Produkt

GET

/crmproducts

Získá kolekci BO Produkt

GET

/crmproducts/{id}

Získá konkrétní BO Produkt

POST

/crmproducts

Vytvoří nový BO Produkt a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/crmproducts/{id}

Provede aktualizaci BO Produkt a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/crmproducts/{id}

Smaže BO Produkt na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Code string (10)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Name string (100)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Note string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Parent_ID string (crmproduct) relace

Nadřízený; ID objektu Produkt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Comment string (8191)

Poznámka

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

DisplayParent string (43)

Nadřízený(zobr.), pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/crmproducts?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/crmproducts/{id}
Response
{
  "ID": "2000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Hidden": false,
  "Code": "JRB",
  "Name": "Jeřáby",
  "Note": "",
  "Parent_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "crmproducts", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/crmproducts/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "2000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Hidden": false,
  "Code": "JRB",
  "Name": "Jeřáby",
  "Note": "",
  "Parent_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/crmproducts?select=id
Body
{
  "Code": "JRB",
  "Hidden": false,
  "Name": "Jeřáby",
  "Note": "",
  "Parent_ID": null
}
Response
{
  "id": "2000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/crmproducts/{id}?select=id
Body
{
  "Code": "JRB",
  "Hidden": false,
  "Name": "Jeřáby",
  "Note": "",
  "Parent_ID": null
}
Response
{
  "id": "2000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/crmproducts/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crmproducts",
        "object_data": {
          "Code": "JRB",
          "Hidden": false,
          "Name": "Jeřáby",
          "Note": "",
          "Parent_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crmproducts",
        "object_data": {
          "Code": "JRB",
          "Hidden": false,
          "Name": "Jeřáby",
          "Note": "",
          "Parent_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crmproducts",
        "obj_id": "2000000100",
        "object_data": {
          "Code": "JRB",
          "Hidden": false,
          "Name": "Jeřáby",
          "Note": "",
          "Parent_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crmproducts",
        "obj_id": "2000000101",
        "object_data": {
          "Code": "JRB",
          "Hidden": false,
          "Name": "Jeřáby",
          "Note": "",
          "Parent_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crmproducts",
        "obj_id": "2000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crmproducts",
        "obj_id": "2000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "crmproducts",
        "obj_id": "2000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "crmproducts",
        "obj_id": "2000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "crmproducts",
        "obj_id": "2000000104"
      }
    }
  ]
}