Nastavení parametrů mezd

GET

/wagesettings

Získá kolekci BO Nastavení parametrů mezd

GET

/wagesettings/{id}

Získá konkrétní BO Nastavení parametrů mezd

POST

/wagesettings

Vytvoří nový BO Nastavení parametrů mezd a vrátí jeho kompletní reprezentaci

PUT

/wagesettings/{id}

Provede aktualizaci BO Nastavení parametrů mezd a vrátí jeho kompletní, aktualizovanou reprezentaci. Operaci PUT je možné využívat i k částečným aktualizacím zdrojů (PATCH).

DELETE

/wagesettings/{id}

Smaže BO Nastavení parametrů mezd na základě jeho ID

Metadata - Perzistentní položky

AllowSicksBack boolean

Povolit zpětné zadávání ND, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AutomaticCalc boolean

Automatický přepočet, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

AverageType integer

Výchozí typ průměru, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ClaimShortAuto boolean

Krátit dovolenou automaticky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ClaimShortRounding integer

Zaokrouhlení krácení dovolené - dny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ClaimShortRoundingHrs integer

Zaokrouhlení krácení dovolené - hodiny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Division_ID string (division) relace

Středisko plat. příkazů; ID objektu Středisko, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FieldForDisability integer

Kód položky Stupeň invalidity, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FieldForDisabilityFrom integer

Kód položky Invalidní důchod od, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FieldForInsCompRegNum integer

Kód položky Číslo plátce, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FieldForPercentDock integer

Položka pro srážku procentem, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Firm_ID string (firm) relace

Firma plat. příkazů; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

FormulaCodeEmployee string (75)

Def. kódu zaměstnance, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

HIAnnualClearingChart_ID string (calcchart) relace

Výp. schéma pro výp. detail. řádku RZ ZP; ID objektu Výpočtové schéma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

HIFirm_ID string (firm) relace

Vlastní firma pro účely RZZP; ID objektu Firma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

HIPeriodStdActionField integer

Kód pole MLS se základem ZP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

HIPeriodStdActionParams string (0)

Par. akce - přenos do poj. pom. ZP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MTCMWithFeasts boolean

Zap. svátky do odpr. doby pro nár. na strav., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MTCMWithHoliday boolean

Zap. dov. do odpr. doby pro nár. na strav., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MTCMWithPaidFree boolean

Zap. plac. volno do odpr. doby pro nár. na strav., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MTCMWithSicks boolean

Zap. nemoci do odpr. doby pro nár. na strav., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

MealTicketClaimMode integer

Výpoč. nár. na stravenky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ObjVersion integer

Verze objektu, pouze pro čtení, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PreferredCodeBehaviour integer

Založení a ukončení poj.poměru, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ProtectedWorkshop boolean

Chráněná dílna, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ReduceRewardByWorkTime boolean

Redukce Odměny, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

RewardLongTermShortingMethod integer

Způsob krácení odměn, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Rows array (wagesettingrow) relace

Řádky; kolekce BO Vazba na proměnnou, pole je duplikováno při klonování objektu, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

SBCalcSchForWSCom_ID string (calcchart) relace

Výp. schéma pro souhrnný ML - ND v ochr. lhůtě; ID objektu Výpočtové schéma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SBCalcSchemeForWSPart_ID string (calcchart) relace

Výp. schéma pro dílčí ML - ND v ochr. lhůtě; ID objektu Výpočtové schéma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SIPeriodStdActionField integer

Kód pole MLS se základem StP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SIPeriodStdActionParams string (0)

Par. akce - přenos do poj. pom. SP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

SmallOrBigCompany integer

Malá/velká org., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UseAbsencesInCalculation boolean

Použít nepřít., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UseUserHIRoundDefinitions boolean

Uživ. def. zaokrouh. RZZP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UseUserRoundDefinitions boolean

uživ.def.zaokr., pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UserAnnClearingTaxBaseRounding integer

Už.zaokr.základu daně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UserAnnClearingTaxRounding integer

Už.zaokr.daně, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UserHIKMinKMaxRounding integer

Způsob zaokr. koef. RZ ZP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UserHIMinInsBaseRounding integer

Způsob zaokr. min. zákl. pro roční zúčt. ZP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UserHIYearRounding integer

Způsob zaokr. vypoč. roč. ZP, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

UserPercentDocksRounding integer

Už.zaokr.srážek, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

ValidateSBMaximum boolean

Kontrolovat maximum NPN, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WageClosingDayType integer

Typ dne uzávěrky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WageClosingNrDays integer

Den uzávěrky, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

WageFactorySettings array (wagefactorysetting) relace

Nastavení zaokrouhlování; kolekce BO Systém.nastavení, objekt na který pole odkazuje je 'vlastněn'

YCCalcSchForWSCom_ID string (calcchart) relace

Výp. schéma pro souhrnný ML - RZÚ po ukončeném PP; ID objektu Výpočtové schéma, pole vlastněné tabulkou, možné řadit a filtrovat, pole je duplikováno při klonování objektu

Metadata - Neperzistentní položky

AnnClearingTaxBaseRounding integer

Zaokr.základu daně

AnnClearingTaxRounding integer

Zaokr.daně

ClassID string (26)

ID třídy, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

DisplayName string (100)

Název, pouze pro čtení

FieldForDisabilityFromLabel string (30)

Kód položky Invalidní důchod od

FieldForDisabilityFromName string (30)

Kód položky Invalidní důchod od

FieldForDisabilityLabel string (30)

Kód položky Stupeň invalidity

FieldForDisabilityName string (30)

Kód položky Stupeň invalidity

FieldForInsCompRegNumLabel string (30)

Kód položky Číslo plátce - popis

FieldForInsCompRegNumName string (30)

Kód položky Číslo plátce - název

FieldForPercentDockLabel string (40)

Položka pro srážku procentem - popis

FieldForPercentDockName string (30)

Položka pro srážku procentem - název

HIKMinKMaxRounding integer

Způsob zaokr. koef. RZ ZP

HIMinInsBaseRounding integer

Způsob zaokr. min. zákl. pro roční zúčt. ZP

HIPeriodStdActFldLabel string (40)

Popiska pole MLS se základem ZP

HIPeriodStdActFldName string (30)

Název pole MLS se základem ZP

HIYearRounding integer

Způsob zaokr. vypoč. roč. ZP

ID string (10)

Vlastní ID, pouze pro čtení, fkAnsiCaseSensitive, pole nepodporuje ochranu dat/GDPR

PercentDocksRounding integer

Zaokr.srážek

SIPeriodStdActFldLabel string (40)

Popiska pole MLS se základem StP

SIPeriodStdActFldName string (30)

Název pole MLS se základem StP

SystAnnClearingTaxBaseRounding integer

Syst.zaokr.základu daně

SystAnnClearingTaxRounding integer

Syst.zaokr.daně

SystHIKMinKMaxRounding integer

Způsob zaokr. koef. RZ ZP

SystHIMinInsBaseRounding integer

Způsob zaokr. min. zákl. pro roční zúčt. ZP

SystHIYearRounding integer

Způsob zaokr. vypoč. roč. ZP

SystPercentDocksRounding integer

Syst.zaokr.srážek

Příklady
 • GET
 • QUERY
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • BATCH
 • Builder
Request

