Jízda

GET

/mlbjourneys

Získá kolekci BO Jízda

GET

/mlbjourneys/{id}

Získá konkrétní BO Jízda

POST

/mlbjourneys

Vytvoří nový BO Jízda a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/mlbjourneys/{id}

Provede aktualizaci BO Jízda a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/mlbjourneys/{id}

Smaže BO Jízda na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AndBack boolean

Zpět, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

Obch.případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Description string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Distance number

Vzdálenost, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

EndPlace_ID string (mlbplace) relace

Cílové místo; ID objektu Místa, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FuelQuantity number

Celkové čerpání za jízdu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

MLBBalance_ID string (mlbbalance) relace

Uzavřeno; ID objektu Uzávěrka knihy jízd, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

MLBRoute_ID string (mlbroute) relace

Vzor jízdy; ID objektu Vzor jízdy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

NewTachoSet boolean

Přednastavení stavu tachometru, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Passengers string (70)

Spolucestující, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Purpose_ID string (mlbpurpose) relace

Účel jízdy; ID objektu Účel jízdy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RouteDateFrom$DATE string

Den odjezdu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RouteDateTo$DATE string

Den příjezdu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (mlbjourneyrow) relace

Řádky; kolekce BO Průjezdná místa, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

StaffUse boolean

Služebně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StartPlace_ID string (mlbplace) relace

Výchozí místo; ID objektu Místa, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TRMCar_ID string (trmcar) relace

Vozidlo; ID objektu Vozidlo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TRMDriver_ID string (trmdriver) relace

Řidič; ID objektu Řidič, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TachoBegin number

Počáteční stav tachometru, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TankContent number

Stav nádrže, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

TankContentCorrection number

Korekce stavu nádrže, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

TotalExpenses number

Celková cena za jízdu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

TotalFuelPrice number

Celková cena za PHM, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

DistanceCounted number

Spočtená vzdálenost

FuelConsumption number

Spotřeba PHM

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PreviousTankContent number

Počáteční stav nádrže

TachoEnd number

Konečný stav tachometru

ThroughPlaces string (100)

