DPH sazba

GET

/vatrates

Získá kolekci BO DPH sazba

GET

/vatrates/{id}

Získá konkrétní BO DPH sazba

POST

/vatrates

Vytvoří nový BO DPH sazba a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/vatrates/{id}

Provede aktualizaci BO DPH sazba a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/vatrates/{id}

Smaže BO DPH sazba na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Account_ID string (account) relace

Účet; ID objektu Účet účetního rozvrhu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

Country_ID string (country) relace

Země; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

Description string (50)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IncomeDomesticDefVATIndex_ID string (vatindex) relace

Tuzemský DPH index na výstupu; ID objektu DPH index, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

IncomeDomesticRCVATIndex_ID string (vatindex) relace

Tuzemský DPH index pro RC na výstupu; ID objektu DPH index, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IncomeForeignDefVATIndex_ID string (vatindex) relace

Zahraniční DPH index na výstupu; ID objektu DPH index, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

IncomeForeignEUDefVATIndex_ID string (vatindex) relace

Zahraniční DPH index do EU na výstupu; ID objektu DPH index, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

Name string (20)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OSSGoodVATIndex_ID string (vatindex) relace

One Stop Shop Zboží; ID objektu DPH index, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OSSServiceVATIndex_ID string (vatindex) relace

One Stop Shop Služba; ID objektu DPH index, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OutcomeDomesticDefVATIndex_ID string (vatindex) relace

Tuzemský DPH index na vstupu; ID objektu DPH index, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

OutcomeDomesticRCVATIndex_ID string (vatindex) relace

Tuzemský DPH index pro RC na vstupu; ID objektu DPH index, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OutcomeDomesticRCXVATIndex_ID string (vatindex) relace

Tuzemský DPH index pro RC na vstupu (mimo evidenci DPH); ID objektu DPH index, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

OutcomeForeignDefVATIndex_ID string (vatindex) relace

Zahraniční DPH index na vstupu; ID objektu DPH index, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

OutcomeForeignEUDefVATIndex_ID string (vatindex) relace

Zahraniční DPH index do EU na vstupu; ID objektu DPH index, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

OutcomeForeignRCVATIndex_ID string (vatindex) relace

Zahraniční DPH index pro RC mimo EU na vstupu; ID objektu DPH index, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (vatraterow) relace

Řádky; kolekce BO Platnost DPH sazby, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Tariff number

Sazba DPH, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATRateType integer

Typ sazby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

VATRateTypeAsText string (20)

