Systémový soubor stylů

GET

/wikipagestyles

Získá kolekci BO Systémový soubor stylů

GET

/wikipagestyles/{id}

Získá konkrétní BO Systémový soubor stylů

POST

/wikipagestyles

Vytvoří nový BO Systémový soubor stylů a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/wikipagestyles/{id}

Provede aktualizaci BO Systémový soubor stylů a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/wikipagestyles/{id}

Smaže BO Systémový soubor stylů na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil/a; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil/a; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Description string (50)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Name string (20)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, povinné uživatelské pole

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

StyleText string (0)

Obsah, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, povinné uživatelské pole

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wikipagestyles?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wikipagestyles/{id}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 2,
  "Hidden": false,
  "Name": "Styl",
  "StyleText": "body {font-family:Verdana,MS Sans Serif;font-size:10pt}\r\n\r\nH1 {font-size:22pt; color:#2332A4; padding-left:0px; font-weight:bold}\r\nH2 {font-size:18pt; color:#2332A4; padding-left:0px; font-weight:bold}\r\nH3 {font-size:16pt; color:#2332A4; padding-left:0px; font-weight:bold}\r\nH4 {font-size:13pt; color:#000000; border-top-style:solid; border-top-width:1; border-top-color:#A0A080;padding-top:15px}\r\n\r\ntable    {font-size:10pt; border-style:solid; border-width:1; border-color:#9f9f9f}\r\n\r\ntd      {text-align:left; background-color:#DFEFFF;}\r\n\r\nUL    {list-style-image: url('pic\/G3_ul1.gif')}\r\nUL UL  {list-style-image: url('pic\/G3_ul2.gif')}\r\nUL UL UL {list-style-image: url('pic\/G3_ul3.gif')}\r\n\r\ndd \t {margin-left:0; font-weight:bold}\r\ndt \t {margin-left:40}\r\n\r\n\r\npre\t{\r\n\tmargin-top: .0em;\r\n\tmargin-bottom: .0em;\r\n\t}\r\n\r\nA.key\r\n\t{\r\n\tfont-weight:bold;\r\n\t}\r\n\r\nA.number\r\n\t{\r\n\tfont-weight:bold;\r\n\tcolor: #FF0000;\r\n\t}\r\n\r\nP {text-align:left;}\r\n\r\ntable.toc {border-color:#DFEFFF;}\r\nth.toc  {text-align:left; background-color:#DFEFFF;border: none;}\r\ntd.toc  {background-color:#DFEFFF;border: none;}\r\nul.toc  {margin: 0 0 0 10px}\r\nul li.toc {list-style-type: none}",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Description": "Systémový styl - default"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "wikipagestyles", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wikipagestyles/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 2,
  "Hidden": false,
  "Name": "Styl",
  "StyleText": "body {font-family:Verdana,MS Sans Serif;font-size:10pt}\r\n\r\nH1 {font-size:22pt; color:#2332A4; padding-left:0px; font-weight:bold}\r\nH2 {font-size:18pt; color:#2332A4; padding-left:0px; font-weight:bold}\r\nH3 {font-size:16pt; color:#2332A4; padding-left:0px; font-weight:bold}\r\nH4 {font-size:13pt; color:#000000; border-top-style:solid; border-top-width:1; border-top-color:#A0A080;padding-top:15px}\r\n\r\ntable    {font-size:10pt; border-style:solid; border-width:1; border-color:#9f9f9f}\r\n\r\ntd      {text-align:left; background-color:#DFEFFF;}\r\n\r\nUL    {list-style-image: url('pic\/G3_ul1.gif')}\r\nUL UL  {list-style-image: url('pic\/G3_ul2.gif')}\r\nUL