Karta majetku - výsledek inventury

GET

/assetinvlistresults

Získá kolekci BO Karta majetku - výsledek inventury

GET

/assetinvlistresults/{id}

Získá konkrétní BO Karta majetku - výsledek inventury

POST

/assetinvlistresults

Vytvoří nový BO Karta majetku - výsledek inventury a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/assetinvlistresults/{id}

Provede aktualizaci BO Karta majetku - výsledek inventury a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/assetinvlistresults/{id}

Smaže BO Karta majetku - výsledek inventury na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AppliedInCard boolean

Změna přenesena, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ApprovalStatus integer

Stav schválení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AssetCardStatus integer

Stav majetku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AssetCard_ID string (assetcard) relace

Odkaz na kartu majetku; ID objektu Karta majetku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AssetCard_Type integer

Typ majetku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AssetInv_ID string (assetinv) relace

Odkaz na inventuru; ID objektu Inventura majetku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AssetLocation_ID string (assetlocation) relace

Umístění; ID objektu Umístění majetku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Description string (0)

Poznámka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EditedBy_ID string (securityuser) relace

Uživatel; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

EvidenceDivision_ID string (division) relace

EvidenceDivision_ID; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ExpensesDivision_ID string (division) relace

ExpensesDivision_ID; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ImportDescription string (0)

Poznámka k importu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsCollection integer

Je kolekce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsImported boolean

Importován, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (50)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Parent_ID string (assetinvlist) relace

Odkaz na seznam; ID objektu Inventarizační seznam majetku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Quantity integer

Počet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ReadDate$DATE string

Datum a čas načtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ReadEAN boolean

EAN je načten, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Responsible_ID string (assetresponsible) relace

Odpovědná osoba; ID objektu Odpovědná osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (assetinvlistresultcomp) relace

Řádky; kolekce BO Prvek majetku výsledek inventury, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

SmallSubCard_ID string (smallassetcard2) relace

Karta DrM; ID objektu Položka drobného majetku, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ApprovalStatusAsText string (50)

Stav schválení - text

AssetCardStatusAsText string (50)