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wagesettings?take=1

GET

https://atd.abra.eu/demodata/wagesettings/{id}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 7,
  "Rows": [
    {
      "code": "IndLifeMin",
      "id": "1000000000",
      "name": "Životní minimum jednotlivce (ŽMJ)",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "1100000000"
    },
    {
      "code": "UndockChld",
      "id": "2000000000",
      "name": "Nesrazitelné % ŽMJ na vyživovanou osobu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "2100000000"
    },
    {
      "code": "UndockLiab",
      "id": "3000000000",
      "name": "Nesrazitelné % ŽMJ na povinnou osobu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "3100000000"
    },
    {
      "code": "MaxForThrd",
      "id": "4000000000",
      "name": "% ŽMJ nad které lze srážet bez omezení",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "4100000000"
    },
    {
      "code": "ProtPeriod",
      "id": "5000000000",
      "name": "Ochranná lhůta",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "7100000000"
    },
    {
      "code": "MaxAvrgFul",
      "id": "6000000000",
      "name": "Maximum DVZ na ND v plné výši ",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "8100000000"
    },
    {
      "code": "MaxAvrgRed",
      "id": "7000000000",
      "name": "Maximum DVZ na ND ve snížené výši",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "9100000000"
    },
    {
      "code": "PAvrgRed",
      "id": "8000000000",
      "name": "% snížené výše DVZ na ND",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "A100000000"
    },
    {
      "code": "AvrMonth",
      "id": "9000000000",
      "name": "Průměrný měsíc",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "F000000000"
    },
    {
      "code": "DayD",
      "id": "A000000000",
      "name": "Pravidelný den výplaty",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "Y000000000"
    },
    {
      "code": "RZUMin",
      "id": "B000000000",
      "name": "Minimální přeplatek daně, který se vrací",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "Z000000000"
    },
    {
      "code": "PNemocPl",
      "id": "C000000000",
      "name": "Délka platnosti průměru na nemoc",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "5200000000"
    },
    {
      "code": "PDovolPl",
      "id": "D000000000",
      "name": "Délka platnosti průměru na dovolenou",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "4200000000"
    },
    {
      "code": "PrumNemoc",
      "id": "E000000000",
      "name": "Délka období pro průměr na nemoc",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "5100000000"
    },
    {
      "code": "PrumDovol",
      "id": "F000000000",
      "name": "Délka období pro průměr na dovolenou",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "6100000000"
    },
    {
      "code": "DVZRProc",
      "id": "G000000000",
      "name": "Procento redukce DVZ",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "9200000000"
    },
    {
      "code": "DVZRDny",
      "id": "H000000000",
      "name": "Počet dní redukce DVZ",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "7200000000"
    },
    {
      "code": "NDSaz02",
      "id": "I000000000",
      "name": "Normální sazba ND",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "6200000000"
    },
    {
      "code": "NDSaz01",
      "id": "J000000000",
      "name": "Nízká sazba ND",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "8200000000"
    },
    {
      "code": "MinDB",
      "id": "K000000000",
      "name": "Minimální daňový bonus",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "E200000000"
    },
    {
      "code": "MinMzdM",
      "id": "L000000000",
      "name": "Minimální mzda měsíční",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "D100000000"
    },
    {
      "code": "MinRocDB",
      "id": "M000000000",
      "name": "Minimální roční daňový bonus",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "H200000000"
    },
    {
      "code": "MaxRocDB",
      "id": "N000000000",
      "name": "Maximální roční daňový bonus",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "I200000000"
    },
    {
      "code": "NPNProc3",
      "id": "O000000000",
      "name": "% pro VZ na NPN v 3. red. pásmu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "3300000000"
    },
    {
      "code": "NPNProc2",
      "id": "P000000000",
      "name": "% pro VZ na NPN v 2. red. pásmu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "2300000000"
    },
    {
      "code": "NPNProc1",
      "id": "Q000000000",
      "name": "% pro VZ na NPN v 1. red. pásmu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "1300000000"
    },
    {
      "code": "NPNRed3",
      "id": "R000000000",
      "name": "Redukční hranice 3 pro VZ na NPN",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "0300000000"
    },
    {
      "code": "NPNRed2",
      "id": "S000000000",
      "name": "Redukční hranice 2 pro VZ na NPN",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "Z200000000"
    },
    {
      "code": "NPNRed1",
      "id": "T000000000",
      "name": "Redukční hranice 1 pro VZ na NPN",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "Y200000000"
    },
    {
      "code": "SPZvys",
      "id": "U000000000",
      "name": "Zaměstnavatel platí zvýš. NP",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "5300000000"
    },
    {
      "code": "WeeksInYr",
      "id": "V000000000",
      "name": "Průměrný počet týdnů v roce",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "4300000000"
    },
    {
      "code": "NormDuty",
      "id": "W000000000",
      "name": "Normální úvazek",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "B100000000"
    },
    {
      "code": "FeastMode",
      "id": "X000000000",
      "name": "Způsob výpočtu svátků pro měs. mzdu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "E300000000"
    },
    {
      "code": "NDSazP01",
      "id": "Y000000000",
      "name": "Sazba ND v 1. pásmu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "L300000000"
    },
    {
      "code": "NDSazP02",
      "id": "Z000000000",
      "name": "Sazba ND v 2. pásmu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "M300000000"
    },
    {
      "code": "NDSazP03",
      "id": "0100000000",
      "name": "Sazba ND v 3. pásmu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "N300000000"
    },
    {
      "code": "NDSazP04",
      "id": "1100000000",
      "name": "Sazba ND v 4. pásmu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "O300000000"
    },
    {
      "code": "NormNakl",
      "id": "2100000000",
      "name": "Normativní náklady na bydlení",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "S300000000"
    },
    {
      "code": "OKEC",
      "id": "3100000000",
      "name": "OKEČ",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "U200000000"
    },
    {
      "code": "SIDepCode",
      "id": "4100000000",
      "name": "Kód okresu pobočky SSZ",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "J200000000"
    },
    {
      "code": "SIDepLoc",
      "id": "5100000000",
      "name": "Sídlo pobočky SSZ",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "K200000000"
    },
    {
      "code": "SPMin",
      "id": "6100000000",
      "name": "Minimální výdělek - účast na NP",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "E100000000"
    },
    {
      "code": "SPZakLimit",
      "id": "7100000000",
      "name": "Roční limit základu SP",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "P300000000"
    },
    {
      "code": "DanZal",
      "id": "8100000000",
      "name": "Záloha na daň v %",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "R100000000"
    },
    {
      "code": "DanZal2",
      "id": "9100000000",
      "name": "Záloha na daň (zvýšená) v %",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "I400000000"
    },
    {
      "code": "MinMzdH",
      "id": "A100000000",
      "name": "Minimální mzda hodinová",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "C100000000"
    },
    {
      "code": "MinMzdInvH",
      "id": "B100000000",
      "name": "Minimální mzda hodinová - Inv.důch.",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "5400000000"
    }
  ],
  "SBCalcSchemeForWSPart_ID": "B000000000",
  "SBCalcSchForWSCom_ID": "2200000000",
  "YCCalcSchForWSCom_ID": "2200000000",
  "UseUserRoundDefinitions": true,
  "UserAnnClearingTaxBaseRounding": 33554691,
  "UserAnnClearingTaxRounding": 258,
  "UserPercentDocksRounding": 258,
  "FormulaCodeEmployee": ";0;N;4;;0;N;N;A",
  "ReduceRewardByWorkTime": true,
  "UseAbsencesInCalculation": true,
  "AutomaticCalc": false,
  "WageFactorySettings": [
    {
      "annclearingtaxbaserounding": 33554691,
      "annclearingtaxrounding": 258,
      "hikminkmaxrounding": 0,
      "himininsbaserounding": 0,
      "hiyearrounding": 0,
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "percentdocksrounding": 258
    }
  ],
  "AverageType": 1,
  "FieldForPercentDock": 1000049,
  "AllowSicksBack": false,
  "RewardLongTermShortingMethod": 0,
  "MealTicketClaimMode": 1,
  "MTCMWithHoliday": false,
  "MTCMWithPaidFree": false,
  "MTCMWithFeasts": false,
  "MTCMWithSicks": false,
  "PreferredCodeBehaviour": 0,
  "ValidateSBMaximum": false,
  "HIAnnualClearingChart_ID": null,
  "FieldForInsCompRegNum": 0,
  "UserHIMinInsBaseRounding": 0,
  "UserHIKMinKMaxRounding": 0,
  "SIPeriodStdActionParams": "",
  "HIPeriodStdActionParams": "",
  "SIPeriodStdActionField": 0,
  "HIPeriodStdActionField": 0,
  "HIFirm_ID": null,
  "UseUserHIRoundDefinitions": false,
  "ClaimShortRounding": -16775934,
  "ClaimShortAuto": true,
  "ClaimShortRoundingHrs": -33554175,
  "Firm_ID": null,
  "WageClosingDayType": 3,
  "WageClosingNrDays": 0,
  "SmallOrBigCompany": 1,
  "FieldForDisability": 0,
  "FieldForDisabilityFrom": 1000029,
  "UserHIYearRounding": 0,
  "Division_ID": null,
  "ProtectedWorkshop": false
}
Request POST