UL UL {list-style-image: url('pic\/G3_ul3.gif')}\r\n\r\ndd \t {margin-left:0; font-weight:bold}\r\ndt \t {margin-left:40}\r\n\r\n\r\npre\t{\r\n\tmargin-top: .0em;\r\n\tmargin-bottom: .0em;\r\n\t}\r\n\r\nA.key\r\n\t{\r\n\tfont-weight:bold;\r\n\t}\r\n\r\nA.number\r\n\t{\r\n\tfont-weight:bold;\r\n\tcolor: #FF0000;\r\n\t}\r\n\r\nP {text-align:left;}\r\n\r\ntable.toc {border-color:#DFEFFF;}\r\nth.toc  {text-align:left; background-color:#DFEFFF;border: none;}\r\ntd.toc  {background-color:#DFEFFF;border: none;}\r\nul.toc  {margin: 0 0 0 10px}\r\nul li.toc {list-style-type: none}",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": null,
  "Description": "Systémový styl - default"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wikipagestyles?select=id
Body
{
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "Description": "Systémový styl - default",
  "Hidden": false,
  "Name": "Styl",
  "StyleText": "body {font-family:Verdana,MS Sans Serif;font-size:10pt}\r\n\r\nH1 {font-size:22pt; color:#2332A4; padding-left:0px; font-weight:bold}\r\nH2 {font-size:18pt; color:#2332A4; padding-left:0px; font-weight:bold}\r\nH3 {font-size:16pt; color:#2332A4; padding-left:0px; font-weight:bold}\r\nH4 {font-size:13pt; color:#000000; border-top-style:solid; border-top-width:1; border-top-color:#A0A080;padding-top:15px}\r\n\r\ntable    {font-size:10pt; border-style:solid; border-width:1; border-color:#9f9f9f}\r\n\r\ntd      {text-align:left; background-color:#DFEFFF;}\r\n\r\nUL    {list-style-image: url('pic\/G3_ul1.gif')}\r\nUL UL  {list-style-image: url('pic\/G3_ul2.gif')}\r\nUL UL UL {list-style-image: url('pic\/G3_ul3.gif')}\r\n\r\ndd \t {margin-left:0; font-weight:bold}\r\ndt \t {margin-left:40}\r\n\r\n\r\npre\t{\r\n\tmargin-top: .0em;\r\n\tmargin-bottom: .0em;\r\n\t}\r\n\r\nA.key\r\n\t{\r\n\tfont-weight:bold;\r\n\t}\r\n\r\nA.number\r\n\t{\r\n\tfont-weight:bold;\r\n\tcolor: #FF0000;\r\n\t}\r\n\r\nP {text-align:left;}\r\n\r\ntable.toc {border-color:#DFEFFF;}\r\nth.toc  {text-align:left; background-color:#DFEFFF;border: none;}\r\ntd.toc  {background-color:#DFEFFF;border: none;}\r\nul.toc  {margin: 0 0 0 10px}\r\nul li.toc {list-style-type: none}"
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/wikipagestyles/{id}?select=id
Body
{
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "Description": "Systémový styl - default",
  "Hidden": false,
  "Name": "Styl",
  "StyleText": "body {font-family:Verdana,MS Sans Serif;font-size:10pt}\r\n\r\nH1 {font-size:22pt; color:#2332A4; padding-left:0px; font-weight:bold}\r\nH2 {font-size:18pt; color:#2332A4; padding-left:0px; font-weight:bold}\r\nH3 {font-size:16pt; color:#2332A4; padding-left:0px; font-weight:bold}\r\nH4 {font-size:13pt; color:#000000; border-top-style:solid; border-top-width:1; border-top-color:#A0A080;padding-top:15px}\r\n\r\ntable    {font-size:10pt; border-style:solid; border-width:1; border-color:#9f9f9f}\r\n\r\ntd      {text-align:left; background-color:#DFEFFF;}\r\n\r\nUL    {list-style-image: url('pic\/G3_ul1.gif')}\r\nUL UL  {list-style-image: url('pic\/G3_ul2.gif')}\r\nUL UL UL {list-style-image: url('pic\/G3_ul3.gif')}\r\n\r\ndd \t {margin-left:0; font-weight:bold}\r\ndt \t {margin-left:40}\r\n\r\n\r\npre\t{\r\n\tmargin-top: .0em;\r\n\tmargin-bottom: .0em;\r\n\t}\r\n\r\nA.key\r\n\t{\r\n\tfont-weight:bold;\r\n\t}\r\n\r\nA.number\r\n\t{\r\n\tfont-weight:bold;\r\n\tcolor: #FF0000;\r\n\t}\r\n\r\nP {text-align:left;}\r\n\r\ntable.toc {border-color:#DFEFFF;}\r\nth.toc  {text-align:left; background-color:#DFEFFF;border: none;}\r\ntd.toc  {background-color:#DFEFFF;border: none;}\r\nul.toc  {margin: 0 0 0 10px}\r\nul li.toc {list-style-type: none}"
