Přehled aktivit

GET

/crmactivityforoverviews

Získá kolekci BO Přehled aktivit

GET

/crmactivityforoverviews/{id}

Získá konkrétní BO Přehled aktivit

POST

/crmactivityforoverviews

Vytvoří nový BO Přehled aktivit a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/crmactivityforoverviews/{id}

Provede aktualizaci BO Přehled aktivit a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/crmactivityforoverviews/{id}

Smaže BO Přehled aktivit na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

ActQueue_ID string (crmactivityqueue) relace

Řada aktivit; ID objektu Řada aktivit, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ActivityArea_ID string (crmactivityarea) relace

Oblast aktivit; ID objektu Oblast aktivity, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ActivityProcess_ID string (crmactivityprocess) relace

Proces aktivity; ID objektu Proces aktivit, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ActivityType_ID string (crmactivitytype) relace

Typ aktivity; ID objektu Typ aktivit, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Answer string (0)

Odpověď, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusOrder_ID string (busorder) relace

Zakázka; ID objektu Zakázka, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusProject_ID string (busproject) relace

Projekt; ID objektu Projekt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

BusTransaction_ID string (bustransaction) relace

O.případ; ID objektu Obchodní případ, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ContactNote string (200)

Poznámka kontaktu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Contacts array (crmactivitycontact) relace

Kontakty; kolekce BO Adresáti, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

CorrectedAt$DATE string

Čas poslední opravy, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CorrectedBy_ID string (securityuser) relace

Opravil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedAt$DATE string

Čas vytvoření, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

CreatedBy_ID string (securityuser) relace

Vytvořil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Description string (0)

Popis, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Division_ID string (division) relace

Středisko; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FinancialVolume number

Finanční objem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, pole obsahuje částku v lokální měně

FirmOffice_ID string (firmoffice) relace

Provozovna; ID objektu Provozovna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

IsPrivate boolean

Neveřejná, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

NextContact$DATE string

Datum příštího kontaktu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

OrdNumber integer

Pořadové číslo, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Participants array (crmactivityparticipants) relace

Účastníci; kolekce BO Účastník na CRM Aktivitě, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

Period_ID string (period) relace

Období; ID objektu Období, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Person_ID string (person) relace

Osoba; ID objektu Osoba, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Picture_ID

pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn', pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

Pictures array (crmactivitypicture) relace

Obrázky; kolekce BO Obrázek k CRM aktivitě, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

PipeLineStatus_ID string (crmpipelinestatus) relace

Pravděpodobnost úspěchu; ID objektu Stav v pipe-line, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Priority integer

Priorita, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ProcessIsRequired boolean

Proces je povinný, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Product_ID string (crmproduct) relace

Produkt; ID objektu Produkt, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Progress_ID string (crmprogress) relace

Krok procesu; ID objektu Krok procesu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RealEnd$DATE string

Skutečný čas dokončení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RealOverTime number

Skutečný přesčas, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RealStart$DATE string

Skutečný čas zahájení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ResolvedBy_ID string (securityuser) relace

Vyřešil; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ScheduledOverTime number

Plánovaný přesčas, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SheduledEnd$DATE string

Čas dokončení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SheduledStart$DATE string

Čas zahájení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SolverRole_ID string (securityrole) relace

Role řešitele; ID objektu Role, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SolverUser_ID string (securityuser) relace

Řešitel; ID objektu Uživatel, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Source_ID string (crmactivity) relace

Odkaz na aktivitu; ID objektu Aktivita, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Status integer

Stav, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Subject string (240)

Předmět, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

TimeRecords array (crmactivitytimerecord) relace

Evidence času; kolekce BO Evidence času k CRM Aktivitě, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

TradeDate$DATE string

Plánované datum uzavř. obchodu, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat

Metadata - Neperzistentní položky

BlockActivityArea boolean

Nepovolit editaci oblasti aktivity

BlockActivityType boolean

Nepovolit editaci typu aktivity

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

NewRelatedDocument_ID string (10)