POST

https://atd.abra.eu/demodata/query
{"class": "wagesettings", "take": "1"}

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wagesettings/query
{"take": "1"}
Response
{
  "ID": "1000000000",
  "ObjVersion": 7,
  "Rows": [
    {
      "code": "IndLifeMin",
      "id": "1000000000",
      "name": "Životní minimum jednotlivce (ŽMJ)",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "1100000000"
    },
    {
      "code": "UndockChld",
      "id": "2000000000",
      "name": "Nesrazitelné % ŽMJ na vyživovanou osobu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "2100000000"
    },
    {
      "code": "UndockLiab",
      "id": "3000000000",
      "name": "Nesrazitelné % ŽMJ na povinnou osobu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "3100000000"
    },
    {
      "code": "MaxForThrd",
      "id": "4000000000",
      "name": "% ŽMJ nad které lze srážet bez omezení",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "4100000000"
    },
    {
      "code": "ProtPeriod",
      "id": "5000000000",
      "name": "Ochranná lhůta",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "7100000000"
    },
    {
      "code": "MaxAvrgFul",
      "id": "6000000000",
      "name": "Maximum DVZ na ND v plné výši ",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "8100000000"
    },
    {
      "code": "MaxAvrgRed",
      "id": "7000000000",
      "name": "Maximum DVZ na ND ve snížené výši",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "9100000000"
    },
    {
      "code": "PAvrgRed",
      "id": "8000000000",
      "name": "% snížené výše DVZ na ND",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "A100000000"
    },
    {
      "code": "AvrMonth",
      "id": "9000000000",
      "name": "Průměrný měsíc",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "F000000000"
    },
    {
      "code": "DayD",
      "id": "A000000000",
      "name": "Pravidelný den výplaty",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "Y000000000"
    },
    {
      "code": "RZUMin",
      "id": "B000000000",
      "name": "Minimální přeplatek daně, který se vrací",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "Z000000000"
    },
    {
      "code": "PNemocPl",
      "id": "C000000000",
      "name": "Délka platnosti průměru na nemoc",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "5200000000"
    },
    {
      "code": "PDovolPl",
      "id": "D000000000",
      "name": "Délka platnosti průměru na dovolenou",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "4200000000"
    },
    {
      "code": "PrumNemoc",
      "id": "E000000000",
      "name": "Délka období pro průměr na nemoc",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "5100000000"
    },
    {
      "code": "PrumDovol",
      "id": "F000000000",
      "name": "Délka období pro průměr na dovolenou",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "6100000000"
    },
    {
      "code": "DVZRProc",
      "id": "G000000000",
      "name": "Procento redukce DVZ",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "9200000000"
    },
    {
      "code": "DVZRDny",
      "id": "H000000000",
      "name": "Počet dní redukce DVZ",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "7200000000"
    },
    {
      "code": "NDSaz02",
      "id": "I000000000",
      "name": "Normální sazba ND",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "6200000000"
    },
    {
      "code": "NDSaz01",
      "id": "J000000000",
      "name": "Nízká sazba ND",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "8200000000"
    },
    {
      "code": "MinDB",
      "id": "K000000000",
      "name": "Minimální daňový bonus",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "E200000000"
    },
    {
      "code": "MinMzdM",
      "id": "L000000000",
      "name": "Minimální mzda měsíční",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "D100000000"
    },
    {
      "code": "MinRocDB",
      "id": "M000000000",
      "name": "Minimální roční daňový bonus",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "H200000000"
    },
    {
      "code": "MaxRocDB",
      "id": "N000000000",
      "name": "Maximální roční daňový bonus",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "I200000000"
    },
    {
      "code": "NPNProc3",
      "id": "O000000000",
      "name": "% pro VZ na NPN v 3. red. pásmu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "3300000000"
    },
    {
      "code": "NPNProc2",
      "id": "P000000000",
      "name": "% pro VZ na NPN v 2. red. pásmu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "2300000000"
    },
    {
      "code": "NPNProc1",
      "id": "Q000000000",
      "name": "% pro VZ na NPN v 1. red. pásmu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "1300000000"
    },
    {
      "code": "NPNRed3",
      "id": "R000000000",
      "name": "Redukční hranice 3 pro VZ na NPN",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "0300000000"
    },
    {
      "code": "NPNRed2",
      "id": "S000000000",
      "name": "Redukční hranice 2 pro VZ na NPN",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "Z200000000"
    },
    {
      "code": "NPNRed1",
      "id": "T000000000",
      "name": "Redukční hranice 1 pro VZ na NPN",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "Y200000000"
    },
    {
      "code": "SPZvys",
      "id": "U000000000",
      "name": "Zaměstnavatel platí zvýš. NP",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "5300000000"
    },
    {
      "code": "WeeksInYr",
      "id": "V000000000",
      "name": "Průměrný počet týdnů v roce",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "4300000000"
    },
    {
      "code": "NormDuty",
      "id": "W000000000",
      "name": "Normální úvazek",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "B100000000"
    },
    {
      "code": "FeastMode",
      "id": "X000000000",
      "name": "Způsob výpočtu svátků pro měs. mzdu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "E300000000"
    },
    {
      "code": "NDSazP01",
      "id": "Y000000000",
      "name": "Sazba ND v 1. pásmu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "L300000000"
    },
    {
      "code": "NDSazP02",
      "id": "Z000000000",
      "name": "Sazba ND v 2. pásmu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "M300000000"
    },
    {
      "code": "NDSazP03",
      "id": "0100000000",
      "name": "Sazba ND v 3. pásmu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "N300000000"
    },
    {
      "code": "NDSazP04",
      "id": "1100000000",
      "name": "Sazba ND v 4. pásmu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "O300000000"
    },
    {
      "code": "NormNakl",
      "id": "2100000000",
      "name": "Normativní náklady na bydlení",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "S300000000"
    },
    {
      "code": "OKEC",
      "id": "3100000000",
      "name": "OKEČ",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "U200000000"
    },
    {
      "code": "SIDepCode",
      "id": "4100000000",
      "name": "Kód okresu pobočky SSZ",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "J200000000"
    },
    {
      "code": "SIDepLoc",
      "id": "5100000000",
      "name": "Sídlo pobočky SSZ",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "K200000000"
    },
    {
      "code": "SPMin",
      "id": "6100000000",
      "name": "Minimální výdělek - účast na NP",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "E100000000"
    },
    {
      "code": "SPZakLimit",
      "id": "7100000000",
      "name": "Roční limit základu SP",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "P300000000"
    },
    {
      "code": "DanZal",
      "id": "8100000000",
      "name": "Záloha na daň v %",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "R100000000"
    },
    {
      "code": "DanZal2",
      "id": "9100000000",
      "name": "Záloha na daň (zvýšená) v %",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "I400000000"
    },
    {
      "code": "MinMzdH",
      "id": "A100000000",
      "name": "Minimální mzda hodinová",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "C100000000"
    },
    {
      "code": "MinMzdInvH",
      "id": "B100000000",
      "name": "Minimální mzda hodinová - Inv.důch.",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "5400000000"
    }
  ],
  "SBCalcSchemeForWSPart_ID": "B000000000",
  "SBCalcSchForWSCom_ID": "2200000000",
  "YCCalcSchForWSCom_ID": "2200000000",
  "UseUserRoundDefinitions": true,
  "UserAnnClearingTaxBaseRounding": 33554691,
  "UserAnnClearingTaxRounding": 258,
  "UserPercentDocksRounding": 258,
  "FormulaCodeEmployee": ";0;N;4;;0;N;N;A",
  "ReduceRewardByWorkTime": true,
  "UseAbsencesInCalculation": true,
  "AutomaticCalc": false,
  "WageFactorySettings": [
    {
      "annclearingtaxbaserounding": 33554691,
      "annclearingtaxrounding": 258,
      "hikminkmaxrounding": 0,
      "himininsbaserounding": 0,
      "hiyearrounding": 0,
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "percentdocksrounding": 258
    }
  ],
  "AverageType": 1,
  "FieldForPercentDock": 1000049,
  "AllowSicksBack": false,
  "RewardLongTermShortingMethod": 0,
  "MealTicketClaimMode": 1,
  "MTCMWithHoliday": false,
  "MTCMWithPaidFree": false,
  "MTCMWithFeasts": false,
  "MTCMWithSicks": false,
  "PreferredCodeBehaviour": 0,
  "ValidateSBMaximum": false,
  "HIAnnualClearingChart_ID": null,
  "FieldForInsCompRegNum": 0,
  "UserHIMinInsBaseRounding": 0,
  "UserHIKMinKMaxRounding": 0,
  "SIPeriodStdActionParams": "",
  "HIPeriodStdActionParams": "",
  "SIPeriodStdActionField": 0,
  "HIPeriodStdActionField": 0,
  "HIFirm_ID": null,
  "UseUserHIRoundDefinitions": false,
  "ClaimShortRounding": -16775934,
  "ClaimShortAuto": true,
  "ClaimShortRoundingHrs": -33554175,
  "Firm_ID": null,
  "WageClosingDayType": 3,
  "WageClosingNrDays": 0,
  "SmallOrBigCompany": 1,
  "FieldForDisability": 0,
  "FieldForDisabilityFrom": 1000029,
  "UserHIYearRounding": 0,
  "Division_ID": null,
  "ProtectedWorkshop": false
}
Request

