Splátkový kalendář

GET

/loanschedules

Získá kolekci BO Splátkový kalendář

GET

/loanschedules/{id}

Získá konkrétní BO Splátkový kalendář

POST

/loanschedules

Vytvoří nový BO Splátkový kalendář a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/loanschedules/{id}

Provede aktualizaci BO Splátkový kalendář a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/loanschedules/{id}

Smaže BO Splátkový kalendář na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Address_ID string (address) relace

Adresa; ID objektu Adresa, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BankAccount_ID string (bankaccount) relace

Bank.účet; ID objektu Bankovní účet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Coef integer

Koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ConstSymbol_ID string (constantsymbol) relace

Konst.symbol; ID objektu Konstantní symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Country_ID string (country) relace

Země; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CurrRate number

Kurz měny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole kurz měny

Currency_ID string (currency) relace

Měna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

Description string (50)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FirstDueDate$DATE string

Datum první splátky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

InterestAccPresetDef_ID string (accpresetdefinition) relace

Předkontace předpisu úroku; ID objektu Účetní předkontace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

InterestAmount number

Celkový úrok, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

InterestDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada předpisů úroku; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

InterestPaidAmount number

Zaplacené úroky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

InterestPayAccPresetDef_ID string (accpresetdefinition) relace

Předkontace platby úroku; ID objektu Účetní předkontace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

InterestPayDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada plateb jistiny; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IssuedInvoice_ID string (issuedinvoice) relace

Faktura vydaná; ID objektu Faktura vydaná, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LastDueDate$DATE string

Datum poslední splátky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LoanInterestRate number

Úroková míra, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LoanPayAmount number

Výše splátek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

LoanPaymentReminderCount integer

Pořadové číslo upomínky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

LoanStartDate$DATE string

Zahájení splácení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LoanTerm integer

Délka splácení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LocalCoef integer

Lok.koeficient, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LocalInterestAmount number

Celkový úrok lok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalInterestPaidAmount number

Zaplacené úroky lok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalPrincipalAmount number

Celková jistina lok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalPrincipalPaidAmount number

Zaplacená jistina lok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalZone_ID string (currency) relace

Lok.zóna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

PayDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada splátek; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PaymentsChanged boolean

Řádky byly změněny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PaymentsCount integer

Celk.počet splátek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Person_ID string (person) relace

Osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrincipalAmount number

Celková jistina, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

PrincipalPaidAmount number

Zaplacená jistina, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

PrincipalPayAccPresetDef_ID string (accpresetdefinition) relace

Předkontace platby jistiny; ID objektu Účetní předkontace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PrincipalPayDocQueue_ID string (docqueue) relace

Řada plateb jistiny; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RefCurrRate number

Vzt.kurz měny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole vztažný kurz měny

Rows array (loanschedulerow) relace

Řádky; kolekce BO Řádek splátkového kalendáře, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

VarSymbol string (10)

Var.symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Zone_ID string (currency) relace