Průjezdná místa

Příklady
  • GET
  • QUERY
  • POST
  • PUT
  • DELETE
  • BATCH
  • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/mlbjourneys?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/mlbjourneys/{id}
Response
{
    "ID": "2000000101",
    "ObjVersion": 4,
    "Rows": [],
    "StartPlace_ID": "0167000000",
    "EndPlace_ID": "0319000000",
    "AndBack": true,
    "Distance": 64,
    "Firm_ID": "5000000101",
    "FirmOffice_ID": "5000000101",
    "Purpose_ID": "1000000101",
    "TRMCar_ID": "3000000101",
    "TRMDriver_ID": "3000000101",
    "RouteDateFrom$DATE": "2008-09-02T07:00:00.000Z",
    "RouteDateTo$DATE": "2008-09-02T07:43:00.000Z",
    "MLBRoute_ID": null,
    "NewTachoSet": false,
    "TachoBegin": 53300,
    "StaffUse": true,
    "MLBBalance_ID": "2000000101",
    "Passengers": "",
    "Description": "",
    "TankContent": 33.71,
    "TankContentCorrection": 0,
    "Division_ID": "2100000101",
    "BusOrder_ID": null,
    "BusTransaction_ID": null,
    "TotalFuelPrice": 1290,
    "TotalExpenses": 1290,
    "FuelQuantity": 38.51,
    "CreatedBy_ID": "1300000101",
    "CorrectedBy_ID": "4300000101"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "mlbjourneys", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/mlbjourneys/query
{"take": "1"}
Response
{
    "ID": "2000000101",
    "ObjVersion": 4,
    "Rows": [],
    "StartPlace_ID": "0167000000",
    "EndPlace_ID": "0319000000",
    "AndBack": true,
    "Distance": 64,
    "Firm_ID": "5000000101",
    "FirmOffice_ID": "5000000101",
    "Purpose_ID": "1000000101",
    "TRMCar_ID": "3000000101",
    "TRMDriver_ID": "3000000101",
    "RouteDateFrom$DATE": "2008-09-02T07:00:00.000Z",
    "RouteDateTo$DATE": "2008-09-02T07:43:00.000Z",
    "MLBRoute_ID": null,
    "NewTachoSet": false,
    "TachoBegin": 53300,
    "StaffUse": true,
    "MLBBalance_ID": "2000000101",
    "Passengers": "",
    "Description": "",
    "TankContent": 33.71,
    "TankContentCorrection": 0,
    "Division_ID": "2100000101",
    "BusOrder_ID": null,
    "BusTransaction_ID": null,
    "TotalFuelPrice": 1290,
    "TotalExpenses": 1290,
    "FuelQuantity": 38.51,
    "CreatedBy_ID": "1300000101",
    "CorrectedBy_ID": "4300000101"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/mlbjourneys?select=id
Body
{
    "AndBack": true,
    "BusOrder_ID": null,
    "BusTransaction_ID": null,
    "CorrectedBy_ID": "4300000101",
    "CreatedBy_ID": "1300000101",
    "Description": "",
    "Distance": 64,
    "Division_ID": "2100000101",
    "EndPlace_ID": "0319000000",
    "FirmOffice_ID": "5000000101",
    "Firm_ID": "5000000101",
    "FuelQuantity": 38.51,
    "MLBBalance_ID": "2000000101",
    "MLBRoute_ID": null,
    "NewTachoSet": false,
    "Passengers": "",
    "Purpose_ID": "1000000101",
    "RouteDateFrom$DATE": "2008-09-02T07:00:00.000Z",
    "RouteDateTo$DATE": "2008-09-02T07:43:00.000Z",
    "Rows": [],
    "StaffUse": true,
    "StartPlace_ID": "0167000000",
    "TRMCar_ID": "3000000101",
    "TRMDriver_ID": "3000000101",
    "TachoBegin": 53300,
    "TankContent": 33.71,
    "TankContentCorrection": 0,
    "TotalExpenses": 1290,
    "TotalFuelPrice": 1290
}
Response
{
    "id": "2000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/mlbjourneys/{id}?select=id
Body
{
    "AndBack": true,
    "BusOrder_ID": null,
    "BusTransaction_ID": null,
    "CorrectedBy_ID": "4300000101",
    "CreatedBy_ID": "1300000101",
    "Description": "",
    "Distance": 64,
    "Division_ID": "2100000101",
    "EndPlace_ID": "0319000000",
    "FirmOffice_ID": "5000000101",
    "Firm_ID": "5000000101",
    "FuelQuantity": 38.51,
    "MLBBalance_ID": "2000000101",
    "MLBRoute_ID": null,
    "NewTachoSet": false,
    "Passengers": "",
    "Purpose_ID": "1000000101",
    "RouteDateFrom$DATE": "2008-09-02T07:00:00.000Z",
    "RouteDateTo$DATE": "2008-09-02T07:43:00.000Z",
    "Rows": [],
    "StaffUse": true,
    "StartPlace_ID": "0167000000",
    "TRMCar_ID": "3000000101",
    "TRMDriver_ID": "3000000101",
    "TachoBegin": 53300,
    "TankContent": 33.71,
    "TankContentCorrection": 0,
    "TotalExpenses": 1290,
    "TotalFuelPrice": 1290
}
Response
{
    "id": "2000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/mlbjourneys/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
  • CREATE
  • UPDATE
  • DELETE
Body - Create
{
    "items": [
        {
            "type": "create",
            "id": "id0",
            "data": {
                "class_id": "mlbjourneys",
                "object_data": {
                    "AndBack": true,
                    "BusOrder_ID": null,
                    "BusTransaction_ID": null,
                    "CorrectedBy_ID": "4300000101",
                    "CreatedBy_ID": "1300000101",
                    "Description": "",
                    "Distance": 64,
                    "Division_ID": "2100000101",
                    "EndPlace_ID": "0319000000",
                    "FirmOffice_ID": "5000000101",
                    "Firm_ID": "5000000101",
                    "FuelQuantity": 38.51,
                    "MLBBalance_ID": "2000000101",
                    "MLBRoute_ID": null,
                    "NewTachoSet": false,
                    "Passengers": "",
                    "Purpose_ID": "1000000101",
                    "RouteDateFrom$DATE": "2008-09-02T07:00:00.000Z",
                    "RouteDateTo$DATE": "2008-09-02T07:43:00.000Z",
                    "Rows": [],
                    "StaffUse": true,
                    "StartPlace_ID": "0167000000",
                    "TRMCar_ID": "3000000101",
                    "TRMDriver_ID": "3000000101",
                    "TachoBegin": 53300,
                    "TankContent": 33.71,
                    "TankContentCorrection": 0,
                    "TotalExpenses": 1290,
                    "TotalFuelPrice": 1290
                },
                "query": {
                    "select": [
                        "id"
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "type": "create",
