Dokončený výrobek

GET

/plmfinishedproducts

Získá kolekci BO Dokončený výrobek

GET

/plmfinishedproducts/{id}

Získá konkrétní BO Dokončený výrobek

POST

/plmfinishedproducts

Vytvoří nový BO Dokončený výrobek a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/plmfinishedproducts/{id}

Provede aktualizaci BO Dokončený výrobek a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/plmfinishedproducts/{id}

Smaže BO Dokončený výrobek na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AccDate$DATE string

Datum účt., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AccDocQueue_ID string (accdocqueue) relace

Účetní řada; ID objektu Účetní řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

AccPresetDef_ID string (accpresetdefinition) relace

Předkontace; ID objektu Účetní předkontace, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Amount number

Částka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Description string (50)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

DocDate$DATE string

Datum dok., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DocQueue_ID string (docqueue) relace

Zdrojová řada; ID objektu Řada dokladů, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

JobOrder_ID string (plmjoborder) relace

Výrobní příkaz; ID objektu Výrobní příkaz, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (plmfinishedproductrow) relace

Řádky; kolekce BO Dokončený výrobek - řádek, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Metadata - Neperzistentní položky

AccountingType integer

Jak účtovat

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Consumable number

Spotřební mat.

DisplayName string (24)

Číslo dok., pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

IsAccounted boolean

Účtováno, pouze pro čtení

MaterialExpense number

Materiálová režie

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

Price number

Pevná cena

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmfinishedproducts?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmfinishedproducts/{id}
Response
{
  "ID": "100000F101",
  "ObjVersion": 3,
  "Rows": [
    {
      "checkedat$date": null,
      "checkedby_id": null,
      "consumablesamount": 0,
      "cooperation": false,
      "genesis_id": null,
      "id": "1000000101",
      "issemifp": false,
      "jobbatchdest_id": null,
      "joborderssn_id": null,
      "jooutputitem_id": "1000000101",
      "materialexpenseamount": 0,
      "objversion": 9,
      "parent_id": "100000F101",
      "priceamount": 0,
      "productiondate$date": "2013-10-07T08:35:26.000Z",
      "quantity": 5,
      "qunit": "ks",
      "receivedat$date": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
      "receivedby_id": "SUPER00000",
      "storedoc2_id": "B310000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "checkedat$date": null,
      "checkedby_id": null,
      "consumablesamount": 0,
      "cooperation": false,
      "genesis_id": null,
      "id": "3000000101",
      "issemifp": false,
      "jobbatchdest_id": null,
      "joborderssn_id": null,
      "jooutputitem_id": "1000000101",
      "materialexpenseamount": 0,
      "objversion": 8,
      "parent_id": "100000F101",
      "priceamount": 0,
      "productiondate$date": "2013-10-07T08:35:26.000Z",
      "quantity": 5,
      "qunit": "ks",
      "receivedat$date": "2013-12-30T23:00:00.000Z",
      "receivedby_id": "1A00000101",
      "storedoc2_id": "6610000101",
      "unitrate": 1
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "5K0000F101",
  "Period_ID": "1E00000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2013-10-17T08:35:26.627Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "Description": "Generated",
  "AccPresetDef_ID": null,
  "AccDate$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": null,
  "Amount": 0,
  "JobOrder_ID": "1000000101"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "plmfinishedproducts", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmfinishedproducts/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "100000F101",
  "ObjVersion": 3,
  "Rows": [
    {
      "checkedat$date": null,
      "checkedby_id": null,
      "consumablesamount": 0,
      "cooperation": false,
      "genesis_id": null,
      "id": "1000000101",
      "issemifp": false,
      "jobbatchdest_id": null,
      "joborderssn_id": null,
      "jooutputitem_id": "1000000101",
      "materialexpenseamount": 0,
      "objversion": 9,
      "parent_id": "100000F101",
      "priceamount": 0,
      "productiondate$date": "2013-10-07T08:35:26.000Z",
      "quantity": 5,
      "qunit": "ks",
      "receivedat$date": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
      "receivedby_id": "SUPER00000",
