Pracoviště

GET

/plmworkplaces

Získá kolekci BO Pracoviště

GET

/plmworkplaces/{id}

Získá konkrétní BO Pracoviště

POST

/plmworkplaces

Vytvoří nový BO Pracoviště a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/plmworkplaces/{id}

Provede aktualizaci BO Pracoviště a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/plmworkplaces/{id}

Smaže BO Pracoviště na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

BatchBuffer integer

Zásobník dávek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BatchSize number

Velikost dávky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CRPGrain integer

Zrnitost, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

CRPPlan integer

Plánovat, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Capacity number

Kapacita, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Code string (15)

Kód, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

HourlyRate number

Hod. sazba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole má vlastní historii, pole obsahuje částku v lokální měně

MachineCount number

Počet kapacitních jednotek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Name string (30)

Název, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ShiftCalendar_ID string (shiftcalendar) relace

Kalendář; ID objektu Pracovní kalendář, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WorkPlaceMachines array (plmworkplacesmachine) relace

Vazba na kapacitní jednotky; kolekce BO Kapacitní jednotka na pracovišti, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

WorkPlaceShiftTypes array (plmworkplaceshifttype) relace

Vazba na druhy směn; kolekce BO Druh směn na pracovišti, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

WorkPlaceWorkers array (plmworkplaceworker) relace

Vazba na pracovníky pracoviště; kolekce BO Pracovník na pracovišti, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

WorkplaceType integer

Typ pracoviště, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DateOfChange string

