Přesun mezi pozicemi

GET

/logstoretransfers

Získá kolekci BO Přesun mezi pozicemi

GET

/logstoretransfers/{id}

Získá konkrétní BO Přesun mezi pozicemi

POST

/logstoretransfers

Vytvoří nový BO Přesun mezi pozicemi a vrátí jeho kompletní reprezentaci

POST

/logstoretransfers/import/receivedorders/{id}

Vytvoří nový BO Přesun mezi pozicemi importem BO Objednávka přijatá. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

PUT

/logstoretransfers/{id}

Provede aktualizaci BO Přesun mezi pozicemi a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

PUT

/logstoretransfers/{logstoretransfer_id}/receivedorders/{receivedorder_id}

Vytvoří nový BO Přesun mezi pozicemi importem BO Objednávka přijatá. Pokud nejsou specifikovány parametry importního manažeru, dojde automaticky k importu všech nevyčerpaných řádků.

DELETE

/logstoretransfers/{id}

Smaže BO Přesun mezi pozicemi na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Description string (50)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocumentType string (documenttype) relace

Typ dokladu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

Executed boolean

Provedeno, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ExternalNumber string (30)

Externí číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MasterDocCLSID string (26)

Třída nadřízeného dokladu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

MasterDocument_ID string (datadocumentbusinessobject) relace

Nadřízený doklad; ID objektu Dokument, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

NoStoreDocument boolean

Jen polohovací, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ReservedForDocType string (documenttype) relace

Typ svázaného dokladu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

ReservedForDoc_ID string (datadocumentbusinessobject) relace

Vazba na vychystávaný doklad; ID objektu Dokument, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (logstoretransferrow) relace

Řádky; kolekce BO Přesun mezi pozicemi - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

StoreDocumentType string (documenttype) relace

Typ skl.dokladu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, fkAnsiCaseSensitive

StoreDocument_ID string (datadocumentbusinessobject) relace

Skl.doklad; ID objektu Dokument, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

StoreGateway_ID string (logstoregateway) relace

Místo naskladnění/vyskladnění; ID objektu Nasklad. a vysklad. místo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StoreMan_ID string (person) relace