ID dokladu pro připojení, fkAnsiCaseSensitive

NewRelatedType integer

Typ relace

RealDuration$DATE string

Skutečná doba trvání

RealTotalWorkingTime number

Celk.prac.čas skutečný

RealWorkingTimeInHours number

Prac.čas skutečný

ScheduledTotalWorkingTime number

Celk.prac.čas plánovaný

ScheduledWorkingTimeInHours number

Prac.čas plánovaný

SheduledDuration$DATE string

Doba trvání

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/crmactivityforoverviews?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/crmactivityforoverviews/{id}
Response
{
  "ID": "2200000101",
  "ObjVersion": 5,
  "ActQueue_ID": "2000000101",
  "Period_ID": "4200000101",
  "OrdNumber": 1,
  "Source_ID": null,
  "ActivityType_ID": "2000000101",
  "ActivityProcess_ID": null,
  "Status": 2,
  "Priority": 0,
  "IsPrivate": false,
  "CreatedBy_ID": "1300000101",
  "SolverRole_ID": "1000000101",
  "SolverUser_ID": "1300000101",
  "SheduledStart$DATE": "2006-09-21T22:00:00.000Z",
  "SheduledEnd$DATE": "2006-09-21T22:00:00.000Z",
  "RealStart$DATE": "2006-09-22T12:10:00.000Z",
  "RealEnd$DATE": "2006-09-22T12:10:00.000Z",
  "Subject": "dotaz na pozáruční servis",
  "Description": "",
  "Answer": "",
  "Firm_ID": "3000000101",
  "Person_ID": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Division_ID": "2100000101",
  "Product_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": "2006-06-16T09:50:00.125Z",
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "ActivityArea_ID": "2000000101",
  "ProcessIsRequired": false,
  "ResolvedBy_ID": "1300000101",
  "FirmOffice_ID": null,
  "ScheduledOverTime": 0,
  "RealOverTime": 0,
  "Picture_ID": null,
  "FinancialVolume": 0,
  "NextContact$DATE": null,
  "PipeLineStatus_ID": null,
  "Progress_ID": null,
  "TradeDate$DATE": null,
  "Pictures": [],
  "Participants": [],
  "TimeRecords": [],
  "Contacts": [],
  "ContactNote": "",
  "CorrectedBy_ID": null
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "crmactivityforoverviews", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/crmactivityforoverviews/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "2200000101",
  "ObjVersion": 5,
  "ActQueue_ID": "2000000101",
  "Period_ID": "4200000101",
  "OrdNumber": 1,
  "Source_ID": null,
  "ActivityType_ID": "2000000101",
  "ActivityProcess_ID": null,
  "Status": 2,
  "Priority": 0,
  "IsPrivate": false,
  "CreatedBy_ID": "1300000101",
  "SolverRole_ID": "1000000101",
  "SolverUser_ID": "1300000101",
  "SheduledStart$DATE": "2006-09-21T22:00:00.000Z",
  "SheduledEnd$DATE": "2006-09-21T22:00:00.000Z",
  "RealStart$DATE": "2006-09-22T12:10:00.000Z",
  "RealEnd$DATE": "2006-09-22T12:10:00.000Z",
  "Subject": "dotaz na pozáruční servis",
  "Description": "",
  "Answer": "",
  "Firm_ID": "3000000101",
  "Person_ID": null,
  "BusOrder_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "Division_ID": "2100000101",
  "Product_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": "2006-06-16T09:50:00.125Z",
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "ActivityArea_ID": "2000000101",
  "ProcessIsRequired": false,
  "ResolvedBy_ID": "1300000101",
  "FirmOffice_ID": null,
  "ScheduledOverTime": 0,
  "RealOverTime": 0,
  "Picture_ID": null,
  "FinancialVolume": 0,
  "NextContact$DATE": null,
  "PipeLineStatus_ID": null,
  "Progress_ID": null,
  "TradeDate$DATE": null,
  "Pictures": [],
  "Participants": [],
  "TimeRecords": [],
  "Contacts": [],
  "ContactNote": "",
  "CorrectedBy_ID": null
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/crmactivityforoverviews?select=id
Body
{
  "ActQueue_ID": "2000000101",
  "ActivityArea_ID": "2000000101",
  "ActivityProcess_ID": null,
  "ActivityType_ID": "2000000101",
  "Answer": "",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "ContactNote": "",
  "Contacts": [],
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": "2006-06-16T09:50:00.125Z",
  "CreatedBy_ID": "1300000101",
  "Description": "",
  "Division_ID": "2100000101",
  "FinancialVolume": 0,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": "3000000101",
  "IsPrivate": false,
  "NextContact$DATE": null,
  "OrdNumber": 1,
  "Participants": [],
  "Period_ID": "4200000101",
  "Person_ID": null,
  "Pictures": [],
  "PipeLineStatus_ID": null,
  "Priority": 0,
  "ProcessIsRequired": false,
  "Product_ID": null,
  "Progress_ID": null,
  "RealEnd$DATE": "2006-09-22T12:10:00.000Z",
  "RealOverTime": 0,
  "RealStart$DATE": "2006-09-22T12:10:00.000Z",
  "ResolvedBy_ID": "1300000101",
  "ScheduledOverTime": 0,
