Platební příkaz - Platební příkaz - Řádky

Tato data jsou dostupná pouze z paymentorders/rows.

Metadata - Perzistentní položky

Amount number

Částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

BDocument_ID string (bankstatementrow) relace

Řádek bank.výpisu; ID objektu Bankovní výpis - řádek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

BankAccount_ID string (bankaccount) relace

Převod z účtu; ID objektu Bankovní účet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ConstSymbol_ID string (constantsymbol) relace

Konst. symbol; ID objektu Konstantní symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Country_ID string (country) relace

Země; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Currency_ID string (currency) relace

Měna; ID objektu Měna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje odkaz na měnu

Description string (200)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DueDate$DATE string

Datum spl., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ForeignIssue integer

Způsob úhrady dod.popl., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsNotOk boolean

Není OK, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Parent_ID string (paymentorder) relace

Vlastník; ID objektu Platební příkaz, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je odkazem na vlastníka objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PaymentOrderDocuments array (paymentorderdocument) relace

Dílčí platby; kolekce BO Platební příkaz - dílčí platba, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

PaymentType integer

Typ platby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PosIndex integer

Pořadí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

SpecSymbol string (12)

Spec.symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SwiftCode string (20)

SWIFT, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TargetBankAccount string (42)

Bankovní účet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TargetBankCity string (60)

Město adresy cílové banky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TargetBankCountry string (40)

Země adresy cílové banky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TargetBankCountry_ID string (country) relace

Země cílové banky; ID objektu Země, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TargetBankName string (50)

Název banky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TargetBankPostCode string (20)

PSČ adresy cílové banky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TargetBankStreet string (60)

Ulice adresy cílové banky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Urgent integer

Způsob provedení platby, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VarSymbol string (10)

Var. symbol, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

FakeAmount number

Částka, pole obsahuje částku v libovolné měně

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PDocumentDescription string (30)

Placený doklad - popis

PDocumentDisplayName string (30)

Placený doklad

Příklady
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/paymentorders/{id}/rows?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/paymentorders/{id}/rows/{id}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 6,
  "Parent_ID": "1000000101",
  "PosIndex": 1,
  "DueDate$DATE": "2006-01-25T23:00:00.000Z",
  "Description": "Platba dokladu FP-1\/2006",
  "Amount": 3030,
  "Currency_ID": "0000EUR000",
  "Country_ID": "00000DE000",
  "ForeignIssue": 0,
  "Urgent": 0,
  "Firm_ID": "7000000101",
  "TargetBankAccount": "787856456676",
  "TargetBankName": "Bank London",
  "TargetBankStreet": "",
  "TargetBankCity": "",
  "TargetBankPostCode": "",
  "TargetBankCountry": "",
  "TargetBankCountry_ID": null,
  "VarSymbol": "23990",
  "ConstSymbol_ID": "0000120000",
  "SpecSymbol": "",
  "SwiftCode": "",
  "BankAccount_ID": "2200000101",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": "3300000101",
  "BDocument_ID": "4500000101",
  "IsNotOk": false,
  "PaymentOrderDocuments": [
    {
      "amount": 3030,
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "pdocument_id": "3300000101",
      "pdocumenttype": "04"
    }
  ],
  "PaymentType": 0
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "KH3SX0HB4NDL3BLX00C5OG4NF4", "take": "1"}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 6,
  "Parent_ID": "1000000101",
  "PosIndex": 1,
  "DueDate$DATE": "2006-01-25T23:00:00.000Z",
  "Description": "Platba dokladu FP-1\/2006",
  "Amount": 3030,
  "Currency_ID": "0000EUR000",
  "Country_ID": "00000DE000",
  "ForeignIssue": 0,
  "Urgent": 0,
  "Firm_ID": "7000000101",
  "TargetBankAccount": "787856456676",
  "TargetBankName": "Bank London",
  "TargetBankStreet": "",
  "TargetBankCity": "",
  "TargetBankPostCode": "",
  "TargetBankCountry": "",
  "TargetBankCountry_ID": null,
  "VarSymbol": "23990",
  "ConstSymbol_ID": "0000120000",
  "SpecSymbol": "",
  "SwiftCode": "",
  "BankAccount_ID": "2200000101",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": "3300000101",
  "BDocument_ID": "4500000101",
  "IsNotOk": false,
  "PaymentOrderDocuments": [
    {
      "amount": 3030,
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "pdocument_id": "3300000101",
      "pdocumenttype": "04"
    }
  ],
  "PaymentType": 0
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/paymentorders/{id}/rows/{id}?select=id
Body
{
  "Amount": 3030,
  "BDocument_ID": "4500000101",
  "BankAccount_ID": "2200000101",
  "ConstSymbol_ID": "0000120000",
  "CorrectedBy_ID": "3300000101",
  "Country_ID": "00000DE000",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "Currency_ID": "0000EUR000",
  "Description": "Platba dokladu FP-1\/2006",
  "DueDate$DATE": "2006-01-25T23:00:00.000Z",
  "Firm_ID": "7000000101",
  "ForeignIssue": 0,
  "IsNotOk": false,
  "PaymentOrderDocuments": [
    {
      "amount": 3030,
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "pdocument_id": "3300000101",
      "pdocumenttype": "04"
    }
  ],
  "PaymentType": 0,
  "PosIndex": 1,
  "SpecSymbol": "",
  "SwiftCode": "",
  "TargetBankAccount": "787856456676",
  "TargetBankCity": "",
  "TargetBankCountry": "",
  "TargetBankCountry_ID": null,
  "TargetBankName": "Bank London",
  "TargetBankPostCode": "",
  "TargetBankStreet": "",
  "Urgent": 0,
  "VarSymbol": "23990"
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/paymentorders/{id}/rows/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.