": null,
  "PauseBetweenSessions": null,
  "Port": null,
  "SecPassword": null,
  "Server": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/emailsmtpaccounts?select=id
Body
{
  "AccountName": null,
  "CheckUserRcptLimit": null,
  "ConnectionSecurity": null,
  "Hidden": null,
  "Login": null,
  "PauseBetweenSessions": null,
  "Port": null,
  "SecPassword": null,
  "Server": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/emailsmtpaccounts/{id}?select=id
Body
{
  "AccountName": null,
  "CheckUserRcptLimit": null,
  "ConnectionSecurity": null,
  "Hidden": null,
  "Login": null,
  "PauseBetweenSessions": null,
  "Port": null,
  "SecPassword": null,
  "Server": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/emailsmtpaccounts/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "emailsmtpaccounts",
        "object_data": {
          "AccountName": null,
          "CheckUserRcptLimit": null,
          "ConnectionSecurity": null,
          "Hidden": null,
          "Login": null,
          "PauseBetweenSessions": null,
          "Port": null,
          "SecPassword": null,
          "Server": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "emailsmtpaccounts",
        "object_data": {
          "AccountName": null,
          "CheckUserRcptLimit": null,
          "ConnectionSecurity": null,
          "Hidden": null,
          "Login": null,
          "PauseBetweenSessions": null,
          "Port": null,
          "SecPassword": null,
          "Server": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "emailsmtpaccounts",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "AccountName": null,
          "CheckUserRcptLimit": null,
          "ConnectionSecurity": null,
          "Hidden": null,
          "Login": null,
          "PauseBetweenSessions": null,
          "Port": null,
          "SecPassword": null,
          "Server": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "emailsmtpaccounts",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "AccountName": null,
          "CheckUserRcptLimit": null,
          "ConnectionSecurity": null,
          "Hidden": null,
          "Login": null,
          "PauseBetweenSessions": null,
          "Port": null,
          "SecPassword": null,
          "Server": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "emailsmtpaccounts",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "emailsmtpaccounts",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "emailsmtpaccounts",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "emailsmtpaccounts",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "emailsmtpaccounts",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}