Jízda

GET

/mlbjourneys

Získá kolekci BO Jízda

GET

/mlbjourneys/{id}

Získá konkrétní BO Jízda

POST

/mlbjourneys

Vytvoří nový BO Jízda a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/mlbjourneys/{id}

Provede aktualizaci BO Jízda a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/mlbjourneys/{id}

Smaže BO Jízda na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AndBack boolean

Zpět, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obch.případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Description string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Distance number

Vzdálenost, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

EndPlace_ID string (mlbplace) relace

Cílové místo; ID objektu Místa, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FuelQuantity number

Celkové čerpání za jízdu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

MLBBalance_ID string (mlbbalance) relace

Uzavřeno; ID objektu Uzávěrka knihy jízd, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

MLBRoute_ID string (mlbroute) relace

Vzor jízdy; ID objektu Vzor jízdy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

NewTachoSet boolean

Přednastavení stavu tachometru, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Passengers string (70)

Spolucestující, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Purpose_ID string (mlbpurpose) relace

Účel jízdy; ID objektu Účel jízdy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RouteDateFrom$DATE string

Den odjezdu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RouteDateTo$DATE string

Den příjezdu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (mlbjourneyrow) relace

Řádky; kolekce BO Průjezdná místa, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

StaffUse boolean

Služebně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StartPlace_ID string (mlbplace) relace

Výchozí místo; ID objektu Místa, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TRMCar_ID string (trmcar) relace

Vozidlo; ID objektu Vozidlo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TRMDriver_ID string (trmdriver) relace

Řidič; ID objektu Řidič, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TachoBegin number

Počáteční stav tachometru, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TankContent number

Stav nádrže, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

TankContentCorrection number

Korekce stavu nádrže, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

TotalExpenses number

Celková cena za jízdu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

TotalFuelPrice number

Celková cena za PHM, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

DistanceCounted number

Spočtená vzdálenost

FuelConsumption number

Spotřeba PHM

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PreviousTankContent number

Počáteční stav nádrže

TachoEnd number

Konečný stav tachometru

ThroughPlaces string (100)

