Hlavní inventární protokol

GET

/maininvprotocols

Získá kolekci BO Hlavní inventární protokol

GET

/maininvprotocols/{id}

Získá konkrétní BO Hlavní inventární protokol

POST

/maininvprotocols

Vytvoří nový BO Hlavní inventární protokol a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/maininvprotocols/{id}

Provede aktualizaci BO Hlavní inventární protokol a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/maininvprotocols/{id}

Smaže BO Hlavní inventární protokol na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AddRowsFromPIP boolean

Přidávat řádky skladových karet z DIP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CheckDiffContents boolean

Kontrola rozdílu počtu na dílčích skladových kartách vůči počtu na pozicích, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CheckSDocsInPreparation boolean

Kontrola na skladové pohyby ve stavu "V přípravě", pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Closed boolean

Ukončen, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DateOfEnd$DATE string

Rozhodné datum inventury, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Description string (500)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

InventoryType integer

Typ inventury, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsLogistic boolean

Příznak, zda se jedná o inventuru polohovaného skladu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

StartedAt$DATE string

Zahájení inventury, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

StartingLogistic boolean

Zahájení polohování, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Store_ID string (store) relace

Sklad; ID objektu Sklad, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

InventoryTypeDesc string (25)

Popis typu inventury, pouze pro čtení

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

Started boolean

Inventura zahájena

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/maininvprotocols?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/maininvprotocols/{id}
Response
{
  "ID": "2100000101",
  "ObjVersion": 7,
  "DocQueue_ID": "1G00000101",
  "Period_ID": "1D00000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2012-12-22T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "1A00000101",
  "CorrectedBy_ID": "1A00000101",
  "DateOfEnd$DATE": "2012-12-30T23:00:00.000Z",
  "Store_ID": "1500000101",
  "Closed": true,
  "Description": "Inventura výrobního skladu materiálu",
  "StartingLogistic": false,
  "InventoryType": 1,
  "AddRowsFromPIP": false,
  "StartedAt$DATE": "2013-05-23T09:55:13.156Z",
  "CheckDiffContents": true,
  "CheckSDocsInPreparation": true,
  "IsLogistic": false
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "maininvprotocols", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/maininvprotocols/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "2100000101",
  "ObjVersion": 7,
  "DocQueue_ID": "1G00000101",
  "Period_ID": "1D00000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2012-12-22T23:00:00.000Z",
  "CreatedBy_ID": "1A00000101",
  "CorrectedBy_ID": "1A00000101",
  "DateOfEnd$DATE": "2012-12-30T23:00:00.000Z",
  "Store_ID": "1500000101",
  "Closed": true,
  "Description": "Inventura výrobního skladu materiálu",
  "StartingLogistic": false,
  "InventoryType": 1,
  "AddRowsFromPIP": false,
  "StartedAt$DATE": "2013-05-23T09:55:13.156Z",
  "CheckDiffContents": true,
  "CheckSDocsInPreparation": true,
  "IsLogistic": false
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/maininvprotocols?select=id
Body
{
  "AddRowsFromPIP": false,
  "CheckDiffContents": true,
  "CheckSDocsInPreparation": true,
  "CorrectedBy_ID": "1A00000101",
  "CreatedBy_ID": "1A00000101",
  "DateOfEnd$DATE": "2012-12-30T23:00:00.000Z",
  "Description": "Inventura výrobního skladu materiálu",
  "DocDate$DATE": "2012-12-22T23:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "1G00000101",
  "InventoryType": 1,
  "IsLogistic": false,
  "OrdNumber": 1,
  "Period_ID": "1D00000101",
  "StartingLogistic": false,
  "Store_ID": "1500000101"
}
Response
{
  "id": "2100000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/maininvprotocols/{id}?select=id
Body
{
  "AddRowsFromPIP": false,
  "CheckDiffContents": true,
  "CheckSDocsInPreparation": true,
  "CorrectedBy_ID": "1A00000101",
  "CreatedBy_ID": "1A00000101",
  "DateOfEnd$DATE": "2012-12-30T23:00:00.000Z",
  "Description": "Inventura výrobního skladu materiálu",
  "DocDate$DATE": "2012-12-22T23:00:00.000Z",
  "DocQueue_ID": "1G00000101",
  "InventoryType": 1,
  "IsLogistic": false,
  "OrdNumber": 1,
  "Period_ID": "1D00000101",
  "StartingLogistic": false,
  "Store_ID": "1500000101"
}
Response
{
  "id": "2100000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/maininvprotocols/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "maininvprotocols",
        "object_data": {
          "AddRowsFromPIP": false,
          "CheckDiffContents": true,
          "CheckSDocsInPreparation": true,
          "CorrectedBy_ID": "1A00000101",
          "CreatedBy_ID": "1A00000101",
          "DateOfEnd$DATE": "2012-12-30T23:00:00.000Z",
          "Description": "Inventura výrobního skladu materiálu",
          "DocDate$DATE": "2012-12-22T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "1G00000101",
          "InventoryType": 1,
          "IsLogistic": false,
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "1D00000101",
          "StartingLogistic": false,
          "Store_ID": "1500000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "maininvprotocols",
        "object_data": {
          "AddRowsFromPIP": false,
          "CheckDiffContents": true,
          "CheckSDocsInPreparation": true,
          "CorrectedBy_ID": "1A00000101",
          "CreatedBy_ID": "1A00000101",
          "DateOfEnd$DATE": "2012-12-30T23:00:00.000Z",
          "Description": "Inventura výrobního skladu materiálu",
          "DocDate$DATE": "2012-12-22T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "1G00000101",
          "InventoryType": 1,
          "IsLogistic": false,
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "1D00000101",
          "StartingLogistic": false,
          "Store_ID": "1500000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "maininvprotocols",
        "obj_id": "2100000100",
        "object_data": {
          "AddRowsFromPIP": false,
          "CheckDiffContents": true,
          "CheckSDocsInPreparation": true,
          "CorrectedBy_ID": "1A00000101",
          "CreatedBy_ID": "1A00000101",
          "DateOfEnd$DATE": "2012-12-30T23:00:00.000Z",
          "Description": "Inventura výrobního skladu materiálu",
          "DocDate$DATE": "2012-12-22T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "1G00000101",
          "InventoryType": 1,
          "IsLogistic": false,
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "1D00000101",
          "StartingLogistic": false,
          "Store_ID": "1500000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "maininvprotocols",
        "obj_id": "2100000101",
        "object_data": {
          "AddRowsFromPIP": false,
          "CheckDiffContents": true,
          "CheckSDocsInPreparation": true,
          "CorrectedBy_ID": "1A00000101",
          "CreatedBy_ID": "1A00000101",
          "DateOfEnd$DATE": "2012-12-30T23:00:00.000Z",
          "Description": "Inventura výrobního skladu materiálu",
          "DocDate$DATE": "2012-12-22T23:00:00.000Z",
          "DocQueue_ID": "1G00000101",
          "InventoryType": 1,
          "IsLogistic": false,
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "1D00000101",
          "StartingLogistic": false,
          "Store_ID": "1500000101"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "maininvprotocols",
        "obj_id": "2100000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "maininvprotocols",
        "obj_id": "2100000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "maininvprotocols",
        "obj_id": "2100000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "maininvprotocols",
        "obj_id": "2100000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "maininvprotocols",
        "obj_id": "2100000104"
      }
    }
  ]
}