Typ sazby

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/vatrates?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/vatrates/{id}
Response
{
  "ID": "00000X0000",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [
    {
      "ancestor_id": null,
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "00000X0000",
      "validfromdate$date": null,
      "validtodate$date": null
    }
  ],
  "Hidden": false,
  "Tariff": 0,
  "VATRateType": 0,
  "Name": "",
  "Description": "",
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "Account_ID": null,
  "IncomeDomesticDefVATIndex_ID": "7000000000",
  "IncomeForeignDefVATIndex_ID": "7000000000",
  "OutcomeDomesticDefVATIndex_ID": "7000000000",
  "OutcomeForeignDefVATIndex_ID": "7000000000",
  "IncomeForeignEUDefVATIndex_ID": "7000000000",
  "OutcomeForeignEUDefVATIndex_ID": "7000000000",
  "IncomeDomesticRCVATIndex_ID": "6600000000",
  "OutcomeDomesticRCVATIndex_ID": null,
  "OutcomeDomesticRCXVATIndex_ID": null,
  "OutcomeForeignRCVATIndex_ID": null,
  "OSSServiceVATIndex_ID": null,
  "OSSGoodVATIndex_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "vatrates", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/vatrates/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "00000X0000",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [
    {
      "ancestor_id": null,
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "00000X0000",
      "validfromdate$date": null,
      "validtodate$date": null
    }
  ],
  "Hidden": false,
  "Tariff": 0,
  "VATRateType": 0,
  "Name": "",
  "Description": "",
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "Account_ID": null,
  "IncomeDomesticDefVATIndex_ID": "7000000000",
  "IncomeForeignDefVATIndex_ID": "7000000000",
  "OutcomeDomesticDefVATIndex_ID": "7000000000",
  "OutcomeForeignDefVATIndex_ID": "7000000000",
  "IncomeForeignEUDefVATIndex_ID": "7000000000",
  "OutcomeForeignEUDefVATIndex_ID": "7000000000",
  "IncomeDomesticRCVATIndex_ID": "6600000000",
  "OutcomeDomesticRCVATIndex_ID": null,
  "OutcomeDomesticRCXVATIndex_ID": null,
  "OutcomeForeignRCVATIndex_ID": null,
  "OSSServiceVATIndex_ID": null,
  "OSSGoodVATIndex_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/vatrates?select=id
Body
{
  "Account_ID": null,
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "Description": "",
  "Hidden": false,
  "IncomeDomesticDefVATIndex_ID": "7000000000",
  "IncomeDomesticRCVATIndex_ID": "6600000000",
  "IncomeForeignDefVATIndex_ID": "7000000000",
  "IncomeForeignEUDefVATIndex_ID": "7000000000",
  "Name": "",
  "OSSGoodVATIndex_ID": null,
  "OSSServiceVATIndex_ID": null,
  "OutcomeDomesticDefVATIndex_ID": "7000000000",
  "OutcomeDomesticRCVATIndex_ID": null,
  "OutcomeDomesticRCXVATIndex_ID": null,
  "OutcomeForeignDefVATIndex_ID": "7000000000",
  "OutcomeForeignEUDefVATIndex_ID": "7000000000",
  "OutcomeForeignRCVATIndex_ID": null,
  "Rows": [
    {
      "ancestor_id": null,
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "00000X0000",
      "validfromdate$date": null,
      "validtodate$date": null
    }
  ],
  "Tariff": 0,
  "VATRateType": 0
}
Response
{
  "id": "00000X0000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/vatrates/{id}?select=id
Body
{
  "Account_ID": null,
  "Country_ID": "00000CZ000",
  "Description": "",
  "Hidden": false,
  "IncomeDomesticDefVATIndex_ID": "7000000000",
  "IncomeDomesticRCVATIndex_ID": "6600000000",
  "IncomeForeignDefVATIndex_ID": "7000000000",
  "IncomeForeignEUDefVATIndex_ID": "7000000000",
  "Name": "",
  "OSSGoodVATIndex_ID": null,
  "OSSServiceVATIndex_ID": null,
  "OutcomeDomesticDefVATIndex_ID": "7000000000",
  "OutcomeDomesticRCVATIndex_ID": null,
  "OutcomeDomesticRCXVATIndex_ID": null,
  "OutcomeForeignDefVATIndex_ID": "7000000000",
  "OutcomeForeignEUDefVATIndex_ID": "7000000000",
  "OutcomeForeignRCVATIndex_ID": null,
  "Rows": [
    {
      "ancestor_id": null,
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "00000X0000",
      "validfromdate$date": null,
      "validtodate$date": null
    }
  ],
  "Tariff": 0,
  "VATRateType": 0
}
Response
{
  "id": "00000X0000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/vatrates/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "vatrates",
        "object_data": {
          "Account_ID": null,
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "Description": "",
          "Hidden": false,
          "IncomeDomesticDefVATIndex_ID": "7000000000",
          "IncomeDomesticRCVATIndex_ID": "6600000000",
          "IncomeForeignDefVATIndex_ID": "7000000000",
          "IncomeForeignEUDefVATIndex_ID": "7000000000",
          "Name": "",
