Skladové menu

GET

/storemenuitems

Získá kolekci BO Skladové menu

GET

/storemenuitems/{id}

Získá konkrétní BO Skladové menu

POST

/storemenuitems

Vytvoří nový BO Skladové menu a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/storemenuitems/{id}

Provede aktualizaci BO Skladové menu a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/storemenuitems/{id}

Smaže BO Skladové menu na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

Hidden boolean

Skrytý, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Parent_ID string (storemenuitem) relace

Nadřízený; ID objektu Skladové menu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PosIndex integer

Pořadí, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Text string (30)

Text, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole je přístupná pro hromadné změny

Metadata - Neperzistentní položky

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

DisplayParent string (40)

Nadřízený(zobr.), pouze pro čtení

FULLPATH string (128)

Cesta

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/storemenuitems?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/storemenuitems/{id}
Response
{
  "ID": "2000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Hidden": false,
  "PosIndex": 1,
  "Parent_ID": "1300000101",
  "Text": "Hardware"
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "storemenuitems", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/storemenuitems/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "2000000101",
  "ObjVersion": 2,
  "Hidden": false,
  "PosIndex": 1,
  "Parent_ID": "1300000101",
  "Text": "Hardware"
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/storemenuitems?select=id
Body
{
  "Hidden": false,
  "Parent_ID": "1300000101",
  "PosIndex": 1,
  "Text": "Hardware"
}
Response
{
  "id": "2000000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/storemenuitems/{id}?select=id
Body
{
  "Hidden": false,
  "Parent_ID": "1300000101",
  "PosIndex": 1,
  "Text": "Hardware"
}
Response
{
  "id": "2000000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/storemenuitems/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storemenuitems",
        "object_data": {
          "Hidden": false,
          "Parent_ID": "1300000101",
          "PosIndex": 1,
          "Text": "Hardware"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storemenuitems",
        "object_data": {
          "Hidden": false,
          "Parent_ID": "1300000101",
          "PosIndex": 1,
          "Text": "Hardware"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storemenuitems",
        "obj_id": "2000000100",
        "object_data": {
          "Hidden": false,
          "Parent_ID": "1300000101",
          "PosIndex": 1,
          "Text": "Hardware"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storemenuitems",
        "obj_id": "2000000101",
        "object_data": {
          "Hidden": false,
          "Parent_ID": "1300000101",
          "PosIndex": 1,
          "Text": "Hardware"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "storemenuitems",
        "obj_id": "2000000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "storemenuitems",
        "obj_id": "2000000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "storemenuitems",
        "obj_id": "2000000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "storemenuitems",
        "obj_id": "2000000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "storemenuitems",
        "obj_id": "2000000104"
      }
    }
  ]
}