Získá řádky kolekce Položka dod. ceníku

Tato data jsou dostupná pouze z supplierpricelists/rows.

Metadata - Perzistentní položky

code string (40)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

currency_id string (currency) relace

Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

deliverytime integer

Dodací lhůta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ean string (14)

EAN, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

minimalquantity number

Min. množství, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

name string (100)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

note string

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

objversion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

packing number

Balení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

parent_id string (supplierpricelist) relace

Vlastník, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je odkazem na vlastníka objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

picture_id string (picture) relace

Obrázek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

posindex integer

Pořadí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

purchaseprice number

Cena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

qunit string (5)

Jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

storecard_id string (storecard) relace

Skl. karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

storeunit_id string (storeunit) relace

Skl. jednotka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

supplier_id string (supplier) relace

Dodavatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

tieredprice boolean

Odstupňovaná cena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

tieredprices array (supplierpltieredprice) relace

kolekce BO Položka dod. ceníku odstupňovaná dle množství, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

vatrate number

Sazba DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

classid string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

discountedprice number

Cena po slevě

displayname string (100)

Název, pouze pro čtení

id string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

unitrate number

Vztah

Příklady
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/supplierpricelists?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/supplierpricelists/{id}
Response
{
  "code": null,
  "currency_id": null,
  "deliverytime": null,
  "ean": null,
  "minimalquantity": null,
  "name": null,
  "note": null,
  "objversion": null,
  "packing": null,
  "parent_id": null,
  "picture_id": null,
  "posindex": null,
  "purchaseprice": null,
  "qunit": null,
  "storecard_id": null,
  "storeunit_id": null,
  "supplier_id": null,
  "tieredprice": null,
  "tieredprices": null,
  "vatrate": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "X4FW2TZZJUNOJH4HYQAMXIEMR4", "take": "1"}
Response
{
  "code": null,
  "currency_id": null,
  "deliverytime": null,
  "ean": null,
  "minimalquantity": null,
  "name": null,
  "note": null,
  "objversion": null,
  "packing": null,
  "parent_id": null,
  "picture_id": null,
  "posindex": null,
  "purchaseprice": null,
  "qunit": null,
  "storecard_id": null,
  "storeunit_id": null,
  "supplier_id": null,
  "tieredprice": null,
  "tieredprices": null,
  "vatrate": null
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/supplierpricelists/{id}?select=id
Body
{
  "code": null,
  "currency_id": null,
  "deliverytime": null,
  "ean": null,
  "minimalquantity": null,
  "name": null,
  "note": null,
  "packing": null,
  "picture_id": null,
  "posindex": null,
  "purchaseprice": null,
  "qunit": null,
  "storecard_id": null,
  "storeunit_id": null,
  "supplier_id": null,
  "tieredprice": null,
  "tieredprices": null,
  "vatrate": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/supplierpricelists/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.