POST

https://atd.abra.eu/demodata/wagesettings?select=id
Body
{
  "AllowSicksBack": false,
  "AutomaticCalc": false,
  "AverageType": 1,
  "ClaimShortAuto": true,
  "ClaimShortRounding": -16775934,
  "ClaimShortRoundingHrs": -33554175,
  "Division_ID": null,
  "FieldForDisability": 0,
  "FieldForDisabilityFrom": 1000029,
  "FieldForInsCompRegNum": 0,
  "FieldForPercentDock": 1000049,
  "Firm_ID": null,
  "FormulaCodeEmployee": ";0;N;4;;0;N;N;A",
  "HIAnnualClearingChart_ID": null,
  "HIFirm_ID": null,
  "HIPeriodStdActionField": 0,
  "HIPeriodStdActionParams": "",
  "MTCMWithFeasts": false,
  "MTCMWithHoliday": false,
  "MTCMWithPaidFree": false,
  "MTCMWithSicks": false,
  "MealTicketClaimMode": 1,
  "PreferredCodeBehaviour": 0,
  "ProtectedWorkshop": false,
  "ReduceRewardByWorkTime": true,
  "RewardLongTermShortingMethod": 0,
  "Rows": [
    {
      "code": "IndLifeMin",
      "id": "1000000000",
      "name": "Životní minimum jednotlivce (ŽMJ)",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "1100000000"
    },
    {
      "code": "UndockChld",
      "id": "2000000000",
      "name": "Nesrazitelné % ŽMJ na vyživovanou osobu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "2100000000"
    },
    {
      "code": "UndockLiab",
      "id": "3000000000",
      "name": "Nesrazitelné % ŽMJ na povinnou osobu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "3100000000"
    },
    {
      "code": "MaxForThrd",
      "id": "4000000000",
      "name": "% ŽMJ nad které lze srážet bez omezení",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "4100000000"
    },
    {
      "code": "ProtPeriod",
      "id": "5000000000",
      "name": "Ochranná lhůta",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "7100000000"
    },
    {
      "code": "MaxAvrgFul",
      "id": "6000000000",
      "name": "Maximum DVZ na ND v plné výši ",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "8100000000"
    },
    {
      "code": "MaxAvrgRed",
      "id": "7000000000",
      "name": "Maximum DVZ na ND ve snížené výši",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "9100000000"
    },
    {
      "code": "PAvrgRed",
      "id": "8000000000",
      "name": "% snížené výše DVZ na ND",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "A100000000"
    },
    {
      "code": "AvrMonth",
      "id": "9000000000",
      "name": "Průměrný měsíc",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "F000000000"
    },
    {
      "code": "DayD",
      "id": "A000000000",
      "name": "Pravidelný den výplaty",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "Y000000000"
    },
    {
      "code": "RZUMin",
      "id": "B000000000",
      "name": "Minimální přeplatek daně, který se vrací",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "Z000000000"
    },
    {
      "code": "PNemocPl",
      "id": "C000000000",
      "name": "Délka platnosti průměru na nemoc",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "5200000000"
    },
    {
      "code": "PDovolPl",
      "id": "D000000000",
      "name": "Délka platnosti průměru na dovolenou",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "4200000000"
    },
    {
      "code": "PrumNemoc",
      "id": "E000000000",
      "name": "Délka období pro průměr na nemoc",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "5100000000"
    },
    {
      "code": "PrumDovol",
      "id": "F000000000",
      "name": "Délka období pro průměr na dovolenou",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "6100000000"
    },
    {
      "code": "DVZRProc",
      "id": "G000000000",
      "name": "Procento redukce DVZ",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "9200000000"
    },
    {
      "code": "DVZRDny",
      "id": "H000000000",
      "name": "Počet dní redukce DVZ",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "7200000000"
    },
    {
      "code": "NDSaz02",
      "id": "I000000000",
      "name": "Normální sazba ND",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "6200000000"
    },
    {
      "code": "NDSaz01",
      "id": "J000000000",
      "name": "Nízká sazba ND",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "8200000000"
    },
    {
      "code": "MinDB",
      "id": "K000000000",
      "name": "Minimální daňový bonus",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "E200000000"
    },
    {
      "code": "MinMzdM",
      "id": "L000000000",
      "name": "Minimální mzda měsíční",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "D100000000"
    },
    {
      "code": "MinRocDB",
      "id": "M000000000",
      "name": "Minimální roční daňový bonus",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "H200000000"
    },
    {
      "code": "MaxRocDB",
      "id": "N000000000",
      "name": "Maximální roční daňový bonus",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "I200000000"
    },
    {
      "code": "NPNProc3",
      "id": "O000000000",
      "name": "% pro VZ na NPN v 3. red. pásmu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "3300000000"
    },
    {
      "code": "NPNProc2",
      "id": "P000000000",
      "name": "% pro VZ na NPN v 2. red. pásmu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "2300000000"
    },
    {
      "code": "NPNProc1",
      "id": "Q000000000",
      "name": "% pro VZ na NPN v 1. red. pásmu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "1300000000"
    },
    {
      "code": "NPNRed3",
      "id": "R000000000",
      "name": "Redukční hranice 3 pro VZ na NPN",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "0300000000"
    },
    {
      "code": "NPNRed2",
      "id": "S000000000",
      "name": "Redukční hranice 2 pro VZ na NPN",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "Z200000000"
    },
    {
      "code": "NPNRed1",
      "id": "T000000000",
      "name": "Redukční hranice 1 pro VZ na NPN",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "Y200000000"
    },
    {
      "code": "SPZvys",
      "id": "U000000000",
      "name": "Zaměstnavatel platí zvýš. NP",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "5300000000"
    },
    {
      "code": "WeeksInYr",
      "id": "V000000000",
      "name": "Průměrný počet týdnů v roce",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "4300000000"
    },
    {
      "code": "NormDuty",
      "id": "W000000000",
      "name": "Normální úvazek",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "B100000000"
    },
    {
      "code": "FeastMode",
      "id": "X000000000",
      "name": "Způsob výpočtu svátků pro měs. mzdu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "E300000000"
    },
    {
      "code": "NDSazP01",
      "id": "Y000000000",
      "name": "Sazba ND v 1. pásmu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "L300000000"
    },
    {
      "code": "NDSazP02",
      "id": "Z000000000",
      "name": "Sazba ND v 2. pásmu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "M300000000"
    },
    {
      "code": "NDSazP03",
      "id": "0100000000",
      "name": "Sazba ND v 3. pásmu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "N300000000"
    },
    {
      "code": "NDSazP04",
      "id": "1100000000",
      "name": "Sazba ND v 4. pásmu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "O300000000"
    },
    {
      "code": "NormNakl",
      "id": "2100000000",
      "name": "Normativní náklady na bydlení",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "S300000000"
    },
    {
      "code": "OKEC",
      "id": "3100000000",
      "name": "OKEČ",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "U200000000"
    },
    {
      "code": "SIDepCode",
      "id": "4100000000",
      "name": "Kód okresu pobočky SSZ",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "J200000000"
    },
    {
      "code": "SIDepLoc",
      "id": "5100000000",
      "name": "Sídlo pobočky SSZ",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "K200000000"
    },
    {
      "code": "SPMin",
      "id": "6100000000",
      "name": "Minimální výdělek - účast na NP",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "E100000000"
    },
    {
      "code": "SPZakLimit",
      "id": "7100000000",
      "name": "Roční limit základu SP",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "P300000000"
    },
    {
      "code": "DanZal",
      "id": "8100000000",
      "name": "Záloha na daň v %",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "R100000000"
    },
    {
      "code": "DanZal2",
      "id": "9100000000",
      "name": "Záloha na daň (zvýšená) v %",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "I400000000"
    },
    {
      "code": "MinMzdH",
      "id": "A100000000",
      "name": "Minimální mzda hodinová",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "C100000000"
    },
    {
      "code": "MinMzdInvH",
      "id": "B100000000",
      "name": "Minimální mzda hodinová - Inv.důch.",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "5400000000"
    }
  ],
  "SBCalcSchForWSCom_ID": "2200000000",
  "SBCalcSchemeForWSPart_ID": "B000000000",
  "SIPeriodStdActionField": 0,
  "SIPeriodStdActionParams": "",
  "SmallOrBigCompany": 1,
  "UseAbsencesInCalculation": true,
  "UseUserHIRoundDefinitions": false,
  "UseUserRoundDefinitions": true,
  "UserAnnClearingTaxBaseRounding": 33554691,
  "UserAnnClearingTaxRounding": 258,
  "UserHIKMinKMaxRounding": 0,
  "UserHIMinInsBaseRounding": 0,
  "UserHIYearRounding": 0,
  "UserPercentDocksRounding": 258,
  "ValidateSBMaximum": false,
  "WageClosingDayType": 3,
  "WageClosingNrDays": 0,
  "WageFactorySettings": [
    {
      "annclearingtaxbaserounding": 33554691,
      "annclearingtaxrounding": 258,
      "hikminkmaxrounding": 0,
      "himininsbaserounding": 0,
      "hiyearrounding": 0,
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "percentdocksrounding": 258
    }
  ],
  "YCCalcSchForWSCom_ID": "2200000000"
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}
Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata/wagesettings/{id}?select=id
Body
{
  "AllowSicksBack": false,
  "AutomaticCalc": false,
  "AverageType": 1,
  "ClaimShortAuto": true,
  "ClaimShortRounding": -16775934,
  "ClaimShortRoundingHrs": -33554175,
  "Division_ID": null,
  "FieldForDisability": 0,
  "FieldForDisabilityFrom": 1000029,
  "FieldForInsCompRegNum": 0,
  "FieldForPercentDock": 1000049,
  "Firm_ID": null,
  "FormulaCodeEmployee": ";0;N;4;;0;N;N;A",
  "HIAnnualClearingChart_ID": null,
  "HIFirm_ID": null,
  "HIPeriodStdActionField": 0,
  "HIPeriodStdActionParams": "",
  "MTCMWithFeasts": false,
  "MTCMWithHoliday": false,
  "MTCMWithPaidFree": false,
  "MTCMWithSicks": false,
  "MealTicketClaimMode": 1,
  "PreferredCodeBehaviour": 0,
  "ProtectedWorkshop": false,
  "ReduceRewardByWorkTime": true,
  "RewardLongTermShortingMethod": 0,
  "Rows": [
    {
      "code": "IndLifeMin",
      "id": "1000000000",
      "name": "Životní minimum jednotlivce (ŽMJ)",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "1100000000"
    },
    {
      "code": "UndockChld",
      "id": "2000000000",
      "name": "Nesrazitelné % ŽMJ na vyživovanou osobu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "2100000000"
    },
    {
      "code": "UndockLiab",
      "id": "3000000000",
      "name": "Nesrazitelné % ŽMJ na povinnou osobu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "3100000000"
    },
    {
      "code": "MaxForThrd",
      "id": "4000000000",
      "name": "% ŽMJ nad které lze srážet bez omezení",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "4100000000"
    },
    {
      "code": "ProtPeriod",
      "id": "5000000000",
      "name": "Ochranná lhůta",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "7100000000"
    },
    {
      "code": "MaxAvrgFul",
      "id": "6000000000",
      "name": "Maximum DVZ na ND v plné výši ",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "8100000000"
    },
    {
      "code": "MaxAvrgRed",
      "id": "7000000000",
      "name": "Maximum DVZ na ND ve snížené výši",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "9100000000"
    },
    {
      "code": "PAvrgRed",
      "id": "8000000000",
      "name": "% snížené výše DVZ na ND",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "A100000000"
    },
    {
      "code": "AvrMonth",
      "id": "9000000000",
      "name": "Průměrný měsíc",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "F000000000"
    },
    {
      "code": "DayD",
      "id": "A000000000",
      "name": "Pravidelný den výplaty",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "Y000000000"
    },
    {
      "code": "RZUMin",
      "id": "B000000000",
      "name": "Minimální přeplatek daně, který se vrací",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "Z000000000"
    },
    {
      "code": "PNemocPl",
      "id": "C000000000",
      "name": "Délka platnosti průměru na nemoc",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "5200000000"
    },
    {
      "code": "PDovolPl",
      "id": "D000000000",
      "name": "Délka platnosti průměru na dovolenou",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "4200000000"
    },
    {
      "code": "PrumNemoc",
      "id": "E000000000",
      "name": "Délka období pro průměr na nemoc",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "5100000000"
    },
    {
      "code": "PrumDovol",
      "id": "F000000000",
      "name": "Délka období pro průměr na dovolenou",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "6100000000"
    },
    {
      "code": "DVZRProc",
      "id": "G000000000",
      "name": "Procento redukce DVZ",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "9200000000"
    },
    {
      "code": "DVZRDny",
      "id": "H000000000",
      "name": "Počet dní redukce DVZ",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "7200000000"
    },
    {
      "code": "NDSaz02",
      "id": "I000000000",
      "name": "Normální sazba ND",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "6200000000"
    },
    {
      "code": "NDSaz01",
      "id": "J000000000",
      "name": "Nízká sazba ND",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "8200000000"
    },
    {
      "code": "MinDB",
      "id": "K000000000",
      "name": "Minimální daňový bonus",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "E200000000"
    },
    {
      "code": "MinMzdM",
      "id": "L000000000",
      "name": "Minimální mzda měsíční",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "D100000000"
    },
    {
      "code": "MinRocDB",
      "id": "M000000000",
      "name": "Minimální roční daňový bonus",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "H200000000"
    },
    {
      "code": "MaxRocDB",
      "id": "N000000000",
      "name": "Maximální roční daňový bonus",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "I200000000"
    },
    {
      "code": "NPNProc3",
      "id": "O000000000",
      "name": "% pro VZ na NPN v 3. red. pásmu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "3300000000"
    },
    {
      "code": "NPNProc2",
      "id": "P000000000",
      "name": "% pro VZ na NPN v 2. red. pásmu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "2300000000"
    },
    {
      "code": "NPNProc1",
      "id": "Q000000000",
      "name": "% pro VZ na NPN v 1. red. pásmu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "1300000000"
    },
    {
      "code": "NPNRed3",
      "id": "R000000000",
      "name": "Redukční hranice 3 pro VZ na NPN",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "0300000000"
    },
    {
      "code": "NPNRed2",
      "id": "S000000000",
      "name": "Redukční hranice 2 pro VZ na NPN",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "Z200000000"
    },
    {
      "code": "NPNRed1",
      "id": "T000000000",
      "name": "Redukční hranice 1 pro VZ na NPN",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "Y200000000"
    },
    {
      "code": "SPZvys",
      "id": "U000000000",
      "name": "Zaměstnavatel platí zvýš. NP",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "5300000000"
    },
    {
      "code": "WeeksInYr",
      "id": "V000000000",
      "name": "Průměrný počet týdnů v roce",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "4300000000"
    },
    {
      "code": "NormDuty",
      "id": "W000000000",
      "name": "Normální úvazek",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "B100000000"
    },
    {
      "code": "FeastMode",
      "id": "X000000000",
      "name": "Způsob výpočtu svátků pro měs. mzdu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "E300000000"
    },
    {
      "code": "NDSazP01",
      "id": "Y000000000",
      "name": "Sazba ND v 1. pásmu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "L300000000"
    },
    {
      "code": "NDSazP02",
      "id": "Z000000000",
      "name": "Sazba ND v 2. pásmu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "M300000000"
    },
    {
      "code": "NDSazP03",
      "id": "0100000000",
      "name": "Sazba ND v 3. pásmu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "N300000000"
    },
    {
      "code": "NDSazP04",
      "id": "1100000000",
      "name": "Sazba ND v 4. pásmu",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "O300000000"
    },
    {
      "code": "NormNakl",
      "id": "2100000000",
      "name": "Normativní náklady na bydlení",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "S300000000"
    },
    {
      "code": "OKEC",
      "id": "3100000000",
      "name": "OKEČ",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "U200000000"
    },
    {
      "code": "SIDepCode",
      "id": "4100000000",
      "name": "Kód okresu pobočky SSZ",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "J200000000"
    },
    {
      "code": "SIDepLoc",
      "id": "5100000000",
      "name": "Sídlo pobočky SSZ",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "K200000000"
    },
    {
      "code": "SPMin",
      "id": "6100000000",
      "name": "Minimální výdělek - účast na NP",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "E100000000"
    },
    {
      "code": "SPZakLimit",
      "id": "7100000000",
      "name": "Roční limit základu SP",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "P300000000"
    },
    {
      "code": "DanZal",
      "id": "8100000000",
      "name": "Záloha na daň v %",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "R100000000"
    },
    {
      "code": "DanZal2",
      "id": "9100000000",
      "name": "Záloha na daň (zvýšená) v %",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "I400000000"
    },
    {
      "code": "MinMzdH",
      "id": "A100000000",
      "name": "Minimální mzda hodinová",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "C100000000"
    },
    {
      "code": "MinMzdInvH",
      "id": "B100000000",
      "name": "Minimální mzda hodinová - Inv.důch.",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "wageconstant_id": "5400000000"
    }
  ],
  "SBCalcSchForWSCom_ID": "2200000000",
  "SBCalcSchemeForWSPart_ID": "B000000000",
  "SIPeriodStdActionField": 0,
  "SIPeriodStdActionParams": "",
  "SmallOrBigCompany": 1,
  "UseAbsencesInCalculation": true,
  "UseUserHIRoundDefinitions": false,
  "UseUserRoundDefinitions": true,
  "UserAnnClearingTaxBaseRounding": 33554691,
  "UserAnnClearingTaxRounding": 258,
  "UserHIKMinKMaxRounding": 0,
  "UserHIMinInsBaseRounding": 0,
  "UserHIYearRounding": 0,
  "UserPercentDocksRounding": 258,
  "ValidateSBMaximum": false,
  "WageClosingDayType": 3,
  "WageClosingNrDays": 0,
  "WageFactorySettings": [
    {
      "annclearingtaxbaserounding": 33554691,
      "annclearingtaxrounding": 258,
      "hikminkmaxrounding": 0,
      "himininsbaserounding": 0,
      "hiyearrounding": 0,
      "id": "1000000000",
      "objversion": 1,
      "parent_id": "1000000000",
      "percentdocksrounding": 258
    }
  ],
  "YCCalcSchForWSCom_ID": "2200000000"
}
Response
{
  "id": "1000000000"
}