  "SheduledEnd$DATE": "2006-09-21T22:00:00.000Z",
  "SheduledStart$DATE": "2006-09-21T22:00:00.000Z",
  "SolverRole_ID": "1000000101",
  "SolverUser_ID": "1300000101",
  "Source_ID": null,
  "Status": 2,
  "Subject": "dotaz na pozáruční servis",
  "TimeRecords": [],
  "TradeDate$DATE": null
}
Response
{
  "id": "2200000101"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/crmactivityforoverviews/{id}?select=id
Body
{
  "ActQueue_ID": "2000000101",
  "ActivityArea_ID": "2000000101",
  "ActivityProcess_ID": null,
  "ActivityType_ID": "2000000101",
  "Answer": "",
  "BusOrder_ID": null,
  "BusProject_ID": null,
  "BusTransaction_ID": null,
  "ContactNote": "",
  "Contacts": [],
  "CorrectedAt$DATE": null,
  "CorrectedBy_ID": null,
  "CreatedAt$DATE": "2006-06-16T09:50:00.125Z",
  "CreatedBy_ID": "1300000101",
  "Description": "",
  "Division_ID": "2100000101",
  "FinancialVolume": 0,
  "FirmOffice_ID": null,
  "Firm_ID": "3000000101",
  "IsPrivate": false,
  "NextContact$DATE": null,
  "OrdNumber": 1,
  "Participants": [],
  "Period_ID": "4200000101",
  "Person_ID": null,
  "Pictures": [],
  "PipeLineStatus_ID": null,
  "Priority": 0,
  "ProcessIsRequired": false,
  "Product_ID": null,
  "Progress_ID": null,
  "RealEnd$DATE": "2006-09-22T12:10:00.000Z",
  "RealOverTime": 0,
  "RealStart$DATE": "2006-09-22T12:10:00.000Z",
  "ResolvedBy_ID": "1300000101",
  "ScheduledOverTime": 0,
  "SheduledEnd$DATE": "2006-09-21T22:00:00.000Z",
  "SheduledStart$DATE": "2006-09-21T22:00:00.000Z",
  "SolverRole_ID": "1000000101",
  "SolverUser_ID": "1300000101",
  "Source_ID": null,
  "Status": 2,
  "Subject": "dotaz na pozáruční servis",
  "TimeRecords": [],
  "TradeDate$DATE": null
}
Response
{
  "id": "2200000101"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/crmactivityforoverviews/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crmactivityforoverviews",
        "object_data": {
          "ActQueue_ID": "2000000101",
          "ActivityArea_ID": "2000000101",
          "ActivityProcess_ID": null,
          "ActivityType_ID": "2000000101",
          "Answer": "",
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "ContactNote": "",
          "Contacts": [],
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": "2006-06-16T09:50:00.125Z",
          "CreatedBy_ID": "1300000101",
          "Description": "",
          "Division_ID": "2100000101",
          "FinancialVolume": 0,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": "3000000101",
          "IsPrivate": false,
          "NextContact$DATE": null,
          "OrdNumber": 1,
          "Participants": [],
          "Period_ID": "4200000101",
          "Person_ID": null,
          "Pictures": [],
          "PipeLineStatus_ID": null,
          "Priority": 0,
          "ProcessIsRequired": false,
          "Product_ID": null,
          "Progress_ID": null,
          "RealEnd$DATE": "2006-09-22T12:10:00.000Z",
          "RealOverTime": 0,
          "RealStart$DATE": "2006-09-22T12:10:00.000Z",
          "ResolvedBy_ID": "1300000101",
          "ScheduledOverTime": 0,
          "SheduledEnd$DATE": "2006-09-21T22:00:00.000Z",
          "SheduledStart$DATE": "2006-09-21T22:00:00.000Z",
          "SolverRole_ID": "1000000101",
          "SolverUser_ID": "1300000101",
          "Source_ID": null,
          "Status": 2,
          "Subject": "dotaz na pozáruční servis",
          "TimeRecords": [],
          "TradeDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crmactivityforoverviews",
        "object_data": {
          "ActQueue_ID": "2000000101",
          "ActivityArea_ID": "2000000101",
          "ActivityProcess_ID": null,
          "ActivityType_ID": "2000000101",
          "Answer": "",
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "ContactNote": "",
          "Contacts": [],
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": "2006-06-16T09:50:00.125Z",
          "CreatedBy_ID": "1300000101",
          "Description": "",
          "Division_ID": "2100000101",
          "FinancialVolume": 0,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": "3000000101",
          "IsPrivate": false,
          "NextContact$DATE": null,
          "OrdNumber": 1,
          "Participants": [],
          "Period_ID": "4200000101",
          "Person_ID": null,
          "Pictures": [],
          "PipeLineStatus_ID": null,
          "Priority": 0,
          "ProcessIsRequired": false,
          "Product_ID": null,
          "Progress_ID": null,
          "RealEnd$DATE": "2006-09-22T12:10:00.000Z",