Stav majetku - text

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/assetinvlistresults?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/assetinvlistresults/{id}
Response
{
  "AppliedInCard": null,
  "ApprovalStatus": null,
  "AssetCardStatus": null,
  "AssetCard_ID": null,
  "AssetCard_Type": null,
  "AssetInv_ID": null,
  "AssetLocation_ID": null,
  "Description": null,
  "EditedBy_ID": null,
  "EvidenceDivision_ID": null,
  "ExpensesDivision_ID": null,
  "ID": null,
  "ImportDescription": null,
  "IsCollection": null,
  "IsImported": null,
  "Name": null,
  "ObjVersion": null,
  "Parent_ID": null,
  "Quantity": null,
  "ReadDate$DATE": null,
  "ReadEAN": null,
  "Responsible_ID": null,
  "Rows": null,
  "SmallSubCard_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "assetinvlistresults", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/assetinvlistresults/query
{"take": "1"}
Response
{
  "AppliedInCard": null,
  "ApprovalStatus": null,
  "AssetCardStatus": null,
  "AssetCard_ID": null,
  "AssetCard_Type": null,
  "AssetInv_ID": null,
  "AssetLocation_ID": null,
  "Description": null,
  "EditedBy_ID": null,
  "EvidenceDivision_ID": null,
  "ExpensesDivision_ID": null,
  "ID": null,
  "ImportDescription": null,
  "IsCollection": null,
  "IsImported": null,
  "Name": null,
  "ObjVersion": null,
  "Parent_ID": null,
  "Quantity": null,
  "ReadDate$DATE": null,
  "ReadEAN": null,
  "Responsible_ID": null,
  "Rows": null,
  "SmallSubCard_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/assetinvlistresults?select=id
Body
{
  "AppliedInCard": null,
  "ApprovalStatus": null,
  "AssetCardStatus": null,
  "AssetCard_ID": null,
  "AssetCard_Type": null,
  "AssetInv_ID": null,
  "AssetLocation_ID": null,
  "Description": null,
  "EditedBy_ID": null,
  "EvidenceDivision_ID": null,
  "ExpensesDivision_ID": null,
  "ImportDescription": null,
  "IsCollection": null,
  "IsImported": null,
  "Name": null,
  "Parent_ID": null,
  "Quantity": null,
  "ReadDate$DATE": null,
  "ReadEAN": null,
  "Responsible_ID": null,
  "Rows": null,
  "SmallSubCard_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/assetinvlistresults/{id}?select=id
Body
{
  "AppliedInCard": null,
  "ApprovalStatus": null,
  "AssetCardStatus": null,
  "AssetCard_ID": null,
  "AssetCard_Type": null,
  "AssetInv_ID": null,
  "AssetLocation_ID": null,
  "Description": null,
  "EditedBy_ID": null,
  "EvidenceDivision_ID": null,
  "ExpensesDivision_ID": null,
  "ImportDescription": null,
  "IsCollection": null,
  "IsImported": null,
  "Name": null,
  "Parent_ID": null,
  "Quantity": null,
  "ReadDate$DATE": null,
  "ReadEAN": null,
  "Responsible_ID": null,
  "Rows": null,
  "SmallSubCard_ID": null
}
Response
{
  "id": "1600000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/assetinvlistresults/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "assetinvlistresults",
        "object_data": {
          "AppliedInCard": null,
          "ApprovalStatus": null,
          "AssetCardStatus": null,
          "AssetCard_ID": null,
          "AssetCard_Type": null,
          "AssetInv_ID": null,
          "AssetLocation_ID": null,
          "Description": null,
          "EditedBy_ID": null,
          "EvidenceDivision_ID": null,
          "ExpensesDivision_ID": null,
          "ImportDescription": null,
          "IsCollection": null,
          "IsImported": null,
          "Name": null,
          "Parent_ID": null,
          "Quantity": null,
          "ReadDate$DATE": null,
          "ReadEAN": null,
          "Responsible_ID": null,
          "Rows": null,
          "SmallSubCard_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "assetinvlistresults",
        "object_data": {
          "AppliedInCard": null,
          "ApprovalStatus": null,
          "AssetCardStatus": null,
          "AssetCard_ID": null,
          "AssetCard_Type": null,
          "AssetInv_ID": null,
          "AssetLocation_ID": null,
          "Description": null,
          "EditedBy_ID": null,
          "EvidenceDivision_ID": null,
          "ExpensesDivision_ID": null,
          "ImportDescription": null,
          "IsCollection": null,
          "IsImported": null,
          "Name": null,
          "Parent_ID": null,
          "Quantity": null,
          "ReadDate$DATE": null,
          "ReadEAN": null,
          "Responsible_ID": null,
          "Rows": null,
          "SmallSubCard_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "assetinvlistresults",
        "obj_id": "1600000100",
        "object_data": {
          "AppliedInCard": null,
          "ApprovalStatus": null,
          "AssetCardStatus": null,
          "AssetCard_ID": null,
          "AssetCard_Type": null,
          "AssetInv_ID": null,
          "AssetLocation_ID": null,
          "Description": null,
          "EditedBy_ID": null,
          "EvidenceDivision_ID": null,
          "ExpensesDivision_ID": null,
          "ImportDescription": null,
          "IsCollection": null,
          "IsImported": null,
          "Name": null,
          "Parent_ID": null,
          "Quantity": null,
          "ReadDate$DATE": null,
          "ReadEAN": null,
          "Responsible_ID": null,
          "Rows": null,
          "SmallSubCard_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "assetinvlistresults",
        "obj_id": "1600000101",
        "object_data": {
          "AppliedInCard": null,
          "ApprovalStatus": null,
          "AssetCardStatus": null,
          "AssetCard_ID": null,
          "AssetCard_Type": null,
          "AssetInv_ID": null,
          "AssetLocation_ID": null,
          "Description": null,
          "EditedBy_ID": null,
          "EvidenceDivision_ID": null,
          "ExpensesDivision_ID": null,
          "ImportDescription": null,
          "IsCollection": null,
          "IsImported": null,
          "Name": null,
          "Parent_ID": null,
          "Quantity": null,
          "ReadDate$DATE": null,
          "ReadEAN": null,
          "Responsible_ID": null,
          "Rows": null,
          "SmallSubCard_ID": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "assetinvlistresults",
        "obj_id": "1600000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "assetinvlistresults",
        "obj_id": "1600000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "assetinvlistresults",
        "obj_id": "1600000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "assetinvlistresults",
        "obj_id": "1600000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "assetinvlistresults",
        "obj_id": "1600000104"
      }
    }
  ]
}