Vzdálenosti

GET

/mlbdistances

Získá kolekci BO Vzdálenosti

GET

/mlbdistances/{id}

Získá konkrétní BO Vzdálenosti

POST

/mlbdistances

Vytvoří nový BO Vzdálenosti a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/mlbdistances/{id}

Provede aktualizaci BO Vzdálenosti a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/mlbdistances/{id}

Smaže BO Vzdálenosti na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Distance number

Vzdálenost, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Place1_ID string (mlbplace) relace

Odkud; ID objektu Místa, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Place2_ID string (mlbplace) relace

Kam; ID objektu Místa, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/mlbdistances?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/mlbdistances/{id}
Response
{
  "ID": "0000100000",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "Place1_ID": "0001000000",
  "Place2_ID": "0002000000",
  "Distance": 262
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "mlbdistances", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/mlbdistances/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "0000100000",
  "ObjVersion": 1,
  "Hidden": false,
  "Place1_ID": "0001000000",
  "Place2_ID": "0002000000",
  "Distance": 262
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/mlbdistances?select=id
Body
{
  "Distance": 262,
  "Hidden": false,
  "Place1_ID": "0001000000",
  "Place2_ID": "0002000000"
}
Response
{
  "id": "0000100000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/mlbdistances/{id}?select=id
Body
{
  "Distance": 262,
  "Hidden": false,
  "Place1_ID": "0001000000",
  "Place2_ID": "0002000000"
}
Response
{
  "id": "0000100000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/mlbdistances/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "mlbdistances",
        "object_data": {
          "Distance": 262,
          "Hidden": false,
          "Place1_ID": "0001000000",
          "Place2_ID": "0002000000"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "mlbdistances",
        "object_data": {
          "Distance": 262,
          "Hidden": false,
          "Place1_ID": "0001000000",
          "Place2_ID": "0002000000"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "mlbdistances",
        "obj_id": "0000100000",
        "object_data": {
          "Distance": 262,
          "Hidden": false,
          "Place1_ID": "0001000000",
          "Place2_ID": "0002000000"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "mlbdistances",
        "obj_id": "0000100001",
        "object_data": {
          "Distance": 262,
          "Hidden": false,
          "Place1_ID": "0001000000",
          "Place2_ID": "0002000000"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "mlbdistances",
        "obj_id": "0000100000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "mlbdistances",
        "obj_id": "0000100001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "mlbdistances",
        "obj_id": "0000100002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "mlbdistances",
        "obj_id": "0000100003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "mlbdistances",
        "obj_id": "0000100004"
      }
    }
  ]
}