      "storedoc2_id": "B310000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "checkedat$date": null,
      "checkedby_id": null,
      "consumablesamount": 0,
      "cooperation": false,
      "genesis_id": null,
      "id": "3000000101",
      "issemifp": false,
      "jobbatchdest_id": null,
      "joborderssn_id": null,
      "jooutputitem_id": "1000000101",
      "materialexpenseamount": 0,
      "objversion": 8,
      "parent_id": "100000F101",
      "priceamount": 0,
      "productiondate$date": "2013-10-07T08:35:26.000Z",
      "quantity": 5,
      "qunit": "ks",
      "receivedat$date": "2013-12-30T23:00:00.000Z",
      "receivedby_id": "1A00000101",
      "storedoc2_id": "6610000101",
      "unitrate": 1
    }
  ],
  "DocQueue_ID": "5K0000F101",
  "Period_ID": "1E00000101",
  "OrdNumber": 1,
  "DocDate$DATE": "2013-10-17T08:35:26.627Z",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "Description": "Generated",
  "AccPresetDef_ID": null,
  "AccDate$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": null,
  "Amount": 0,
  "JobOrder_ID": "1000000101"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmfinishedproducts?select=id
Body
{
  "AccDate$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": null,
  "AccPresetDef_ID": null,
  "Amount": 0,
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "Description": "Generated",
  "DocDate$DATE": "2013-10-17T08:35:26.627Z",
  "DocQueue_ID": "5K0000F101",
  "JobOrder_ID": "1000000101",
  "OrdNumber": 1,
  "Period_ID": "1E00000101",
  "Rows": [
    {
      "checkedat$date": null,
      "checkedby_id": null,
      "consumablesamount": 0,
      "cooperation": false,
      "genesis_id": null,
      "id": "1000000101",
      "issemifp": false,
      "jobbatchdest_id": null,
      "joborderssn_id": null,
      "jooutputitem_id": "1000000101",
      "materialexpenseamount": 0,
      "objversion": 9,
      "parent_id": "100000F101",
      "priceamount": 0,
      "productiondate$date": "2013-10-07T08:35:26.000Z",
      "quantity": 5,
      "qunit": "ks",
      "receivedat$date": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
      "receivedby_id": "SUPER00000",
      "storedoc2_id": "B310000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "checkedat$date": null,
      "checkedby_id": null,
      "consumablesamount": 0,
      "cooperation": false,
      "genesis_id": null,
      "id": "3000000101",
      "issemifp": false,
      "jobbatchdest_id": null,
      "joborderssn_id": null,
      "jooutputitem_id": "1000000101",
      "materialexpenseamount": 0,
      "objversion": 8,
      "parent_id": "100000F101",
      "priceamount": 0,
      "productiondate$date": "2013-10-07T08:35:26.000Z",
      "quantity": 5,
      "qunit": "ks",
      "receivedat$date": "2013-12-30T23:00:00.000Z",
      "receivedby_id": "1A00000101",
      "storedoc2_id": "6610000101",
      "unitrate": 1
    }
  ]
}
Response
{
  "id": "100000F101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/plmfinishedproducts/{id}?select=id
Body
{
  "AccDate$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
  "AccDocQueue_ID": null,
  "AccPresetDef_ID": null,
  "Amount": 0,
  "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
  "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
  "Description": "Generated",
  "DocDate$DATE": "2013-10-17T08:35:26.627Z",
  "DocQueue_ID": "5K0000F101",
  "JobOrder_ID": "1000000101",
  "OrdNumber": 1,
  "Period_ID": "1E00000101",
  "Rows": [
    {
      "checkedat$date": null,
      "checkedby_id": null,
      "consumablesamount": 0,
      "cooperation": false,
      "genesis_id": null,
      "id": "1000000101",
      "issemifp": false,
      "jobbatchdest_id": null,
      "joborderssn_id": null,
      "jooutputitem_id": "1000000101",
      "materialexpenseamount": 0,
      "objversion": 9,
      "parent_id": "100000F101",
      "priceamount": 0,
      "productiondate$date": "2013-10-07T08:35:26.000Z",
      "quantity": 5,
      "qunit": "ks",
      "receivedat$date": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
      "receivedby_id": "SUPER00000",
      "storedoc2_id": "B310000101",
      "unitrate": 1
    },
    {
      "checkedat$date": null,
      "checkedby_id": null,
      "consumablesamount": 0,
      "cooperation": false,
      "genesis_id": null,
      "id": "3000000101",
      "issemifp": false,
      "jobbatchdest_id": null,
      "joborderssn_id": null,
      "jooutputitem_id": "1000000101",
      "materialexpenseamount": 0,
      "objversion": 8,
      "parent_id": "100000F101",
      "priceamount": 0,
      "productiondate$date": "2013-10-07T08:35:26.000Z",
      "quantity": 5,
      "qunit": "ks",
      "receivedat$date": "2013-12-30T23:00:00.000Z",
      "receivedby_id": "1A00000101",
      "storedoc2_id": "6610000101",
      "unitrate": 1