Průjezdná místa

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/mlbjourneys?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/mlbjourneys/{id}
Response
{
  "ID": "2000000101",
  "ObjVersion": 4,
  "Rows": [],
  "StartPlace_ID": "0167000000",
  "EndPlace_ID": "0319000000",
  "AndBack": true,
  "Distance": 64,
  "Firm_ID": "5000000101",
  "FirmOffice_ID": "5000000101",
  "Purpose_ID": "1000000101",
  "TRMCar_ID": "3000000101",
  "TRMDriver_ID": "3000000101",
  "RouteDateFrom$DATE": "2008-09-02T07:00:00.000Z",
  "RouteDateTo$DATE": "2008-09-02T07:43:00.000Z",
  "MLBRoute_ID": null,
  "NewTachoSet": false,
  "TachoBegin": 53300,
  "StaffUse": true,
  "MLBBalance_ID": "2000000101",
  "Passengers": "",
  "Description": "",
  "TankContent": 33.71,
  "TankContentCorrection": 0,
  "Division_ID": "2100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "TotalFuelPrice": 1290,
  "TotalExpenses": 1290,
  "FuelQuantity": 38.51,
  "CreatedBy_ID": "1300000101",
  "CorrectedBy_ID": "4300000101"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "mlbjourneys", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/mlbjourneys/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "2000000101",
  "ObjVersion": 4,
  "Rows": [],
  "StartPlace_ID": "0167000000",
  "EndPlace_ID": "0319000000",
  "AndBack": true,
  "Distance": 64,
  "Firm_ID": "5000000101",
  "FirmOffice_ID": "5000000101",
  "Purpose_ID": "1000000101",
  "TRMCar_ID": "3000000101",
  "TRMDriver_ID": "3000000101",
  "RouteDateFrom$DATE": "2008-09-02T07:00:00.000Z",
  "RouteDateTo$DATE": "2008-09-02T07:43:00.000Z",
  "MLBRoute_ID": null,
  "NewTachoSet": false,
  "TachoBegin": 53300,
  "StaffUse": true,
  "MLBBalance_ID": "2000000101",
  "Passengers": "",
  "Description": "",
  "TankContent": 33.71,
  "TankContentCorrection": 0,
  "Division_ID": "2100000101",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "TotalFuelPrice": 1290,
  "TotalExpenses": 1290,
  "FuelQuantity": 38.51,
  "CreatedBy_ID": "1300000101",
  "CorrectedBy_ID": "4300000101"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/mlbjourneys?select=id
Body
{
  "AndBack": true,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": "4300000101",
  "CreatedBy_ID": "1300000101",
  "Description": "",
  "Distance": 64,
  "Division_ID": "2100000101",
  "EndPlace_ID": "0319000000",
  "FirmOffice_ID": "5000000101",
  "Firm_ID": "5000000101",
  "FuelQuantity": 38.51,
  "MLBBalance_ID": "2000000101",
  "MLBRoute_ID": null,
  "NewTachoSet": false,
  "Passengers": "",
  "Purpose_ID": "1000000101",
  "RouteDateFrom$DATE": "2008-09-02T07:00:00.000Z",
  "RouteDateTo$DATE": "2008-09-02T07:43:00.000Z",
  "Rows": [],
  "StaffUse": true,
  "StartPlace_ID": "0167000000",
  "TRMCar_ID": "3000000101",
  "TRMDriver_ID": "3000000101",
  "TachoBegin": 53300,
  "TankContent": 33.71,
  "TankContentCorrection": 0,
  "TotalExpenses": 1290,
  "TotalFuelPrice": 1290
}
Response
{
  "id": "2000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/mlbjourneys/{id}?select=id
Body
{
  "AndBack": true,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": "4300000101",
  "CreatedBy_ID": "1300000101",
  "Description": "",
  "Distance": 64,
  "Division_ID": "2100000101",
  "EndPlace_ID": "0319000000",
  "FirmOffice_ID": "5000000101",
  "Firm_ID": "5000000101",
  "FuelQuantity": 38.51,
  "MLBBalance_ID": "2000000101",
  "MLBRoute_ID": null,
  "NewTachoSet": false,
  "Passengers": "",
  "Purpose_ID": "1000000101",
  "RouteDateFrom$DATE": "2008-09-02T07:00:00.000Z",
  "RouteDateTo$DATE": "2008-09-02T07:43:00.000Z",
  "Rows": [],
  "StaffUse": true,
  "StartPlace_ID": "0167000000",
  "TRMCar_ID": "3000000101",
  "TRMDriver_ID": "3000000101",
  "TachoBegin": 53300,
  "TankContent": 33.71,
  "TankContentCorrection": 0,
  "TotalExpenses": 1290,
  "TotalFuelPrice": 1290
}
Response
{
  "id": "2000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/mlbjourneys/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "mlbjourneys",
        "object_data": {
          "AndBack": true,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": "4300000101",
          "CreatedBy_ID": "1300000101",
          "Description": "",
          "Distance": 64,
          "Division_ID": "2100000101",
          "EndPlace_ID": "0319000000",
          "FirmOffice_ID": "5000000101",
          "Firm_ID": "5000000101",
          "FuelQuantity": 38.51,
          "MLBBalance_ID": "2000000101",
