Sada tlačítek dotykové kasy - Sada tlačítek dotykové kasy - Stránky

Tato data jsou dostupná pouze z postouchsets/rows.

Metadata - Perzistentní položky

Name string (20)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PageCode integer

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Parent_ID string (postouchset) relace

Vlastník; ID objektu Sada tlačítek dotykové kasy, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je odkazem na vlastníka objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

SubPages array (postouchsubpage) relace

Stránky; kolekce BO Sada tlačítek dotykové kasy - oddíl, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Used boolean

Používat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/postouchsets/{id}/rows?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/postouchsets/{id}/rows/{id}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 5,
  "Parent_ID": "1100000101",
  "PageCode": 5,
  "Name": "Gastro",
  "Used": true,
  "SubPages": [
    {
      "id": "1200000101",
      "name": "Stránka 55",
      "objversion": 5,
      "parent_id": "1100000101",
      "subpagecode": 55,
      "used": false
    },
    {
      "id": "2200000101",
      "name": "Stránka 54",
      "objversion": 5,
      "parent_id": "1100000101",
      "subpagecode": 54,
      "used": false
    },
    {
      "id": "3200000101",
      "name": "Doplňkový prodej",
      "objversion": 5,
      "parent_id": "1100000101",
      "subpagecode": 53,
      "used": true
    },
    {
      "id": "4200000101",
      "name": "Nápoje",
      "objversion": 5,
      "parent_id": "1100000101",
      "subpagecode": 52,
      "used": true
    },
    {
      "id": "5200000101",
      "name": "Jídla",
      "objversion": 5,
      "parent_id": "1100000101",
      "subpagecode": 51,
      "used": true
    }
  ]
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "NSWPFS1SR3CO5G533V3T2SBBLG", "take": "1"}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 5,
  "Parent_ID": "1100000101",
  "PageCode": 5,
  "Name": "Gastro",
  "Used": true,
  "SubPages": [
    {
      "id": "1200000101",
      "name": "Stránka 55",
      "objversion": 5,
      "parent_id": "1100000101",
      "subpagecode": 55,
      "used": false
    },
    {
      "id": "2200000101",
      "name": "Stránka 54",
      "objversion": 5,
      "parent_id": "1100000101",
      "subpagecode": 54,
      "used": false
    },
    {
      "id": "3200000101",
      "name": "Doplňkový prodej",
      "objversion": 5,
      "parent_id": "1100000101",
      "subpagecode": 53,
      "used": true
    },
    {
      "id": "4200000101",
      "name": "Nápoje",
      "objversion": 5,
      "parent_id": "1100000101",
      "subpagecode": 52,
      "used": true
    },
    {
      "id": "5200000101",
      "name": "Jídla",
      "objversion": 5,
      "parent_id": "1100000101",
      "subpagecode": 51,
      "used": true
    }
  ]
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/postouchsets/{id}/rows/{id}?select=id
Body
{
  "Name": "Gastro",
  "PageCode": 5,
  "SubPages": [
    {
      "id": "1200000101",
      "name": "Stránka 55",
      "objversion": 5,
      "parent_id": "1100000101",
      "subpagecode": 55,
      "used": false
    },
    {
      "id": "2200000101",
      "name": "Stránka 54",
      "objversion": 5,
      "parent_id": "1100000101",
      "subpagecode": 54,
      "used": false
    },
    {
      "id": "3200000101",
      "name": "Doplňkový prodej",
      "objversion": 5,
      "parent_id": "1100000101",
      "subpagecode": 53,
      "used": true
    },
    {
      "id": "4200000101",
      "name": "Nápoje",
      "objversion": 5,
      "parent_id": "1100000101",
      "subpagecode": 52,
      "used": true
    },
    {
      "id": "5200000101",
      "name": "Jídla",
      "objversion": 5,
      "parent_id": "1100000101",
      "subpagecode": 51,
      "used": true
    }
  ],
  "Used": true
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/postouchsets/{id}/rows/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.