    }
  ]
}
Response
{
  "id": "100000F101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/plmfinishedproducts/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmfinishedproducts",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": null,
          "AccPresetDef_ID": null,
          "Amount": 0,
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Description": "Generated",
          "DocDate$DATE": "2013-10-17T08:35:26.627Z",
          "DocQueue_ID": "5K0000F101",
          "JobOrder_ID": "1000000101",
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "1E00000101",
          "Rows": [
            {
              "checkedat$date": null,
              "checkedby_id": null,
              "consumablesamount": 0,
              "cooperation": false,
              "genesis_id": null,
              "id": "1000000101",
              "issemifp": false,
              "jobbatchdest_id": null,
              "joborderssn_id": null,
              "jooutputitem_id": "1000000101",
              "materialexpenseamount": 0,
              "objversion": 9,
              "parent_id": "100000F101",
              "priceamount": 0,
              "productiondate$date": "2013-10-07T08:35:26.000Z",
              "quantity": 5,
              "qunit": "ks",
              "receivedat$date": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
              "receivedby_id": "SUPER00000",
              "storedoc2_id": "B310000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "checkedat$date": null,
              "checkedby_id": null,
              "consumablesamount": 0,
              "cooperation": false,
              "genesis_id": null,
              "id": "3000000101",
              "issemifp": false,
              "jobbatchdest_id": null,
              "joborderssn_id": null,
              "jooutputitem_id": "1000000101",
              "materialexpenseamount": 0,
              "objversion": 8,
              "parent_id": "100000F101",
              "priceamount": 0,
              "productiondate$date": "2013-10-07T08:35:26.000Z",
              "quantity": 5,
              "qunit": "ks",
              "receivedat$date": "2013-12-30T23:00:00.000Z",
              "receivedby_id": "1A00000101",
              "storedoc2_id": "6610000101",
              "unitrate": 1
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmfinishedproducts",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": null,
          "AccPresetDef_ID": null,
          "Amount": 0,
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Description": "Generated",
          "DocDate$DATE": "2013-10-17T08:35:26.627Z",
          "DocQueue_ID": "5K0000F101",
          "JobOrder_ID": "1000000101",
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "1E00000101",
          "Rows": [
            {
              "checkedat$date": null,
              "checkedby_id": null,
              "consumablesamount": 0,
              "cooperation": false,
              "genesis_id": null,
              "id": "1000000101",
              "issemifp": false,
              "jobbatchdest_id": null,
              "joborderssn_id": null,
              "jooutputitem_id": "1000000101",
              "materialexpenseamount": 0,
              "objversion": 9,
              "parent_id": "100000F101",
              "priceamount": 0,
              "productiondate$date": "2013-10-07T08:35:26.000Z",
              "quantity": 5,
              "qunit": "ks",
              "receivedat$date": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
              "receivedby_id": "SUPER00000",
              "storedoc2_id": "B310000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "checkedat$date": null,
              "checkedby_id": null,
              "consumablesamount": 0,
              "cooperation": false,
              "genesis_id": null,
              "id": "3000000101",
              "issemifp": false,
              "jobbatchdest_id": null,
              "joborderssn_id": null,
              "jooutputitem_id": "1000000101",
              "materialexpenseamount": 0,
              "objversion": 8,
              "parent_id": "100000F101",
              "priceamount": 0,
              "productiondate$date": "2013-10-07T08:35:26.000Z",
              "quantity": 5,
              "qunit": "ks",
              "receivedat$date": "2013-12-30T23:00:00.000Z",
              "receivedby_id": "1A00000101",
              "storedoc2_id": "6610000101",
              "unitrate": 1
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmfinishedproducts",
        "obj_id": "100000F100",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": null,
          "AccPresetDef_ID": null,
          "Amount": 0,
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Description": "Generated",
