Kontrola nespolehlivosti plátce DPH - Firma

GET

/unreliablefirmlogfirms

Získá kolekci BO Kontrola nespolehlivosti plátce DPH - Firma

GET

/unreliablefirmlogfirms/{id}

Získá konkrétní BO Kontrola nespolehlivosti plátce DPH - Firma

POST

/unreliablefirmlogfirms

Vytvoří nový BO Kontrola nespolehlivosti plátce DPH - Firma a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/unreliablefirmlogfirms/{id}

Provede aktualizaci BO Kontrola nespolehlivosti plátce DPH - Firma a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/unreliablefirmlogfirms/{id}

Smaže BO Kontrola nespolehlivosti plátce DPH - Firma na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

FinancialBureauCode string (10)

Číslo Finančního úřadu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

LogDate$DATE string

Datum a čas kontroly, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

LogHeader_ID string (unreliablefirmlog) relace

Vazba na komunikační protokol; ID objektu Kontrola nespolehlivosti plátců DPH - Protokol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Rows array (unreliablefirmlogfirmbankaccount) relace

Řádky; kolekce BO Kontrola nespolehlivosti plátců DPH - Bankovní účet, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

StatusCode integer

Kód výsledku kontroly, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

StatusFromDate$DATE string

Datum, odkdy platí stav, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

VATIdentNumber string (20)

DIČ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

StatusCodeAsText string (20)

