Role - Role - Vyloučené časy

Tato data jsou dostupná pouze z securityroles/excludedtimes.

Metadata - Perzistentní položky

DateFrom$DATE string

Začátek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DateTo$DATE string

Konec, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Description string (60)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Parent_ID string (securityrole) relace

Vlastník; ID objektu Role, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je odkazem na vlastníka objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

TimeFromAsString string (5)

Hodina od

TimeToAsString string (5)

Hodina do

Příklady
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/securityroles/{id}/excludedtimes?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/securityroles/{id}/excludedtimes/{id}
Response
{
  "DateFrom$DATE": null,
  "DateTo$DATE": null,
  "Description": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "Parent_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "VAQ0EVDD2LSOP2FMQKCR1IJJ1S", "take": "1"}
Response
{
  "DateFrom$DATE": null,
  "DateTo$DATE": null,
  "Description": null,
  "ID": null,
  "ObjVersion": null,
  "Parent_ID": null
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/securityroles/{id}/excludedtimes/{id}?select=id
Body
{
  "DateFrom$DATE": null,
  "DateTo$DATE": null,
  "Description": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/securityroles/{id}/excludedtimes/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.