Položka ceníku

GET

/storeprices

Získá kolekci BO Položka ceníku

GET

/storeprices/{id}

Získá konkrétní BO Položka ceníku

POST

/storeprices

Vytvoří nový BO Položka ceníku a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/storeprices/{id}

Provede aktualizaci BO Položka ceníku a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/storeprices/{id}

Smaže BO Položka ceníku na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

DeletedFromPriceList boolean

Položka odstraněna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PriceListValidity_ID string (pricelistvalidity) relace

Datum platnosti; ID objektu Datové platnosti ceníku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PriceList_ID string (pricelist) relace

Ceník; ID objektu Ceník, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

PriceRows array (storepricerow) relace

Definice cen; kolekce BO Ceníková cena, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

StoreCard_ID string (storecard) relace

Skl. karta; ID objektu Skladová karta, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/storeprices?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/storeprices/{id}
Response
{
  "ID": "2000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "StoreCard_ID": "2100000101",
  "PriceRows": [
    {
      "amount": 10999,
      "id": "2000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "2000000101",
      "price_id": "2100000101",
      "qunit": "ks",
      "tieredprice": false,
      "unitrate": 1
    },
    {
      "amount": 7900,
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "2000000101",
      "price_id": "1000000101",
      "qunit": "ks",
      "tieredprice": false,
      "unitrate": 1
    }
  ],
  "PriceList_ID": "2100000101",
  "PriceListValidity_ID": null,
  "DeletedFromPriceList": false
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "storeprices", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/storeprices/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "2000000101",
  "ObjVersion": 1,
  "StoreCard_ID": "2100000101",
  "PriceRows": [
    {
      "amount": 10999,
      "id": "2000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "2000000101",
      "price_id": "2100000101",
      "qunit": "ks",
      "tieredprice": false,
      "unitrate": 1
    },
    {
      "amount": 7900,
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "2000000101",
      "price_id": "1000000101",
      "qunit": "ks",
      "tieredprice": false,
      "unitrate": 1
    }
  ],
  "PriceList_ID": "2100000101",
  "PriceListValidity_ID": null,
  "DeletedFromPriceList": false
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/storeprices?select=id
Body
{
  "DeletedFromPriceList": false,
  "PriceListValidity_ID": null,
  "PriceList_ID": "2100000101",
  "PriceRows": [
    {
      "amount": 10999,
      "id": "2000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "2000000101",
      "price_id": "2100000101",
      "qunit": "ks",
      "tieredprice": false,
      "unitrate": 1
    },
    {
      "amount": 7900,
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "2000000101",
      "price_id": "1000000101",
      "qunit": "ks",
      "tieredprice": false,
      "unitrate": 1
    }
  ],
  "StoreCard_ID": "2100000101"
}
Response
{
  "id": "2000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/storeprices/{id}?select=id
Body
{
  "DeletedFromPriceList": false,
  "PriceListValidity_ID": null,
  "PriceList_ID": "2100000101",
  "PriceRows": [
    {
      "amount": 10999,
      "id": "2000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "2000000101",
      "price_id": "2100000101",
      "qunit": "ks",
      "tieredprice": false,
      "unitrate": 1
    },
    {
      "amount": 7900,
      "id": "1000000101",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "2000000101",
      "price_id": "1000000101",
      "qunit": "ks",
      "tieredprice": false,
      "unitrate": 1
    }
  ],
  "StoreCard_ID": "2100000101"
}
Response
{
  "id": "2000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/storeprices/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storeprices",
        "object_data": {
          "DeletedFromPriceList": false,
          "PriceListValidity_ID": null,
          "PriceList_ID": "2100000101",
          "PriceRows": [
            {
              "amount": 10999,
              "id": "2000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "2000000101",
              "price_id": "2100000101",
              "qunit": "ks",
              "tieredprice": false,
              "unitrate": 1
            },
            {
              "amount": 7900,
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "2000000101",
              "price_id": "1000000101",
              "qunit": "ks",
              "tieredprice": false,
              "unitrate": 1
            }
          ],
          "StoreCard_ID": "2100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storeprices",
        "object_data": {
          "DeletedFromPriceList": false,
          "PriceListValidity_ID": null,
          "PriceList_ID": "2100000101",
          "PriceRows": [
            {
              "amount": 10999,
              "id": "2000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "2000000101",
              "price_id": "2100000101",
              "qunit": "ks",
              "tieredprice": false,
              "unitrate": 1
            },
            {
              "amount": 7900,
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "2000000101",
              "price_id": "1000000101",
              "qunit": "ks",
              "tieredprice": false,
              "unitrate": 1
            }
          ],
          "StoreCard_ID": "2100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storeprices",
        "obj_id": "2000000100",
        "object_data": {
          "DeletedFromPriceList": false,
          "PriceListValidity_ID": null,
          "PriceList_ID": "2100000101",
          "PriceRows": [
            {
              "amount": 10999,
              "id": "2000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "2000000101",
              "price_id": "2100000101",
              "qunit": "ks",
              "tieredprice": false,
              "unitrate": 1
            },
            {
              "amount": 7900,
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "2000000101",
              "price_id": "1000000101",
              "qunit": "ks",
              "tieredprice": false,
              "unitrate": 1
            }
          ],
          "StoreCard_ID": "2100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storeprices",
        "obj_id": "2000000101",
        "object_data": {
          "DeletedFromPriceList": false,
          "PriceListValidity_ID": null,
          "PriceList_ID": "2100000101",
          "PriceRows": [
            {
              "amount": 10999,
              "id": "2000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "2000000101",
              "price_id": "2100000101",
              "qunit": "ks",
              "tieredprice": false,
              "unitrate": 1
            },
            {
              "amount": 7900,
              "id": "1000000101",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "2000000101",
              "price_id": "1000000101",
              "qunit": "ks",
              "tieredprice": false,
              "unitrate": 1
            }
          ],
          "StoreCard_ID": "2100000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storeprices",
        "obj_id": "2000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storeprices",
        "obj_id": "2000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "storeprices",
        "obj_id": "2000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "storeprices",
        "obj_id": "2000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "storeprices",
        "obj_id": "2000000104"
      }
    }
  ]
}