Datum změny

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PowerRate number

Výkonnost

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmworkplaces?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/plmworkplaces/{id}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 5,
  "Hidden": false,
  "Code": "D01",
  "Name": "Klempířská dílna",
  "HourlyRate": 200,
  "Division_ID": "3400000101",
  "Capacity": 16,
  "BatchBuffer": 0,
  "BatchSize": 0,
  "MachineCount": 1,
  "ShiftCalendar_ID": null,
  "WorkPlaceShiftTypes": [
    {
      "id": "3000000101",
      "inccapacitycoef": 0,
      "inccapacityismulti": false,
      "istemporary": false,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 3,
      "shifttype_id": "3100000101"
    },
    {
      "id": "2000000101",
      "inccapacitycoef": 0,
      "inccapacityismulti": false,
      "istemporary": false,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 2,
      "shifttype_id": "2100000101"
    },
    {
      "id": "1000000101",
      "inccapacitycoef": 0,
      "inccapacityismulti": false,
      "istemporary": false,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "shifttype_id": "1100000101"
    }
  ],
  "CRPPlan": 2,
  "CRPGrain": 600,
  "WorkPlaceMachines": [
    {
      "id": "110000010Y",
      "machine_id": "10000Y0101",
      "machinekind": 1,
      "machinetype_id": null,
      "name": "Zóna navýšené kapacity",
      "objversion": 4,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "powerrate": 0
    },
    {
      "id": "110000010X",
      "machine_id": "11000Y010X",
      "machinekind": 0,
      "machinetype_id": null,
      "name": "Stroj 1",
      "objversion": 4,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 2,
      "powerrate": 1
    }
  ],
  "WorkplaceType": 0,
  "WorkPlaceWorkers": []
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "plmworkplaces", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmworkplaces/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1100000101",
  "ObjVersion": 5,
  "Hidden": false,
  "Code": "D01",
  "Name": "Klempířská dílna",
  "HourlyRate": 200,
  "Division_ID": "3400000101",
  "Capacity": 16,
  "BatchBuffer": 0,
  "BatchSize": 0,
  "MachineCount": 1,
  "ShiftCalendar_ID": null,
  "WorkPlaceShiftTypes": [
    {
      "id": "3000000101",
      "inccapacitycoef": 0,
      "inccapacityismulti": false,
      "istemporary": false,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 3,
      "shifttype_id": "3100000101"
    },
    {
      "id": "2000000101",
      "inccapacitycoef": 0,
      "inccapacityismulti": false,
      "istemporary": false,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 2,
      "shifttype_id": "2100000101"
    },
    {
      "id": "1000000101",
      "inccapacitycoef": 0,
      "inccapacityismulti": false,
      "istemporary": false,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "shifttype_id": "1100000101"
    }
  ],
  "CRPPlan": 2,
  "CRPGrain": 600,
  "WorkPlaceMachines": [
    {
      "id": "110000010Y",
      "machine_id": "10000Y0101",
      "machinekind": 1,
      "machinetype_id": null,
      "name": "Zóna navýšené kapacity",
      "objversion": 4,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "powerrate": 0
    },
    {
      "id": "110000010X",
      "machine_id": "11000Y010X",
      "machinekind": 0,
      "machinetype_id": null,
      "name": "Stroj 1",
      "objversion": 4,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 2,
      "powerrate": 1
    }
  ],
  "WorkplaceType": 0,
  "WorkPlaceWorkers": []
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/plmworkplaces?select=id
Body
{
  "BatchBuffer": 0,
  "BatchSize": 0,
  "CRPGrain": 600,
  "CRPPlan": 2,
  "Capacity": 16,
  "Code": "D01",
  "Division_ID": "3400000101",
  "Hidden": false,
  "HourlyRate": 200,
  "MachineCount": 1,
  "Name": "Klempířská dílna",
  "ShiftCalendar_ID": null,
  "WorkPlaceMachines": [
    {
      "id": "110000010Y",
      "machine_id": "10000Y0101",
      "machinekind": 1,
      "machinetype_id": null,
      "name": "Zóna navýšené kapacity",
      "objversion": 4,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "powerrate": 0
    },
    {
      "id": "110000010X",
      "machine_id": "11000Y010X",
      "machinekind": 0,
      "machinetype_id": null,
      "name": "Stroj 1",
      "objversion": 4,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 2,
      "powerrate": 1
    }
  ],
  "WorkPlaceShiftTypes": [
    {
      "id": "3000000101",
      "inccapacitycoef": 0,
      "inccapacityismulti": false,
      "istemporary": false,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 3,
      "shifttype_id": "3100000101"
    },
    {
      "id": "2000000101",
      "inccapacitycoef": 0,
      "inccapacityismulti": false,
      "istemporary": false,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 2,
      "shifttype_id": "2100000101"
    },
    {
      "id": "1000000101",
      "inccapacitycoef": 0,
      "inccapacityismulti": false,
      "istemporary": false,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "shifttype_id": "1100000101"
    }
  ],
  "WorkPlaceWorkers": [],
  "WorkplaceType": 0
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/plmworkplaces/{id}?select=id
Body
{
  "BatchBuffer": 0,
  "BatchSize": 0,
  "CRPGrain": 600,
  "CRPPlan": 2,
  "Capacity": 16,
  "Code": "D01",
  "Division_ID": "3400000101",
  "Hidden": false,
  "HourlyRate": 200,
  "MachineCount": 1,
  "Name": "Klempířská dílna",
  "ShiftCalendar_ID": null,
  "WorkPlaceMachines": [
    {
      "id": "110000010Y",
      "machine_id": "10000Y0101",
      "machinekind": 1,
      "machinetype_id": null,
      "name": "Zóna navýšené kapacity",
      "objversion": 4,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "powerrate": 0
    },
    {
      "id": "110000010X",
      "machine_id": "11000Y010X",
      "machinekind": 0,
      "machinetype_id": null,
      "name": "Stroj 1",
      "objversion": 4,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 2,
      "powerrate": 1
    }
  ],
  "WorkPlaceShiftTypes": [
    {
      "id": "3000000101",
      "inccapacitycoef": 0,
      "inccapacityismulti": false,
      "istemporary": false,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 3,
      "shifttype_id": "3100000101"
    },
    {
      "id": "2000000101",
      "inccapacitycoef": 0,
      "inccapacityismulti": false,
      "istemporary": false,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 2,
      "shifttype_id": "2100000101"
    },
    {
      "id": "1000000101",
      "inccapacitycoef": 0,
      "inccapacityismulti": false,
      "istemporary": false,
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1100000101",
      "posindex": 1,
      "shifttype_id": "1100000101"
    }
  ],
  "WorkPlaceWorkers": [],
  "WorkplaceType": 0
}
Response
{
  "id": "1100000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/plmworkplaces/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmworkplaces",
        "object_data": {
          "BatchBuffer": 0,
          "BatchSize": 0,
          "CRPGrain": 600,
          "CRPPlan": 2,
          "Capacity": 16,
          "Code": "D01",
          "Division_ID": "3400000101",
          "Hidden": false,
          "HourlyRate": 200,
          "MachineCount": 1,
          "Name": "Klempířská dílna",
          "ShiftCalendar_ID": null,
          "WorkPlaceMachines": [
            {
              "id": "110000010Y",
              "machine_id": "10000Y0101",
              "machinekind": 1,
              "machinetype_id": null,
              "name": "Zóna navýšené kapacity",
              "objversion": 4,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "powerrate": 0
            },
            {
              "id": "110000010X",
              "machine_id": "11000Y010X",
              "machinekind": 0,
              "machinetype_id": null,