          "OSSGoodVATIndex_ID": null,
          "OSSServiceVATIndex_ID": null,
          "OutcomeDomesticDefVATIndex_ID": "7000000000",
          "OutcomeDomesticRCVATIndex_ID": null,
          "OutcomeDomesticRCXVATIndex_ID": null,
          "OutcomeForeignDefVATIndex_ID": "7000000000",
          "OutcomeForeignEUDefVATIndex_ID": "7000000000",
          "OutcomeForeignRCVATIndex_ID": null,
          "Rows": [
            {
              "ancestor_id": null,
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "00000X0000",
              "validfromdate$date": null,
              "validtodate$date": null
            }
          ],
          "Tariff": 0,
          "VATRateType": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "vatrates",
        "object_data": {
          "Account_ID": null,
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "Description": "",
          "Hidden": false,
          "IncomeDomesticDefVATIndex_ID": "7000000000",
          "IncomeDomesticRCVATIndex_ID": "6600000000",
          "IncomeForeignDefVATIndex_ID": "7000000000",
          "IncomeForeignEUDefVATIndex_ID": "7000000000",
          "Name": "",
          "OSSGoodVATIndex_ID": null,
          "OSSServiceVATIndex_ID": null,
          "OutcomeDomesticDefVATIndex_ID": "7000000000",
          "OutcomeDomesticRCVATIndex_ID": null,
          "OutcomeDomesticRCXVATIndex_ID": null,
          "OutcomeForeignDefVATIndex_ID": "7000000000",
          "OutcomeForeignEUDefVATIndex_ID": "7000000000",
          "OutcomeForeignRCVATIndex_ID": null,
          "Rows": [
            {
              "ancestor_id": null,
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "00000X0000",
              "validfromdate$date": null,
              "validtodate$date": null
            }
          ],
          "Tariff": 0,
          "VATRateType": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "vatrates",
        "obj_id": "00000X0000",
        "object_data": {
          "Account_ID": null,
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "Description": "",
          "Hidden": false,
          "IncomeDomesticDefVATIndex_ID": "7000000000",
          "IncomeDomesticRCVATIndex_ID": "6600000000",
          "IncomeForeignDefVATIndex_ID": "7000000000",
          "IncomeForeignEUDefVATIndex_ID": "7000000000",
          "Name": "",
          "OSSGoodVATIndex_ID": null,
          "OSSServiceVATIndex_ID": null,
          "OutcomeDomesticDefVATIndex_ID": "7000000000",
          "OutcomeDomesticRCVATIndex_ID": null,
          "OutcomeDomesticRCXVATIndex_ID": null,
          "OutcomeForeignDefVATIndex_ID": "7000000000",
          "OutcomeForeignEUDefVATIndex_ID": "7000000000",
          "OutcomeForeignRCVATIndex_ID": null,
          "Rows": [
            {
              "ancestor_id": null,
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "00000X0000",
              "validfromdate$date": null,
              "validtodate$date": null
            }
          ],
          "Tariff": 0,
          "VATRateType": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "vatrates",
        "obj_id": "00000X0001",
        "object_data": {
          "Account_ID": null,
          "Country_ID": "00000CZ000",
          "Description": "",
          "Hidden": false,
          "IncomeDomesticDefVATIndex_ID": "7000000000",
          "IncomeDomesticRCVATIndex_ID": "6600000000",
          "IncomeForeignDefVATIndex_ID": "7000000000",
          "IncomeForeignEUDefVATIndex_ID": "7000000000",
          "Name": "",
          "OSSGoodVATIndex_ID": null,
          "OSSServiceVATIndex_ID": null,
          "OutcomeDomesticDefVATIndex_ID": "7000000000",
          "OutcomeDomesticRCVATIndex_ID": null,
          "OutcomeDomesticRCXVATIndex_ID": null,
          "OutcomeForeignDefVATIndex_ID": "7000000000",
          "OutcomeForeignEUDefVATIndex_ID": "7000000000",
          "OutcomeForeignRCVATIndex_ID": null,
          "Rows": [
            {
              "ancestor_id": null,
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "00000X0000",
              "validfromdate$date": null,
              "validtodate$date": null
            }
          ],
          "Tariff": 0,
          "VATRateType": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "vatrates",
        "obj_id": "00000X0000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "vatrates",
        "obj_id": "00000X0001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "vatrates",
        "obj_id": "00000X0002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "vatrates",
        "obj_id": "00000X0003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "vatrates",
        "obj_id": "00000X0004"
      }
    }
  ]
}