            "id": "id1",
            "data": {
                "class_id": "mlbjourneys",
                "object_data": {
                    "AndBack": true,
                    "BusOrder_ID": null,
                    "BusTransaction_ID": null,
                    "CorrectedBy_ID": "4300000101",
                    "CreatedBy_ID": "1300000101",
                    "Description": "",
                    "Distance": 64,
                    "Division_ID": "2100000101",
                    "EndPlace_ID": "0319000000",
                    "FirmOffice_ID": "5000000101",
                    "Firm_ID": "5000000101",
                    "FuelQuantity": 38.51,
                    "MLBBalance_ID": "2000000101",
                    "MLBRoute_ID": null,
                    "NewTachoSet": false,
                    "Passengers": "",
                    "Purpose_ID": "1000000101",
                    "RouteDateFrom$DATE": "2008-09-02T07:00:00.000Z",
                    "RouteDateTo$DATE": "2008-09-02T07:43:00.000Z",
                    "Rows": [],
                    "StaffUse": true,
                    "StartPlace_ID": "0167000000",
                    "TRMCar_ID": "3000000101",
                    "TRMDriver_ID": "3000000101",
                    "TachoBegin": 53300,
                    "TankContent": 33.71,
                    "TankContentCorrection": 0,
                    "TotalExpenses": 1290,
                    "TotalFuelPrice": 1290
                },
                "query": {
                    "select": [
                        "id"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
Body - Update
{
    "items": [
        {
            "type": "update",
            "id": "id0",
            "data": {
                "class_id": "mlbjourneys",
                "obj_id": "2000000100",
                "object_data": {
                    "AndBack": true,
                    "BusOrder_ID": null,
                    "BusTransaction_ID": null,
                    "CorrectedBy_ID": "4300000101",
                    "CreatedBy_ID": "1300000101",
                    "Description": "",
                    "Distance": 64,
                    "Division_ID": "2100000101",
                    "EndPlace_ID": "0319000000",
                    "FirmOffice_ID": "5000000101",
                    "Firm_ID": "5000000101",
                    "FuelQuantity": 38.51,
                    "MLBBalance_ID": "2000000101",
                    "MLBRoute_ID": null,
                    "NewTachoSet": false,
                    "Passengers": "",
                    "Purpose_ID": "1000000101",
                    "RouteDateFrom$DATE": "2008-09-02T07:00:00.000Z",
                    "RouteDateTo$DATE": "2008-09-02T07:43:00.000Z",
                    "Rows": [],
                    "StaffUse": true,
                    "StartPlace_ID": "0167000000",
                    "TRMCar_ID": "3000000101",
                    "TRMDriver_ID": "3000000101",
                    "TachoBegin": 53300,
                    "TankContent": 33.71,
                    "TankContentCorrection": 0,
                    "TotalExpenses": 1290,
                    "TotalFuelPrice": 1290
                },
                "query": {
                    "select": [
                        "id"
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "type": "update",
            "id": "id1",
            "data": {
                "class_id": "mlbjourneys",
                "obj_id": "2000000101",
                "object_data": {
                    "AndBack": true,
                    "BusOrder_ID": null,
                    "BusTransaction_ID": null,
                    "CorrectedBy_ID": "4300000101",
                    "CreatedBy_ID": "1300000101",
                    "Description": "",
                    "Distance": 64,
                    "Division_ID": "2100000101",
                    "EndPlace_ID": "0319000000",
                    "FirmOffice_ID": "5000000101",
                    "Firm_ID": "5000000101",
                    "FuelQuantity": 38.51,
                    "MLBBalance_ID": "2000000101",
                    "MLBRoute_ID": null,
                    "NewTachoSet": false,
                    "Passengers": "",
                    "Purpose_ID": "1000000101",
                    "RouteDateFrom$DATE": "2008-09-02T07:00:00.000Z",
                    "RouteDateTo$DATE": "2008-09-02T07:43:00.000Z",
                    "Rows": [],
                    "StaffUse": true,
                    "StartPlace_ID": "0167000000",
                    "TRMCar_ID": "3000000101",
                    "TRMDriver_ID": "3000000101",
                    "TachoBegin": 53300,
                    "TankContent": 33.71,
                    "TankContentCorrection": 0,
                    "TotalExpenses": 1290,
                    "TotalFuelPrice": 1290
                },
                "query": {
                    "select": [
                        "id"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
Body - Delete
{
    "items": [
        {
            "type": "delete",
            "id": "id0",
            "data": {
                "class_id": "mlbjourneys",
                "obj_id": "2000000100"
            }
        },
        {
            "type": "delete",
            "id": "id1",
            "data": {
                "class_id": "mlbjourneys",
                "obj_id": "2000000101"
            }
        },
        {
            "type": "delete",
            "id": "id2",
            "data": {
                "class_id": "mlbjourneys",
                "obj_id": "2000000102"
            }
        },
        {
            "type": "delete",
            "id": "id3",
            "data": {
                "class_id": "mlbjourneys",
                "obj_id": "2000000103"
            }
        },
        {
            "type": "delete",
            "id": "id4",
            "data": {
                "class_id": "mlbjourneys",
                "obj_id": "2000000104"
            }
        }
    ]
}