              "name": "Stroj 1",
              "objversion": 4,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 2,
              "powerrate": 1
            }
          ],
          "WorkPlaceShiftTypes": [
            {
              "id": "3000000101",
              "inccapacitycoef": 0,
              "inccapacityismulti": false,
              "istemporary": false,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 3,
              "shifttype_id": "3100000101"
            },
            {
              "id": "2000000101",
              "inccapacitycoef": 0,
              "inccapacityismulti": false,
              "istemporary": false,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 2,
              "shifttype_id": "2100000101"
            },
            {
              "id": "1000000101",
              "inccapacitycoef": 0,
              "inccapacityismulti": false,
              "istemporary": false,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "shifttype_id": "1100000101"
            }
          ],
          "WorkPlaceWorkers": [],
          "WorkplaceType": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmworkplaces",
        "object_data": {
          "BatchBuffer": 0,
          "BatchSize": 0,
          "CRPGrain": 600,
          "CRPPlan": 2,
          "Capacity": 16,
          "Code": "D01",
          "Division_ID": "3400000101",
          "Hidden": false,
          "HourlyRate": 200,
          "MachineCount": 1,
          "Name": "Klempířská dílna",
          "ShiftCalendar_ID": null,
          "WorkPlaceMachines": [
            {
              "id": "110000010Y",
              "machine_id": "10000Y0101",
              "machinekind": 1,
              "machinetype_id": null,
              "name": "Zóna navýšené kapacity",
              "objversion": 4,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "powerrate": 0
            },
            {
              "id": "110000010X",
              "machine_id": "11000Y010X",
              "machinekind": 0,
              "machinetype_id": null,
              "name": "Stroj 1",
              "objversion": 4,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 2,
              "powerrate": 1
            }
          ],
          "WorkPlaceShiftTypes": [
            {
              "id": "3000000101",
              "inccapacitycoef": 0,
              "inccapacityismulti": false,
              "istemporary": false,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 3,
              "shifttype_id": "3100000101"
            },
            {
              "id": "2000000101",
              "inccapacitycoef": 0,
              "inccapacityismulti": false,
              "istemporary": false,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 2,
              "shifttype_id": "2100000101"
            },
            {
              "id": "1000000101",
              "inccapacitycoef": 0,
              "inccapacityismulti": false,
              "istemporary": false,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "shifttype_id": "1100000101"
            }
          ],
          "WorkPlaceWorkers": [],
          "WorkplaceType": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmworkplaces",
        "obj_id": "1100000100",
        "object_data": {
          "BatchBuffer": 0,
          "BatchSize": 0,
          "CRPGrain": 600,
          "CRPPlan": 2,
          "Capacity": 16,
          "Code": "D01",
          "Division_ID": "3400000101",
          "Hidden": false,
          "HourlyRate": 200,
          "MachineCount": 1,
          "Name": "Klempířská dílna",
          "ShiftCalendar_ID": null,
          "WorkPlaceMachines": [
            {
              "id": "110000010Y",
              "machine_id": "10000Y0101",
              "machinekind": 1,
              "machinetype_id": null,
              "name": "Zóna navýšené kapacity",
              "objversion": 4,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "powerrate": 0
            },
            {
              "id": "110000010X",
              "machine_id": "11000Y010X",
              "machinekind": 0,
              "machinetype_id": null,
              "name": "Stroj 1",
              "objversion": 4,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 2,
              "powerrate": 1
            }
          ],
          "WorkPlaceShiftTypes": [
            {
              "id": "3000000101",
              "inccapacitycoef": 0,
              "inccapacityismulti": false,
              "istemporary": false,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 3,
              "shifttype_id": "3100000101"
            },
            {
              "id": "2000000101",
              "inccapacitycoef": 0,
              "inccapacityismulti": false,
              "istemporary": false,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 2,
              "shifttype_id": "2100000101"
            },
            {
              "id": "1000000101",
              "inccapacitycoef": 0,
              "inccapacityismulti": false,
              "istemporary": false,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "shifttype_id": "1100000101"
            }
          ],
          "WorkPlaceWorkers": [],
          "WorkplaceType": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmworkplaces",
        "obj_id": "1100000101",
        "object_data": {
          "BatchBuffer": 0,
          "BatchSize": 0,
          "CRPGrain": 600,
          "CRPPlan": 2,
          "Capacity": 16,
          "Code": "D01",
          "Division_ID": "3400000101",
          "Hidden": false,
          "HourlyRate": 200,
          "MachineCount": 1,
          "Name": "Klempířská dílna",
          "ShiftCalendar_ID": null,
          "WorkPlaceMachines": [
            {
              "id": "110000010Y",
              "machine_id": "10000Y0101",
              "machinekind": 1,
              "machinetype_id": null,
              "name": "Zóna navýšené kapacity",
              "objversion": 4,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "powerrate": 0
            },
            {
              "id": "110000010X",
              "machine_id": "11000Y010X",
              "machinekind": 0,
              "machinetype_id": null,
              "name": "Stroj 1",
              "objversion": 4,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 2,
              "powerrate": 1
            }
          ],
          "WorkPlaceShiftTypes": [
            {
              "id": "3000000101",
              "inccapacitycoef": 0,
              "inccapacityismulti": false,
              "istemporary": false,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 3,
              "shifttype_id": "3100000101"
            },
            {
              "id": "2000000101",
              "inccapacitycoef": 0,
              "inccapacityismulti": false,
              "istemporary": false,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 2,
              "shifttype_id": "2100000101"
            },
            {
              "id": "1000000101",
              "inccapacitycoef": 0,
              "inccapacityismulti": false,
              "istemporary": false,
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1100000101",
              "posindex": 1,
              "shifttype_id": "1100000101"
            }
          ],
          "WorkPlaceWorkers": [],
          "WorkplaceType": 0
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "plmworkplaces",
        "obj_id": "1100000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "plmworkplaces",
        "obj_id": "1100000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "plmworkplaces",
        "obj_id": "1100000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "plmworkplaces",
        "obj_id": "1100000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "plmworkplaces",
        "obj_id": "1100000104"
      }
    }
  ]
}