DELETE

https://atd.abra.eu/demodata/wagesettings/{id}
Response
200 - OK Everything worked as expected.
Dávkové zprocování záznamů Request

PUT

https://atd.abra.eu/demodata//batch
 • CREATE
 • UPDATE
 • DELETE
Body - Create
{
  "items": [
    {
      "type": "create",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wagesettings",
        "object_data": {
          "AllowSicksBack": false,
          "AutomaticCalc": false,
          "AverageType": 1,
          "ClaimShortAuto": true,
          "ClaimShortRounding": -16775934,
          "ClaimShortRoundingHrs": -33554175,
          "Division_ID": null,
          "FieldForDisability": 0,
          "FieldForDisabilityFrom": 1000029,
          "FieldForInsCompRegNum": 0,
          "FieldForPercentDock": 1000049,
          "Firm_ID": null,
          "FormulaCodeEmployee": ";0;N;4;;0;N;N;A",
          "HIAnnualClearingChart_ID": null,
          "HIFirm_ID": null,
          "HIPeriodStdActionField": 0,
          "HIPeriodStdActionParams": "",
          "MTCMWithFeasts": false,
          "MTCMWithHoliday": false,
          "MTCMWithPaidFree": false,
          "MTCMWithSicks": false,
          "MealTicketClaimMode": 1,
          "PreferredCodeBehaviour": 0,
          "ProtectedWorkshop": false,
          "ReduceRewardByWorkTime": true,
          "RewardLongTermShortingMethod": 0,
          "Rows": [
            {
              "code": "IndLifeMin",
              "id": "1000000000",
              "name": "Životní minimum jednotlivce (ŽMJ)",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "1100000000"
            },
            {
              "code": "UndockChld",
              "id": "2000000000",
              "name": "Nesrazitelné % ŽMJ na vyživovanou osobu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "2100000000"
            },
            {
              "code": "UndockLiab",
              "id": "3000000000",
              "name": "Nesrazitelné % ŽMJ na povinnou osobu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "3100000000"
            },
            {
              "code": "MaxForThrd",
              "id": "4000000000",
              "name": "% ŽMJ nad které lze srážet bez omezení",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "4100000000"
            },
            {
              "code": "ProtPeriod",
              "id": "5000000000",
              "name": "Ochranná lhůta",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "7100000000"
            },
            {
              "code": "MaxAvrgFul",
              "id": "6000000000",
              "name": "Maximum DVZ na ND v plné výši ",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "8100000000"
            },
            {
              "code": "MaxAvrgRed",
              "id": "7000000000",
              "name": "Maximum DVZ na ND ve snížené výši",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "9100000000"
            },
            {
              "code": "PAvrgRed",
              "id": "8000000000",
              "name": "% snížené výše DVZ na ND",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "A100000000"
            },
            {
              "code": "AvrMonth",
              "id": "9000000000",
              "name": "Průměrný měsíc",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "F000000000"
            },
            {
              "code": "DayD",
              "id": "A000000000",
              "name": "Pravidelný den výplaty",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "Y000000000"
            },
            {
              "code": "RZUMin",
              "id": "B000000000",
              "name": "Minimální přeplatek daně, který se vrací",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "Z000000000"
            },
            {
              "code": "PNemocPl",
              "id": "C000000000",
              "name": "Délka platnosti průměru na nemoc",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "5200000000"
            },
            {
              "code": "PDovolPl",
              "id": "D000000000",
              "name": "Délka platnosti průměru na dovolenou",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "4200000000"
            },
            {
              "code": "PrumNemoc",
              "id": "E000000000",
              "name": "Délka období pro průměr na nemoc",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "5100000000"
            },
            {
              "code": "PrumDovol",
              "id": "F000000000",
              "name": "Délka období pro průměr na dovolenou",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "6100000000"
            },
            {
              "code": "DVZRProc",
              "id": "G000000000",
              "name": "Procento redukce DVZ",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "9200000000"
            },
            {
              "code": "DVZRDny",
              "id": "H000000000",
              "name": "Počet dní redukce DVZ",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "7200000000"
            },
            {
              "code": "NDSaz02",
              "id": "I000000000",
              "name": "Normální sazba ND",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "6200000000"
            },
            {
              "code": "NDSaz01",
              "id": "J000000000",
              "name": "Nízká sazba ND",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "8200000000"
            },
            {
              "code": "MinDB",
              "id": "K000000000",
              "name": "Minimální daňový bonus",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "E200000000"
            },
            {
              "code": "MinMzdM",
              "id": "L000000000",
              "name": "Minimální mzda měsíční",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "D100000000"
            },
            {
              "code": "MinRocDB",
              "id": "M000000000",
              "name": "Minimální roční daňový bonus",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "H200000000"
            },
            {
              "code": "MaxRocDB",
              "id": "N000000000",
              "name": "Maximální roční daňový bonus",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "I200000000"
            },
            {
              "code": "NPNProc3",
              "id": "O000000000",
              "name": "% pro VZ na NPN v 3. red. pásmu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "3300000000"
            },
            {
              "code": "NPNProc2",
              "id": "P000000000",
              "name": "% pro VZ na NPN v 2. red. pásmu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "2300000000"
            },
            {
              "code": "NPNProc1",
              "id": "Q000000000",
              "name": "% pro VZ na NPN v 1. red. pásmu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "1300000000"
            },
            {
              "code": "NPNRed3",
              "id": "R000000000",
              "name": "Redukční hranice 3 pro VZ na NPN",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "0300000000"
            },
            {
              "code": "NPNRed2",
              "id": "S000000000",
              "name": "Redukční hranice 2 pro VZ na NPN",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "Z200000000"
            },
            {
              "code": "NPNRed1",
              "id": "T000000000",
              "name": "Redukční hranice 1 pro VZ na NPN",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "Y200000000"
            },
            {
              "code": "SPZvys",
              "id": "U000000000",
              "name": "Zaměstnavatel platí zvýš. NP",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "5300000000"
            },
            {
              "code": "WeeksInYr",
              "id": "V000000000",
              "name": "Průměrný počet týdnů v roce",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "4300000000"
            },
            {
              "code": "NormDuty",
              "id": "W000000000",
              "name": "Normální úvazek",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "B100000000"
            },
            {
              "code": "FeastMode",
              "id": "X000000000",
              "name": "Způsob výpočtu svátků pro měs. mzdu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "E300000000"
            },
            {
              "code": "NDSazP01",
              "id": "Y000000000",
              "name": "Sazba ND v 1. pásmu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "L300000000"
            },
            {
              "code": "NDSazP02",
              "id": "Z000000000",
              "name": "Sazba ND v 2. pásmu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "M300000000"
            },
            {
              "code": "NDSazP03",
              "id": "0100000000",
              "name": "Sazba ND v 3. pásmu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "N300000000"
            },
            {
              "code": "NDSazP04",
              "id": "1100000000",
              "name": "Sazba ND v 4. pásmu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "O300000000"
            },
            {
              "code": "NormNakl",
              "id": "2100000000",
              "name": "Normativní náklady na bydlení",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "S300000000"
            },
            {
              "code": "OKEC",
              "id": "3100000000",
              "name": "OKEČ",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "U200000000"
            },
            {
              "code": "SIDepCode",
              "id": "4100000000",
              "name": "Kód okresu pobočky SSZ",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "J200000000"
            },
            {
              "code": "SIDepLoc",
              "id": "5100000000",
              "name": "Sídlo pobočky SSZ",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "K200000000"
            },
            {
              "code": "SPMin",
              "id": "6100000000",
              "name": "Minimální výdělek - účast na NP",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "E100000000"
            },
            {
              "code": "SPZakLimit",
              "id": "7100000000",
              "name": "Roční limit základu SP",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "P300000000"
            },
            {
              "code": "DanZal",
              "id": "8100000000",
              "name": "Záloha na daň v %",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "R100000000"
            },
            {
              "code": "DanZal2",
              "id": "9100000000",
              "name": "Záloha na daň (zvýšená) v %",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "I400000000"
            },
            {
              "code": "MinMzdH",
              "id": "A100000000",
              "name": "Minimální mzda hodinová",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "C100000000"
            },
            {
              "code": "MinMzdInvH",
              "id": "B100000000",
              "name": "Minimální mzda hodinová - Inv.důch.",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "5400000000"
            }
          ],
          "SBCalcSchForWSCom_ID": "2200000000",
          "SBCalcSchemeForWSPart_ID": "B000000000",
          "SIPeriodStdActionField": 0,
          "SIPeriodStdActionParams": "",
          "SmallOrBigCompany": 1,
          "UseAbsencesInCalculation": true,
          "UseUserHIRoundDefinitions": false,
          "UseUserRoundDefinitions": true,
          "UserAnnClearingTaxBaseRounding": 33554691,
          "UserAnnClearingTaxRounding": 258,
          "UserHIKMinKMaxRounding": 0,
          "UserHIMinInsBaseRounding": 0,
          "UserHIYearRounding": 0,
          "UserPercentDocksRounding": 258,
          "ValidateSBMaximum": false,
          "WageClosingDayType": 3,
          "WageClosingNrDays": 0,
          "WageFactorySettings": [
            {
              "annclearingtaxbaserounding": 33554691,
              "annclearingtaxrounding": 258,
              "hikminkmaxrounding": 0,
              "himininsbaserounding": 0,
              "hiyearrounding": 0,
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "percentdocksrounding": 258
            }
          ],
          "YCCalcSchForWSCom_ID": "2200000000"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "create",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wagesettings",
        "object_data": {
          "AllowSicksBack": false,
          "AutomaticCalc": false,
          "AverageType": 1,
          "ClaimShortAuto": true,
          "ClaimShortRounding": -16775934,
          "ClaimShortRoundingHrs": -33554175,
          "Division_ID": null,
          "FieldForDisability": 0,
          "FieldForDisabilityFrom": 1000029,
          "FieldForInsCompRegNum": 0,
          "FieldForPercentDock": 1000049,
          "Firm_ID": null,
          "FormulaCodeEmployee": ";0;N;4;;0;N;N;A",
          "HIAnnualClearingChart_ID": null,
          "HIFirm_ID": null,
          "HIPeriodStdActionField": 0,
          "HIPeriodStdActionParams": "",
          "MTCMWithFeasts": false,
          "MTCMWithHoliday": false,
          "MTCMWithPaidFree": false,
          "MTCMWithSicks": false,
          "MealTicketClaimMode": 1,
          "PreferredCodeBehaviour": 0,
          "ProtectedWorkshop": false,
          "ReduceRewardByWorkTime": true,
          "RewardLongTermShortingMethod": 0,
          "Rows": [
            {
              "code": "IndLifeMin",
              "id": "1000000000",
              "name": "Životní minimum jednotlivce (ŽMJ)",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "1100000000"
            },
            {
              "code": "UndockChld",
              "id": "2000000000",
              "name": "Nesrazitelné % ŽMJ na vyživovanou osobu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "2100000000"
            },
            {
              "code": "UndockLiab",
              "id": "3000000000",
              "name": "Nesrazitelné % ŽMJ na povinnou osobu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "3100000000"
            },
            {
              "code": "MaxForThrd",
              "id": "4000000000",
              "name": "% ŽMJ nad které lze srážet bez omezení",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "4100000000"
            },
            {
              "code": "ProtPeriod",
              "id": "5000000000",
              "name": "Ochranná lhůta",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "7100000000"
            },
            {
              "code": "MaxAvrgFul",
              "id": "6000000000",
              "name": "Maximum DVZ na ND v plné výši ",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "8100000000"
            },
            {
              "code": "MaxAvrgRed",
              "id": "7000000000",
              "name": "Maximum DVZ na ND ve snížené výši",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "9100000000"
            },
            {
              "code": "PAvrgRed",
              "id": "8000000000",
              "name": "% snížené výše DVZ na ND",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "A100000000"
            },
            {
              "code": "AvrMonth",
              "id": "9000000000",
              "name": "Průměrný měsíc",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "F000000000"
            },
            {
              "code": "DayD",
              "id": "A000000000",
              "name": "Pravidelný den výplaty",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "Y000000000"
            },
            {
              "code": "RZUMin",
              "id": "B000000000",
              "name": "Minimální přeplatek daně, který se vrací",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "Z000000000"
            },
            {
              "code": "PNemocPl",
              "id": "C000000000",
              "name": "Délka platnosti průměru na nemoc",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "5200000000"
            },
            {
              "code": "PDovolPl",
              "id": "D000000000",
              "name": "Délka platnosti průměru na dovolenou",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "4200000000"
            },
            {
              "code": "PrumNemoc",
              "id": "E000000000",
              "name": "Délka období pro průměr na nemoc",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "5100000000"
            },
            {
              "code": "PrumDovol",
              "id": "F000000000",