Kód výsledku kontroly-text

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/unreliablefirmlogfirms?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/unreliablefirmlogfirms/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [
    {
      "bankaccount": "216143537\/0300",
      "id": "2000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "publisheddate$date": "2013-03-31T22:00:00.000Z",
      "publishedenddate$date": null
    },
    {
      "bankaccount": "101716470\/0300",
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "publisheddate$date": "2013-03-31T22:00:00.000Z",
      "publishedenddate$date": null
    }
  ],
  "LogDate$DATE": "2014-05-12T11:26:22.447Z",
  "LogHeader_ID": "2000000101",
  "Firm_ID": "3000000101",
  "VATIdentNumber": "CZ25097563",
  "StatusCode": 2,
  "StatusFromDate$DATE": null,
  "FinancialBureauCode": "451"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "unreliablefirmlogfirms", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/unreliablefirmlogfirms/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "Rows": [
    {
      "bankaccount": "216143537\/0300",
      "id": "2000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "publisheddate$date": "2013-03-31T22:00:00.000Z",
      "publishedenddate$date": null
    },
    {
      "bankaccount": "101716470\/0300",
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "publisheddate$date": "2013-03-31T22:00:00.000Z",
      "publishedenddate$date": null
    }
  ],
  "LogDate$DATE": "2014-05-12T11:26:22.447Z",
  "LogHeader_ID": "2000000101",
  "Firm_ID": "3000000101",
  "VATIdentNumber": "CZ25097563",
  "StatusCode": 2,
  "StatusFromDate$DATE": null,
  "FinancialBureauCode": "451"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/unreliablefirmlogfirms?select=id
Body
{
  "FinancialBureauCode": "451",
  "Firm_ID": "3000000101",
  "LogDate$DATE": "2014-05-12T11:26:22.447Z",
  "LogHeader_ID": "2000000101",
  "Rows": [
    {
      "bankaccount": "216143537\/0300",
      "id": "2000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "publisheddate$date": "2013-03-31T22:00:00.000Z",
      "publishedenddate$date": null
    },
    {
      "bankaccount": "101716470\/0300",
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "publisheddate$date": "2013-03-31T22:00:00.000Z",
      "publishedenddate$date": null
    }
  ],
  "StatusCode": 2,
  "StatusFromDate$DATE": null,
  "VATIdentNumber": "CZ25097563"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/unreliablefirmlogfirms/{id}?select=id
Body
{
  "FinancialBureauCode": "451",
  "Firm_ID": "3000000101",
  "LogDate$DATE": "2014-05-12T11:26:22.447Z",
  "LogHeader_ID": "2000000101",
  "Rows": [
    {
      "bankaccount": "216143537\/0300",
      "id": "2000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "publisheddate$date": "2013-03-31T22:00:00.000Z",
      "publishedenddate$date": null
    },
    {
      "bankaccount": "101716470\/0300",
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000101",
      "publisheddate$date": "2013-03-31T22:00:00.000Z",
      "publishedenddate$date": null
    }
  ],
  "StatusCode": 2,
  "StatusFromDate$DATE": null,
  "VATIdentNumber": "CZ25097563"
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/unreliablefirmlogfirms/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "unreliablefirmlogfirms",
        "object_data": {
          "FinancialBureauCode": "451",
          "Firm_ID": "3000000101",
          "LogDate$DATE": "2014-05-12T11:26:22.447Z",
          "LogHeader_ID": "2000000101",
          "Rows": [
            {
              "bankaccount": "216143537\/0300",
              "id": "2000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "publisheddate$date": "2013-03-31T22:00:00.000Z",
              "publishedenddate$date": null
            },
            {
              "bankaccount": "101716470\/0300",
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "publisheddate$date": "2013-03-31T22:00:00.000Z",
              "publishedenddate$date": null
            }
          ],
          "StatusCode": 2,
          "StatusFromDate$DATE": null,
          "VATIdentNumber": "CZ25097563"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "unreliablefirmlogfirms",
        "object_data": {
          "FinancialBureauCode": "451",
          "Firm_ID": "3000000101",
          "LogDate$DATE": "2014-05-12T11:26:22.447Z",
          "LogHeader_ID": "2000000101",
          "Rows": [
            {
              "bankaccount": "216143537\/0300",
              "id": "2000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "publisheddate$date": "2013-03-31T22:00:00.000Z",
              "publishedenddate$date": null
            },
            {
              "bankaccount": "101716470\/0300",
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "publisheddate$date": "2013-03-31T22:00:00.000Z",
              "publishedenddate$date": null
            }
          ],
          "StatusCode": 2,
          "StatusFromDate$DATE": null,
          "VATIdentNumber": "CZ25097563"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "unreliablefirmlogfirms",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "FinancialBureauCode": "451",
          "Firm_ID": "3000000101",
          "LogDate$DATE": "2014-05-12T11:26:22.447Z",
          "LogHeader_ID": "2000000101",
          "Rows": [
            {
              "bankaccount": "216143537\/0300",
              "id": "2000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "publisheddate$date": "2013-03-31T22:00:00.000Z",
              "publishedenddate$date": null
            },
            {
              "bankaccount": "101716470\/0300",
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "publisheddate$date": "2013-03-31T22:00:00.000Z",
              "publishedenddate$date": null
            }
          ],
          "StatusCode": 2,
          "StatusFromDate$DATE": null,
          "VATIdentNumber": "CZ25097563"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "unreliablefirmlogfirms",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "FinancialBureauCode": "451",
          "Firm_ID": "3000000101",
          "LogDate$DATE": "2014-05-12T11:26:22.447Z",
          "LogHeader_ID": "2000000101",
          "Rows": [
            {
              "bankaccount": "216143537\/0300",
              "id": "2000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "publisheddate$date": "2013-03-31T22:00:00.000Z",
              "publishedenddate$date": null
            },
            {
              "bankaccount": "101716470\/0300",
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000101",
              "publisheddate$date": "2013-03-31T22:00:00.000Z",
              "publishedenddate$date": null
            }
          ],
          "StatusCode": 2,
          "StatusFromDate$DATE": null,
          "VATIdentNumber": "CZ25097563"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "unreliablefirmlogfirms",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "unreliablefirmlogfirms",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "unreliablefirmlogfirms",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "unreliablefirmlogfirms",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "unreliablefirmlogfirms",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}