          "MLBRoute_ID": null,
          "NewTachoSet": false,
          "Passengers": "",
          "Purpose_ID": "1000000101",
          "RouteDateFrom$DATE": "2008-09-02T07:00:00.000Z",
          "RouteDateTo$DATE": "2008-09-02T07:43:00.000Z",
          "Rows": [],
          "StaffUse": true,
          "StartPlace_ID": "0167000000",
          "TRMCar_ID": "3000000101",
          "TRMDriver_ID": "3000000101",
          "TachoBegin": 53300,
          "TankContent": 33.71,
          "TankContentCorrection": 0,
          "TotalExpenses": 1290,
          "TotalFuelPrice": 1290
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "mlbjourneys",
        "object_data": {
          "AndBack": true,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": "4300000101",
          "CreatedBy_ID": "1300000101",
          "Description": "",
          "Distance": 64,
          "Division_ID": "2100000101",
          "EndPlace_ID": "0319000000",
          "FirmOffice_ID": "5000000101",
          "Firm_ID": "5000000101",
          "FuelQuantity": 38.51,
          "MLBBalance_ID": "2000000101",
          "MLBRoute_ID": null,
          "NewTachoSet": false,
          "Passengers": "",
          "Purpose_ID": "1000000101",
          "RouteDateFrom$DATE": "2008-09-02T07:00:00.000Z",
          "RouteDateTo$DATE": "2008-09-02T07:43:00.000Z",
          "Rows": [],
          "StaffUse": true,
          "StartPlace_ID": "0167000000",
          "TRMCar_ID": "3000000101",
          "TRMDriver_ID": "3000000101",
          "TachoBegin": 53300,
          "TankContent": 33.71,
          "TankContentCorrection": 0,
          "TotalExpenses": 1290,
          "TotalFuelPrice": 1290
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "mlbjourneys",
        "obj_id": "2000000100",
        "object_data": {
          "AndBack": true,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": "4300000101",
          "CreatedBy_ID": "1300000101",
          "Description": "",
          "Distance": 64,
          "Division_ID": "2100000101",
          "EndPlace_ID": "0319000000",
          "FirmOffice_ID": "5000000101",
          "Firm_ID": "5000000101",
          "FuelQuantity": 38.51,
          "MLBBalance_ID": "2000000101",
          "MLBRoute_ID": null,
          "NewTachoSet": false,
          "Passengers": "",
          "Purpose_ID": "1000000101",
          "RouteDateFrom$DATE": "2008-09-02T07:00:00.000Z",
          "RouteDateTo$DATE": "2008-09-02T07:43:00.000Z",
          "Rows": [],
          "StaffUse": true,
          "StartPlace_ID": "0167000000",
          "TRMCar_ID": "3000000101",
          "TRMDriver_ID": "3000000101",
          "TachoBegin": 53300,
          "TankContent": 33.71,
          "TankContentCorrection": 0,
          "TotalExpenses": 1290,
          "TotalFuelPrice": 1290
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "mlbjourneys",
        "obj_id": "2000000101",
        "object_data": {
          "AndBack": true,
          "BusOrder_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": "4300000101",
          "CreatedBy_ID": "1300000101",
          "Description": "",
          "Distance": 64,
          "Division_ID": "2100000101",
          "EndPlace_ID": "0319000000",
          "FirmOffice_ID": "5000000101",
          "Firm_ID": "5000000101",
          "FuelQuantity": 38.51,
          "MLBBalance_ID": "2000000101",
          "MLBRoute_ID": null,
          "NewTachoSet": false,
          "Passengers": "",
          "Purpose_ID": "1000000101",
          "RouteDateFrom$DATE": "2008-09-02T07:00:00.000Z",
          "RouteDateTo$DATE": "2008-09-02T07:43:00.000Z",
          "Rows": [],
          "StaffUse": true,
          "StartPlace_ID": "0167000000",
          "TRMCar_ID": "3000000101",
          "TRMDriver_ID": "3000000101",
          "TachoBegin": 53300,
          "TankContent": 33.71,
          "TankContentCorrection": 0,
          "TotalExpenses": 1290,
          "TotalFuelPrice": 1290
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "mlbjourneys",
        "obj_id": "2000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "mlbjourneys",
        "obj_id": "2000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "mlbjourneys",
        "obj_id": "2000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "mlbjourneys",
        "obj_id": "2000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "mlbjourneys",
        "obj_id": "2000000104"
      }
    }
  ]
}