              "name": "Délka období pro průměr na dovolenou",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "6100000000"
            },
            {
              "code": "DVZRProc",
              "id": "G000000000",
              "name": "Procento redukce DVZ",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "9200000000"
            },
            {
              "code": "DVZRDny",
              "id": "H000000000",
              "name": "Počet dní redukce DVZ",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "7200000000"
            },
            {
              "code": "NDSaz02",
              "id": "I000000000",
              "name": "Normální sazba ND",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "6200000000"
            },
            {
              "code": "NDSaz01",
              "id": "J000000000",
              "name": "Nízká sazba ND",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "8200000000"
            },
            {
              "code": "MinDB",
              "id": "K000000000",
              "name": "Minimální daňový bonus",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "E200000000"
            },
            {
              "code": "MinMzdM",
              "id": "L000000000",
              "name": "Minimální mzda měsíční",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "D100000000"
            },
            {
              "code": "MinRocDB",
              "id": "M000000000",
              "name": "Minimální roční daňový bonus",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "H200000000"
            },
            {
              "code": "MaxRocDB",
              "id": "N000000000",
              "name": "Maximální roční daňový bonus",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "I200000000"
            },
            {
              "code": "NPNProc3",
              "id": "O000000000",
              "name": "% pro VZ na NPN v 3. red. pásmu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "3300000000"
            },
            {
              "code": "NPNProc2",
              "id": "P000000000",
              "name": "% pro VZ na NPN v 2. red. pásmu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "2300000000"
            },
            {
              "code": "NPNProc1",
              "id": "Q000000000",
              "name": "% pro VZ na NPN v 1. red. pásmu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "1300000000"
            },
            {
              "code": "NPNRed3",
              "id": "R000000000",
              "name": "Redukční hranice 3 pro VZ na NPN",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "0300000000"
            },
            {
              "code": "NPNRed2",
              "id": "S000000000",
              "name": "Redukční hranice 2 pro VZ na NPN",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "Z200000000"
            },
            {
              "code": "NPNRed1",
              "id": "T000000000",
              "name": "Redukční hranice 1 pro VZ na NPN",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "Y200000000"
            },
            {
              "code": "SPZvys",
              "id": "U000000000",
              "name": "Zaměstnavatel platí zvýš. NP",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "5300000000"
            },
            {
              "code": "WeeksInYr",
              "id": "V000000000",
              "name": "Průměrný počet týdnů v roce",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "4300000000"
            },
            {
              "code": "NormDuty",
              "id": "W000000000",
              "name": "Normální úvazek",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "B100000000"
            },
            {
              "code": "FeastMode",
              "id": "X000000000",
              "name": "Způsob výpočtu svátků pro měs. mzdu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "E300000000"
            },
            {
              "code": "NDSazP01",
              "id": "Y000000000",
              "name": "Sazba ND v 1. pásmu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "L300000000"
            },
            {
              "code": "NDSazP02",
              "id": "Z000000000",
              "name": "Sazba ND v 2. pásmu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "M300000000"
            },
            {
              "code": "NDSazP03",
              "id": "0100000000",
              "name": "Sazba ND v 3. pásmu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "N300000000"
            },
            {
              "code": "NDSazP04",
              "id": "1100000000",
              "name": "Sazba ND v 4. pásmu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "O300000000"
            },
            {
              "code": "NormNakl",
              "id": "2100000000",
              "name": "Normativní náklady na bydlení",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "S300000000"
            },
            {
              "code": "OKEC",
              "id": "3100000000",
              "name": "OKEČ",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "U200000000"
            },
            {
              "code": "SIDepCode",
              "id": "4100000000",
              "name": "Kód okresu pobočky SSZ",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "J200000000"
            },
            {
              "code": "SIDepLoc",
              "id": "5100000000",
              "name": "Sídlo pobočky SSZ",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "K200000000"
            },
            {
              "code": "SPMin",
              "id": "6100000000",
              "name": "Minimální výdělek - účast na NP",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "E100000000"
            },
            {
              "code": "SPZakLimit",
              "id": "7100000000",
              "name": "Roční limit základu SP",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "P300000000"
            },
            {
              "code": "DanZal",
              "id": "8100000000",
              "name": "Záloha na daň v %",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "R100000000"
            },
            {
              "code": "DanZal2",
              "id": "9100000000",
              "name": "Záloha na daň (zvýšená) v %",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "I400000000"
            },
            {
              "code": "MinMzdH",
              "id": "A100000000",
              "name": "Minimální mzda hodinová",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "C100000000"
            },
            {
              "code": "MinMzdInvH",
              "id": "B100000000",
              "name": "Minimální mzda hodinová - Inv.důch.",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "5400000000"
            }
          ],
          "SBCalcSchForWSCom_ID": "2200000000",
          "SBCalcSchemeForWSPart_ID": "B000000000",
          "SIPeriodStdActionField": 0,
          "SIPeriodStdActionParams": "",
          "SmallOrBigCompany": 1,
          "UseAbsencesInCalculation": true,
          "UseUserHIRoundDefinitions": false,
          "UseUserRoundDefinitions": true,
          "UserAnnClearingTaxBaseRounding": 33554691,
          "UserAnnClearingTaxRounding": 258,
          "UserHIKMinKMaxRounding": 0,
          "UserHIMinInsBaseRounding": 0,
          "UserHIYearRounding": 0,
          "UserPercentDocksRounding": 258,
          "ValidateSBMaximum": false,
          "WageClosingDayType": 3,
          "WageClosingNrDays": 0,
          "WageFactorySettings": [
            {
              "annclearingtaxbaserounding": 33554691,
              "annclearingtaxrounding": 258,
              "hikminkmaxrounding": 0,
              "himininsbaserounding": 0,
              "hiyearrounding": 0,
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "percentdocksrounding": 258
            }
          ],
          "YCCalcSchForWSCom_ID": "2200000000"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Update
{
  "items": [
    {
      "type": "update",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wagesettings",
        "obj_id": "1000000000",
        "object_data": {
          "AllowSicksBack": false,
          "AutomaticCalc": false,
          "AverageType": 1,
          "ClaimShortAuto": true,
          "ClaimShortRounding": -16775934,
          "ClaimShortRoundingHrs": -33554175,
          "Division_ID": null,
          "FieldForDisability": 0,
          "FieldForDisabilityFrom": 1000029,
          "FieldForInsCompRegNum": 0,
          "FieldForPercentDock": 1000049,
          "Firm_ID": null,
          "FormulaCodeEmployee": ";0;N;4;;0;N;N;A",
          "HIAnnualClearingChart_ID": null,
          "HIFirm_ID": null,
          "HIPeriodStdActionField": 0,
          "HIPeriodStdActionParams": "",
          "MTCMWithFeasts": false,
          "MTCMWithHoliday": false,
          "MTCMWithPaidFree": false,
          "MTCMWithSicks": false,
          "MealTicketClaimMode": 1,
          "PreferredCodeBehaviour": 0,
          "ProtectedWorkshop": false,
          "ReduceRewardByWorkTime": true,
          "RewardLongTermShortingMethod": 0,
          "Rows": [
            {
              "code": "IndLifeMin",
              "id": "1000000000",
              "name": "Životní minimum jednotlivce (ŽMJ)",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "1100000000"
            },
            {
              "code": "UndockChld",
              "id": "2000000000",
              "name": "Nesrazitelné % ŽMJ na vyživovanou osobu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "2100000000"
            },
            {
              "code": "UndockLiab",
              "id": "3000000000",
              "name": "Nesrazitelné % ŽMJ na povinnou osobu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "3100000000"
            },
            {
              "code": "MaxForThrd",
              "id": "4000000000",
              "name": "% ŽMJ nad které lze srážet bez omezení",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "4100000000"
            },
            {
              "code": "ProtPeriod",
              "id": "5000000000",
              "name": "Ochranná lhůta",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "7100000000"
            },
            {
              "code": "MaxAvrgFul",
              "id": "6000000000",
              "name": "Maximum DVZ na ND v plné výši ",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "8100000000"
            },
            {
              "code": "MaxAvrgRed",
              "id": "7000000000",
              "name": "Maximum DVZ na ND ve snížené výši",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "9100000000"
            },
            {
              "code": "PAvrgRed",
              "id": "8000000000",
              "name": "% snížené výše DVZ na ND",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "A100000000"
            },
            {
              "code": "AvrMonth",
              "id": "9000000000",
              "name": "Průměrný měsíc",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "F000000000"
            },
            {
              "code": "DayD",
              "id": "A000000000",
              "name": "Pravidelný den výplaty",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "Y000000000"
            },
            {
              "code": "RZUMin",
              "id": "B000000000",
              "name": "Minimální přeplatek daně, který se vrací",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "Z000000000"
            },
            {
              "code": "PNemocPl",
              "id": "C000000000",
              "name": "Délka platnosti průměru na nemoc",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "5200000000"
            },
            {
              "code": "PDovolPl",
              "id": "D000000000",
              "name": "Délka platnosti průměru na dovolenou",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "4200000000"
            },
            {
              "code": "PrumNemoc",
              "id": "E000000000",
              "name": "Délka období pro průměr na nemoc",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "5100000000"
            },
            {
              "code": "PrumDovol",
              "id": "F000000000",
              "name": "Délka období pro průměr na dovolenou",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "6100000000"
            },
            {
              "code": "DVZRProc",
              "id": "G000000000",
              "name": "Procento redukce DVZ",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "9200000000"
            },
            {
              "code": "DVZRDny",
              "id": "H000000000",
              "name": "Počet dní redukce DVZ",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "7200000000"
            },
            {
              "code": "NDSaz02",
              "id": "I000000000",
              "name": "Normální sazba ND",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "6200000000"
            },
            {
              "code": "NDSaz01",
              "id": "J000000000",
              "name": "Nízká sazba ND",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "8200000000"
            },
            {
              "code": "MinDB",
              "id": "K000000000",
              "name": "Minimální daňový bonus",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "E200000000"
            },
            {
              "code": "MinMzdM",
              "id": "L000000000",
              "name": "Minimální mzda měsíční",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "D100000000"
            },
            {
              "code": "MinRocDB",
              "id": "M000000000",
              "name": "Minimální roční daňový bonus",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "H200000000"
            },
            {
              "code": "MaxRocDB",
              "id": "N000000000",
              "name": "Maximální roční daňový bonus",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "I200000000"
            },
            {
              "code": "NPNProc3",
              "id": "O000000000",
              "name": "% pro VZ na NPN v 3. red. pásmu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "3300000000"
            },
            {
              "code": "NPNProc2",
              "id": "P000000000",
              "name": "% pro VZ na NPN v 2. red. pásmu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "2300000000"
            },
            {
              "code": "NPNProc1",
              "id": "Q000000000",
              "name": "% pro VZ na NPN v 1. red. pásmu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "1300000000"
            },
            {
              "code": "NPNRed3",
              "id": "R000000000",
              "name": "Redukční hranice 3 pro VZ na NPN",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "0300000000"
            },
            {
              "code": "NPNRed2",
              "id": "S000000000",
              "name": "Redukční hranice 2 pro VZ na NPN",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "Z200000000"
            },
            {
              "code": "NPNRed1",
              "id": "T000000000",
              "name": "Redukční hranice 1 pro VZ na NPN",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "Y200000000"
            },
            {
              "code": "SPZvys",
              "id": "U000000000",
              "name": "Zaměstnavatel platí zvýš. NP",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "5300000000"
            },
            {
              "code": "WeeksInYr",
              "id": "V000000000",
              "name": "Průměrný počet týdnů v roce",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "4300000000"
            },
            {
              "code": "NormDuty",
              "id": "W000000000",
              "name": "Normální úvazek",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "B100000000"
            },
            {
              "code": "FeastMode",
              "id": "X000000000",
              "name": "Způsob výpočtu svátků pro měs. mzdu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "E300000000"
            },
            {
              "code": "NDSazP01",
              "id": "Y000000000",
              "name": "Sazba ND v 1. pásmu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "L300000000"
            },
            {
              "code": "NDSazP02",
              "id": "Z000000000",
              "name": "Sazba ND v 2. pásmu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "M300000000"
            },
            {
              "code": "NDSazP03",
              "id": "0100000000",