          "DocDate$DATE": "2013-10-17T08:35:26.627Z",
          "DocQueue_ID": "5K0000F101",
          "JobOrder_ID": "1000000101",
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "1E00000101",
          "Rows": [
            {
              "checkedat$date": null,
              "checkedby_id": null,
              "consumablesamount": 0,
              "cooperation": false,
              "genesis_id": null,
              "id": "1000000101",
              "issemifp": false,
              "jobbatchdest_id": null,
              "joborderssn_id": null,
              "jooutputitem_id": "1000000101",
              "materialexpenseamount": 0,
              "objversion": 9,
              "parent_id": "100000F101",
              "priceamount": 0,
              "productiondate$date": "2013-10-07T08:35:26.000Z",
              "quantity": 5,
              "qunit": "ks",
              "receivedat$date": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
              "receivedby_id": "SUPER00000",
              "storedoc2_id": "B310000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "checkedat$date": null,
              "checkedby_id": null,
              "consumablesamount": 0,
              "cooperation": false,
              "genesis_id": null,
              "id": "3000000101",
              "issemifp": false,
              "jobbatchdest_id": null,
              "joborderssn_id": null,
              "jooutputitem_id": "1000000101",
              "materialexpenseamount": 0,
              "objversion": 8,
              "parent_id": "100000F101",
              "priceamount": 0,
              "productiondate$date": "2013-10-07T08:35:26.000Z",
              "quantity": 5,
              "qunit": "ks",
              "receivedat$date": "2013-12-30T23:00:00.000Z",
              "receivedby_id": "1A00000101",
              "storedoc2_id": "6610000101",
              "unitrate": 1
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmfinishedproducts",
        "obj_id": "100000F101",
        "object_data": {
          "AccDate$DATE": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
          "AccDocQueue_ID": null,
          "AccPresetDef_ID": null,
          "Amount": 0,
          "CorrectedBy_ID": "SUPER00000",
          "CreatedBy_ID": "SUPER00000",
          "Description": "Generated",
          "DocDate$DATE": "2013-10-17T08:35:26.627Z",
          "DocQueue_ID": "5K0000F101",
          "JobOrder_ID": "1000000101",
          "OrdNumber": 1,
          "Period_ID": "1E00000101",
          "Rows": [
            {
              "checkedat$date": null,
              "checkedby_id": null,
              "consumablesamount": 0,
              "cooperation": false,
              "genesis_id": null,
              "id": "1000000101",
              "issemifp": false,
              "jobbatchdest_id": null,
              "joborderssn_id": null,
              "jooutputitem_id": "1000000101",
              "materialexpenseamount": 0,
              "objversion": 9,
              "parent_id": "100000F101",
              "priceamount": 0,
              "productiondate$date": "2013-10-07T08:35:26.000Z",
              "quantity": 5,
              "qunit": "ks",
              "receivedat$date": "2013-10-16T22:00:00.000Z",
              "receivedby_id": "SUPER00000",
              "storedoc2_id": "B310000101",
              "unitrate": 1
            },
            {
              "checkedat$date": null,
              "checkedby_id": null,
              "consumablesamount": 0,
              "cooperation": false,
              "genesis_id": null,
              "id": "3000000101",
              "issemifp": false,
              "jobbatchdest_id": null,
              "joborderssn_id": null,
              "jooutputitem_id": "1000000101",
              "materialexpenseamount": 0,
              "objversion": 8,
              "parent_id": "100000F101",
              "priceamount": 0,
              "productiondate$date": "2013-10-07T08:35:26.000Z",
              "quantity": 5,
              "qunit": "ks",
              "receivedat$date": "2013-12-30T23:00:00.000Z",
              "receivedby_id": "1A00000101",
              "storedoc2_id": "6610000101",
              "unitrate": 1
            }
          ]
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmfinishedproducts",
        "obj_id": "100000F100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmfinishedproducts",
        "obj_id": "100000F101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "plmfinishedproducts",
        "obj_id": "100000F102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "plmfinishedproducts",
        "obj_id": "100000F103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "plmfinishedproducts",
        "obj_id": "100000F104"
      }
    }
  ]
}