Skladník; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/logstoretransfers?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/logstoretransfers/{id}
Response
{
  "ID": "1010000101",
  "ObjVersion": 9,
  "Rows": [],
  "DocQueue_ID": "1C00000101",
  "Period_ID": "1K00000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2014-12-31T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "DocumentType": "31",
  "StoreDocumentType": "",
  "StoreDocument_ID": null,
  "StoreGateway_ID": "1000000101",
  "Executed": true,
  "NoStoreDocument": true,
  "Description": "Počáteční naskladnění",
  "ExternalNumber": "",
  "Firm_ID": "F011000000",
  "StoreMan_ID": "7U00000101",
  "ReservedForDocType": "",
  "ReservedForDoc_ID": null,
  "MasterDocCLSID": "00000000000000000000000000",
  "MasterDocument_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "logstoretransfers", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/logstoretransfers/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1010000101",
  "ObjVersion": 9,
  "Rows": [],
  "DocQueue_ID": "1C00000101",
  "Period_ID": "1K00000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2014-12-31T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "DocumentType": "31",
  "StoreDocumentType": "",
  "StoreDocument_ID": null,
  "StoreGateway_ID": "1000000101",
  "Executed": true,
  "NoStoreDocument": true,
  "Description": "Počáteční naskladnění",
  "ExternalNumber": "",
  "Firm_ID": "F011000000",
  "StoreMan_ID": "7U00000101",
  "ReservedForDocType": "",
  "ReservedForDoc_ID": null,
  "MasterDocCLSID": "00000000000000000000000000",
  "MasterDocument_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/logstoretransfers?select=id
Body
{
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "Description": "Počáteční naskladnění",
  "DocDate$DATE": "2014-12-31T23:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "1C00000101",
  "Executed": true,
  "ExternalNumber": "",
  "Firm_ID": "F011000000",
  "MasterDocCLSID": "00000000000000000000000000",
  "MasterDocument_ID": null,
  "NoStoreDocument": true,
  "OrdNumber": 1,
  "Period_ID": "1K00000101",
  "ReservedForDocType": "",
  "ReservedForDoc_ID": null,
  "Rows": [],
  "StoreDocumentType": "",
  "StoreDocument_ID": null,
  "StoreGateway_ID": "1000000101",
  "StoreMan_ID": "7U00000101"
}
Response
{
  "id": "1010000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/logstoretransfers/{id}?select=id
Body
{
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "Description": "Počáteční naskladnění",
  "DocDate$DATE": "2014-12-31T23:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "1C00000101",
  "Executed": true,
  "ExternalNumber": "",
  "Firm_ID": "F011000000",
  "MasterDocCLSID": "00000000000000000000000000",
  "MasterDocument_ID": null,
  "NoStoreDocument": true,
  "OrdNumber": 1,
  "Period_ID": "1K00000101",
  "ReservedForDocType": "",
  "ReservedForDoc_ID": null,
  "Rows": [],
  "StoreDocumentType": "",
  "StoreDocument_ID": null,
  "StoreGateway_ID": "1000000101",
  "StoreMan_ID": "7U00000101"
}
Response
{
  "id": "1010000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/logstoretransfers/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "logstoretransfers",
        "object_data": {
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Description": "Počáteční naskladnění",
          "DocDate$DATE": "2014-12-31T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "1C00000101",
          "Executed": true,
          "ExternalNumber": "",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "MasterDocCLSID": "00000000000000000000000000",
          "MasterDocument_ID": null,
          "NoStoreDocument": true,
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "1K00000101",
          "ReservedForDocType": "",
          "ReservedForDoc_ID": null,
          "Rows": [],
          "StoreDocumentType": "",
          "StoreDocument_ID": null,
          "StoreGateway_ID": "1000000101",
          "StoreMan_ID": "7U00000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "logstoretransfers",
        "object_data": {
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Description": "Počáteční naskladnění",
          "DocDate$DATE": "2014-12-31T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "1C00000101",
          "Executed": true,
          "ExternalNumber": "",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "MasterDocCLSID": "00000000000000000000000000",
          "MasterDocument_ID": null,
          "NoStoreDocument": true,
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "1K00000101",
          "ReservedForDocType": "",
          "ReservedForDoc_ID": null,
          "Rows": [],
          "StoreDocumentType": "",
          "StoreDocument_ID": null,
          "StoreGateway_ID": "1000000101",
          "StoreMan_ID": "7U00000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "logstoretransfers",
        "obj_id": "1010000100",
        "object_data": {
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Description": "Počáteční naskladnění",
          "DocDate$DATE": "2014-12-31T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "1C00000101",
          "Executed": true,
          "ExternalNumber": "",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "MasterDocCLSID": "00000000000000000000000000",
          "MasterDocument_ID": null,
          "NoStoreDocument": true,
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "1K00000101",
          "ReservedForDocType": "",
          "ReservedForDoc_ID": null,
          "Rows": [],
          "StoreDocumentType": "",
          "StoreDocument_ID": null,
          "StoreGateway_ID": "1000000101",
          "StoreMan_ID": "7U00000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "logstoretransfers",
        "obj_id": "1010000101",
        "object_data": {
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Description": "Počáteční naskladnění",
          "DocDate$DATE": "2014-12-31T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "1C00000101",
          "Executed": true,
          "ExternalNumber": "",
          "Firm_ID": "F011000000",
          "MasterDocCLSID": "00000000000000000000000000",
          "MasterDocument_ID": null,
          "NoStoreDocument": true,
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "1K00000101",
          "ReservedForDocType": "",
          "ReservedForDoc_ID": null,
          "Rows": [],
          "StoreDocumentType": "",
          "StoreDocument_ID": null,
          "StoreGateway_ID": "1000000101",
          "StoreMan_ID": "7U00000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "logstoretransfers",
        "obj_id": "1010000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "logstoretransfers",
        "obj_id": "1010000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "logstoretransfers",
        "obj_id": "1010000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "logstoretransfers",
        "obj_id": "1010000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "logstoretransfers",
        "obj_id": "1010000104"
      }
    }
  ]
}