Platba

GET

/payments

Získá kolekci BO Platba

GET

/payments/{id}

Získá konkrétní BO Platba

POST

/payments

Vytvoří nový BO Platba a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/payments/{id}

Provede aktualizaci BO Platba a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/payments/{id}

Smaže BO Platba na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Amount number

Částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v libovolné měně

DocumentType string (documenttype) relace

Typ plateb.dokl., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

Document_ID string (datadocumentbusinessobject) relace

Plateb.dokl.; ID objektu Dokument, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LocalAmount number

Částka (lok.), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalAmountEET number

Částka (lok.), pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalAmountWithoutVATEET number

Částka bez daně (lok.) využitá do tržby EET, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole obsahuje částku v lokální měně

LocalTAmount number

Celkem lokálně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

LocalTAmountWithoutVAT number

Bez daně lokálně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PDocumentType string (documenttype) relace

Typ plac.dokl., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, fkAnsiCaseSensitive

PDocument_ID string (datadocumentbusinessobject) relace

Plac.dokl.; ID objektu Dokument, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Row_ID string (rowbusinessobject) relace

Řádek plac.dokl.; ID objektu Řádek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TAmount number

Celkem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TAmountWithoutVAT number

Bez daně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

VATDate$DATE string

Datum odvodu/odpočtu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/payments?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/payments/{id}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Document_ID": "3000000101",
  "DocumentType": "09",
  "Amount": 6861.5,
  "PDocument_ID": "1400000101",
  "PDocumentType": "03",
  "Row_ID": "1300000101",
  "LocalAmount": 6861.5,
  "VATDate$DATE": null,
  "TAmountWithoutVAT": 0,
  "LocalTAmountWithoutVAT": 0,
  "TAmount": 0,
  "LocalTAmount": 0,
  "LocalAmountWithoutVATEET": 0,
  "LocalAmountEET": 0
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "payments", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/payments/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Document_ID": "3000000101",
  "DocumentType": "09",
  "Amount": 6861.5,
  "PDocument_ID": "1400000101",
  "PDocumentType": "03",
  "Row_ID": "1300000101",
  "LocalAmount": 6861.5,
  "VATDate$DATE": null,
  "TAmountWithoutVAT": 0,
  "LocalTAmountWithoutVAT": 0,
  "TAmount": 0,
  "LocalTAmount": 0,
  "LocalAmountWithoutVATEET": 0,
  "LocalAmountEET": 0
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/payments?select=id
Body
{
  "Amount": 6861.5,
  "DocumentType": "09",
  "Document_ID": "3000000101",
  "LocalAmount": 6861.5,
  "LocalAmountEET": 0,
  "LocalAmountWithoutVATEET": 0,
  "LocalTAmount": 0,
  "LocalTAmountWithoutVAT": 0,
  "PDocumentType": "03",
  "PDocument_ID": "1400000101",
  "Row_ID": "1300000101",
  "TAmount": 0,
  "TAmountWithoutVAT": 0,
  "VATDate$DATE": null
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/payments/{id}?select=id
Body
{
  "Amount": 6861.5,
  "DocumentType": "09",
  "Document_ID": "3000000101",
  "LocalAmount": 6861.5,
  "LocalAmountEET": 0,
  "LocalAmountWithoutVATEET": 0,
  "LocalTAmount": 0,
  "LocalTAmountWithoutVAT": 0,
  "PDocumentType": "03",
  "PDocument_ID": "1400000101",
  "Row_ID": "1300000101",
  "TAmount": 0,
  "TAmountWithoutVAT": 0,
  "VATDate$DATE": null
}
Response
{
  "id": "1000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/payments/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "payments",
        "object_data": {
          "Amount": 6861.5,
          "DocumentType": "09",
          "Document_ID": "3000000101",
          "LocalAmount": 6861.5,
          "LocalAmountEET": 0,
          "LocalAmountWithoutVATEET": 0,
          "LocalTAmount": 0,
          "LocalTAmountWithoutVAT": 0,
          "PDocumentType": "03",
          "PDocument_ID": "1400000101",
          "Row_ID": "1300000101",
          "TAmount": 0,
          "TAmountWithoutVAT": 0,
          "VATDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "payments",
        "object_data": {
          "Amount": 6861.5,
          "DocumentType": "09",
          "Document_ID": "3000000101",
          "LocalAmount": 6861.5,
          "LocalAmountEET": 0,
          "LocalAmountWithoutVATEET": 0,
          "LocalTAmount": 0,
          "LocalTAmountWithoutVAT": 0,
          "PDocumentType": "03",
          "PDocument_ID": "1400000101",
          "Row_ID": "1300000101",
          "TAmount": 0,
          "TAmountWithoutVAT": 0,
          "VATDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "payments",
        "obj_id": "1000000100",
        "object_data": {
          "Amount": 6861.5,
          "DocumentType": "09",
          "Document_ID": "3000000101",
          "LocalAmount": 6861.5,
          "LocalAmountEET": 0,
          "LocalAmountWithoutVATEET": 0,
          "LocalTAmount": 0,
          "LocalTAmountWithoutVAT": 0,
          "PDocumentType": "03",
          "PDocument_ID": "1400000101",
          "Row_ID": "1300000101",
          "TAmount": 0,
          "TAmountWithoutVAT": 0,
          "VATDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "payments",
        "obj_id": "1000000101",
        "object_data": {
          "Amount": 6861.5,
          "DocumentType": "09",
          "Document_ID": "3000000101",
          "LocalAmount": 6861.5,
          "LocalAmountEET": 0,
          "LocalAmountWithoutVATEET": 0,
          "LocalTAmount": 0,
          "LocalTAmountWithoutVAT": 0,
          "PDocumentType": "03",
          "PDocument_ID": "1400000101",
          "Row_ID": "1300000101",
          "TAmount": 0,
          "TAmountWithoutVAT": 0,
          "VATDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "payments",
        "obj_id": "1000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "payments",
        "obj_id": "1000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "payments",
        "obj_id": "1000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "payments",
        "obj_id": "1000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "payments",
        "obj_id": "1000000104"
      }
    }
  ]
}