Dodavatelský ceník - Dodavatelský ceník - Řádky

Tato data jsou dostupná pouze z supplierpricelists/rows.

Metadata - Perzistentní položky

Code string (40)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Currency_ID string (currency) relace

Měna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DeliveryTime integer

Dodací lhůta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EAN string (14)

EAN, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MinimalQuantity number

Min. množství, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (100)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Note string (0)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Parent_ID string (supplierpricelist) relace

Vlastník; ID objektu Dodavatelský ceník, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je odkazem na vlastníka objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Picture_ID string (picture) relace

Obrázek; ID objektu Data obrázku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PosIndex integer

Pořadí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PurchasePrice number

Cena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

QUnit string (5)

Jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StoreCard_ID string (storecard) relace

Skl. karta; ID objektu Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StoreUnit_ID string (storeunit) relace

Skl. jednotka; ID objektu Jednotka skladové karty, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Supplier_ID string (supplier) relace

Dodavatel; ID objektu Dodavatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TieredPrice boolean

Odstupňovaná cena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TieredPrices array (supplierpltieredprice) relace

Odstupňované ceny; kolekce BO Položka dod. ceníku odstupňovaná dle množství, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

VATRate number

Sazba DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DiscountedPrice number

Cena po slevě

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

UnitRate number

Vztah

Příklady
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/supplierpricelists/{id}/rows?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/supplierpricelists/{id}/rows/{id}
Response
{
  "Code": null,
  "Currency_ID": null,
  "DeliveryTime": null,
  "EAN": null,
  "ID": null,
  "MinimalQuantity": null,
  "Name": null,
  "Note": null,
  "ObjVersion": null,
  "Parent_ID": null,
  "Picture_ID": null,
  "PosIndex": null,
  "PurchasePrice": null,
  "QUnit": null,
  "StoreCard_ID": null,
  "StoreUnit_ID": null,
  "Supplier_ID": null,
  "TieredPrice": null,
  "TieredPrices": null,
  "VATRate": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "X4FW2TZZJUNOJH4HYQAMXIEMR4", "take": "1"}
Response
{
  "Code": null,
  "Currency_ID": null,
  "DeliveryTime": null,
  "EAN": null,
  "ID": null,
  "MinimalQuantity": null,
  "Name": null,
  "Note": null,
  "ObjVersion": null,
  "Parent_ID": null,
  "Picture_ID": null,
  "PosIndex": null,
  "PurchasePrice": null,
  "QUnit": null,
  "StoreCard_ID": null,
  "StoreUnit_ID": null,
  "Supplier_ID": null,
  "TieredPrice": null,
  "TieredPrices": null,
  "VATRate": null
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/supplierpricelists/{id}/rows/{id}?select=id
Body
{
  "Code": null,
  "Currency_ID": null,
  "DeliveryTime": null,
  "EAN": null,
  "MinimalQuantity": null,
  "Name": null,
  "Note": null,
  "Picture_ID": null,
  "PosIndex": null,
  "PurchasePrice": null,
  "QUnit": null,
  "StoreCard_ID": null,
  "StoreUnit_ID": null,
  "Supplier_ID": null,
  "TieredPrice": null,
  "TieredPrices": null,
  "VATRate": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/supplierpricelists/{id}/rows/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.