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/wikipagestyles/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wikipagestyles",
        "object_data": {
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Description": "Systémový styl - default",
          "Hidden": false,
          "Name": "Styl",
          "StyleText": "body {font-family:Verdana,MS Sans Serif;font-size:10pt}\r\n\r\nH1 {font-size:22pt; color:#2332A4; padding-left:0px; font-weight:bold}\r\nH2 {font-size:18pt; color:#2332A4; padding-left:0px; font-weight:bold}\r\nH3 {font-size:16pt; color:#2332A4; padding-left:0px; font-weight:bold}\r\nH4 {font-size:13pt; color:#000000; border-top-style:solid; border-top-width:1; border-top-color:#A0A080;padding-top:15px}\r\n\r\ntable    {font-size:10pt; border-style:solid; border-width:1; border-color:#9f9f9f}\r\n\r\ntd      {text-align:left; background-color:#DFEFFF;}\r\n\r\nUL    {list-style-image: url('pic\/G3_ul1.gif')}\r\nUL UL  {list-style-image: url('pic\/G3_ul2.gif')}\r\nUL UL UL {list-style-image: url('pic\/G3_ul3.gif')}\r\n\r\ndd \t {margin-left:0; font-weight:bold}\r\ndt \t {margin-left:40}\r\n\r\n\r\npre\t{\r\n\tmargin-top: .0em;\r\n\tmargin-bottom: .0em;\r\n\t}\r\n\r\nA.key\r\n\t{\r\n\tfont-weight:bold;\r\n\t}\r\n\r\nA.number\r\n\t{\r\n\tfont-weight:bold;\r\n\tcolor: #FF0000;\r\n\t}\r\n\r\nP {text-align:left;}\r\n\r\ntable.toc {border-color:#DFEFFF;}\r\nth.toc  {text-align:left; background-color:#DFEFFF;border: none;}\r\ntd.toc  {background-color:#DFEFFF;border: none;}\r\nul.toc  {margin: 0 0 0 10px}\r\nul li.toc {list-style-type: none}"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wikipagestyles",
        "object_data": {
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Description": "Systémový styl - default",
          "Hidden": false,
          "Name": "Styl",
          "StyleText": "body {font-family:Verdana,MS Sans Serif;font-size:10pt}\r\n\r\nH1 {font-size:22pt; color:#2332A4; padding-left:0px; font-weight:bold}\r\nH2 {font-size:18pt; color:#2332A4; padding-left:0px; font-weight:bold}\r\nH3 {font-size:16pt; color:#2332A4; padding-left:0px; font-weight:bold}\r\nH4 {font-size:13pt; color:#000000; border-top-style:solid; border-top-width:1; border-top-color:#A0A080;padding-top:15px}\r\n\r\ntable    {font-size:10pt; border-style:solid; border-width:1; border-color:#9f9f9f}\r\n\r\ntd      {text-align:left; background-color:#DFEFFF;}\r\n\r\nUL    {list-style-image: url('pic\/G3_ul1.gif')}\r\nUL UL  {list-style-image: url('pic\/G3_ul2.gif')}\r\nUL UL UL {list-style-image: url('pic\/G3_ul3.gif')}\r\n\r\ndd \t {margin-left:0; font-weight:bold}\r\ndt \t {margin-left:40}\r\n\r\n\r\npre\t{\r\n\tmargin-top: .0em;\r\n\tmargin-bottom: .0em;\r\n\t}\r\n\r\nA.key\r\n\t{\r\n\tfont-weight:bold;\r\n\t}\r\n\r\nA.number\r\n\t{\r\n\tfont-weight:bold;\r\n\tcolor: #FF0000;\r\n\t}\r\n\r\nP {text-align:left;}\r\n\r\ntable.toc {border-color:#DFEFFF;}\r\nth.toc  {text-align:left; background-color:#DFEFFF;border: none;}\r\ntd.toc  {background-color:#DFEFFF;border: none;}\r\nul.toc  {margin: 0 0 0 10px}\r\nul li.toc {list-style-type: none}"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wikipagestyles",
        "obj_id": "1000000000",
        "object_data": {
