Firma - Firma - Bankovní účty

Tato data jsou dostupná pouze z firms/rows.

Metadata - Perzistentní položky

Address_ID

pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

BankAccount string (42)

Účet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BankCountry_ID string (country) relace

Země banky; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (50)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Parent_ID string (firm) relace

Vlastník; ID objektu Firma, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je odkazem na vlastníka objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PosIndex integer

Pořadí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

SpecSymbol string (12)

Specifický symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SwiftCode string (20)

SWIFT, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PublishedDate$DATE string

Datum zveřejnění, pouze pro čtení

PublishedEndDate$DATE string

Datum konce zveřejnění, pouze pro čtení

PublishedStatus integer

Status účtu, pouze pro čtení

PublishedStatusAsText string (20)

Status účtu - text, pouze pro čtení

Příklady
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/firms/{id}/rows?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/firms/{id}/rows/{id}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 4,
  "Parent_ID": "3000000101",
  "PosIndex": 1,
  "Name": "ČSOB Praha",
  "BankAccount": "216143537\/0300",
  "SpecSymbol": "",
  "Address_ID": "GB00000101",
  "SwiftCode": "",
  "BankCountry_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "WQC02QYERNCL35CH000ILPWJF4", "take": "1"}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 4,
  "Parent_ID": "3000000101",
  "PosIndex": 1,
  "Name": "ČSOB Praha",
  "BankAccount": "216143537\/0300",
  "SpecSymbol": "",
  "Address_ID": "GB00000101",
  "SwiftCode": "",
  "BankCountry_ID": null
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/firms/{id}/rows/{id}?select=id
Body
{
  "BankAccount": "216143537\/0300",
  "BankCountry_ID": null,
  "Name": "ČSOB Praha",
  "PosIndex": 1,
  "SpecSymbol": "",
  "SwiftCode": ""
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/firms/{id}/rows/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.