          "RealOverTime": 0,
          "RealStart$DATE": "2006-09-22T12:10:00.000Z",
          "ResolvedBy_ID": "1300000101",
          "ScheduledOverTime": 0,
          "SheduledEnd$DATE": "2006-09-21T22:00:00.000Z",
          "SheduledStart$DATE": "2006-09-21T22:00:00.000Z",
          "SolverRole_ID": "1000000101",
          "SolverUser_ID": "1300000101",
          "Source_ID": null,
          "Status": 2,
          "Subject": "dotaz na pozáruční servis",
          "TimeRecords": [],
          "TradeDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crmactivityforoverviews",
        "obj_id": "2200000100",
        "object_data": {
          "ActQueue_ID": "2000000101",
          "ActivityArea_ID": "2000000101",
          "ActivityProcess_ID": null,
          "ActivityType_ID": "2000000101",
          "Answer": "",
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "ContactNote": "",
          "Contacts": [],
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": "2006-06-16T09:50:00.125Z",
          "CreatedBy_ID": "1300000101",
          "Description": "",
          "Division_ID": "2100000101",
          "FinancialVolume": 0,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": "3000000101",
          "IsPrivate": false,
          "NextContact$DATE": null,
          "OrdNumber": 1,
          "Participants": [],
          "Period_ID": "4200000101",
          "Person_ID": null,
          "Pictures": [],
          "PipeLineStatus_ID": null,
          "Priority": 0,
          "ProcessIsRequired": false,
          "Product_ID": null,
          "Progress_ID": null,
          "RealEnd$DATE": "2006-09-22T12:10:00.000Z",
          "RealOverTime": 0,
          "RealStart$DATE": "2006-09-22T12:10:00.000Z",
          "ResolvedBy_ID": "1300000101",
          "ScheduledOverTime": 0,
          "SheduledEnd$DATE": "2006-09-21T22:00:00.000Z",
          "SheduledStart$DATE": "2006-09-21T22:00:00.000Z",
          "SolverRole_ID": "1000000101",
          "SolverUser_ID": "1300000101",
          "Source_ID": null,
          "Status": 2,
          "Subject": "dotaz na pozáruční servis",
          "TimeRecords": [],
          "TradeDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crmactivityforoverviews",
        "obj_id": "2200000101",
        "object_data": {
          "ActQueue_ID": "2000000101",
          "ActivityArea_ID": "2000000101",
          "ActivityProcess_ID": null,
          "ActivityType_ID": "2000000101",
          "Answer": "",
          "BusOrder_ID": null,
          "BusProject_ID": null,
          "BusTransaction_ID": null,
          "ContactNote": "",
          "Contacts": [],
          "CorrectedAt$DATE": null,
          "CorrectedBy_ID": null,
          "CreatedAt$DATE": "2006-06-16T09:50:00.125Z",
          "CreatedBy_ID": "1300000101",
          "Description": "",
          "Division_ID": "2100000101",
          "FinancialVolume": 0,
          "FirmOffice_ID": null,
          "Firm_ID": "3000000101",
          "IsPrivate": false,
          "NextContact$DATE": null,
          "OrdNumber": 1,
          "Participants": [],
          "Period_ID": "4200000101",
          "Person_ID": null,
          "Pictures": [],
          "PipeLineStatus_ID": null,
          "Priority": 0,
          "ProcessIsRequired": false,
          "Product_ID": null,
          "Progress_ID": null,
          "RealEnd$DATE": "2006-09-22T12:10:00.000Z",
          "RealOverTime": 0,
          "RealStart$DATE": "2006-09-22T12:10:00.000Z",
          "ResolvedBy_ID": "1300000101",
          "ScheduledOverTime": 0,
          "SheduledEnd$DATE": "2006-09-21T22:00:00.000Z",
          "SheduledStart$DATE": "2006-09-21T22:00:00.000Z",
          "SolverRole_ID": "1000000101",
          "SolverUser_ID": "1300000101",
          "Source_ID": null,
          "Status": 2,
          "Subject": "dotaz na pozáruční servis",
          "TimeRecords": [],
          "TradeDate$DATE": null
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "crmactivityforoverviews",
        "obj_id": "2200000100"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "crmactivityforoverviews",
        "obj_id": "2200000101"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "crmactivityforoverviews",
        "obj_id": "2200000102"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "crmactivityforoverviews",
        "obj_id": "2200000103"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "crmactivityforoverviews",
        "obj_id": "2200000104"
      }
    }
  ]
}