Zóna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

Metadata - Neperzistentní položky

Amount number

Celková částka, pole obsahuje částku v libovolné měně

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

LocalAmount number

Celková částka lok., pole obsahuje částku v lokální měně

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

PaidAmount number

Celk.zaplacená částka, pole obsahuje částku v libovolné měně

PaidLocalAmount number

Celk.zaplacená částka lok., pole obsahuje částku v lokální měně

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/loanschedules?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/loanschedules/{id}
Response
{
  "Address_ID": null,
  "BankAccount_ID": null,
  "Coef": null,
  "ConstSymbol_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CurrRate": null,
  "Currency_ID": null,
  "Description": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "FirstDueDate$DATE": null,
  "ID": null,
  "InterestAccPresetDef_ID": null,
  "InterestAmount": null,
  "InterestDocQueue_ID": null,
  "InterestPaidAmount": null,
  "InterestPayAccPresetDef_ID": null,
  "InterestPayDocQueue_ID": null,
  "IssuedInvoice_ID": null,
  "LastDueDate$DATE": null,
  "LoanInterestRate": null,
  "LoanPayAmount": null,
  "LoanPaymentReminderCount": null,
  "LoanStartDate$DATE": null,
  "LoanTerm": null,
  "LocalCoef": null,
  "LocalInterestAmount": null,
  "LocalInterestPaidAmount": null,
  "LocalPrincipalAmount": null,
  "LocalPrincipalPaidAmount": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "PayDocQueue_ID": null,
  "PaymentsChanged": null,
  "PaymentsCount": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "PrincipalAmount": null,
  "PrincipalPaidAmount": null,
  "PrincipalPayAccPresetDef_ID": null,
  "PrincipalPayDocQueue_ID": null,
  "RefCurrRate": null,
  "Rows": null,
  "VarSymbol": null,
  "Zone_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "loanschedules", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/loanschedules/query
{"take": "1"}
Response
{
  "Address_ID": null,
  "BankAccount_ID": null,
  "Coef": null,
  "ConstSymbol_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CurrRate": null,
  "Currency_ID": null,
  "Description": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "FirstDueDate$DATE": null,
  "ID": null,
  "InterestAccPresetDef_ID": null,
  "InterestAmount": null,
  "InterestDocQueue_ID": null,
  "InterestPaidAmount": null,
  "InterestPayAccPresetDef_ID": null,
  "InterestPayDocQueue_ID": null,
  "IssuedInvoice_ID": null,
  "LastDueDate$DATE": null,
  "LoanInterestRate": null,
  "LoanPayAmount": null,
  "LoanPaymentReminderCount": null,
  "LoanStartDate$DATE": null,
  "LoanTerm": null,
  "LocalCoef": null,
  "LocalInterestAmount": null,
  "LocalInterestPaidAmount": null,
  "LocalPrincipalAmount": null,
  "LocalPrincipalPaidAmount": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "OrdNumber": null,
  "PayDocQueue_ID": null,
  "PaymentsChanged": null,
  "PaymentsCount": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "PrincipalAmount": null,
  "PrincipalPaidAmount": null,
  "PrincipalPayAccPresetDef_ID": null,
  "PrincipalPayDocQueue_ID": null,
  "RefCurrRate": null,
  "Rows": null,
  "VarSymbol": null,
  "Zone_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/loanschedules?select=id
Body
{
  "Address_ID": null,
  "BankAccount_ID": null,
  "Coef": null,
  "ConstSymbol_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CurrRate": null,
  "Currency_ID": null,
  "Description": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "FirstDueDate$DATE": null,
  "InterestAccPresetDef_ID": null,
  "InterestAmount": null,
  "InterestDocQueue_ID": null,
  "InterestPaidAmount": null,
  "InterestPayAccPresetDef_ID": null,
  "InterestPayDocQueue_ID": null,
  "IssuedInvoice_ID": null,
  "LastDueDate$DATE": null,
  "LoanInterestRate": null,
  "LoanPayAmount": null,
  "LoanPaymentReminderCount": null,
  "LoanStartDate$DATE": null,
  "LoanTerm": null,
  "LocalCoef": null,
  "LocalInterestAmount": null,
  "LocalInterestPaidAmount": null,
  "LocalPrincipalAmount": null,
  "LocalPrincipalPaidAmount": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "OrdNumber": null,
  "PayDocQueue_ID": null,
  "PaymentsChanged": null,
  "PaymentsCount": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "PrincipalAmount": null,
  "PrincipalPaidAmount": null,
  "PrincipalPayAccPresetDef_ID": null,
  "PrincipalPayDocQueue_ID": null,
  "RefCurrRate": null,
  "Rows": null,
  "VarSymbol": null,
  "Zone_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/loanschedules/{id}?select=id
Body
{
  "Address_ID": null,
  "BankAccount_ID": null,
  "Coef": null,
  "ConstSymbol_ID": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Country_ID": null,
  "CreatedBy_ID": null,
  "CurrRate": null,
  "Currency_ID": null,
  "Description": null,
  "DocDate$DATE": null,
  "DocQueue_ID": null,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": null,
  "FirstDueDate$DATE": null,
  "InterestAccPresetDef_ID": null,
  "InterestAmount": null,
  "InterestDocQueue_ID": null,
  "InterestPaidAmount": null,
  "InterestPayAccPresetDef_ID": null,
  "InterestPayDocQueue_ID": null,
  "IssuedInvoice_ID": null,
  "LastDueDate$DATE": null,
  "LoanInterestRate": null,
  "LoanPayAmount": null,
  "LoanPaymentReminderCount": null,
  "LoanStartDate$DATE": null,
  "LoanTerm": null,
  "LocalCoef": null,
  "LocalInterestAmount": null,
  "LocalInterestPaidAmount": null,
  "LocalPrincipalAmount": null,
  "LocalPrincipalPaidAmount": null,
  "LocalZone_ID": null,
  "OrdNumber": null,
  "PayDocQueue_ID": null,
  "PaymentsChanged": null,
  "PaymentsCount": null,
  "Period_ID": null,
  "Person_ID": null,
  "PrincipalAmount": null,
  "PrincipalPaidAmount": null,
  "PrincipalPayAccPresetDef_ID": null,
  "PrincipalPayDocQueue_ID": null,
  "RefCurrRate": null,
  "Rows": null,
  "VarSymbol": null,
  "Zone_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/loanschedules/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "loanschedules",
        "object_data": {
          "Address_ID": null,
          "BankAccount_ID": null,
          "Coef": null,
          "ConstSymbol_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CurrRate": null,
          "Currency_ID": null,
          "Description": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "FirstDueDate$DATE": null,