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Description": "Systémový styl - default",
          "Hidden": false,
          "Name": "Styl",
          "StyleText": "body {font-family:Verdana,MS Sans Serif;font-size:10pt}\r\n\r\nH1 {font-size:22pt; color:#2332A4; padding-left:0px; font-weight:bold}\r\nH2 {font-size:18pt; color:#2332A4; padding-left:0px; font-weight:bold}\r\nH3 {font-size:16pt; color:#2332A4; padding-left:0px; font-weight:bold}\r\nH4 {font-size:13pt; color:#000000; border-top-style:solid; border-top-width:1; border-top-color:#A0A080;padding-top:15px}\r\n\r\ntable    {font-size:10pt; border-style:solid; border-width:1; border-color:#9f9f9f}\r\n\r\ntd      {text-align:left; background-color:#DFEFFF;}\r\n\r\nUL    {list-style-image: url('pic\/G3_ul1.gif')}\r\nUL UL  {list-style-image: url('pic\/G3_ul2.gif')}\r\nUL UL UL {list-style-image: url('pic\/G3_ul3.gif')}\r\n\r\ndd \t {margin-left:0; font-weight:bold}\r\ndt \t {margin-left:40}\r\n\r\n\r\npre\t{\r\n\tmargin-top: .0em;\r\n\tmargin-bottom: .0em;\r\n\t}\r\n\r\nA.key\r\n\t{\r\n\tfont-weight:bold;\r\n\t}\r\n\r\nA.number\r\n\t{\r\n\tfont-weight:bold;\r\n\tcolor: #FF0000;\r\n\t}\r\n\r\nP {text-align:left;}\r\n\r\ntable.toc {border-color:#DFEFFF;}\r\nth.toc  {text-align:left; background-color:#DFEFFF;border: none;}\r\ntd.toc  {background-color:#DFEFFF;border: none;}\r\nul.toc  {margin: 0 0 0 10px}\r\nul li.toc {list-style-type: none}"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wikipagestyles",
        "obj_id": "1000000001",
        "object_data": {
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Description": "Systémový styl - default",
          "Hidden": false,
          "Name": "Styl",
          "StyleText": "body {font-family:Verdana,MS Sans Serif;font-size:10pt}\r\n\r\nH1 {font-size:22pt; color:#2332A4; padding-left:0px; font-weight:bold}\r\nH2 {font-size:18pt; color:#2332A4; padding-left:0px; font-weight:bold}\r\nH3 {font-size:16pt; color:#2332A4; padding-left:0px; font-weight:bold}\r\nH4 {font-size:13pt; color:#000000; border-top-style:solid; border-top-width:1; border-top-color:#A0A080;padding-top:15px}\r\n\r\ntable    {font-size:10pt; border-style:solid; border-width:1; border-color:#9f9f9f}\r\n\r\ntd      {text-align:left; background-color:#DFEFFF;}\r\n\r\nUL    {list-style-image: url('pic\/G3_ul1.gif')}\r\nUL UL  {list-style-image: url('pic\/G3_ul2.gif')}\r\nUL UL UL {list-style-image: url('pic\/G3_ul3.gif')}\r\n\r\ndd \t {margin-left:0; font-weight:bold}\r\ndt \t {margin-left:40}\r\n\r\n\r\npre\t{\r\n\tmargin-top: .0em;\r\n\tmargin-bottom: .0em;\r\n\t}\r\n\r\nA.key\r\n\t{\r\n\tfont-weight:bold;\r\n\t}\r\n\r\nA.number\r\n\t{\r\n\tfont-weight:bold;\r\n\tcolor: #FF0000;\r\n\t}\r\n\r\nP {text-align:left;}\r\n\r\ntable.toc {border-color:#DFEFFF;}\r\nth.toc  {text-align:left; background-color:#DFEFFF;border: none;}\r\ntd.toc  {background-color:#DFEFFF;border: none;}\r\nul.toc  {margin: 0 0 0 10px}\r\nul li.toc {list-style-type: none}"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wikipagestyles",
        "obj_id": "1000000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wikipagestyles",
        "obj_id": "1000000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "wikipagestyles",
        "obj_id": "1000000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "wikipagestyles",
        "obj_id": "1000000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "wikipagestyles",
        "obj_id": "1000000004"
      }
    }
  ]
}