              "name": "Sazba ND v 3. pásmu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "N300000000"
            },
            {
              "code": "NDSazP04",
              "id": "1100000000",
              "name": "Sazba ND v 4. pásmu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "O300000000"
            },
            {
              "code": "NormNakl",
              "id": "2100000000",
              "name": "Normativní náklady na bydlení",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "S300000000"
            },
            {
              "code": "OKEC",
              "id": "3100000000",
              "name": "OKEČ",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "U200000000"
            },
            {
              "code": "SIDepCode",
              "id": "4100000000",
              "name": "Kód okresu pobočky SSZ",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "J200000000"
            },
            {
              "code": "SIDepLoc",
              "id": "5100000000",
              "name": "Sídlo pobočky SSZ",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "K200000000"
            },
            {
              "code": "SPMin",
              "id": "6100000000",
              "name": "Minimální výdělek - účast na NP",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "E100000000"
            },
            {
              "code": "SPZakLimit",
              "id": "7100000000",
              "name": "Roční limit základu SP",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "P300000000"
            },
            {
              "code": "DanZal",
              "id": "8100000000",
              "name": "Záloha na daň v %",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "R100000000"
            },
            {
              "code": "DanZal2",
              "id": "9100000000",
              "name": "Záloha na daň (zvýšená) v %",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "I400000000"
            },
            {
              "code": "MinMzdH",
              "id": "A100000000",
              "name": "Minimální mzda hodinová",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "C100000000"
            },
            {
              "code": "MinMzdInvH",
              "id": "B100000000",
              "name": "Minimální mzda hodinová - Inv.důch.",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "5400000000"
            }
          ],
          "SBCalcSchForWSCom_ID": "2200000000",
          "SBCalcSchemeForWSPart_ID": "B000000000",
          "SIPeriodStdActionField": 0,
          "SIPeriodStdActionParams": "",
          "SmallOrBigCompany": 1,
          "UseAbsencesInCalculation": true,
          "UseUserHIRoundDefinitions": false,
          "UseUserRoundDefinitions": true,
          "UserAnnClearingTaxBaseRounding": 33554691,
          "UserAnnClearingTaxRounding": 258,
          "UserHIKMinKMaxRounding": 0,
          "UserHIMinInsBaseRounding": 0,
          "UserHIYearRounding": 0,
          "UserPercentDocksRounding": 258,
          "ValidateSBMaximum": false,
          "WageClosingDayType": 3,
          "WageClosingNrDays": 0,
          "WageFactorySettings": [
            {
              "annclearingtaxbaserounding": 33554691,
              "annclearingtaxrounding": 258,
              "hikminkmaxrounding": 0,
              "himininsbaserounding": 0,
              "hiyearrounding": 0,
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "percentdocksrounding": 258
            }
          ],
          "YCCalcSchForWSCom_ID": "2200000000"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "type": "update",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wagesettings",
        "obj_id": "1000000001",
        "object_data": {
          "AllowSicksBack": false,
          "AutomaticCalc": false,
          "AverageType": 1,
          "ClaimShortAuto": true,
          "ClaimShortRounding": -16775934,
          "ClaimShortRoundingHrs": -33554175,
          "Division_ID": null,
          "FieldForDisability": 0,
          "FieldForDisabilityFrom": 1000029,
          "FieldForInsCompRegNum": 0,
          "FieldForPercentDock": 1000049,
          "Firm_ID": null,
          "FormulaCodeEmployee": ";0;N;4;;0;N;N;A",
          "HIAnnualClearingChart_ID": null,
          "HIFirm_ID": null,
          "HIPeriodStdActionField": 0,
          "HIPeriodStdActionParams": "",
          "MTCMWithFeasts": false,
          "MTCMWithHoliday": false,
          "MTCMWithPaidFree": false,
          "MTCMWithSicks": false,
          "MealTicketClaimMode": 1,
          "PreferredCodeBehaviour": 0,
          "ProtectedWorkshop": false,
          "ReduceRewardByWorkTime": true,
          "RewardLongTermShortingMethod": 0,
          "Rows": [
            {
              "code": "IndLifeMin",
              "id": "1000000000",
              "name": "Životní minimum jednotlivce (ŽMJ)",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "1100000000"
            },
            {
              "code": "UndockChld",
              "id": "2000000000",
              "name": "Nesrazitelné % ŽMJ na vyživovanou osobu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "2100000000"
            },
            {
              "code": "UndockLiab",
              "id": "3000000000",
              "name": "Nesrazitelné % ŽMJ na povinnou osobu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "3100000000"
            },
            {
              "code": "MaxForThrd",
              "id": "4000000000",
              "name": "% ŽMJ nad které lze srážet bez omezení",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "4100000000"
            },
            {
              "code": "ProtPeriod",
              "id": "5000000000",
              "name": "Ochranná lhůta",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "7100000000"
            },
            {
              "code": "MaxAvrgFul",
              "id": "6000000000",
              "name": "Maximum DVZ na ND v plné výši ",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "8100000000"
            },
            {
              "code": "MaxAvrgRed",
              "id": "7000000000",
              "name": "Maximum DVZ na ND ve snížené výši",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "9100000000"
            },
            {
              "code": "PAvrgRed",
              "id": "8000000000",
              "name": "% snížené výše DVZ na ND",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "A100000000"
            },
            {
              "code": "AvrMonth",
              "id": "9000000000",
              "name": "Průměrný měsíc",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "F000000000"
            },
            {
              "code": "DayD",
              "id": "A000000000",
              "name": "Pravidelný den výplaty",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "Y000000000"
            },
            {
              "code": "RZUMin",
              "id": "B000000000",
              "name": "Minimální přeplatek daně, který se vrací",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "Z000000000"
            },
            {
              "code": "PNemocPl",
              "id": "C000000000",
              "name": "Délka platnosti průměru na nemoc",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "5200000000"
            },
            {
              "code": "PDovolPl",
              "id": "D000000000",
              "name": "Délka platnosti průměru na dovolenou",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "4200000000"
            },
            {
              "code": "PrumNemoc",
              "id": "E000000000",
              "name": "Délka období pro průměr na nemoc",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "5100000000"
            },
            {
              "code": "PrumDovol",
              "id": "F000000000",
              "name": "Délka období pro průměr na dovolenou",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "6100000000"
            },
            {
              "code": "DVZRProc",
              "id": "G000000000",
              "name": "Procento redukce DVZ",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "9200000000"
            },
            {
              "code": "DVZRDny",
              "id": "H000000000",
              "name": "Počet dní redukce DVZ",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "7200000000"
            },
            {
              "code": "NDSaz02",
              "id": "I000000000",
              "name": "Normální sazba ND",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "6200000000"
            },
            {
              "code": "NDSaz01",
              "id": "J000000000",
              "name": "Nízká sazba ND",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "8200000000"
            },
            {
              "code": "MinDB",
              "id": "K000000000",
              "name": "Minimální daňový bonus",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "E200000000"
            },
            {
              "code": "MinMzdM",
              "id": "L000000000",
              "name": "Minimální mzda měsíční",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "D100000000"
            },
            {
              "code": "MinRocDB",
              "id": "M000000000",
              "name": "Minimální roční daňový bonus",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "H200000000"
            },
            {
              "code": "MaxRocDB",
              "id": "N000000000",
              "name": "Maximální roční daňový bonus",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "I200000000"
            },
            {
              "code": "NPNProc3",
              "id": "O000000000",
              "name": "% pro VZ na NPN v 3. red. pásmu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "3300000000"
            },
            {
              "code": "NPNProc2",
              "id": "P000000000",
              "name": "% pro VZ na NPN v 2. red. pásmu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "2300000000"
            },
            {
              "code": "NPNProc1",
              "id": "Q000000000",
              "name": "% pro VZ na NPN v 1. red. pásmu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "1300000000"
            },
            {
              "code": "NPNRed3",
              "id": "R000000000",
              "name": "Redukční hranice 3 pro VZ na NPN",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "0300000000"
            },
            {
              "code": "NPNRed2",
              "id": "S000000000",
              "name": "Redukční hranice 2 pro VZ na NPN",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "Z200000000"
            },
            {
              "code": "NPNRed1",
              "id": "T000000000",
              "name": "Redukční hranice 1 pro VZ na NPN",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "Y200000000"
            },
            {
              "code": "SPZvys",
              "id": "U000000000",
              "name": "Zaměstnavatel platí zvýš. NP",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "5300000000"
            },
            {
              "code": "WeeksInYr",
              "id": "V000000000",
              "name": "Průměrný počet týdnů v roce",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "4300000000"
            },
            {
              "code": "NormDuty",
              "id": "W000000000",
              "name": "Normální úvazek",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "B100000000"
            },
            {
              "code": "FeastMode",
              "id": "X000000000",
              "name": "Způsob výpočtu svátků pro měs. mzdu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "E300000000"
            },
            {
              "code": "NDSazP01",
              "id": "Y000000000",
              "name": "Sazba ND v 1. pásmu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "L300000000"
            },
            {
              "code": "NDSazP02",
              "id": "Z000000000",
              "name": "Sazba ND v 2. pásmu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "M300000000"
            },
            {
              "code": "NDSazP03",
              "id": "0100000000",
              "name": "Sazba ND v 3. pásmu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "N300000000"
            },
            {
              "code": "NDSazP04",
              "id": "1100000000",
              "name": "Sazba ND v 4. pásmu",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "O300000000"
            },
            {
              "code": "NormNakl",
              "id": "2100000000",
              "name": "Normativní náklady na bydlení",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "S300000000"
            },
            {
              "code": "OKEC",
              "id": "3100000000",
              "name": "OKEČ",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "U200000000"
            },
            {
              "code": "SIDepCode",
              "id": "4100000000",
              "name": "Kód okresu pobočky SSZ",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "J200000000"
            },
            {
              "code": "SIDepLoc",
              "id": "5100000000",
              "name": "Sídlo pobočky SSZ",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "K200000000"
            },
            {
              "code": "SPMin",
              "id": "6100000000",
              "name": "Minimální výdělek - účast na NP",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "E100000000"
            },
            {
              "code": "SPZakLimit",
              "id": "7100000000",
              "name": "Roční limit základu SP",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "P300000000"
            },
            {
              "code": "DanZal",
              "id": "8100000000",
              "name": "Záloha na daň v %",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "R100000000"
            },
            {
              "code": "DanZal2",
              "id": "9100000000",
              "name": "Záloha na daň (zvýšená) v %",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "I400000000"
            },
            {
              "code": "MinMzdH",
              "id": "A100000000",
              "name": "Minimální mzda hodinová",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "C100000000"
            },
            {
              "code": "MinMzdInvH",
              "id": "B100000000",
              "name": "Minimální mzda hodinová - Inv.důch.",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "wageconstant_id": "5400000000"
            }
          ],
          "SBCalcSchForWSCom_ID": "2200000000",
          "SBCalcSchemeForWSPart_ID": "B000000000",
          "SIPeriodStdActionField": 0,
          "SIPeriodStdActionParams": "",
          "SmallOrBigCompany": 1,
          "UseAbsencesInCalculation": true,
          "UseUserHIRoundDefinitions": false,
          "UseUserRoundDefinitions": true,
          "UserAnnClearingTaxBaseRounding": 33554691,
          "UserAnnClearingTaxRounding": 258,
          "UserHIKMinKMaxRounding": 0,
          "UserHIMinInsBaseRounding": 0,
          "UserHIYearRounding": 0,
          "UserPercentDocksRounding": 258,
          "ValidateSBMaximum": false,
          "WageClosingDayType": 3,
          "WageClosingNrDays": 0,
          "WageFactorySettings": [
            {
              "annclearingtaxbaserounding": 33554691,
              "annclearingtaxrounding": 258,
              "hikminkmaxrounding": 0,
              "himininsbaserounding": 0,
              "hiyearrounding": 0,
              "id": "1000000000",
              "objversion": 1,
              "parent_id": "1000000000",
              "percentdocksrounding": 258
            }
          ],
          "YCCalcSchForWSCom_ID": "2200000000"
        },
        "query": {
          "select": [
            "id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
Body - Delete
{
  "items": [
    {
      "type": "delete",
      "id": "id0",
      "data": {
        "class_id": "wagesettings",
        "obj_id": "1000000000"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id1",
      "data": {
        "class_id": "wagesettings",
        "obj_id": "1000000001"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id2",
      "data": {
        "class_id": "wagesettings",
        "obj_id": "1000000002"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id3",
      "data": {
        "class_id": "wagesettings",
        "obj_id": "1000000003"
      }
    },
    {
      "type": "delete",
      "id": "id4",
      "data": {
        "class_id": "wagesettings",
        "obj_id": "1000000004"
      }
    }
  ]
}