          "InterestAccPresetDef_ID": null,
          "InterestAmount": null,
          "InterestDocQueue_ID": null,
          "InterestPaidAmount": null,
          "InterestPayAccPresetDef_ID": null,
          "InterestPayDocQueue_ID": null,
          "IssuedInvoice_ID": null,
          "LastDueDate$DATE": null,
          "LoanInterestRate": null,
          "LoanPayAmount": null,
          "LoanPaymentReminderCount": null,
          "LoanStartDate$DATE": null,
          "LoanTerm": null,
          "LocalCoef": null,
          "LocalInterestAmount": null,
          "LocalInterestPaidAmount": null,
          "LocalPrincipalAmount": null,
          "LocalPrincipalPaidAmount": null,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "PayDocQueue_ID": null,
          "PaymentsChanged": null,
          "PaymentsCount": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "PrincipalAmount": null,
          "PrincipalPaidAmount": null,
          "PrincipalPayAccPresetDef_ID": null,
          "PrincipalPayDocQueue_ID": null,
          "RefCurrRate": null,
          "Rows": null,
          "VarSymbol": null,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "loanschedules",
        "object_data": {
          "Address_ID": null,
          "BankAccount_ID": null,
          "Coef": null,
          "ConstSymbol_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CurrRate": null,
          "Currency_ID": null,
          "Description": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "FirstDueDate$DATE": null,
          "InterestAccPresetDef_ID": null,
          "InterestAmount": null,
          "InterestDocQueue_ID": null,
          "InterestPaidAmount": null,
          "InterestPayAccPresetDef_ID": null,
          "InterestPayDocQueue_ID": null,
          "IssuedInvoice_ID": null,
          "LastDueDate$DATE": null,
          "LoanInterestRate": null,
          "LoanPayAmount": null,
          "LoanPaymentReminderCount": null,
          "LoanStartDate$DATE": null,
          "LoanTerm": null,
          "LocalCoef": null,
          "LocalInterestAmount": null,
          "LocalInterestPaidAmount": null,
          "LocalPrincipalAmount": null,
          "LocalPrincipalPaidAmount": null,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "PayDocQueue_ID": null,
          "PaymentsChanged": null,
          "PaymentsCount": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "PrincipalAmount": null,
          "PrincipalPaidAmount": null,
          "PrincipalPayAccPresetDef_ID": null,
          "PrincipalPayDocQueue_ID": null,
          "RefCurrRate": null,
          "Rows": null,
          "VarSymbol": null,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "loanschedules",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "Address_ID": null,
          "BankAccount_ID": null,
          "Coef": null,
          "ConstSymbol_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CurrRate": null,
          "Currency_ID": null,
          "Description": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "FirstDueDate$DATE": null,
          "InterestAccPresetDef_ID": null,
          "InterestAmount": null,
          "InterestDocQueue_ID": null,
          "InterestPaidAmount": null,
          "InterestPayAccPresetDef_ID": null,
          "InterestPayDocQueue_ID": null,
          "IssuedInvoice_ID": null,
          "LastDueDate$DATE": null,
          "LoanInterestRate": null,
          "LoanPayAmount": null,
          "LoanPaymentReminderCount": null,
          "LoanStartDate$DATE": null,
          "LoanTerm": null,
          "LocalCoef": null,
          "LocalInterestAmount": null,
          "LocalInterestPaidAmount": null,
          "LocalPrincipalAmount": null,
          "LocalPrincipalPaidAmount": null,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "PayDocQueue_ID": null,
          "PaymentsChanged": null,
          "PaymentsCount": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "PrincipalAmount": null,
          "PrincipalPaidAmount": null,
          "PrincipalPayAccPresetDef_ID": null,
          "PrincipalPayDocQueue_ID": null,
          "RefCurrRate": null,
          "Rows": null,
          "VarSymbol": null,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "loanschedules",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "Address_ID": null,
          "BankAccount_ID": null,
          "Coef": null,
          "ConstSymbol_ID": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "Country_ID": null,
          "CreatedBy_ID": null,
          "CurrRate": null,
          "Currency_ID": null,
          "Description": null,
          "DocDate$DATE": null,
          "DocQueue_ID": null,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": null,
          "FirstDueDate$DATE": null,
          "InterestAccPresetDef_ID": null,
          "InterestAmount": null,
          "InterestDocQueue_ID": null,
          "InterestPaidAmount": null,
          "InterestPayAccPresetDef_ID": null,
          "InterestPayDocQueue_ID": null,
          "IssuedInvoice_ID": null,
          "LastDueDate$DATE": null,
          "LoanInterestRate": null,
          "LoanPayAmount": null,
          "LoanPaymentReminderCount": null,
          "LoanStartDate$DATE": null,
          "LoanTerm": null,
          "LocalCoef": null,
          "LocalInterestAmount": null,
          "LocalInterestPaidAmount": null,
          "LocalPrincipalAmount": null,
          "LocalPrincipalPaidAmount": null,
          "LocalZone_ID": null,
          "OrdNumber": null,
          "PayDocQueue_ID": null,
          "PaymentsChanged": null,
          "PaymentsCount": null,
          "Period_ID": null,
          "Person_ID": null,
          "PrincipalAmount": null,
          "PrincipalPaidAmount": null,
          "PrincipalPayAccPresetDef_ID": null,
          "PrincipalPayDocQueue_ID": null,
          "RefCurrRate": null,
          "Rows": null,
          "VarSymbol": null,
          "Zone_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "loanschedules",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "loanschedules",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "loanschedules",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "loanschedules",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "loanschedules",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}